Neder-L, no. 9607.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9607.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 27 Jul 1996 02:11:25 +0100
Content-Type:text/plain
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9607.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9607.10: De Boekenwereld, jrg. 12, no. 5, april 1996      |
| (2) Tyd: 9607.11: Literatuur, jrg. 13, no. 3, mei-juni 1996       |
| (3) Tyd: 9607.12: Literatuur, jrg. 13, no. 4, juli-augustus 1996    |
| (4) Tyd: 9607.13: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 19, no. 2, juli 1996               |
| (5) Tyd: 9607.14: Nederlandse Letterkunde, jrg. 1, no. 2, mei 1996   |
| (6) Tyd: 9607.15: De Negentiende Eeuw, jrg. 20, no. 2, juni 1996    |
| (7) Tyd: 9607.16: Ons Erfdeel, jrg. 39, no. 3, mei-juni 1996      |
| (8) Tyd: 9607.17: Nederlandse Taalkunde, jrg. 1, no. 1, mei 1996    |
| (9) Tyd: 9607.18: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.10=-=-

DE BOEKENWERELD, jaargang 12, nummer 5, april 1996.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 7 juli 1996.

 • J. F. Heijbroek.
  Bij de voorplaat. Dit boek is geen boek. Blz. 246-249.
  (Een kort artikel over objecten die het uiterlijk hebben van een boek, maar in werkelijkheid te gebruiken zijn als vaas, handenwarmer, simpliciakast, theedoos. Er is zelfs een gebouw wat in de ogen van sommigen op een opengeslagen boek lijkt.)
 • Piet Visser.
  ‘In de Zaadzaaijer’: de uitgeverij van de Leeuwarder drukker, boekverkoper en doopsgezinde leraar Hendrik Rintjes (1630-1698). Blz. 251-272.
  (Rintjes was niet alleen uitgever, maar ook leraar van de doopsgezinde gemeente. Ook schreef hij gedichten. Een blik op de fondslijst – 117 uitgaven – laat zien dat Rintjes niet alleen doopsgezinde werken drukte en/of uitgaf, maar zeker ook het commerci”ele aspect van een drukkerij/uitgeverij liet meespelen bij de keuze van het door hem verzorgde drukwerk.)
 • G.W. Gijsbers.
  Antiquarische belevenissen II. Blz. 274-280.
  (Onverwachte vondsten op stoffige zolders.)
 • Bibliografische notities 17. Blz. 281-284. <Door: F.W. Kuyper>
 • Boekbespreking, op blz. 284-286:
  . <Door: W. van den Berg:> Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde onder redactie van Berry Dongelmans, Peter van Zonneveld en Frits van Oostrom met medewerking van Marco de Niet. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1995. 207 p., ge”ill. ISBN 905356165x.
 • Catalogi, op blz. 287.
 • Verschenen catalogi, op blz. 288-290.
 • Berichten, op blz. 291.
 • Agenda, op blz. 292-294.
 • Over de auteurs, op blz. 296.
 • Vraag en aanbod, op blz. 296.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.11=-=-

LITERATUUR, jaargang 13, nummer 3, mei-juni 1996.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 4 juli 1996.

 • Ton Anbeek.
  Zwarte romantiek in de Nederlandse letteren. Duivelse lust. Blz. 134-141.
 • L.G. Saalmink.
  Die vermaak heeft in het lezen: de Kleine gedichten voor kinderen van Hieronymus van Alphen. Blz. 142-147.

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Liesjes Luiletterland. Blz. 148-149.
  (Over artikel ‘Lotte Lely in Luiletterland’ in HP/De Tijd.)
 • Jacqueline Bel.
  Theaterwetenschapper/neerlandicus Rob Erenstein over zijn theatergeschiedenis. ‘Hoe onderzoek je nou iets dat niet bestaat?’ Blz. 150-154.
 • Johan Oosterman.
  Literatuur in Antwerpen omstreeks 1493. De bakermat van Anna Bijns. Blz. 155-160.

  De buitenstaander:
 • Wardy Poelstra.
  Anne Lize van der Stoel: ‘Veel jongeren houden er toch een vervelend gevoel aan over, aan dat idee van Ik moet lezen’. Blz. 161-163.
 • Karel van Steenwijk.
  W.F. Hermans’ Ruisend gruis als schrijverstestament. Niet de barometer maar de handplant. Blz. 164-169.

  Boek en film:
 • Ed Tan.
  Een remake van het oeuvre van F.B. Hotz? Blz. 170-171.
 • Daphne van Paassen en Wardy Poelstra.
  De verschraling van de collecties van wetenschappelijke bibliotheken. Laten wij ons papieren geheugen in de steek? Blz. 172-175.

