Neder-L, no. 9608.a

Subject: Neder-L, no. 9608.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 13 Aug 1996 22:41:36 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9608.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9608.01: Zelfstudiepakket Nederlands voor anderstaligen van  |
|          Devos en Fraters onlangs verschenen bij ACCO     |
| (2) Rea: 9608.02: Spaanders (een reactie van Hanou op Dijstelberges   |
|          "Rub: 9606.02: Rubriek 'Uit de STCN', no. 2: Gerrit  |
|          van Spaan, De schermschool der huislieden (...)")   |
| (3) Rea: 9608.03: Nawoord van Dijstelberge bij Hanou's 'Spaanders'   |
|          (Rea: 9608.02)                    |
| (4) Med: 9608.04: Call for Papers for the 32nd International Congress  |
|          on Medieval Studies 8-11 May 1997 WMU, Kalamazoo: two |
|          sessions on Arthur in the Medieval Low Countries   |
| (5) Med: 9608.05: Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK)          |
| (6) Med: 9608.06: Doe mee aan GLAC III!: announcement & call for papers |
|          concerning the third Germanic Linguistics Annual   |
|          Conference, Los Angeles, april 1997          |
| (7) Med: 9608.07: NLGL'96 Mini-Poster; informatie over het Tweede    |
|          Nederlandse Symposium over Grijze Literatuur     |
| (8) Vra: 9608.08: Woordenlijst voor spellingcontrole Nederlands gevraagd|
| (9) Col: 9608.09: Column Marc van Oostendorp: Neder-Net, no. 5:     |
|          'Statistieken'                    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Jul 1996 12:39:00 +0200
From: Ludovic Beheydt <beheydt@etne.ucl.ac.BE>
Subject: Med: 9608.01: Zelfstudiepakket Nederlands voor anderstaligen van Devos en Fraters onlangs verschenen bij ACCO

===================================================================

Zelfstudiepakket Nederlands voor anderstaligen (ACCO, Leuven, 1996)

Naar aanleiding van de vraag naar een zelfstudiecursus Nederlands voor volwassen anderstaligen in ‘e’en van de laatste bulletins, ben ik zo vrij een nieuw totaalpakket Nederlands voor anderstaligen onder de aandacht te brengen.

Uitgeverij ACCO heeft net een nieuwe multimediale zelfstudiemethode Nederlands voor geschoolde anderstaligen op de markt gebracht:

 ------------------------------------------------------------------
| R.DEVOS & H. FRAETERS (1996): Vanzelfsprekend. Nederlands voor |
| Anderstaligen                          |
 ------------------------------------------------------------------

Het totaalpakket bestaat uit:
1 tekstboek (304 pag.)
1 werkboek (344 pag.)
een set van twee videocassettes
een set van 3 audiocassettes
‘e’en alfabetische woordenlijst.

Op basis van een ‘soap’ worden de circa 2000 frequentste woorden van het Nederlands, de basisgrammatica en de nuttigste taalhandelingen van het Nederlands aangeboden en ingeoefend.

Ik citeer even uit het aankondigingsfolder:
“Elk deel begint met een aflevering van het videoprogramma. Daarin komen de nieuwe grammatica, woordenschat en communicatieve handelingen heel natuurlijk aan bod. In het tekstboek wordt het materiaal van de video verder uitgediept in leesteksten en realistische dialogen, die ook op de audiocassettes te beluisteren zijn. Vervolgens worden in iin of meer overzichtskaders taalhandelingen en grammatica systematisch samengevat om het inprenten te vergemakkelijken. Daarop wordt de stu- dent verwezen naar het werkboek. Gevarieerde oefeningen zorgen voor verwerking en herhaling. Alle oplossingen zijn te vinden in de sleutel en occasioneel op de audiocassettes. Wie een woord niet begrijpt kan terecht in de alfabetische woordenlijst”

