Neder-L, no. 9509.a

Subject: Neder-L, no. 9509.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 14 Sep 1995 19:48:32 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9509.a -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Vac: 9509.01: Vacature lectoraat taalkunde in Natal - Durban    |
| (2) Vra: 9509.02: Informatie over literator J.P. Meijer gezocht     |
| (3) Med: 9509.03: Een boekhandel in Nederlandse literatuur op Internet |
| (4) Lit: 9509.04: Pas verschenen: Linguistics in the Netherlands,    |
|          jaargang 5                      |
| (5) Med: 9509.05: Smith genomineerd voor Cultuurprijs der Lage Landen  |
| (6) Lit: 9509.06: Nieuwe edities van teksten van Pieter van Woensel   |
                    ('Staat der geleerdheid in Turkijen (1791)') en    |
|          Ludvig Holberg ('De onderaardse Reis van Claas Klim  |
|          (1741)' bij uitgeverij Astraea            |
| (7) Med: 9509.07: Persbericht Intermediair Online            |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 08 Sep 1995 12:19:33 +0000 (GMT)
From: Mr Eduan Swanepoel <SWANEPOD@MTB.und.ac.ZA>
Subject: Vac: 9509.01: Vacature lectoraat taalkunde in Natal - Durban

Universiteit van Natal in Durban
Departement Afrikaans en Nederlands
Senior Lektoraat/lektoraat: Taalkunde

Aansoeke word ingewag van persone wat ’n betekenisvolle bydrae kan lewer tot sowel die doseeropdrag as die navorsingsopdrag van hierdie departement. Omdat die departement veral op nagraadse vlak sterk fokus op die Onderrig van Afrikaans aan Nie-moedertaalsprekers, is ’n deeglike kennis van alle aspekte van die Psigolinguistiek ’n voorvereiste. Die suksesvolle kandidaat sal verder deeglik vertroud wees met die Generatiewe benadering tot taalondersoek, en in staat wees om veral Morfologie op voorgraadse vlak aan te bied. Ervaring met studieleiding aan nagraadse studente sal ’n sterk aanbeveling wees. ’n Toepaslike Meestersgraad of ekwivalent is ’n voorvereiste.

Die aanvangsalaris is afhanklik van die kwalifikasies en/of ervaring van die suksesvolle kandidaat. ’n Diensbonus is jaarliks betaalbaar.

Voornemende aansoekers moet ’n curriculum vitae, wat die name en posadresse van drie beskikbare referente insluit, stuur aan:

Human Resources Division
University of Natal: Durban
Private Bag X10
4014 DALBRIDGE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Telefoon: 27-31-260 1446
Faks: 27-31-260 2139

Verdere navrae kan gerig word aan die Departementshoof, Prof Jeanne Maartens, by telefoon 27-31-260 2382, faks 27-31-260 2409, email maartens@mtb.und.ac.za


Eduan Swanepoel Tel.: 031 – 260 2382
Departement Afrikaans en Nederlands Faks: 031 – 260 2409
Universiteit van Natal: Durban Email: swanepod@mtb.und.ac.za
Privaatsak X10
4014 DALBRIDGE
Republiek van Suid-Afrika


(2)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 11 Sep 1995 13:45:14 +0200 (MET DST)
From: Lucien Remmers <L.A.P.Remmers@stud.let.RUU.NL>
Subject: Vra: 9509.02: Informatie over literator J.P. Meijer gezocht

Beste Neder-L-abonnees,

ik ben op zoek naar informatie over literator Johannes Petrus Meijer die een vriend zou zijn geweest van Vondel en later verhuisd naar Bandoeng in Indonesie (Nederlands Indie). Misschien kan een van jullie me helpen.

Hopelijk bedankt,

Lucien Remmers (student)
Universiteit Utrecht
Faculteit Letteren
Url’s:
mailto:L.a.p.remmers@stud.let.ruu.nl
mailto:eller@dds.nl subject: Lucien/(subject)
Http://huizen.dds.nl/~eller/

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 11 Sep 1995 03:02:59 +0200
From: Piet Wesselman <pwessel@xs4all.nl>
Subject: Med: 9509.03: Een boekhandel in Nederlandse literatuur op Internet

Een boekhandel in Nederlandse literatuur op Internet

Piet Wesselman

Zoals meer mensen heb ik jaren rondgelopen met de fantasie nog eens een boekhandeltje te beginnen. Voor een deel is na te gaan waar die wens vandaan komt: ik ben mijn arbeidsleven begonnen met een aantal jaren in een boekhandel en een uitgeverij te werken, totdat de nieuwsgierigheid naar de inhoud van vooral de wetenschappelijke boeken me ertoe bracht sociale wetenschappen te gaan studeren. De reorganisaties aan de universiteiten van enkele jaren geleden gaven mij de mogelijkheid weer naar mijn ‘eerste liefde’ terug te keren.