  Literatuur-nieuws. Blz. 176-182.
  (Met o.a. de aankondiging van manifestaties, publikaties etc. rond Paul van Ostaijen in Antwerpen en elders; de aankondiging van een symposium in het Rijksmuseum Twenthe over toneel in de achttiende eeuw, op 15 november 1996; de tentoonstelling over Jan Wolkers in het Letterkundig Museum in Den Haag, tot en met 25 augustus; de verschijning van Aarts’ Letterkundige almanak. Na het Anne Frank-herdenkingsjaar 1995, geheel gewijd aan auteurs die stierven in de oorlogsjaren 1940-1945; de uitgave van Bert Decorte en Jan Frans Willems. Reinaard de Vos/Reinaert de Vos. CODA Uitgevers, Mechelen, 1995. 281 pp.)

  Literatuur-recensies. Blz. 183-191:
  . <Door: R. van Stipriaan:> Thomas Asselijn. Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647). Onder red. van Marijke Meijer Drees. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1994. fl. 25,-.
  . <Door: Kees Smit:> Pieter Obbema. De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur in de late middeleeuwen. Verloren, Hilversum, 1996. 203 pp. fl. 49,50.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> P.C. Hooft. Lyrische po”ezie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. Dl. 1: Teksten; dl. 2: Apparaat. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1994. Nederlandse Klassieken. 515 en 266 pp. fl. 125,-.
  . <Door: G.F.H. Raat:> J.J. Oversteegen. In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948. Meulenhoff, Amsterdam, 1994. 557 pp. fl. 49,50; J.J. Oversteegen. Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948. Meulenhoff, Amsterdam, 1994. 395 pp. fl. 49,50.
  . <Door: J.H. Maureau:> J.C. Bloem. Het onzegbare geheim. Verzamelde essays en kritieken 1911-1963. Bezorgd door H.T.M. van Vliet. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1995. fl. 75,-.
  . <Door: J.M.J. Sicking:> Ralf Gr”uttemeier. Hybride Welten. Aspekte der Nieuwe Zakelijkheid in der niederlaendischen Literatur. Proefschrift UvA. Eigen beheer, 1994. 222 pp. Handelsuitgave: Metzler, Stuttgart. 39.80 DM.

  Signalementen. Blz. 192-196:
  . <Door: Willem Kuiper:> Lanseloet van Denemerken. Ed. Hans van Dijk. AUP, Amsterdam, 1995. Alfa-reeks.
  . <Door: Jeroen Salman:> Jacobus Revius, Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijsel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619). Verloren, Hilversum, 1995. fl. 40,-. [Oorspronkelijke titel: Daventria illustrata. Vert. door A.W.A.M. Bude en C.L. Heesakkers.]
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> E. de Jongh, Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Primavera Pers, Leiden, 1995. 287 pp. fl. 69,90.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Cimelia Rhodostaurotica. Die Rosenkreuzer im Spiegel der zwischen 1610 und 1660 entstandenen Handschriften und Drucke. In de Pelikaan, Amsterdam, 1995. XX + 191 pp.
  . <Door: Jeroen Jansen:> Jeroen Jeroense, Koddige en ernstige opschriften. Samengesteld door Bas Hageman. De Ramshorst, Apeldoorn, 1993.
  . <Door: Johan van Dam:> W. Bilderdijk, Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Bezorgd en voorzien van annotaties en een uitleiding door P.E.L. Verkuyl. Passage, Groningen, 1995. 81 pp. fl. 39,50.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Jan Fokkelman, Vertelkunst in de bijbel. Een handleiding bij literair lezen. Boekencentrum, Zoetermeer, 1995. 222 pp. fl. 37,50.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Snoecks 96. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1995. 592 pp. fl. 27,50.
  . <Door: G. van Bork:> C. Gerritsma, Schrijvers van vroeger. Apeldoorn, Auctor/Walraven, 1995. fl. 34,90; C. Gerritsma, De literatuurhulp. Apeldoorn, Auctor/Walraven, 1995. fl. 14,90.
  . <Door: Daphne van Paassen:> Joris van Leur, Selectie van geschreven informatie. Een exploratief onderzoek naar de perceptie van media(kenmerken), leespatronen en selectiestrategieen van tijdschriftlezers. Tilburg University Press, Tilburg, 1995. 197 pp. fl. 52,50.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.12=-=-

LITERATUUR, jaargang 13, nummer 4, juli-augustus 1996.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 25 juli 1996.

