Neder-L, no. 9512.d: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9512.d: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 30 Dec 1995 05:18:31 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9512.d -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9512.21: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 18, no. 3, december 1995             |
| (2) Tyd: 9512.22: Millennium, jrg. 9, no. 2               |
| (3) Tyd: 9512.23: De Nieuwe Taalgids, jrg. 88, no. 5, september 1995  |
| (4) Tyd: 9512.24: De Nieuwe Taalgids, jrg. 88, no. 6, november 1995   |
| (5) Tyd: 9512.25: Ons Erfdeel, jrg. 38, no. 4, september-oktober 1995  |
| (6) Tyd: 9512.26: Reinardus, vol. 8, 1995                |
| (7) Tyd: 9512.27: TNTL, jrg. 111, no. 4, 1995              |
| (8) Tyd: 9512.28: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.21=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 18, nummer 3, december 1995.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 7 december 1995.

 • E. Groenenboom-Draai.
  De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (deel 2). Blz. 89-105.
  (Tweede deel van de lezing gehouden op de grondvergadering van de Stichting op 14 januari 1995, over een van de belangrijkste opponenten van Weyerman in diens Rotterdamsche Hermes).
 • Marleen de Vries.
  Over bindingsangst bij Weyerman. Blz. 105-111.
  (Weyermans onvermogen vrouwen en liefde van elkaar los te zien, maakt hem niet alleen een vrouwenliefhebber, maar ook een vrouwenhater. Een echte Don Juan).
 • Andre Hanou.
  Jan Pieter van der Steen (1772-?). Een andere Weyerman. Blz. 111-114.
  (Naar aanleiding van “De verborgen wereld van Democriet, Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869” gaat Hanou nader in op de schilder en radicaal patriot Van der Steen.
 • Notulen Grondvergadering, 14 januari 1995. Blz. 115-116.
 • Boekbespreking:
  . <Door Jan Bruggeman:> F.L. Kersteman: “Zeldzaame levensgevallen van J.C. Wyerman. Heruitgave op basis van de tweede druk (1763). Bezorgd door M. van Vliet. Leiden: Astraea, 1995. Duivelshoekreeks 1.
 • Verschenen:
  . P. van Woensel: “Staat der geleerdheid in Turkijen (1791)”. Ed. Meike Broecheler. Leiden: Astraea, 1995. Duivelshoekreeks 3.
  . L. Holberg: ” De onderaardse Reis van Claas Klim (1741)”. Ed. A.J. Hanou. Leiden: Astraea, 1995. Duivelshoekreeks 4.
  . S. Tyssot de Patot: “Voyages et avantures de Jacques Masse”. Ed. A. Rosenberg. Paris/Oxford: Voltaire Foundation, 1993.
 • Signaleringen:
  . <Door J. Bos:> STCN-basiscatalogus 18e eeuw.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.22=-=-

MILLENNIUM, jaargang 9, nummer 2.
ISSN 0922-0887.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 19 december 1995.