Omdat ik moest beginnen met een klein budget en nog weinig vakkennis besloot ik om me aanvankelijk te beperken tot Nederlandse literatuur van de 20e eeuw, en wel in de gewone handelsedities. Een paar jaar lang kocht ik op veilingen en bestudeerde catalogi en inventarissen van antiquaren om in deze sector thuis te raken. Toen kwam het moeilijke gedeelte: verkopen. Ook al vanwege budget en kleinschaligheid kwam een winkel niet in aanmerking. Verkopen per post, merkte ik, is een kwestie van lange adem, omdat het lastig is de juiste doelgroepen te bereiken en vast te houden.

Een andere mogelijkheid diende zich aan in de vorm van een WWW-pagina op Internet, voor mij ook interessant vanwege een al langer bestaande interesse in de nieuwe media. In Nederland is de commerciele kant van Internet nog niet ver ontwikkeld, vooral omdat er nog te weinig aangeslotenen zijn. In mijn geval schatte ik toch dat ik via het net een aantal kopers zou kunnen bereiken:
a. alle universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen maken gebruik van Internet: daar moeten zich potentiele klanten tussen bevinden.
b. bibliotheken – zowel de wetenschappelijke als de openbare – zijn zeer actief op het net. In de openbare bibliotheken zal binnenkort ook voor het publiek toegang tot Internet mogelijk worden. Deze activiteit van bibliotheken moet mensen aantrekken, die belang stellen in boeken en literatuur.

Door mijn verkenning van wat er aan literatuur op Internet te vinden was, had ik gezien dat er grote behoefte is aan ordening van alle informatie die daarover te vinden is. Als service, en als etalage voor mijn winkeltje, heb ik een aantal pagina’s gemaakt, waarin ik zo aantrekkelijk mogelijk informatie geef over plekken waar je informatie over boeken en literatuur kunt vinden, zowel internationaal als in Nederland: de ‘Book Lovers Pages’ en ‘De Nederlandse Letteren’ geheten. Al snel bleken die veel belangstellenden te trekken. In augustus heb ik dan ook mijn winkeltje ‘geopend’.

Zo’n winkel bestaat vooral uit lijsten van boeken, uitgesplitst naar onderwerp – proza, poezie, studies over literatuur, vertalingen. Een openingspagina verwijst naar deze lijsten, en geeft informatie over hoe te bestellen, en voor het buitenland over zaken als posttarieven en wisselkoersen. Omdat ik ook wat literatuur in vreemde talen heb, wordt een deel van de informatie tweetalig aangeboden. Vanwege de betrekkelijk lage kosten kunnen de prijzen lager zijn dan in ‘gewone’ winkel-antiquariaten, op dit moment ongeveer 10 tot 20 procent lager. Ik heb een Internet-aansluiting bij een goedkope ‘provider’ (een bedrijf dat aansluitingen via de telefoon mogelijk maakt) voor f 80.- per maand. Aan apparatuur gebruik ik een PC met MS-Windows, uitgerust met een redelijk snel modem. Deze kosten, ongeveer f 2500.-, zijn uiteraard niet te vergelijken met die van een fysieke winkel.

De grootste investering is tijd. Tijd om de informatiepagina’s, die gaandeweg steeds omvangrijker worden, op te zetten en te onderhouden, om te zorgen dat ze ook te vinden zijn in het wat chaotische WWW en dat ze op geregelde tijden en geeigende plaatsen aandacht krijgen. Dat heeft in ieder geval al geleid tot veel kijkers. Misschien vinden de lezers van NEDER-L het interessant om ook eens te kijken. Via mijn centrale pagina (http://www.xs4all.nl/~pwessel) zijn zowel de informatie- als de winkelpagina’s te bereiken.

Piet Wesselman pwessel@xs4all.nl
pages for Book Lovers at: http://www.xs4all.nl/~pwessel
book shop at:
http://www.xs4all.nl/~pwessel/books/shop.html
Nederlandse literatuur van de 20e eeuw voor redelijke prijzen

BS Piet Wesselman is bescheiden. Menig liefhebber van literatuur en boeken zal zijn vingers aflikken bij het zien van al de informatie die op zijn fraaie WWW-pages te vinden is. Als bibliofiel vind ik vooral de informatie over aanstaande activititeiten (boekenmarkten, veilingen) en over vele antiquariaten erg nuttig. Echt een WWW-bezoekje waard!
BS Ben Salemans.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 08 Sep 1995 12:40:11 +0200 (METDST)
From: Ton van der Wouden <vdwouden@let.RUG.NL>
Subject: Lit: 9509.04: Pas verschenen: Linguistics in the Netherlands, jaargang 5

LINGUISTICS IN THE NETHERLANDS. Jaargang 1995, onder redactie van Marcel den Dikken en Kees Hengeveld. Amsterdam, Benjamins.
ISBN 90 272 3155 9/1-55619-219-3.
Door Ton van der Wouden, Vakgroep Nederlands, Groningen.
Groningen, 8 september 1995.

