Neder-L, no. 9608.b

Subject: Neder-L, no. 9608.b
From: Ben Salemans en Roland de Bonth
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 26 Aug 1996 22:33:26 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9608.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9608.10: Aankondiging INL 38 Miljoen Woorden Corpus 1996    |
| (2) Lit: 9608.11: Pas verschenen bij Stichting Neerlandistiek VU: Van  |
|          sint Jans onthoofdinghe. Zestiende-eeuws Amsterdams  |
|          rederijkersstuk van Jan Th"onisz.           |
| (3) Med: 9608.12: Web-bladzijden met gegevens over Belgische dialecten |
|          uitgebreid met 'Bilzers' en 'Hoeselts'        |
| (4) Lit: 9608.13: Uitgave in voorbereiding: A. Verwer, Schets van de  |
|          de Nederlandse taal                  |
| (5) Med: 9608.14: Nieuwe homepage voor The Association for Low Countries|
|          Studies (ALCS) in Great Britain and Ireland      |
| (6) Med: 9608.15: LDC-Online: WWW-toegang tot de corpora van het    |
|          Linguistic Data Consortium (LDC)           |
| (7) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Aug 1996 16:05:59 +0000
From: Rob van Strien <ROB@rulxho.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Med: 9608.10: Aankondiging INL 38 Miljoen Woorden Corpus 1996

=======================================================================
INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE

On-line toegang tot INL 38 Miljoen Woorden Corpus 1996, voor niet-commercieel gebruik.

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie INL biedt U de mogelijkheid een tekstcorpus Nederlands bestaande uit ca. 38 miljoen woorden te raadplegen via het computernetwerk (Internet). In 1994 en 1995 werden reeds een 5 Miljoen Woorden Corpus met gevarieerde samenstelling resp. een krantencorpus bestaande uit ca. 27 miljoen woorden op deze wijze door het INL ter beschikking gesteld. De toegang is gratis voor niet-commerciele doeleinden.

Het 38 Miljoen Woorden Corpus 1996 bestaat uit drie hoofdcomponenten: een gevarieerd samengestelde component (1970-1995), een component krantentekst (Meppeler Courant, 1992-1995) en een juridische component (1814-1989).

De gebruiker kan subcorpora definieren, op basis van de parameters (1) corpuscomponent, (2) onderwerpsdomein (topic), (3) publicatiemedium/ teksttype en (4) periode. Uit het tekstenoverzicht van het hele corpus of van een geselecteerd subcorpus, kunnen individuele teksten geselec- teerd worden. Voor elk van de door de gebruiker gedefinieerde subcorpo- ra kan de omvang (in afzonderlijke woordvormen) worden opgevraagd.

De teksten zijn automatisch taalkundig verrijkt met een lemma (trefwoordvorm) en twee woordsoorttoekenningen: een globale (13 woordsoortcategorieen) en een verfijnde (met subcategorisatie) conform de MECOLB standaard (EC-project MLAP93-21 MECOLB; cooerdinator R. Neumann, Institut fuer Deutsche Sprache, Mannheim). Het MECOLB-woordsoortcategorieensysteem voor het Nederlands is tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers van de TOSCA Research Group (Nijmegen), onder verantwoordelijkheid van Prof. dr. J. Aarts.

Er zijn nauwelijks correctieslagen uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de teksten zelf, als voor de automatisch toegekende linguistische gegevens woordsoort en lemma.

Het opvraagsysteem stelt U in staat te zoeken naar afzonderlijke woorden of naar woordpatronen, inclusief enige vooraf gedefinieerde syntactische patronen, die door de gebruiker gewijzigd kunnen worden. Er zijn twee query-talen, die verschillen in formalisme. Zoekacties zijn mogelijk op de niveau’s van woordvorm, de twee typen woordsoort en lemma (trefwoord), elk afzonderlijk of gecombineerd in een zoekopdracht met gebruikmaking van zgn. Boolese operatoren en proximity searches. Op verschillende niveau’s van de zoekactie worden gegevens verstrekt over frequentie en spreiding over de bronnen. Het resultaat van een zoekvraag is meestal een lijst van aan de zoekvraag beantwoordende items, of een reeks concordanties (woorden in context) met een variabele, door de gebruiker in te stellen tekstuele context. Diverse sorteermogelijkheden kunnen Uw analyse van de resultaten ondersteunen. Binnen beperkingen die door het auteursrecht worden opgelegd, kunnen resultaten naar Uw eigen computer worden getransporteerd met e-mail. Het is niet toegestaan volledige teksten of substantiele tekstgedeelten over te halen.

De leveranciers van de teksten hebben toestemming gegeven voor het gebruik van het tekstmateriaal uitsluitend voor niet-commerciele, onderzoeksdoeleinden.