 • Jaap Goedegebuure.
  Literatuuropvattingen, art novels en de lotgevallen van een vuilnisbakkenras. Blz. 202-206.
  (Over de (roman)po”eticale opvattingen van Flaubert, Fens, Van Deel e.a.)
 • Hubert Slings.
  Interview met Hessel Adema, uitgever van de reeks Vertaalde Tekstuitgaven. ‘Ik zou me heel alleen voelen als ik dat verleden niet achter me wist.’ Blz. 207-211.

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Drenkplaats. Blz. 212-213.
  (Over het Amsterdamse caf’e Zwart als literaire ontmoetingsplaats.)
 • Martien J.G. de Jong.
  Tsaar Peter als veldheer. Een ma^itresse met smeergeld? Blz. 214-219.
  (Over het ontwerp van Bilderdijk voor een tragedie over tsaar Peter de Grote.)

  De buitenstaander:
 • Wardy Poelstra.
  Leoni Sipkes: ‘Een boek moet te maken hebben met mensen, met worstelingen van mensen, met keuzes van mensen.’ Blz. 220-222.
 • Rob Delvigne.
  Who the f*** are Hermans and Reve? Blz. 223-228.
  (Over de mislukte internationale doorbraak van Hermans en Reve, begin jaren zestig.)

  Boek en film:
 • Rob Erenstein.
  Literatuur en film brengen samen slechts povere bastaards voort. Blz. 229-231.
  (Over de – per definitie – ongelukkige verfilmingen van literair werk.)
 • Jeroen Jansen.
  De ideale leeftijd van de zeventiende-eeuwse auteur. Blz. 232-236.
  (Over de relatie tussen de leeftijd van deze auteurs en de aandacht die er nu nog voor hen en hun werk bestaat.)

  Literatuur-nieuws. Blz. 237-240.
  (Met o.a. de aankondiging van de uitgave van het Jaarboek Bibliofielen 1995, van de Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994, van de inaugurele rede van Piet Visser als bijzonder hoogleraar vanwege de Herman de la Fontaine Verwey Stichting (over de rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissidente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw), van de tentoonstelling De Middeleeuwse wereld op schrift. Jacob van Maerlant, ‘Vader der Dietse dichtren algader’, van de vijfde Bert van Selm-lezing door Marita Mathijsen (op 3 september a.s.; informatie: tel. 071-5272604), en van het begin van HinT (een geautomatiseerd bibliografisch bestand met literatuurverwijzingen op het terrein van de moderne Europese geschiedenis).

  Literatuur-recensies. Blz. 241-253:
  . <Door: Rob Resoort:> Dini Hogenelst en Frits van Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1995. 330 pp. fl. 49,90.
  . <Door: R. van Stipriaan:> Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel. Ed. M.B. Smits-Veldt. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1994. 109 pp. fl. 25,-.
  . <Door: W. van den Berg:> Nederlandse bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, ‘s-Gravenhage. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1993. 3 dln. 3233 pp. fl. 2.415,-
  . <Door: B. Luger:> H. van Straten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1995. fl. 59,50; T. de Haan. Multatuli’s legioen van Insulinde. Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1995. fl. 22,50; Multatuli. Volledige werken. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1995. Dl. 24 en 25: Brieven en dokumenten. fl. 80,- per deel; K. ter Laan. Multatuli-encyclopedie. Sdu, Den Haag, 1995. fl. 69,90.
  . <Door: Harry Bekkering:> L.G. Abell-van Soest en L.F. Abell, Het Laatste Oordeel. Een interpretatie van S. Vestdijks ‘De kellner en de levenden’. Hugin, Utrecht, 1995. 172 pp.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter van Zonneveld, m.m.v. Marco de Niet, Dierbaar magazijn; de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1995. 208 pp.; J.F. Heijbroek en R. Meijer (red.), Voor Nederland bewaard; de verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum. De Prom, Baarn, 1995. Leids Kunsthistorisch Jaarboek 10. 480 pp.
  . <Door: G. Vaartjes:> Tonny van der Horst, Liefde en oorlog. Een autobiografisch verslag. Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995. 157 pp. fl. 29,90.
  Signalementen. Blz. 254-256:
  . <Door: Gerardine Mar’echal:> Hendrik Smeeks, The mighty kingdom of Krinke Kesmes. Vert. door Robert H. Leek. Rodopi, Amsterdam, 1994. fl. 60,-.
  . <Door: Ralf Gr”uttemeier:> Reizen door de Europese literatuur. Modellen voor het literatuuronderwijs. Onder red. van Martine de Clercq en Siem Bakker. Uitgeverij Acco, Leusden, 1995. 115 pp. fl. 35,-.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Uitgelezen boeken 6 (1995). 40 pp.; Uit de boeken van Eug’ene Strens; de verzameling Strens in het Museum van het Boek. Walburg Pers/Museum van het Boek, Zutphen/Den haag, 1995. 80 pp.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Sjoerd van Faassen, Koosje Sierman en Sjaak Hubregtse, Adieu aesthetica & mooie pagina’s! J. van Krimpen en het ‘schoone boek’. Letterontwerpen & boekverzorger 1892-1958. De Buitenkant/Museum van het Boek/Museum Ensched’e, Amsterdam/Den Haag/Haarlem, [1995]. 120 pp. fl. 55,-.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> Catalogus van de pamfletten aanwezig in de Bibliotheek Arnhem 1537-1795. Samengesteld door M.W. Huiskamp, P.J. Boon en R.L.M.M. Camps. Verloren, Hilversum, 1995. Stichting De Gelderse Bloem, deel XLII. 368 pp.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> De Nederlandse bibliotheek- en documentatiegids ’96-’97; adresboek van in Nederland gevestigde bibliotheken en documentatie-instellingen. Den Haag, 1995. XXX + 396 pp.; Gids informatiesector 1995/1996. Onder red. van Stichting Speurwerk en NBLC. NBLC/Boekblad, Den Haag/Rotterdam, 1995. 358 pp.; Online opsporen van informatie; theorie en praktijk van het gebruik van interactieve informatiesystemen. Onder eindred. van E.G. Sieverts en M.W. de Jong-Hofman. 6e herz. dr. Den Haag, 1996. xvi + 248 pp.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.13=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 19, nummer 2, juli 1996.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 23 juli 1996.