De kostprijs van het totale pakket is BEF 6500/ NLG 382 (portkosten BEF375/NLG30). En het geheel is verkrijgbaar door een bestelling te sturen naar ACCO, Tiensestraat 134-136, B-3000 Leuven. (Fax 0032-16-207389.) De delen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Tekstboek: ISBN 90-334-3556-X, BEF 1495 / NLG 88
Werkboek: ISBN 90-334-3557-8, BEF 1260 / NLG 74,25
Woordenlijst: ISBN 90-334-3558-6, BEF 395 / NLG 23,25
Video’s: ISBN 90-334-3577-2: BEF 2150 / NLG 126,50
Audiocassettes: ISBN 90-334-3578-0: BEF 1200 / NLG 70,75

Ik hoop met deze informatie een aantal ge”interesseerden behulpzaam te zijn geweest.

Ludo Beheydt
Prof.dr.L. Beheydt
Etudes nierlandaises
Coll’ege Erasme
Place B. Pascal,1
B – 1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
T’el. (32)010-47.49.79
Fax (32)010-47.25.79

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 25 Jun 1996 20:53:58 +0000 (MET-1DST)
From: Andre Hanou <per e-mail-adres: M.van.Vliet@WAG.HRO.NL>
Subject: Rea: 9608.02: Spaanders (een reactie van Andr'e Hanou op Paul Dijstelberges "Rub: 9606.02: Rubriek 'Uit de STCN', no. 2: Gerrit van Spaan, De schermschool der huislieden (…)")

=========

Spaanders

In een Neder-L van juni (no 9606.a) kon de lezer kennisnemen van de tweede aflevering van de rubriek “Uit de STCN”, geschreven door Paul Dijstelberge. In die rubriek bedoelt hij (als ik mij vagelijk van de eerste aflevering herinner) de aandacht te vestigen op bijzondere werken in de UB Leiden.

Ditmaal richt Paul zijn zoeklicht op het “onderbelichte” werk De schermschool der huislieden (1700), geschreven door Gerrit van Spaan. Paul is getroffen door een curieuze verwijzing naar Bredero, en evalueert Van Spaan en diens werk als volgt: “Hij kan uitstekend schrijven (ik vind hem leuker dan de veel geroemde Weyerman), hij heeft gevoel voor humor, en hij is belezen. Deze eigenschappen tillen zijn werk uit boven de rest”. In het vervolg suggereert Paul, in samenhang met het voorgaande, dat “benepenheid en kleinburgerlijkheid” in de literatuur v’o’or 1700 nauwelijks voorkomen; daarna des te meer. En Paulus besluit zijn laudatio met de zakelijke opmerking “Het enige exemplaar is in de Leidse UB en heeft de signatuur 1106 H 21”. Paul lijkt een soort columnist in spe, al komen zijn goede bedoelingen niet geheel tot wasdom. Hij doet wat humoristisch (in zoverre is hij een zeldzame loot aan de stam der Renaissance) en poogt plagend een reactie uit te lokken — ja, van wie eigenlijk? Alle liefhebbers van literatuur na 1700? Achttiende-eeuwers? Weyermanminnaars?

Goed, Paul. Laat mij voor deze ene keer de ezel zijn, geprikkeld door jouw distels; al wend ik mij liever rechtstreeks tot de lezer.