Voor een optimaal gebruik van dit systeem dient U te beschikken over een VT 220 (of hogere) terminal, of een geschikte terminal-emulator (bijv. Kermit).

Voor toegang tot de corpora dient een individuele gebruikersovereenkomst te worden getekend. Er is een afzonderlijke gebruikersovereenkomst voor elk corpus. Een elektronische versie hiervan kunt U verkrijgen door een e-mail te sturen naar de INL mailserver: Mailserv@Rulxho.Leidenuniv.NL . Tik als boodschap in: SEND [38MLN96]OVERKMST.GEB , voor het 38 Miljoen Woorden Corpus 1996 SEND [27MLN95]OVERKMST.GEB , voor het 27 Miljoen Woorden Krantencorpus 1995 SEND [5MLN94]OVERKMST.GEB , voor het 5 Miljoen Woorden Corpus 1994

Wilt U zo vriendelijk zijn zelf een harde kopie van de gebruikersovereenkomst te maken, die in te vullen en te tekenen, zelf een kopie te houden en een ondertekend exemplaar terug te sturen naar: Instituut voor Nederlandse Lexicologie INL, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; fax: 071-5272115.

Na ontvangst van de ondertekende gebruikersovereenkomst, zult U worden geinformeerd over Uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor meer informatie kunt U een e-mail sturen naar Helpdesk@Rulxho.Leidenuniv.NL, of een faxbericht naar Mw. dr. J.G. Kruyt.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Aug 1996 15:53:43 +0100 (MET)
From: J. Noordegraaf <noordegj@jet.let.vu.NL>
Subject: Lit: 9608.11: Pas verschenen bij Stichting Neerlandistiek VU: Van sint Jans onthoofdinghe. Zestiende-eeuws Amsterdams rederijkersstuk van Jan Th"onisz. Bewerkt en hertaald door Paul Laport, Frederique de Muij en Marijke Spies.

========================================================================
PAS VERSCHENEN: Van sint Jans onthoofdinghe (16-de-eeuws rederijkersstuk)
========================================================================

Bij de Stichting Neerlandistiek VU is onlangs verschenen: Van sint Jans onthoofdinghe. Zestiende-eeuws Amsterdams rederijkersstuk van Jan Th”onisz. Bewerkt en hertaald door Paul Laport, Frederique de Muij en Marijke Spies. Deze uitgave is een uitvloeisel van een in de cursus 1994-95 aan de VU gegeven werkcollege en biedt een editie van een tot nu toe alleen in handschrift overgeleverde tekst van een verder onbekende auteur. Gekozen is voor een uitgave met inleiding en parallel-vertaling, dit laatste omdat alleen woordverklaringen nauwelijks kunnen helpen de tekst voor niet-gespecialiseerde belangstellenden toegankelijk te maken. De tekstuitgave is voorzien van een uitvoerige inleiding.
Van sint Jans onthoofdinghe (ISBN 90-72365-46-1; Hfl. 25,–, excl. verzendkosten) telt 112 bladzijden en kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster, BRD (fax 00-49-251-661692). Het Duitse ISBN is 3-89323-423-3.

J. Noordegraaf

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 19 Aug 1996 16:08:56 +0200 (MET DST)
From: Roger Thijs <rthijs@innet.BE>
Subject: Med: 9608.12: Web-bladzijden met gegevens over Belgische dialecten uitgebreid met 'Bilzers' en 'Hoeselts'

====================================================================

Nu ook ‘Bilzers’ en ‘Hoeselts’ in Web-pages over Belgische dialecten

Sinds enige maanden werk ik aan de uitbouw van web-bladzijden met voorbeelden van de dialecten, die in Belgie worden gesproken (Vlaams, Brabants, Limburgs, Ripuarisch, Moezel-Frankisch, Luxemburgs, Picardisch, Waals, Lotherings-Gaumais, Jiddisch) De startbladzijde heeft web-adres:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Roger_Thijs/langbel.htm

De voorbije week werd een bladzijde “Bilzers” toegevoegd, en werd de bladzijde “Hoeselts” met een woord-naar-woord vertaling, naar het Nederlands toe, aangevuld. De centra van deze gemeenten liggen maar een paar kilometer van elkaar, en toch merkt men er stappen die in Belgisch Limburg de overgang van Brabants Nederlands naar Ripuarisch Duits geleidelijk tot stand brengen.