 • Karel Bostoen.
  Verzamelaars, bezitters, lezers van Weyermaniana in de achttiende eeuw. Blz. 33-42.
  (N.a.v. bevindingen in het boekhistorisch onderzoek naar lezers probeert Bostoen te achterhalen of bekende 18de-eeuwse Weyerman-kopers en -verzamelaars diens werk ook daadwerkelijk gelezen hebben. Zijn conclusies zijn dat slechts weinigen echt als Weyerman-lezer gekarakteriseerd kunnen worden aan de hand van de beschikbare informatie.)
 • Elly Groenenboom-Draai.
  De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (epiloog). Blz. 43-47.
  (Als afronding van haar in 1995 gepubliceerde tweedelige artikel over Jan van Hoogstraten presenteert Groenenboom-Draai nieuwe biografische gegevens over Jan van Hoogstraten en zijn minnares, Ida van Koeverden.)
 • Dennis Schouten.
  De uitvaart van Hendrik Kannegieter. Blz. 47-57.
  (In 1783 verscheen in Amsterdam een reeks patriotse schotschriften gericht tegen Hendrik Kannegieter, orangist en een van de leiders van de doelistenbeweging (1747/1748). Deze pamfletten illustreren hoe sterk ‘achtenveertig’ nog leefde voor de patriotten.)
 • Mandy Ruthenkolk.
  De waaier van Jorina Schim. Blz. 57-62.
  (Observatie over de waaier van de Maassluise juffer Jorina Schim, thans in het bezit van I.H. van Eeghen).
 • Signaleringen:
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen – Twee nieuwe Cahiers van het Studiecentrum 18de-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde.
  . <Door: A.J. Hanou:> Verschenen – A.M. Zwaneveld: A bookseller’s hobbyhorse, and the Rhetoric of translation.
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen – W. Bilderijk: Kort verhaal van eene aanmerklijk luchtreis.
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen – Gerrit Paape: Antwerpen!
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen – Pieter van Wissing (ed.): Janus.
  . <Door: M. de Niet:> Verschenen – Han Brouwer: Lezen en schrijven in de provincie, De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.14=-=-

NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 1, nummer 2, mei 1996.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 3 juli 1996