 • Bert Roest.
  De orde van het betoog: Paulus van Venetie” (ca. 1274-1344) als geschiedschrijver. Blz. 99-116.
 • Mariken Teeuwen.
  Harmonie der hemelsferen. Een klassiek thema gei”nterpreteerd door Johannes Scotus Eriugena. Blz. 117-132.
 • Ed van der Vlist.
  Nieuwe fragmenten van ‘Die Dietsche Doctrinale’. Blz. 133-148.
 • Recensies (op blz. 149-189):
  . <Door Marion van Bussel:> M. Huig en D.F. Lunsingh Scheurleer jr. De middeleeuwen. Utrecht, 1994.
  . <Door Istvan Bejczy:> M. Stoffers (red.). De middeleeuwse ideee”nwereld, 1000-1300. Hilversum, 1994.
  . <Door Jan Kuys:> J.A.M.Y. Bos-Rops. Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433. Hilversum, 1993.
  . <Door Antheun Janse:> A.L.P. Buitelaar. De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek. Hilversum, 1993.
  . <Door Arjo Vanderjagt:> Dante Alighieri. De Monarchie en andere politieke teksten, vertaald … door R.F.M. Brouwer. Baarn, 1993.
  . <Door Bram van den Hoven van Genderen:> J.L. van der Gouw. Everwach, de rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van de dertiende eeuw. Hilversum, 1994.
  . <Door Giselle de Nie:> Gregorius van Tours, Historie”n, vertaald door J. Meijer, ingel. door M. Wes. Baarn, 1994.
  . <Door Jan Hallebeek:> O.M.D.F. Vervaart. Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica. Arnhem, 1994.
  . <Door Gert de Ceukelaire:> B. Besamusca en F. Brandsma (red.). De onghevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie. Hilversum, 1992.
  . <Door J.G.M. Sanders:> G. de Moor. Verborgen en geborgen. Het cistercie”nzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574). Hilversum, 1994.
  . <Door Marco Mostert:> R. Meens. Het tripartite boeteboek. Overlevering en betekenis van vroegmiddeleeuwse boetevoorschriften. Hilversum, 1994.
  . <Door Gert de Ceukelaire:> W.P. Gerritsen en A.G. van Melle (red.). Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Nijmegen, 1993.
  . <Door F.C. Berkenvelder:> W. Kuppers. Die Stadtrechnungen von Geldern 1386-1423. Einfu”hrung, Textausagbe, Register. Geldern, 1993.
  . <Door H.A. Krop:> Marsilius of Inghen. Acts of the International Marsilius of Inghen Symposium. Nijmegen, 1992.
  . <Door Gerrie van Dongen:> J.M.M. van de Ven. Over Brabant geschreven. Handschriften en Archivalische Bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek. 2 dln. Leuven, 1994.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.23=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 88, nummer 5, september 1995.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 13 december 1995.

 • Ruth Beijert.
  Gezelle, de eerste Tachtiger. Het Gezelle-beeld in de literaire kritieken van Kloos. Blz. 385-396.
 • F. Jansen.
  Waardoor lijken woorden op elkaar? Een analyse van Nederlandse malapropismen. Blz. 397-413.
 • J.H. Winkelman.
  Over ‘spierinkjes’, een ‘kabeljauw’ en het alchemistische tractaat van Gratheus filius philosophi (Cod. Vind. 2372). Blz. 414-421.
 • Hans van de Velde, Marinel Gerritsen en Roelant van Hout.
  De verstemlozing van de fricatieven in het Standaard-Nederlands. Een onderzoek naar taalverandering in de periode 1935-1993. Blz. 422-445.
 • Willy Vandeweghe.
  Incorporatiekwesties II. TOEN is niet TOEN. Blz. 446-456.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Hans Anten:> Reinold Vugs, F. Bordewijk; een biografie.
  . <Door A.M.J. van Buuren:> R. van Daele, Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde.
  . <Dorthe Schipperheijn:> Diederik C. Grit, Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavie”.
  . <Door Bart Besamusca:> Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke bibliotheek Albert I, 837-845.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.24=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 88, nummer 6, november 1995.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap,
KUB. Tilburg, 13 december 1995.

Laatste aflevering van De nieuwe taalgids. De opheffing, samen met Spektator en Forum der Letteren, gaat gepaard met de vorming van drie nieuwe, monodisciplinaire bladen.