Gek genoeg deel ik tot op zekere hoogte de Spaanse vreugde van onze renaissancistische Saulus die zich blijkbaar van zijn hooggeklasseerde zeventiende-eeuwse pestdichten bekeerd heeft, tot een Paulus begeesterd door een inderdaad goed leesbaar narratief stuk proza uit 1700. Van Spaan zelf is, denk ik, bovendien een intrigerende man.
Dat alles was dan ook al zo’n kwart eeuw geleden aanleiding om in Amsterdamse achttiende-eeuwse kring deze roman in een werkgroep te lezen (een leesverslag kan Paul desgewenst nog terugvinden in het Instituut waar hij studeerde, kamer 432). Er werd toen gevolgelijk ook een doctoraalscriptie gemaakt over Van Spaan (er bestond al een duffe scriptie uit Nijmegen vol archivalische onjuistheden). Werk door Van Spaan werd ook ter sprake gebracht, juist in de Mededelingen van de Stichting Weyerman (zie het register daarop, Paul, uit 1995). Bij Weyerman zelf komt het werk van Van Spaan ‘o’ok al aan de orde; toch een voordeel als men met die “[te] veel geroemde” auteur bekend is. En dat alles was al bekend, Paul, v’o’ordat zekere renaissancistisch auteur, lustra later, en de trend volgend, een samenvattend artikel schreef ten betoge dat narratief proza ook al tijdens de renaissance bestond. Het lijkt dan ook niet zo vreemd — ik meen dat te weten — dat Van Spaan voorkomt op een lijstje mogelijk uit te geven titels, bij de firma Astraea… Je wordt bij deze uitgenodigd een editie van de tekst te maken, in de toekomst.

Nog iets anders, Paul. “Het enige exemplaar is in de Leidse UB”, zeg je. Niet: “Het enige exemplaar in de Leidse UB is…”. Kom Paul: je bent toch professioneel bibliograaf? Zelfs in Buismans Populaire prozaschrijvers 1600-1815, een standaardwerk op dit terrein, staat al vermeld dat er van de bedoelde editie ook een exemplaar in Rotterdam is. En in de Short-title-catalogus van Nederlandstalig populair proza 1670-1830 wordt ‘o’ok al gezegd dat jouw Schermschool in de Gemeente-bibliotheek van Rotterdam te vinden is. Die laatste catalogus werd reeds in 1981 door het Amsterdamse Instituut voor Neerlandistiek gepubliceerd, Paul — waar jij je opleiding kreeg; zij het bij de afdeling Renaissance. Je kunt je Schermschool der huislieden (echt die van 1700) dan ook inderdaad in Rotterdam opvragen. De signatuur is 22 E 32. Dus — ik leen de term van een ander auteur — was je op het moment van schrijven soms een tikje bi_bul_ograaf, Paul; capite vacuo, la becca plena?

Kortom, Paul; je Spaniana komen wat laat. Oftewel: ’t is wat paulatim pauca (een geschikt adagium voor je ex-libris?). De renaissancistische eruditie behoeft bij haar adepten nog wel enige aanvulling. Mocht je na 1670 nog meer niet-kleinburgerlijke (niet-Catsiaanse?) teksten willen lezen, ook buiten Weyerman om: kom gerust vragen. Het zijn de achttiende/negentiende/twintigste-eeuwers niet die het slechts met een beperkt aantal auteurs, al of niet met gevoel voor humor, moeten doen. Men is daar niet snel vondeling zonder Vondel, hoofdeloos zonder Hooft….

E’en Spaan is duizend Campo’s t’erg?
Goed! Maar ’t lijkt dan wel een Distel-berg.
Zullen de volgende eeuwen spreken
Van Paulus’ Spaanse furie-streken?
(vrij naar Vondel)

Andr’e Hanou

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Jul 1996 09:23:51 +0100 (MET)
From: Paul Dijstelberge <DISTEL@rulub.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Rea: 9608.03: Nawoord van Dijstelberge bij Hanou's 'Spaanders' (Rea: 9608.02)

=======

Nawoord

‘Eigen schuld’, zei mijn vrouw toen ik huilend thuiskwam met een verfrommelde uitdraai in mijn hand, ‘moet je je maar niet zo laatdunkend uitlaten over zaken waar je geen verstand van hebt en hoogstens een mening waar niemand op zit te wachten.’ Weinig getroost door haar woorden las ik Hanou’s stuk nog eens over en sloeg ik vervolgens de armzalige alinea op waaraan ik deze bliksem vanaf de achttiende eeuwse Parnas te danken had.