 • Ton Anbeek en Jan Bank.
  Verzuilde literatuur: een verkenning. Blz. 125-137.
  (Onderzoek naar de verzuiling in de Nederlandse letterkunde tijdens het Interbellum. Uitgangspunt vormt het onderzoek naar drie literaire tijdschriften: Links Richten (leunde tegen de Communistische Partij Holland aan), Opwaartsche Wegen (Christelijk) en De Gemeenschap (Rooms-Katholiek). Voornaamste strijdpunt binnen die tijdschriften was de tegenstelling tussen de eigen ideologie en de literaire vrijheid. Sinds de Tachtigers had het begrip ‘tendentieuze kunst’ een slechte naam. Het bleek een onoverkoombaar struikelblok te zijn voor individualistische kunstenaars. De katholieken wisten zich het best te redden door in eigen kring de vrijheid van de dichter te onderstrepen. Het tijdschrift De Gemeenschap zette met succes de poorten open voor andersdenkenden. De tijdschriften die het sterkst de zuiverheid in de eigen leer benadrukten, stonden het zwakst. De verzuiling lijkt het Nederlandse literaire leven veel zwakker beroerd te hebben dan niet-artistieke sectoren als de vakbeweging, de sport enz. De auteurs sluiten af met de observatie dat maatschappelijke verhoudingen soms slechts een zwakke weerspiegeling vinden in het literaire leven.
  Commentaar: Door ‘maatschappelijke verhoudingen’ te schrijven en niet: ‘bepaalde maatschappelijke verhoudingen’ lichten de auteurs evens de goede verstaander in over hun eigen positie.)
 • Jan Konst.
  Vadermoord en bloedschande: visies op Oedipus’ vergrijpen tussen 1600 en 1850. Blz. 138-155.
  (Besproken worden toneelstukken van Cornelis van Ghistele, Willem de Baudous, Vondel, Balthasar Huydecoper, Christiaan Schaaf, Abraham Louis Barbaz en Petrus Camper. Het gaat hierbij om vertalingen of bewerkingen. Daarnaast komen de visies op de Oedipus-stof aan de orde van Andries Pels, Pieter Bernagie en Afriaan van der Hoop jr. Oedipus wordt meestal als een typisch aristotelische held gezien, die noch goed, noch slecht is, en die daarom in feite geen schuld heeft aan zijn ondergang. Dit in tegenstelling tot de visie van Huydecoper: Oedipus gaat ten onder ten gevolge van zijn nieuwsgierigheid.
  Commentaar: Van Ghistele valt in feite buiten de beschreven periode, want zijn stuk verscheen in 1556. Huydecopers visie leek mij de interessantste vanwege het regenteske karakter ervan.)
 • B. Mourits.
  Anti-institutionele po”ezie in de literatuurgeschiedenis. Blz. 156-166.
  (Aan de hand van de anti-po”ezie uit de jaren Zestig signaleert Mourits dat een genre als de ‘readymade’ de literatuurgeschiedschrijving voor methodologische problemen stelt. Bij analyse is het van belang deze po”ezie te confronteren met buiten-literaire aspecten, omdat de ‘pretenties’ van Zestig zich ook op dat terrein begaven. Daarom ook is het niet voldoende het gedicht uitsluitend als ‘taalkunstwerk’ te analyseren.
  Commentaar: Verfrissende visie die de beperkingen van het poetica-onderzoek demonstreert en de geldigheid ervan relativeert.)
 • R. Gr”uttemeier.
  Over de dromen in Gerard Reves ‘De Avonden’. Blz. 167-178.
  (De dromen van Frits van Egters worden door Gr”uttemeier ge”interpreteerd met de tot zijn beschikking staande vertaaltheoretische middelen.)
 • Anna de Haas.
  De lotgevallen van een vaderlandslievende zelfmoordenaar: Cato Uticensis in de achttiende eeuw. Blz. 179-192.
  (Marcus Porcius Cato was een republikein uit de eerste eeuw v’o’or Christus die zich tegen de politieke ambities van Julius Caesar keerde en zelfmoord pleegde. In de achttiende eeuw verschenen twee bewerkingen van buitenlandse toneelstukken, met Cato in de rol van vaderlandslievende vrijheidsheld. Ze zijn van de hand van Hermannus Angelkot de jonge en Pieter Langendijk. Daarna komt er langzaam een kentering op gang: in de tijdschriften verschijnen bijdragen waarin de negatieve benadering van Cato’s zelfmoord steeds sterker wordt, zodat de toneelmatige deugdheld Cato definitief van zijn voetstuk valt.)
 • Stand van zaken:
  . Odile Heynders.
  De dynamiek van literatuurgeschiedenis in Nederland: een positiebepaling. Blz. 193-200.
  (Heynders besteedt een deel van haar onderzoekstijd aan het schrijven van een geschiedenis van Nederlandse po”ezie in West-Europese context. Ze bespreekt vijf uitgangsposities die worden gehanteerd met betrekking tot Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Om haar eigen positie te bepalen, brengt ze de casus Jan Hanlo naar voren, want diens werk valt buiten het traditionele onderzoekskader. Zelf wil Heynders zoeken naar verwantschappen in opvattingen over literatuur, schrijverschap en lezen; ze wil de lineaire chronologie en nationale context doorbreken en zo andere momenten uitlichten en exposeren.
  Commentaar: Het wordt niet duidelijk waardoor Heynders haar keuze voor ‘andere momenten’ wil laten bepalen, behalve wellicht door de van Rudi Fuchs afkomstige gedachte dat ‘kunstwerken er anders uitzien onder verschillende omstandigheden’.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: E. de Jong:> M.G. Kemperink. Nederlands Toneel in het Fin de Si’ecle 1890-1900. Amsterdam University Press, 1995.
  . <Door: M.A. Schenkeveld-van der Dussen:> W. Bilderdijk. Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Ed. P.E.L. Verkuyl. Groningen, Uitgeverij Passage, 1995; A.G. van der Horst. Bilderdijks Kort verhaal van een aanmerkelijke luchtreis (Groningen 1813) bezien tegen de achtergrond van vroegere ‘Astronomische Romans’. Bezorgd door P.E.L. Verkuyl. Amstelveense gastcahiers 2. Amstelveen, 1994.
  . <Door: Lia van Gemert:> Willem Bilderdijk. De kunst der po”ezy. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van den Berg en J.J. Kloek. Amsterdam, Prometheus/ Bert Bakker, 1995. Nederlandse Klassieken V.
  . <Door: Fabian R.W. Stolk:> M. Mathijsen. Naar de letter; handboek editiewetenschap. Van Gorcum, Assen, 1995.
  . <Door: Ben Peperkamp:> S. Vestdijk. Over Gustav Mahler; [tekst] op cd-rom; [met een handleiding voor de gebruiker en een beknopte lijst van selectiecriteria]. In cassette. Doorn/Eindhoven, 1995: Stichting Auteursrechten Simon Vestdijk/Applidata bv.
  . <Door: Arie Jan Gelderblom:> Eep Francken en Peter van Zonneveld (eds). Van Oost tot West. Koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden, 1995.
  . <Door: Ton van Strien:> P.C. Hooft. Lyrische po”ezie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman, bezorgd door G.P. van der Stroom. Twee delen, resp. teksten en apparaat. Uitg. Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1994.
  . <Door: Jos’e van Aelst:> Th. Mertens (red.). ‘Siet, de brudegom comt.’ Facetten van “Die geestelike brulocht” van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Kampen, Uitgeverij Kok, 1995.
 • Periodiek:
  . <Door: Nelleke Moser en Thomas Vaessens:> Overzicht van neerlandistische bijdragen in 20 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.15=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 20, nummer 2, juni 1996.
ISSN: n.v.t.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 4 juli 1996.