Bijvoorbeeld: de persoonlijke voornaamwoorden, 2de persoon:

Vlaams & Hollands:   je ...
Brabants:        gij, ge ...
Ripuarisch / Duits:   du, dich ...
In de tekst uit Hoeselt (+- Brabantse elementen):
                        zjie, zje
In de tekst uit Bilzen (Ripuarische elementen):
                        [moa]ste, tich, [heb]ste 
                        

Hoeselt wordt geklasseerd onder het “Tongerlands”, Bilzen onder het “Bilzerlands”. Deze twee dialectgroepen zitten als een spie tussen het West- en het Midden-Limburgs — cfr. kaart op: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Roger_Thijs/maplim.htm — maar zijn toch wat meer dan alleen maar overgangsdialecten. Ze vallen o.m. op door hun speciale klanken. Het gebied komt overigens grosso-modo overeen met een “landtong” van het oude Prinsbisdom Luik in het oude graafschap Loon.

Groetjes
Roger Thijs
rthijs@innet.be
Mee plat bleef ich kalle.

e-mail: r.thijs@ieee.org
rthijs@innet.be
100142.3203@compuserve.com (with: Voice E-mail BONZI 3.0)
Roger_Thijs@msn.com
web: http://www.club.innet.be/~rthijs/index.html
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Roger_Thijs
tel: +32-3-449.3001
fax: +32-3-449.3002
28.8 bps: +32-3-449.3003 (when switched on)
ISDN: +32-3-449.27.35 (incidentally switched to analog telephone)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Aug 1996 15:53:43 +0100 (MET)
From: J. Noordegraaf <noordegj@jet.let.vu.NL>
Subject: Lit: 9608.13: Uitgave in voorbereiding: A. Verwer, Schets van de Nederlandse taal

===================================================================

UITGAVE IN VOORBEREIDING: A. Verwer, Schets van de Nederlandse taal

Bij de Stichting Neerlandistiek VU is de uitgave in voorbereiding van Adriaen Verwer, Schets van de Nederlandse taal. Grammatica, poetica en retorica. Naar de editie van E. van Driel vertaald door J. Knol. Met een fotomechanische herdruk van Anonymi Batavi, Idea Linguae Belgicae grammatica, poetica et rhetorica curante Everhardo van Driel. Leiden 1783. Deze vertaling met reprint van de tweede uitgave van Adriaen Verwers (1654/5-1717) Idea, waarvan de eerste druk uit 1707 dateert, is het resultaat van het vertaalwerk dat drs. J. Knol verricht had voor zijn ontijdig overlijden in 1991 en dat nu door bevriende hand voor de druk gereed is gemaakt.
Op deze uitgave kan ingetekend worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster, BRD (fax 00-49-251-661692).

J. Noordegraaf

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 14 Aug 1996 10:46:56 +0000
From: p.j.large@biosci.hull.ac.UK (Peter J. Large)
Subject: Med: 9608.14: Nieuwe homepage voor The Association for Low Countries Studies (ALCS) in Great Britain and Ireland

============================

Nieuwe homepage voor de ALCS

Ik heb een Home Page ontworpen voor The Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland. De pagina is nog voorlopig: ik hoop dat lezers me hun reacties zullen toesturen, vooral suggesties voor schakels.

De pagina is te lezen bij de volgende URL:

http://www.hull.ac.uk/php/abspjl/Dutch/ALCS/ALCSHome.html

Groeten

Peter Large.


Dr. Peter J. Large Telephone: +44-1482-465245
Department of Biological Sciences FAX: +44-1482-465458
The University of Hull E-mail: p.j.large@biosci.hull.ac.uk
HULL HU6 7RX
England

CO-EDITOR, WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY

HOME PAGE: http://www.hull.ac.uk/php/abspjl/

Quod scripsisti, emendo.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 15 Aug 1996 09:46:39 -0400 (EDT)
From: LDC Office <ldc@unagi.cis.upenn.EDU>
Subject: Med: 9608.15: LDC-Online: WWW-toegang tot de corpora van het Linguistic Data Consortium (LDC)

========================================================================
Introducing a New Service from the Linguistic Data Consortium: LDC-Online
========================================================================

LDC-Online is a new search and retrieval service, offering convenient WWW access to the text and speech corpora of the Linguistic Data Consortium (LDC). For more detailed information, or to try it out, see the LDC-Online item on the LDC’s home page (http://www.ldc.upenn.edu).

All LDC text and speech resources are indexed for convenient online access, as long as no copyright or other restrictions prevent it. You can browse (where the copyright owner permits), or search by word, lemma or part-of-speech, or search with (limited) regular expressions combining these elements. Statistics such as word frequency and mutual information between words are also available.

Retrieved speech can be displayed or played via a Java applet (for users with Java-aware browsers). A Netscape “helper application” is also available for transferring speech to other programs such as Entropic’s waves+.

LDC-Online is free to researchers at current LDC member institutions. An interactive tutorial is available to members and non-members alike, as is a guest account permitting access to the Brown text corpus and the TIMIT speech corpus.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9608.b --------------------------*