Ik vind het meeste narratief-fictionele proza saai en kleinburgelijk. Daar voegde ik aan toe dat kleinburgelijkheid nog niet bestond in de zeventiende eeuw. Hanou moet toch ook wel begrijpen dat ik helemaal niet wil zeggen dat men in de zeventiende eeuw minder bekrompen was dan in willekeurig welke andere. Alleen de term kleinburgelijk acht ik niet van toepassing, omdat die over het algemeen pas wordt gebruikt om verschijnselen in de negentiende- en twintigste eeuw aan te duiden. Een kwestie van terminologie.

Tsja, en dan vind ik Spaan een leukere schrijver dan Weijerman. Bij het lezen van Spaan moet ik af en toe lachen, bij het lezen van Weijerman eigenlijk nooit. Dat zal wel komen omdat ik de context van Spaans’ proza ken en interessant vind. De kwaliteit van Weijermans proza staat voor mij niet ter discussie. Voorts had ik in allerlei kasten op het instituut van Neerlandistiek moeten kijken om daar als een mijnwerker nota bene werkgroepsverslagen uit op te vissen.

Ik heb de spelregels van mijn rubriekje al eens uitgelegd en gemotiveerd. Ik zal ze hier nog maar eens herhalen. Als ik een titel tegenkom die ik aardig vind en die nog niet in de Short title catalogue Netherlands is opgenomen, kijk ik in de BNTL wat er over is gepubliceerd. Als dat niets of weinig is, schrijf ik er een kort stukje over voor Neder-L.

Natuurlijk weet ik dat er altijd wel een specialist is die dan denkt, ‘Ja maar in kast 512b ligt nog een werkgroepsverslag over dit onderwerp en in de Vlagwedder Grensbode heb ik zelf nog een fraai stukje over deze auteur gefabriekt. Dat had die Dijstelberge toch moeten weten! Foei, dat is wel een zeer oud konijn dat deze auteur uit zijn hoge hoed tovert.’ Mijn reactie hierop is vrij lakoniek: aanvullingen en opmerkingen zijn iedere vorm altijd van harte welkom.

Paul Dijstelberge

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 24 Jul 1996 18:21:25 -0500
From: David F. Johnson <dfjohnso@garnet.acns.fsu.edu> (David F. Johnson)
Subject: Med: 9608.04: Call for Papers for the 32nd International Congress on Medieval Studies 8-11 May 1997 WMU, Kalamazoo, with two special sessions on Arthur in the Medieval Low Countries

 -------------------------------------------------
|                         |
| 32nd International Congress on Medieval Studies |
|          8-11 May 1997         |
|         WMU, Kalamazoo         |
|                         |
|         Call for Papers         |
|                         |
|       Two Special Sessions:       |
|    Arthur in the Medieval Low Countries   |
|                         |
 -------------------------------------------------

Once again we have organized two sessions on Arthurian Literature in the Medieval Low Countries. We invite papers that deal with any of the Middle Dutch Arthurian romances individually or comparatively, but we would be particularly interested to have submissions that relate the Dutch romances to any of the other, more familiar traditions, be it the German, French, or English. Last year’s panel was a great success, and it is again our intention to assemble a program that will attract especially those who are not familiar with what the Medieval Low Countries has to offer to students of the Arthurian legend.

The usual rules apply: papers should be in English, with a presentation time of no more than 20 minutes. Please send abstracts (via snail mail or e-mail) by September 25 to either:

Dr. David F. Johnson
Department of English
Florida State University
Tallahassee, Fl. 32306
dfjohnso@garnet.acns.fsu.edu

or

Dr. Geert H. M. Claassens
Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Letteren, Departement Literatuurwetenschap
Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgium.
geert.claassens@arts.kuleuven.ac.be


David F. Johnson Department of English
(904)644-6530 Florida State University
dfjohnso@garnet.acns.fsu.edu Tallahassee, Fl. 32306

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 01 Aug 1996 14:00:26 +0100 (WETDST)
From: Henk Wolf <henk@fa.knaw.NL>
Subject: Med: 9608.05: Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK)

==================================

Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK)

Wat is het FYK?