 • M.C. van den Toorn.
  Uit de geschiedenis van De Nieuwe Taalgids. Blz. 481-489.
 • G.J. Dorleijn.
  De periodiserende computer of stilistiek als instrument voor periodisering; een aanzet. Blz. 490-506.
 • M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
  De artistieke context van Jacobus van Looys gedicht ‘De ar’. Blz. 507-512.
 • Wim Zonneveld.
  De metriek van de Nederlandse Odyssee. Blz. 513-533.
 • Hans Broekhuis.
  De predikatieve toevoeging. Blz. 534-543.
 • L. van Driel.
  Inhoud en betekenis van het tijdschrift De Taalgids (1859-1867). Blz. 544-560.
 • F. de Schutter.
  Als Flora ient sat sy daer op de bloemen. Blz. 561-572.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Arie Jan Gelderblom:> Kees Groeneboer, Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indi”e 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
  . <Door J.M.J. Sicking:> Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875. Een begripshistorische studie.
  . <Door Dorthe Schipperheijn:> Stefan Kiedron, Andreas Gryphius und die Niederlande. Niederla”ndische Einflu”sse auf sein Leben und Schaffen.
  . <Door Jan Konst:> A.C.G. Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie.
  . <Door Els Stronks:> S.D. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, pie”tistische dichters in de achttiende eeuw.
  . <Door Lia van Gemert:> Peter Thissen, Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw.
  . <Door Arie Verhagen:> Ton van der Geest, Over letterenonderzoek: de methodologie van het Neerlandistische onderzoek in het bijzonder de methodologie van de taalbeheersing.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.25=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 38, nummer 4, september-oktober 1995.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 18 december 1995.

 • Paul Depondt.
  Chris Dercon. Een bevlogen kunst-manager in het Museum Boymans-van Beuningen. Blz. 483-488.
  (“Een curator is geen star”, zegt Chris Dercon, de nieuwe jonge en gedreven directeur van het Rotterdams Museum Boymans-van Beuningen. “Hij is de manager die dingen mogelijk maakt).
 • Caspar Veldkamp en Jaap van Rijswijck.
  Nederland en Vlaanderen in Europa: nieuwe verhoudingen binnen de lage landen. Blz. 489-496.
  (Met de ingrijpende staatshervorming van 1993 is Belgie een volwaardige federale staat geworden. De bestuurlijke deel-entiteiten hebben daarbij vergaande bevoegdheden gekregen. Hoe gaat dat cultureel en politiek).
 • Jeroen Vullings.
  Woorden die beklijven. Over de poezie van Arie van den Berg. Blz. 497-505.
  (De jury, die Arie van den Berg in 1970 de Reina Prinsen Geerlings- prijs toekende voor zijn dichtbundel ‘Mijn broertje kende nog geen kroos’ prees vooral de toepgepaste techniek, de”metaforen en ritmische wendingen”, de “wat droge klank”, sprak van “geraffineerde bouwdoosjes” en “koele ambachtelijke benadering”).
 • Paul van Aken.
  En ik die dit neerschrijf. Het literaire werk van Pol Hoste. Blz. 506-512.
  (In de “opdracht” waarmee de roman ‘Een schoon bestaan’ begint, plaatste Hoste “al die mensen die niet konden schrijven” tegenover “al die mensen die wel konden schrijven”, en bedoelt daarmee dat de sociaal en politiek onmondige bevolking van amper enkele generaties geleden mede kon worden uitgebuit door hun analfabetisme, maar…)
 • Manu Ruys.
  De Belgische verkiezingen en het parlement van Vlamingen. Blz. 513-522.
  (De algemene verkiezingen van zondag 21 mei 1995 hebben in de Belgische geschiedenis een tussenfase afgesloten).
 • Frank Jansen.
  Schuttingtaal, vloeken, schelden en beledigen. Blz. 523-530.
  (Wie de inhoud van boekjes over het Nederlands vergelijkt met de taalproblemen die de gemoederen het meest bezighouden, stuit op tegenstellingen. Over taaladviezen en taalconflicten).
 • J.C.H. Blom.
  Lijden als waarschuwing. Oorlogsverleden in Nederland. Blz. 531-542.
  (Begin november 1978 maakten L. de Jong en A.J. van der Leeuw, respectievelijk directeur en onderzoeker van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, tijdens een opzienbare persconferentie gewag van de beschuldigingen inzake het oorlogsverleden van Dhr. W. Aantjes).
 • Paul Huys.
  Om niets over te houden, bijna niets. De schilderkunst van Henri Vandermoere. Blz. 543-550.
  (Over de recente schilderijen van de Gentse schilder Henri Vandermoere.).
 • A.L. Sotemann.
  Dichters die nog maar namen lijken. J.W.F. Werumeus Buning. Blz. 551-560.
  (Wie was Werumeus Buning ook al weer?).
 • Ernst Vermeulen.
  Terug naar de bron. Nederlandse muziek in relatie tot de traditie. Blz. 561-568.
  (Een spannender tijd dan die van vrije atonaliteit, de dodecafonie of de serialiteit is nauwelijks denkbaar).
 • Erik Slagter.
  Bram van der Velde, een geisoleerd schilder? Een herorientatie bij zijn honderdste geboortejaar. Blz. 569-576.
  (Bram van de Velde, honderd jaar geleden geboren, is lang gezien als een unieke figuur, die zijn schilderkunst maakte onafhankelijk van zijn tijdgenoten….).
 • Culturele kroniek