 • Ed W.A. de Moor.
  100 jaar vormleer: een mislukking. Blz. 113-128.
  (Over de ontwikkelingen in het meetkunde-onderwijs in de negentiende eeuw.)
 • Paul Kuik.
  Op zoek naar de negentiende eeuw: Musica Neerlandica. Blz. 129-137.
  (Over de verzameling van Nederlandse musicalia van Willem Noske, ondergebracht in het Haags Gemeentemuseum.)
  Opgewekt Vereenigingsleven.
 • Ton van Kalmthout.
  [Inleiding.] Blz. 138-139.
  (Het tijdschrift begint een nieuwe rubriek over genootschappen, verenigingen etc. in de negentiende eeuw.)
 • W. van den Berg.
  Rotterdam extra muros: de Literary Society. Blz. 140-143.
  (De eerste bijdrag gaat over een Rotterdams leesgezelschap.)
 • Literatuuroverzicht. Blz. 144-154.
  Overzicht van recente publikaties, onderverdeeld in de rubrieken 1. Algemeen/Archieven; 2. Bestuur, politiek, sociale zorg en strijd; 3. Cultuur; 4. Onderwijs/Opvoeding; 5. Godsdienst; 6. Medicijnen en gezondheidszorg; 7. Economie, nijverheid en scheepvaart; 8. Landbouw en natuurwetenschappen; 9. Militaire geschiedenis; 10. Vrouwengeschiedenis; 11. Kunst en kunstnijverheid/Architectuur; 12. Pers- en boekwetenschap; 13. Taal- en letterkunde; 14. Diversen/’Van gewest tot gewest’.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 155-160, met o.a.:
  • de tiende uitreiking van de Menno Hertzberger Prijs van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren;
  • de publikatie van de teksten van het driedaagse Groningse symposium over de Romantiek (februari 1995) onder redactie van Jo Tollebeek, Frank Ankersmit en Wessel Krul met de titel Romantiek en historische cultuur (uitgegeven door de Historische Uitgeverij, 360 pp., fl. 65,-).
  • de aankondiging van een studiedag over de relevantie van de regionale geschiedschrijving voor de nationale historiebeoefening, op 1 november a.s. in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (inlichtingen: J.A. Mol, Fryske Akademy Leeuwarden, tel. 058-2131414).
  • de aankondiging van een symposium over het toneel in de achttiende eeuw, op 15 november a.s. in het Rijksmuseum Twenthe (inlichtingen: L. Korpel, tel. 010-4266487).