Het Frysk Ynternasjonaal Kontakt (FYK) is een jongerenvereniging met het doel om de Friese jongeren bewust te maken van hun eigen taal en cultuur. Daarbij staan vooral de internationale contacten centraal. Door in contact te komen met jongeren die zelf ook uit een klein taalgebied komen, kun je de meerwaarde van je eigen taal en cultuur ontdekken. Zo zijn er uitwisselingen met Kasjoeben, Oostfriezen, Noordfriezen, Sorben, Bretonnen, Welshmen, enz. Bovendien is het een hele stimulans om te weten dat er in Europa meer kleine taalgebieden zijn. Het FYK zet zich daarom op het moment in om scholen in Westerlauwers Friesland en Noord-Friesland via het internet met elkaar in contact te brengen.
Naast de internationale aktiviteiten worden er ook verschillende activiteiten in Friesland zelf georganiseerd voor de leden, bv. zomerkampen of het gaan naar het openluchtspel in Jorwerd of naar Tryater, of naar de PC (kaatsen) in Franeker.

Hoe kun je meer over het FYK te weten komen?

Een overzicht van de aktiviteiten die het FYK organiseert is te vinden op:
http://weber.u.washington.edu/~rhahn/lowlands/fyk.html

Wil je meer van het FYK weten, dan kun je contact opnemen met:

Sybren Posthumus
Haniasteeg 9
8911 BX Leeuwarden
058-2153472
of e-mail:
henk@fa.knaw.nl (Henk Wolf)

Voor wie is het FYK?

Iedereen van 15 tot 35 jaar die zich kan vinden in de doelstellingen van het FYK en interesse heeft voor de aktiviteiten die het FYK organiseert, kan lid worden. (We hebben op het moment onder onze leden ook mensen uit het Duitse Noord- en Oostfriesland).
Ben je ouder dan 35 en kun je je voelen in de doelstellingen van het FYK, word dan donateur!

Hoe kun je het FYK ondersteunen?

Het FYK draait vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers. Naast het lidmaatschapsgeld krijgen we financiele steun van de provincie Friesland en de Europese Gemeenschap. Als gevolg van bezuinigingen wordt het echter voortdurend moeilijker om de kosten te dekken.

Voor f 25 per jaar kunje al lid worden (meer mag natuurlijk ook). Je krijgt dan zes maal per jaar ons ledenblad De Fykljepper.

Je kunt ook donateur van het FYK worden. Voor f 25 krijg je dan ook De Fykljepper. We nodigen ook tientjesleden van harte uit om ons te ondersteunen. Voor een tientje per jaar help je dan mee om het FYK overeind te houden en krijg je eens per jaar een overzicht van de aktiviteiten van het FYK.

Het banknummer van het FYK is: 296.199.680 (Friesland Bank)
(het gironummer van de Friesland Bank is 811542)

– Openheid en vriendschap die over grenzen heen gaat is het streven –

(vertaald uit de informatiefolder Wat is it FYK)


Henk Wolf henk@fa.knaw.nl
postadres: Fryske Akademy, postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Nederland/The Netherlands till. 058-2131414 faks. 058-2131409
Al wa’t wend is Frysk te sprekken, hoecht him hjir net te ferbrekken

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 30 Jul 1996 16:08:31 -0700
From: "Prof. Robert S. Kirsner" <Kirsner@humnet.ucla.EDU>
Subject: Med: 9608.06: Doe mee aan GLAC III!: announcement & call for papers concerning the third Germanic Linguistics Annual Conference, Los Angeles, april 1997

 *------------------------------------------------------------*
 |                              |
 |     CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS     |
 |                              |
 |              GLAC-3              |
 |                              |
 |      GERMANIC LINGUISTICS ANNUAL CONFERENCE      |
 |  THE CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR GERMANIC PHILOLOGY  |
 |                              |
 |      UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES      |
 |          APRIL 25 - 27, 1997           |
 |                              |
 *------------------------------------------------------------*

Abstracts are hereby invited for thirty minute papers in all areas of linguistics dealing with any Germanic language, past and present. All abstracts will be evaluated anonymously, by a panel of reviewers. This submission procedure may be supplemented, but not replaced, by electronic mail submission.