  Literatuur:
  . <Door Pierre H. Dubois:> Elisabeth Eybers. Gekras met een griffel.
  . <Door Yves T’Sjoen:> Bernard Dewulf. Waar de egel gaat.
  . <Door Wim Rutgers:> Frank Martinus Arion. De laatste vrijheid.
  . <Door Hans Groenewegen:> Georgine Sanders. Autobiografie.
  . <Door Wim Vanseveren:> Anne Provoost. Vallen.
  . <Door Jef Verheyen:> Gie Bogaert. Wat we met de liefde doen.
  . <Door Kees van Domselaar:> De eerste en laatste poezie van Lucebert. Besproken worden: van de maltigen losbol, van Lucebert; Op bezoek bij Lucebert, van Jens Christian Jansen en Karin Szekessy; apocrief / de analphabetische naam, van Anja de Feijter.
  . <Door Arie Koopman:> Johnny van Doorn. Verzamelde gedichten.
  . <Door Yves T’Sjoen:> Maurist van Liedekerke. Voeten in de aarde.
  . <Door Paul de Wispelaere:> Op voet van gelijkheid. Opstellen van Anne Marie Musschoot, onder redactie van Yves T’Soen en Hans Vandevoorde.
  . <Door Frans de Rover:> Arnon Grunberg. Blauwe maandagen.
  . <Door Luc Decorte:> Ida de Ridder en Jan Surmont over Willem Elschot, de andere. Besproken worden: Willem Elschot tussen droom en daad; Willem Elschot, mijn vader.
  . <Door Paul Demets:> Erik Heyman. Dagmaat.
  . <Door Ad Zuiderend:> Jan Kuyper. Barbarismen. Beeldende kunst:
  . <Door Paul Depondt:> Honderd jaar Bienale de Venezia.
  . <Door E. Buijsen:> De Vlaamse Primitieven, van R. van Schoute en B. de Patoul (red).

  Theater:
  . <Door Jos Nijhof:> Theater voor bewonderaars, volgelingen en fans.
  . <Door Fred Six:> Over Jan Decorte, gedrukt en gewogen.

  Muziek:
  . <Door Ernst Vermeulen:> Mahler-feest in het Amsterdamse Concertgebouw.
  . <Door Ernst Vermeulen:> Holland Festival 1995.
  . <Door Hugo Heughebaert:> Eigentijdse muziek en Wim Henderickx.

  Film:
  . <Door Gerdin Linthorst:> Hoogste Tijd & Frans Weisz.

  Taal- en cultuurpolitiek:
  . Het buitenland en wij; Jan Goossens, 25 jaar in dienst van Nederlandse taal en cultuur; Judit Gera, het steunpunt voor de Nederlandse taal en cultuur in Boedapest; De Franse Nederlanden.

  Publikaties:
  . <Door Henk van Nierop:> The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, van Jonathan Israel.
  . <Door Dr. Luc Vandeweyer:> Greep naar de macht, Vlaams-nationalisme en Nieuwe orde. Bruno de Wever.
  . <Door E. Gerard:> De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedsschrijving in Nederland en Belgie. Jo Tollebeek.
  . <Door Paul Soetaert:> Jaarboek der Franse Nederlanden 1995. Bibliografie van het Nederlandstalig boek in vertaling CXXVI.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.26=-=-

Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Vol. 8
Amsterdam-Philadelphia 1995.
ISBN 90 272 4037 X.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 19 december 1995.