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.16=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 39, nummer 3, mei-juni 1996
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 16 juli 1996.

 • Derk.Jan Eppink.
  Stille en luide reflexen in de Lage Landen. Blz. 322-331.
  (De stap van natie naar nationalisme is snel gemaakt, maar niet elke natie kent dezelfde vorm van nationalisme. Beschrijving van vormen van nationalisme.)
 • Jeroen Brouwers.
  Figuren die entwie en entwat waren… De “Twintig Vlaamsche Koppen” van Hugo Verriest. Blz. 332-344.
  (De priester Hugo Verriest, afkomstig uit Deerlijk, West-Vlaanderen, figureert in de naslagwerken over Nederlandstalige letteren met slechts heel summiere lemma’s. Hij behoorde tot de kring van Guido Gezelle.)
 • Gerard de Vries.
  Lolle Nauta: de filosoof als vreemdeling en als burger. Blz. 345-352.
  (Nauta was vanaf 1967, eerst als lector, later als hoogleraar Sociale Filosofie, aan de universiteit van Groningen verbonden.)
 • Marc Ruyters.
  Het drama van het tv-drama. Blz. 353-361.
  (De meeste uiteenlopende dramaseries kregen de Vlamingen de jongste jaren te zien op VTM en BRTN. Bestaat er zo iets als VTM- drama of BRTN-drama?)
 • Ed Leeflang.
  Magie en meesterschap. Over de tekenaar Peter Vos. Blz. 362-369.
  (De Thrasische heerser Tereus verstootte zijn vrouw Prokne, sneed haar de tong af om haar de spraak te ontnemen en vertelde rond dat ze dood was… Inspiratie voor Peter Vos.)
 • J.C. Kannemeyer.
  Antjie Krog: ’n nuwe soort biografie-in-verse. Blz. 370-381.
  (Antjie Krog is een van die digters wat in die laat sestigerjare, met ander woorde na die debuut van Breyten Breytenbach, haar verskyning in die Afrikaanse poesie maak.)
 • Bart Plouvier.
  Arte Famenco. Blz 382-389.
  (Wanneer de Spaanse edelman Guillen Peraza in de jaren veertig van de 15de eeuw voet aan wal zet op het Canarische eiland Benoahare, weten hij en zijn landingstroepen aanvankelijk niet wat hun overkomt. Vlaamse inbreng in de Islas Canarias.)
 • K.D. Beekman.
  Anekdotische beschouwingen over plagiaat. Blz. 390-397.
  (In het Nederlandse taalgebied bestaan vrijwel geen boeken die in hun geheel zijn gewijd aan literair plagiaat….)
 • Hans Werkman.
  Christelijke literatuur in Nederland in de jaren negentig. Blz. 398-420.
  (De christelijke literatuur heeft zichzelf van de kaart geveegd; Het Vijfstromenland van de verzuilde literatuur (heeft) zijn einde gevonden; Christelijke literatuur bestaat niet.)
 • Culturele kroniek

  Literatuur:
  . <Door: Ron Elshout:> Leo Vroman. Psalmen en andere gedichten.
  . <Door: Paul van Aken:> Guido van Heulendonk. Paarden zijn ook varkens.
  . <Door: Anneke Reitsma:> J.C. Bloem. Het onzegbare geheim.
  . <Door: Hugo Brems:> Herman de Coninck. De Vliegende keeper.
  . <Door: Hans Groenewegen:> Pieter A. Kuyk. Zal ik je wijzen waar ik woon.
  . <Door: Yves T’Sjoen:> Bloemlezing uit de poezie van Hugues C. Pernath.
  . <Door: Jeroen Vullings:> Wim Wennekens. Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
  . <Door: Dirk de Geest:> Johan van Cauwenberge. Dantologie.
  . <Door: Lauran Toorians:> Luc Renders. Een wankele wereld. De (Zuid-)Afrikaanse literatuur op de drempel van de nieuwe tijd.
  . <Door: Wim Vanseveren:> Gregie de Maeyer. Fietsen, Altiora, Averbode.
  . <Door: Dirk de Geest:> Michel van der Plas. De oevers bekennen kleur.
  . <Door: Anne Marie Musschoot:> Els Durnez en Marc Somers. Latemse memoires. Herinneringen van Mevrouw Karel van de Woestijne en Julius de Praeterre.
  . <Door: Luc Decorte:> Geert van Oorschot. Brieven van een uitgever.

