Neder-L, no. 9607.b

Subject: Neder-L, no. 9607.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 18 Jul 1996 22:56:55 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9607.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9607.06: Nederlandse Taalunie: "Brochure Van Dale over     |
|          spelling slechts gedeeltelijk bruikbaar voor overheid |
|          en onderwijs"                     |
| (2) Med: 9607.07: Tentoonstelling over Heer Bommel en Tom Poes in    |
|          Teylers Museum (Haarlem) tot 28 juni         |
| (3) Med: 9607.08: Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur, 22 juli tot |
|          10 augustus                      |
| (4) Col: 9607.09: Column Marc van Oostendorp: Neder-Net, no. 4:     |
|          'Typemachines en dialecten'              |
| (5) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 18 Jul 1996 12:44:18 +0200
From: Nederlandse Taalunie <secr@ntu.nl>
Subject: Med: 9607.06: Nederlandse Taalunie: "Brochure Van Dale over spelling slechts gedeeltelijk bruikbaar voor overheid en onderwijs"

=======================================================================

Nederlandse Taalunie: “Brochure Van Dale over spelling slechts gedeeltelijk bruikbaar voor overheid en onderwijs”

Uitgeverij Van Dale Lexicografie stelt binnenkort via de boekhandel een brochure beschikbaar die de Grote Van Dale en de Spellinggids van Van Dale, Wolters’ en Het Spectrum bruikbaar moet maken voor overheid en onderwijs. Bij de afwijkend gespelde woorden in deze producten geeft de brochure de offici”ele spelling van het Groene Boekje.
De brochure bevat echter de Van Dale-spellingregels zonder dat hierbij wordt aangegeven waar deze afwijken van de offici”ele regels. Bij toepassing kunnen de regels tot onjuiste schrijfwijzen leiden. De afwijkingen van de offici”ele regelgeving worden in een apart hoofdstuk aangegeven. De kans op verwarring en fouten is hierdoor groot.
De Taalunie raadt gebruikers bij overheid en onderwijs daarom aan om uitsluitend gebruik te maken van de inplakvellen bij de Van Dale-brochure waarop de offici”ele spelling is toegevoegd, en niet van de regelbeschrijving in die brochure.

De Van Dale-brochure vloeit voort uit afspraken die in maart j.l. tussen de Taalunie, Van Dale en Het Spectrum zijn gemaakt om duidelijkheid over de offici”ele spelling te scheppen. Onderdeel van die afspraken was dat in de woordenboeken van deze uitgeverijen ook de offici”ele spelling zal worden vermeld. De brochure met inplakvellen is bedoeld voor de reeds verkochte exemplaren van de Grote Van Dale en de Spellinggids. Eerder is reeds een inplakvel beschikbaar gesteld met correcties op het Groene Boekje.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Jul 1996 14:41:30 -0400 (EDT)
From: Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM>
Subject: Med: 9607.07: Tentoonstelling over Heer Bommel en Tom Poes in Teylers Museum (Haarlem) tot 28 juni

=============================================

Heer Bommel en Tom Poes in het Teylers Museum

Tot 28 juli is er in het Teylers Museum te Haarlem een tentoonstelling te zien rond Heer Bommel en Tom Poes. De aanleiding voor de tentoonstelling zijn de Haarlemse Stripdagen. Niet alleen het beeldverhaal zelf, maar ook het werk achter de schermen in de Toonder Studio wordt belicht. Het Teylers Museum is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het adres is: Spaarne 16 (op loopafstand van het station). Het museum is ook na 28 juli zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Kijk voor meer informatie op hun web-pagina: http://www.nedpunt.nl/teylersmuseum/hal.html of bel 023-5319010.

Marja Smolenaars.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 17 Jul 1996 12:15:07 +0200
From: Nederlandse Taalunie <secr@ntu.nl>
Subject: Med: 9607.08: Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur, 22 juli tot 10 augustus

=======================================

Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur

Van 22 juli tot 10 augustus 1996 wordt in Woudschoten de Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur gehouden. De cursus wordt georganiseerd door de Nederlandse Taalunie.

Aan de zomercursus nemen ruim 150 jonge cursisten deel uit 31 landen buiten Nederland en Vlaanderen. Alle deelnemers hebben al kennis gemaakt met de Nederlandse taal en cultuur. De meeste cursisten zijn studenten aan buitenlandse universiteiten waar ze Nederlands als hoofd- of bijvak volgen. Andere deelnemers hebben beroepshalve met de Nederlandse taal en cultuur te maken.
De cursisten krijgen les van twaalf docenten die allen ruime ervaring hebben in het geven van onderwijs Nederlands aan anderstaligen. Een aantal van hen is verbonden aan vakgroepen Nederlands in het buitenland.
Tijdens de zomercursus volgen de deelnemers een zeer intensief taalverwervingsprogramma. Daarnaast worden er aan gevorderde studenten onderwerpen aangeboden op het gebied van de taalkunde, letterkunde en kennis van land en volk. In aanvulling daarop houden hoogleraren en andere deskundigen voordrachten over onder meer het allochtonenbeleid, letterkunde architectuur, de pers en geestelijke stromingen. Ook maken de cursisten een aantal excursies.
De zomercursus, die dit jaar voor de 41ste maal wordt gehouden, staat in het buitenland hoog aangeschreven.

Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.
Tel: *31-70-3469548
Fax: *31-70-3569818

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Jul 1996 10:08:08 +0200
From: Marc van Oostendorp <oostendo@euronet.NL>
Subject: Col: 9607.09: Column Marc van Oostendorp: Neder-Net, no. 4: 'Typemachines en dialecten'

===========================================

Neder-Net, no. 4: Typemachines en dialecten

De afgelopen maand ben ik afwezig geweest uit deze elektronische kolommen en het is hartverwarmend te zien hoeveel verontrustheid deze afwezigheid bij sommige lezers van Neder-L teweeg heeft gebracht. Wat heb ik toch in al die tijd gedaan?

Laten we het erop houden dat ik een typemachine gezocht heb. Dat viel niet mee. Een werkende tikmachine die een heldere letter geeft is een schaars goed. Mijn schoonmoeder heeft een bureau voor secretariele ondersteuning, maar is al tien jaar geleden overgestapt op WordPerfect. Ze heeft nog wel zo’n apparaat met een bolletje van IBM, maar dat bleek volledig verstoft. Op de universiteit waar ik vroeger werkte, schijnt nog wel iemand af en toe op een elektrische typemachine te werken, maar dat is zo’n bijzonder apparaat, dat werd mij niet toevertrouwd. Uiteindelijk heb ik er een weten te huren van een onverstaanbare spullenbaas uit Kortessem. Nu klagen de buren ouderwets gezellig over het gebonk boven haar hoofd wanneer ik naar mijn studeerkamer vertrokken ben.

Ik ben in 1986 begonnen te studeren. Dat betekent dat ik de eerste twee jaar van mijn studie nog werkstukjes op een mechanische typemachine geschreven heb. Daarna had ik genoeg geld bij elkaar gespaard om een eigen PC te kopen. De grotere werkstukken, mijn scriptie, mijn proefschrift, de artikelen en boeken die ik gepubliceerd heb, ze zijn zonder uitzondering uitgetikt op het toetsenbord van een computer. Ik heb, kortom, nooit iets groots op een tikmachine volbracht.

Maar al dat gestaar naar een beeldscherm heeft me ook geen stap verder gebracht. Ondertussen is vorige maand mijn wachtgeld teruggebracht tot het absolute bestaansminimum. Het werd daarom tijd eens wat concrete stappen te zetten in de richting van de arbeidsmarkt (of hoe noemde die man op de AiO-uitstroombegeleidingscursus dat ook al weer.)

Ik besloot een poging te wagen een post-docplaats bij KNAW te krijgen.

De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.. ik geef toe dat het geen naam is waarbij je onmiddellijk denkt aan de flitsende wereld van multimedia en elektronische snelwegen. Maar dat deze eerbiedwaardige organisatie het nog steeds zou bestaan te eisen dat een subsidieaanvraag wordt uitgetikt op een formulier, dat had ik niet verwacht. Ik heb het afgelopen jaar in Frankrijk gesolliciteerd en in Engeland. In die landen kon je een eventueel in te vullen formulier elektronisch (als Word-document) ophalen van het Internet en vervolgens met je eigen tekstverwerker invullen. De KNAW doet hier nog niet aan. Ze heeft een eigen homepage op het Internet, welzeker, maar enige handreiking aan de subsidie-aanvrager is er niet bij. Nu ja, de spullenbaas vaart er wel bij.

Ondertussen komen de interessante dingen op het Internet nog steeds niet van de officiele instanties maar van de particulieren en de liefhebber. De afgelopen dagen heb ik toevallig een prachtig nieuw adres in handen gekregen, dat van de pagina’s van Roger Thijs uit Belgie. Deze heeft een werkelijk voorbeeldige verzameling pagina’s gemaakt over de talen van Belgie en hun dialecten: Vlaams, Waals, Duits, Luxemburgs en Jiddisch. Van veel dialecten zijn voorbeeldtekstjes opgenomen en bovendien is er een zeer uitgebreide lijst met verwijzingen naar andere sites op het gebied van (vooral Nederlandse) dialecten. Boven en onder elke pagina staat een uitgebreide disclaimer dat Thijs geen wetenschappelijke pretenties met de pagina’s heeft. De teksten die hij geeft zijn alleen ‘samples’ maar alles bij elkaar geeft zijn ‘Belgium – Languages and dialects’ een zeer aardige introductie in de enorme taalkundige variatie van Belgie. Zo had ik nog nooit gehoord van de geheimtaal ‘Panovese kal oet Kotsove’, terwijl die toegepast op het Nederlandse Onze Vader toch het volgende resultaat blijkt op te leveren:

Onze zeder die in de vamelen hijt
gemaligd zij uw heim
uw kook rijme

Dit soort verwisselingen (van aanzet plus klinker, zonder de rest van de lettergreep, ik vermoed dat de tweede regel een verschrijving bevat en eigenlijk zou moeten zijn: genaligd zij uw heim) zijn in strijd met elke theorie over geheimtalen die ik ken. Maar dat is misschien stof voor een post-docaanvraag. Gauw weer achter de tikmachine.

Marc van Oostendorp

SIGNALEMENT

KNAW http://www.knaw.nl/
Belgische dialecten
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Roger_Thijs/langbel.htm

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9607.b --------------------------*