Please send:

 • Five hard copies of a one-page abstract (font size no smaller than 10), double-spaced; on 8.5×11 inch paper. On the abstract include the title of the proposed paper but do not include the author’s name.
 • A three-by-five inch index card with the following information: the title of the paper; author(s) name(s), title(s), academic affiliation(s), and preferred form of address; contact address(es)
 • postal service and electronic mail, if available; telephone and fax numbers.

  SUBMISSION DEADLINE: 1 DECEMBER 1996

Organizers – C.M. Stevens (310) 206-4948 and R.S. Kirsner (310) 206-4111, Germanic Languages, UCLA

Send materials to:
GLAC3 Conference Committee
Department of Germanic Languages
2326 Murphy Hall, UCLA
Los Angeles, CA 90095-1539
E-mail: glac3@humnet.ucla.edu


Robert S. Kirsner
Professor of Dutch and Afrikaans
Department of Germanic Languages
2326 Murphy Hall – UCLA
Los Angeles CA 90095-1539
Email: Kirsner@humnet.ucla.edu
Phone (310) 2064111
Departmental FAX (310) 8259754
CMC: 153903

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 01 Aug 1996 11:51:03 +0200 (MET DST)
From: Dominic Farace <Dominic.Farace@inter.NL.NET>
Subject: Med: 9608.07: NLGL'96 Mini-Poster; informatie over het Tweede Nederlandse Symposium over Grijze Literatuur

Beste kollega,

Een gratis mini-poster wordt u aangeboden. Met een bevestigend email respons wordt u een mini-poster ter gelegenheid van het “Tweede Nederlandse Symposium over Grijze Literatuur” toegezonden. Hopelijk vindt u binnen uw instelling een geschikte plaats om deze poster op te hangen.

Mocht u nog niet geregistreerd staan voor NLGL’96, verzoek ik u uw voorlopige aanmelding tijdig te doen in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen in de Aula van het Trippenhuis/KNAW.

Voor meer informatie over deze en andere onderwerpen met betrekking tot grijze literatuur, raadpleeg het laatste nummer van GreyNets’ Nieuwsbrief – ook op Internet.

Met vriendelijke groeten,

Dominic J. Farace,
NLGL’96 Organisatie

             TransAtlantic/GreyNet
          Grey Literature Network Service
     Koninginneweg 201, 1075 CR Amsterdam, The Netherlands
    Tel/Fax: 31-20-671.1818     Email: greynet@inter.nl.net

          ** GreyNet ** Gopher ** WWW **

      URL http://www.konbib.nl/infolev/greynet/home.html
        URL gopher://gopher.konbib.nl/11/greynet/

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 02 Aug 1996 03:24:59 -0400 (EDT)
From: "Jaap. J. van Veen" <103262.1047@compuserve.COM>
Subject: Vra: 9608.08: Woordenlijst voor spellingcontrole Nederlands gevraagd

Vooraf ter informatie het volgende:
Ik ben gepensioneerd en heb geen bindingen met de universitaire wereld anders dan via deze Neder-L newsletter. Ik ben zeer geinteresseerd in het Nederlands; speciaal Taalkunde en dan weer speciaal Taalgeschiedenis. Daarnaast probeer ik me zo goed mogelijk uit te drukken in het Nederlands. Op dit moment worstel ik me door Het Taalinstinct van Steve Pinker.

Om mij te oefenen vertaal ik soms het een en ander op pro Deo basis. B.v. de handleiding bij een nier-dialyse-apparaat.

