Neder-L, no. 9510.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9510.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 31 Oct 1995 01:04:35 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9510.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9510.14: Forum der Letteren, jrg. 36, no. 3, september 1995  |
| (2) Tyd: 9510.15: It Beaken, jrg. 57, no. 2, 1995            |
| (3) Tyd: 9510.16: Literatuur, jrg. 12, no. 5, september-oktober 1995  |
| (4) Tyd: 9510.17: De Negentiende Eeuw, jrg. 19, no. 3, september 1995  |
| (5) Tyd: 9510.18: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9510.14=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 36, nummer 3, september 1995.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Wenen (Oostenrijk).
Wenen, 10 oktober 1995.

Deze (voorlaatste) aflevering van Forum der Letteren is een letterkundig themanummer. Het bevat de bijdragen aan een colloquium dat ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Francis Bulhof, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Duitsland) heeft plaatsgevonden op 9 juni 1995 in Oldenburg.

 • Ute Langner.
  Voorwoord. Blz. 161-164.
 • Elrud Ibsch.
  Afzijdigheid of partijdigheid. Reacties van Menno ter Braak en andere modernistische schrijvers op het nationalisme van de jaren dertig. Blz. 165-179.
 • Paul Hadermann.
  Van Ostaijen en Bruegel als Alpenjagers. Blz. 180-192.
 • Ton Anbeek.
  Ter Braak als criticus. Blz. 193-200.
 • Kees Snoek.
  De kennis van het menselijk hart. Elisabeth de Roos als criticus. Blz. 201-211.
 • Manfred Dierks.
  De tijd van Spengler: Thomas Mann en het tijdconcept van Oswald Spengler, met een uitstapje naar Heidegger. Blz. 212-225.
 • Frans de Rover.
  J.J. Slauerhoff en F.C. Terborgh: twee schrijvers extra muros. Blz. 226-235.
 • Francis Bulhof.
  Contrast en realiteit: het debat over het modernisme in de Nederlandse literatuurwetenschap. Blz. 236-246.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Fred Weerman:> D. Lightfoot & N. Hornstein (eds.). Verb movement. Cambridge, University Press, 1994.
  . <Door Annelies van Hees:> S. Leibovici. Le sang et l’encre. Pierre Drieu La Rochelle. Une psychobiographie. Amsterdam, Rodopi, 1994.
  . <Door Solange Leibovici:> H. Verhoeff. Marivaux ou le dialogue avec la femme. Une psycholecture de ses comedies et de ses journaux. Orleans, Paradigme, 1994.
  . <Door Jan van Luxemburg:> M. Krieger. The institution of theory. Baltimore, London, John Hopkins U.P., 1994.
  . <Door Jan van Luxemburg:> M. Groden & M. Kreiswirth. John Hopkins guide to literary theory and criticism. Baltimore, London: John Hopkins U.P., 1994.
 • Gesignaleerd.
  Laatste aflevering van deze rubriek met aandacht voor “een paar oude postbusklanten, waarmee FdL zogenaamde uitwisselabonnementen heeft.”

Matthias Huening
Nederlandistik, Universitaet Wien
Spitalgasse 2 (3. Hof, Pavillon)
A – 1090 Wien
Tel.: (00-43-1) 406 56 22
Fax: (00-43-1) 407 22 99
E-mail: Matthias.Huening@univie.ac.at
WWW: http://www.univie.ac.at/Nederlandistik

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9510.15=-=-

IT BEAKEN, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jaargang 57, nummer 2, 1995.
ISSN 005-738x.
Door: Henk Wolf, UU.
Ermelo, 1 oktober 1995.