 • Gabriel Bianciotto.
  De trois oiseaux symboliques dans des textes anciens. Aux sources du Bestiaire roman. Blz. 3-23.
 • Elaine C. Block.
  Judaic Imagery on Medieval Choir Stalls. Blz. 25-47.
 • Gianni Mombello.
  Traductions franc,aises des fables du Speculum historiale. Blz. 49-61.
 • Mary Jane Schenck.
  Orality, Literacy, and the Law: Judicial Scenes in the Fabliau. Blz. 63-75.
 • James R. Simpson.
  Renart’s Dynasty: Generation and Structuring in Renart Empereur. Blz. 77-100.
 • Genevie’ve Sodigne’-Costes.
  Les animaux venimeux dans le Livre des venins de Pietro d’Abano. Blz. 101-114.
 • E. Suomela-Ha”rma”.
  Techniques d’une mise en prose: le cas de Renart le Nouvel. Blz. 115-130.
 • Gert-Jan van Dijk.
  The Fables in the Greek Life of Aesop. Blz. 131-150.
 • Erwin Verzandvoort.
  Allart van Everdingen (1621–1675) and his Illustrations for J.Chr. Gottsched’s Reineke der Fuchs (Leipzig, 1752). Blz. 151-163.
 • Paul Wackers.
  Dutch and Flemish Reynaert-Adaptations for Children. Blz. 165-179.
 • Isabelle Weill.
  “Li cuers me faut, le coeur me manque”. E’tude de quelques expressions relatives aux parties du corps dans la litte’rature satirique me’die’vale. Blz. 181-199.
 • Paulin Zigui Kolea.
  Tope’ l’araignee: Un Renart le goupil africain? Blz. 199-211.
 • Kenneth Varty.
  Twenty Years On: The International Reynard Society, 1975–1995 Blz. 213-218.
 • Recensies:
  . Auberee, Uitg. d. C. Lee. Parma: Pratiche Editrice, 1994.
  . Tierepik im Mittelalter. Uitg. d. D. Buschinger e.a.. Greifswald: Reineke Verlag, 1994.
  . G. Van Damme. De jakhals in de Oudindische Pancatantra. Brussel: Kon. Acad. v. wetenschappen, letteren en schone kunsten van Belgie”, 1991.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.27=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 111, nummer 4, 1995.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, 18 december 1995.

 • J. van Eijnatten.
  Het Stamhuis van Oranje en de komst van het vrederijk. Illuminisme en literaire topoi in Bilderdijks vroege politieke gedichten. 1787-1793. Blz. 289-309.
 • N.J. Lacy.
  Convention and Innovation in the Middle Dutch Walewein. Blz. 310-322.
 • D. Kinable.
  Boendales Jans teesteye: een structurele analyse. Blz. 323-345.
 • A.M. Duinhoven.
  Had gebeld! De irree”le imperatief. Blz. 346-364.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door R. Stufkens, op blz. 365-369:> De reis van Sint Brandaan. Vert. door W. Wilmink; ingel. door W.P. Gerritsen.
  . <Door J. Konst, op blz. 369-372:> P.C. Hooft: Lyrische poe”zie. <Ed.> P. Tuynman en G.P. van der Stroom.
  . <Door J.A. van Leuvensteijn, op blz. 372-374:> G. Dibbets. De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica.
 • Interdisciplinair:
  . <Door J. Oosterman, op blz. 375-377:> R. Strohm, The rise of European music, 1380-1500.
  . <Door S. Huigen, op blz. 378-380:> Reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw: een chronologische lijst. Samengest. door R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker; Aernout van Overbeke: Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer oost-indien. Uitg. en toegel. door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
 • Signalementen, op blz. 380-391.
 • Ontvangen boeken.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9512.28=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| de Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com> |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>   |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@pobox.leidenuniv.nl> |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>   |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9512.d --------------------------*