Nu ben ik gereed met de Nederlandse vertaling bij een (OS/2)-tekstverwerker die door een Amerikaanse student is geschreven. Dit pakket kan door een simpele druk op een toets van Duits naar Engels of Nederlandse tekst gaan, d.w.z. alle beschrijvingen op het scherm plus alle hulp-informatie. Er zit ook de mogelijkheid van spellingcontrole in.

Nu ben ik op zoek naar een gratis of bijna gratis woordenlijst (zonder afbreking-informatie) om de spellingcontrole in het Nederlands te kunnen uitvoeren. Ik denk dus aan iets met 20.000 woorden (mag ook ietsje minder). Wie weet er of zo iets beschikbaar is en met wie ik daarvoor kontakt moet opnemen?

Jaap.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Jul 1996 11:43:23 +0200
From: Marc van Oostendorp <oostendo@euronet.NL>
Subject: Col: 9608.09: Column Marc van Oostendorp: Neder-Net, no. 5: 'Statistieken'

===========================================

Neder-Net, no. 4: Statistieken

Aan het beheer van een Internet-locatie zijn een aantal privileges verbonden. Een van de grootste genoegens is dat ik dagelijks de statistieken kan lezen, waarin precies wordt aangegeven wie wanneer welke pagina bezocht heeft.

Ik verzorg het huis van Laurens Janszoon Coster voor oudere Nederlandse letterkunde. Dit elektronische huis is gevestigd in de Digitale Stad Amsterdam (DDS). Elke nacht draait een computer van de Digitale Stad nieuwe statistische gegevens uit, waaruit ik kan aflezen hoe het staat met de populariteit van de verschillende kamers in het huis. Er gaat een mysterieuze en ietwat verslavende werking uit van die cijfertjes. In het begin, een jaar geleden, controleerde ik de nieuwe statistieken bijna elke dag. Dat heb ik weten terug te brengen, maar nog steeds ga ik zeker twee keer in de week even kijken.

Die gegevens zijn niet openbaar en ik heb ze ook nog nooit ergens gepubliceerd. Toch zijn ze interessant genoeg en volgens mij zou een iemandmet voldoende statistische kennis en ervaring er een interessant onderzoek naar kunnen doen.

Laten we de statistieken eens nemen van een willekeurige, redelijk recente, dag: maandag 22 juli. Op die dag kreeg ik de gegevens van de maand juli tot en met de 21e. Wat kunnen we uit die cijfers leren?

De balans die ik over deze periode kreeg zag er als volgt uit:

Gemiddeld aantal bestanden per dag 611
Gemiddeld IP-verkeer per dag 3802480

Elke dag worden er dus iets meer dan 600 bestanden opgevraagd; zo’n bestand kan van alles zijn, een gedicht, een hoofdstuk uit een boek, een informatieve tekst over een schrijver, of een plaatje. ‘IP’ staat voor ‘Internet-protocol’, de manier waarop computers op het Internet met elkaar communiceren. Het getal erachter geeft aan dat er elke dag een kleine 4 megabyte aan informatie wordt opgevraagd, dat is het equivalent van vijf of zes floppy’s.

Deze gegevens worden door de computer van de Digitale Stad op een aantal manieren onderverdeeld (naar dag, naar uur, naar land van herkomst). Het meest interessant is misschien de onderverdeling per pagina, omdat die het mogelijk maken een top 10 samen te stellen van de meest bezochte pagina’s.