 • D. Jansen.
  Op zoek naar spiritistische elementen in de Gedenkschriften van Pieter Jelles Troelstra. Blz. 61-79.
 • Hans Knippenberg.
  De godsdienstkaart van Friesland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Blz. 80-105.
  (Met veel interessante kaartjes die de spreiding van de verschillende religies over Friesland aangeven, gebaseerd op 19e-eeuwse volkstellingen)
 • L.G. Jansma.
  Tsjerklikens, tsjerksens en otterdoksens yn it hjoeddeiske Frysl^an. Blz. 106-124.
  (Over kerkelijkheid, kerksheid <regelmatige kerkgang> en orthodoxie in het moderne Friesland. Met cijfers gebaseerd op het vrij grootschalige onderzoek “Libbenssk^oging yn Frysl^an” uit 1994.)
 • Besprek:
  . <Door Klaas F. van der Veen:> Petersen, A. e.a. (1994), Freesk Uurdebuk – W”orterbuch der Wiedingharder Mundart, Neum”unster: Karl Wachholtz Verlag. ISBN 3-529-04618-2. 381 blz. 35 Mark.
  . <Door Frits van der Kuip:> Bloemhoff, H. (1994), Stellingwarfs Woordeboek, Diel 2, Oosterwoolde: Stellingwarver Schrieversronte. ISBN 90-6466-072-7. 843 blz. F 60,-.
 • Oankundiging:
  . <Door Rommert Tjeerdsma:> Satava, L. (1994), Narodnostni mensiny v Evrope: encyklopedicka prirucka, Praag: Ivo Zelezny. ISBN 80-7116-375-9. 385 blz. 195 Tsjechische kronen. (Naslagwerk over Europese minderheidstalen. Het boek is in het Tsjechisch geschreven en bevat een uitgebreide Engelstalige samenvatting.)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9510.16=-=-

LITERATUUR, jaargang 12, nummer 5, september-oktober 1995.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 11 oktober 1995.

 • Koen Wauters.
  De Maximale beweging in de Nederlandse poezie. Blz. 250-258.

  Literatuur in vertaling:
 • Helga van Beuningen.
  Noodkreet uit een rusthuis. Blz. 259-260.
 • Mathijs Smit.
  Het gemeenschappelijke werk van H.P. Berlage en Albert Verwey. ‘In deze Bouwkunst kan onze Dichtkunst een zuster zien’. Blz. 261-269.

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Vuurdoop in Frankfurt. Blz. 270-271.
  (Over ervaringen op de Buchmesse.)
 • J.A. Dautzenberg.
  Het apocalyptische sterven van Max Delius. De wraak van een jaloerse god. Blz. 272-278.
  (Over Mulisch’ De ontdekking van de hemel.)

  Blokuur Nederlands:
 • Annette Portegies.
  Wereldliteratuur als utopie? Blz. 279-280.
  (Over het literatuur-onderwijs van Peter Coebergh.)
 • Rolf Wolfswinkel.
  De Zestigers van Gard Sivik, de Nul-beweging en Barbarber. ‘Niet de fiktie, maar de realiteit’. Blz. 281-286.

  De Buitenstaander:
 • Jacqueline Bel.
  C.H. Goekoop: ‘Zielige gevallen, relaties die tot het bot worden uitgediept, liggen mij wat minder.’ Blz. 287-289.
  (Over de literaire voorkeuren van de Leidse burgemeester Cees Goekoop.)

  Literatuur-nieuws. Blz. 290-297.
  (Met o.a. de aankondiging van het vierde congres van de Society for Emblem Studies aan de KU Leuven, van 18 tot 23 augustus; de vestiging van een Haags museum gewijd aan Louis Couperus; de verschijning van Wie en wat in de neerlandistiek in Nederland en Belgie, te bestellen bij de IVN, Raadhuisstraat 1, 2481 BE Woubrugge, tel. 01729-8243, gironr. 3314917).