  Beeldende kunst:
  . <Door: Willem Elias:> Het Museum voor Moderne Kunst in Oostende.
  . <Door: Jose Boyens:> Woningen voor het verbeeldingsrijke kijken van Mieke van de Hoeven.
  . <Door: Laurian Toorians:> Leontine Buijnsters-Smets. Jan Massys. Een Antwerps schilder uit de zestiende eeuw.

  Theater:
  . <Door: Jos Nijhof:> Kleine vrouwen, grote toneelheldinnen.
  . <Door: Fred Six:> Geert Opsomer e.a. City of Cultures.

  Muziek:
  . <Door: Jan Rubenstein:> Annalen van de Opera Gezelschappen in Nederland 1886-1995.

  Film:
  . <Door: Wim de Poorter:> Internationaal Filmfestival van Brussel 1996.
 • Taal- en Cultuurpolitiek
  . <Door: Hans Vanacker:> Een schoolvoorbeeld van bicultureel onderwijs: de Nederlandstalige afdeling van Saint-Germain-en-Laye.
  . <Door: Cajetan Coelho:> Kermis voor de meestri. Nederlandstalige woorden in Indische talen.
  . <Door: Dirk van Assche:> De school bij de buren/ L’ ecole chez les voisins.
  . <Door: Charles van Leeuwen:> Congres Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek in Bloemfontien.
 • Publicaties
  . <Door: Frans Oudejans:> C.M. Abrahamse en C. Cabout. Hilversum en de Omroep.
  . <Door: Dirk van Assche:> Johan Heilbron, Wouter de Nooy, Wilma Tichelaar. Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband.
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling. Overzicht van Nederlandse boeken die naar andere talen omgezet zijn. Blz. 468-470.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.17=-=-

NEDERLANDSE TAALKUNDE. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, jaargang 1, nummer 1, mei 1996.
ISSN 1384-5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 19 juni 1996.

 • Paula Fikkert.
  Kinderfonologie. De verwerving van klemtoon. Blz. 2-12.
  (Tekst van de voordracht, gehouden ter gelegenheid van de AVT Dissertatieprijs 1995; bij de verwerving van klemtoon blijken al vanaf het eerste stadium klemtoonregels systematisch te worden toegepast.)
 • Erik Hoekstra en Willem Taanman.
  Een West-Friese gradatie van het Infinitivus-pro-Participio-effect. Blz. 12-25.
  (Het IPP komt in het West-fries alleen voor in hoofd-initi”ele werkwoordclusters, die te kenmerken zijn als Nederlands (kent wel IPP), en niet in hoofd-finale Friese werkwoordclusters (het Fries kent geen IPP).)
 • Wilbert Spooren, Kiek Tates en Ted Sanders.
  Taalverwerving en de classificatie van coherentierelaties. Blz. 26-51.
  (Coherentierelaties in teksten zijn te categoriseren in natuurlijke klassen, die systematisch in verschillende fasen van kindertaalverwerving worden geleerd.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Jacomine Nortier:> Tom Boves en Marinel Gerritsen, Inleiding in de sociolingu”istiek.
  . <Door: Els Ruijsendaal:> G.R.W. Dibbets, De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica.
  . <Door: Henk Barkema:> Martin Everaert, Erik-Jan van der Linden, Andre Schenk en Rob Schreuder (eds.), Idioms: Structural and Psychological Perspectives.
 • Signalementen:
  . Tussen cultuur en politiek; Jaarboek van het INL 1994; Geoniemenwoordenboek; The production of syllables in connected speech; The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1993; Nederlands, een en veelzijdig. Een selectie artikelen van Guido Geerts; Guido Geerts geportretteerd; De grootste dictees der Nederlandse taal; Taalcontact aan de Frans-Nederlandse taalgrens; Leestekengids; Nieuwlands; Woordenboek Limburgse dialecten.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9607.18=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>       |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Korrie Korevaart                |
|                   <korevaart@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart                |
|                    <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@pobox.leidenuniv.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9607.c --------------------------*