Een beetje geschoond ziet die lijst er als volgt uit:

%Best Bestanden Bestandsgebied
----- --------  -----------------------------------
 3.96 508   | Welkomstpagina Nederlandstalig
 2.38 305   | Welkomstpagina Engelstalig
 0.87 111   | Bloemlezing
 0.67 86    | Welkomstpagina Multatuli
 0.64 82    | Wat is er nieuw bij Laurens Janszoon Coster?
 0.57 73    | Welkomstpagina Paul van Ostaijen
 0.54 69    | Welkomstpagina Piet Paaltjens
 0.52 67    | 'BOEM' van Paul van Ostaijen
 0.48 62    | Welkomstpagina Herman Gorter
 0.44 56    | Welkomstpagina Psalmberijmingen en -vertalingen

Het aantal bestanden dat hier gegeven wordt, beslaat de hele periode van 21 dagen. In die dagen werd de algemene welkomstpagina van het Coster-project dus ruim 500 keer opgevraagd in het Nederlands, en ruim 300 keer in het Engels. We kunnen deze aantallen ongeveer gelijkstellen aan het totaal aantal bezoekers van de site, hoeweler ook mensen schijnen te zijn die rechtstreeks naar de pagina’s van Multatuli gaan, zonder zich om de overige inhoud van het huis te bekommeren. Dat betekent dat ongeveer 40 mensen per dag het Coster-huis in de Digitale Stad bezoeken.

De vijf auteurs in de lijst staan altijd in deze volgorde. Naast koning David zijn het de vier meest moderne auteurs in de lijst; hierna komen Beets, Vondel, Willem die Madoc maakte, de auteur van Marieken van Nimwegen en Heijermans, in deze volgorde.

Enigszins ontnuchterend is de plaats van individuele teksten. Het gedicht BOEM van Van Ostaijen scoort nog tamelijk hoog, maar dat gedicht is vormgegeven als een animatie en je kunt je afvragen of het niet eerder bekeken dan gelezen wordt. De eerstvolgende teksten in de lijst zijn het Wilhelmus en het gedicht ‘Holland’ van Potgieter; deze werden in de 21-daagse periode 36 keer opgevraagd. Zo lang de Coster-site bestaat is er al een fanatieke groep Nederlanders-in-den-vreemde die de pagina’s regelmatig raadpleegt.

De volgende geraadpleegde teksten zijn: de kleine gedichten van Vondel (31 keer), het eerste boek van de Mei (30 keer), de Ideen van Multatuli en de Reinaert (ieder 29 keer) en het vierde bedrijf van Op Hoop van Zegen (27 keer). Informatie raadplegen over een auteur is kennelijk nog wel wat anders dan ook teksten van het beeldscherm lezen. Bovendien krijgen bij de teksten ook ineens de oudere werken een kans. Aan het werk van Heijermans valt bovendien nog een curieus fenomeen aan te wijzen. Waarom het vierde bedrijf zo populair is, valt moeilijk te begrijpen. Het tweede bedrijf (met de aangrijpende scene waarin Barendje wordt afgevoerd) is slechts zeventien keer opgehaald.

Het zijn allemaal maar cijfers en wat al die mensen met hun halve Hoop en hun Wilhelmus doen, valt er moeilijk uit af te leiden. Ongeveer twee keer per week schrijft iemand ook een berichtje. Meestal zijn dat berichtjes waarin iemand zegt dat hij ‘bijzonder onder de indruk is’ en ‘binnenkort zelf zal bijdragen’; in de regel horen we er daarna nooit meer iets van, tenzij de afzender natuurkunde studeert in Utrecht. Daarover de volgende keer meer.

SIGNALEMENT

Poetry International http:\www.luna.nl~poetry
Een pagina over Willem Elsschot,
http://www.fys.ruu.nl/~meeuwiss/elsschot/elsschot.html
De Bijter, een pagina over Richard Minne
http://www.worldaccess.nl/~mdaane/minne_index.html
Een stijlboek voor het Net, http://valley.interact.nl/Nettaal

Neder-Net no.5 is vanaf vandaag ook op het WWW te lezen, met de complete statistieken van maandag 22 juli 1996:
http://www.euronet.nl/users/oostendo/nedernet.html

Hartelijke groeten,
Marc.

0475-323388/http://www.euronet.nl/users/oostendo/

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9608.a --------------------------*