  Literatuur-recensies. Blz. 298-306:
  . <Door A. Agnes Sneller:> Istvan Bejczy, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance. Diss. Nijmegen 1994.
  . <Door Lia van Gemert:> Anneke C.G. Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie. Verloren, Hilversum, 1994. Diss. Amsterdam. 422 pp. ill. fl. 69,-.
  . <Door Lisa Kuitert:> Lizet Duyvendak, Het Haags Damesleesmuseum 1894-1994. Vereniging Het Damesleesmuseum, Den Haag, 1994. 249 pp.
  . <Door Nico Laan:> Siem Bakker, Annick Benoit-Dusausoy, Hugo Bousset, Martine de Clercq, Guy Fontaine (red.), Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. Meulenhoff/Icarus, Amsterdam, 1994. 1355 pp.
  . <Door Mandy Ruthenkolk:> Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levensgevallen van J.C. Wyerman. Ed. M. van Vliet, Leiden, 1994. 155 pp. fl. 39,50; Jacob Campo Weyerman, Opkomst en val van een Koffiehuisnichtje. Ed. Andre Hanou. Leiden, 1994. 78 pp. fl. 29,90.
  . <Door Lisa Kuitert:> Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek. Onder redachte van W. van Drimmelen e.a. Waanders, Zwolle, 1994. 224 pp. ill. fl. 59,90.

  Signalementen. Blz. 307-311:
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Jaarboek van het Nederlands Genootschap van bibliofielen. De Buitenkant, Amsterdam, 1995. 157 pp. fl. 46,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Gerard Unger, Letters. De Buitenkant, Amsterdam, 1994. 63 pp. fl. 34,90; Gerard Unger, De staart van de g; een gesprek tussen twee heren. De ammoniet, Leiden, 1995. 4 pp. fl. 10,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Peter Manasse, Verdwenen archieven en bibliotheken. De verrichtingen van de Einsatzstab Rosenberg gedurende de Tweede Wereldoorlog. NBLC Uitgeverij, Den Haag, 1995. 108 pp. fl. 62,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Jochen Becker, Boekenwijsheid. Inleiding in de kunsthistorische bibliografie. Primavera Pers, Leiden, 1995. 112 pp. fl. 22,75; Samuel IJsseling, Boekenwijsheid. Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers. Kok Agora, Kampen, 1995. 45 pp. fl. 10,-.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Handboek literatuuronderwijs Nederlands 1995. Bulkboek, Amsterdam, 1995. 160 pp.; Zoetermeer. Boek twee. Amsterdam, 1995. 127 pp. fl. 14,90.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Anne de Vries jr., Bibliografie van Anne de Vries 1904-1964. Callenbach, Nijkerk, 1994. 240 pp. fl. 34,90; Lenze L. Bouwers, Anne de Vries. Een beeld van de auteur. Callenbach, Nijkerk, 1994. 40 pp. fl. 14,95.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Martin Mooij, De menselijke stem. 25 jaar Poetry International. Walburg Instituut, Zutphen, 1994. 116 pp. fl. 29,50.
  . <Door B. Luger:> Diederik C. Grit, Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavie. Universitaire Pers, Maastricht, 1994. Diss. Maastricht. 229 pp. fl. 42,50.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9510.17=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 19, nummer 3, september 1995.
(Geen ISSN.)
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 29 september 1995.

 • Hans Uitman.
  ‘Ines of de Gekroonde na haar dood’ (1853). Een ballet met afbeeldingen. Blz. 145-160.
 • Toos Streng.
  Opvattingen over individualiteit en algemeenheid in de Nederlandse kunst- en literatuurbeschouwing rond het midden van de negentiende eeuw. Blz. 161-186.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 187-192.
  • Verschenen is de eerste aflevering van de reeks Couperus Cahiers, namelijk Jeanette E. Koch: Zingende lijnen, gebeeldhouwde impressies. Louis Couperus: Reis-impressies (1894). Te bestellen door fl. 24,90 (incl. porto) over te maken op gironummer 600367 van het Louis Couperus Genootschap te Leiden, o.v.v. Cahier 1.
  • Op 12 oktober in de Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam: een studiedag van de projectgroep Tijdschriftstudies over publiekstijdschriften, met Joan Hemels, Johan de Zoete, Louis Zweers, Hans Geertzen en Marjoke Rietveld-van Wingerden als sprekers.
  • Symposium over Tweehonderd jaar burgerlijke gelijkstelling der joden in Nederland. Programma te bevragen bij: Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de joden in Nederland. Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Hetty Berg / Ilja van Nes, tel. 020- 6269945.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9510.18=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9510.c --------------------------