Ook dit jaar bevat de LIN-bundel een bloemlezing uit de lezingen die op de TIN-dag in januari in Utrecht gehouden zijn. Van de 19 opgenomen artikelen (alle Engelstalig) hebben de volgende betrekking op een neerlandistisch onderwerp:

 • Sjef Barbiers.
  Another case of scrambling in Dutch. Blz. 13-24.
  (Over de vooropgeplaatste constituent in zinnen als ‘De krant (van) gisteren meldde het voorval niet’.)
 • Hans Bennis.
  The meaning of structure: the ‘wat voor’ construction revisited. Blz. 25-36.
  (Hoofdhypothese: ‘Wat’ is een kwantor zonder betekenis.)
 • Louise Cornelis en Arie Verhagen.
  Does Dutch really have a passive? Blz. 49-60.
  (Antwoord: ja en nee.)
 • Jet van Dam van Isselt.
  Participant structure and the on-line production of discourse context. Blz. 61-71.
  (Over een interessante verspreking uit een tv-programma van Sonja Barend.)
 • Herman Giesbers.
  Dutch – Indonesian language mixing in Jakarta. Blz. 89-100.
  (Hoeveel Nederlands en hoeveel Indonesisch bevat het Petjo?)
 • Josine Lalleman en K”ulli Prosa.
  The effectiveness of different types of grammatical exercises in Dutch L2 classroom instruction. Blz. 139-150.
  (Oefening baart kunst, ook bij de verwerving van ‘er’, maar hoe er geoefend wordt, maakt niet zo veel uit.)
 • Marga Petter.
  A quest for control. Blz. 163-174.
  (Over het verschil in begrepen subject tussen ‘Jan vroeg Marie om Oorlog en Vrede te lezen’ en ‘Jan vroeg Marie om Oorlog en Vrede te mogen lezen’.)
 • Gertjan Postma.
  Zero Semantics – The syntactic encoding of quantificational meaning. Blz. 175-190.
  (Uitdrukkingen als ‘geen kip’, ‘deur aan deur’ en ‘met man en muis’ hebben een quantificationele betekenis, en dat heeft een syntactische verklaring.)
 • Ton van der Wouden.
  ‘Moeilijk’ is (not) difficult. Blz. 203-214.
  (‘Moeilijk’ kan functioneren als zwakke ontkenning (vergelijkbaar met ‘nauwelijks’), maar alleen als het ‘kunnen’ en andere uitdrukkingen die een potentialiteit uitdrukken modificeert.)
 • C. Jan-Wouter Zwart.
  A note on verb clusters in the Stellingwerf dialect. Blz. 215-226.
  (Vreemde volgordes in de werkwoordelijke eindgroep in Nederlandse dialecten geven ons inzicht in de onderliggende structuur van het werkwoordscluster van de Germaanse talen in het algemeen.)
 • Joost Zwarts.
  Lexical and functional direction in Dutch. Blz. 227-238.
  (De voorzetsels van richting ‘naar’, ‘van’ en ‘tot’ hebben andere eigenschappen dan de overige voor- en achterzetsels; de eerste drie zijn functioneel, de andere lexikaal.)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 01 Sep 1995 12:40:11 +0200 (METDST)
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Med: 9509.05: Smith genomineerd voor de Cultuurprijs der Lage Landen

Smith genomineerd voor de Cultuurprijs der Lage Landen

Tijdens de afgelopen zomervakantie stapte op een avond mijn 8-jarig zoontje Bart op me af en vroeg me, met zijn mond vol chips: “Papa, wie is Vo’ndel of Vonde’l?”.

Nu behoor ik tot de wel zeer selecte groep van Nederlandse papa’s die wel raad weet met die vraag. Even, misschien maar twee seconden, jubelde mijn hart. De schoonheid van de tegenwoordige tijd in zijn vraag, de ongewisheid over de uitspraak van de naam, kortom: de volstrekte leegte van het vakje ‘Vondel’ in zijn brein, dat ik maar al te graag wilde vullen…

Maar ik was weer vlug bij zinnen. Wie heeft het in Nederland nu nog over Vondel? Dus waar zou zo’n menneke nu zo’n vraag vandaan kunnen toveren? Nee, hier moest een misverstand spelen. Ik zou de vraag wel verkeerd verstaan hebben. “Niet met volle mond praten, Bart”, dacht ik.

Enigszins verward antwoordde ik dus maar, licht teleurgesteld, ja misschien zelfs licht ge rriteerd: “Wat bedoel je, Vo’ndel?”. Klip en klaar was Barts reactie: “Nou, is dat een schrijver of zo; daar had jij toch een dik boek over gemaakt?”, waarbij hij op zijn beurt enige teleurstelling in zijn intonatie liet doorklinken. Zijn wedervraag verbijsterde mij. Mijn menneke had het echt over ‘mijn’ Vondel!

Even was het stil, waarna ik stotterde: “Vondel, Vondel, eh, Vondel, dat is inderdaad een schrijver, een van de allerbesten. Maar waar haal jij de naam Vondel vandaan?”. Barts antwoord: “Staat op een world- flippo”.

Dit antwoord moet ik wellicht kort toelichten. Of bent u allang een flippo-ingewijde? Flippo’s zijn plastic, ronde schijfjes met een middellijn van 4 centimeter en een dikte van 1 millimeter waarop cartoon-achtige afbeeldingen staan. Fabrikant Smith stopt die sinds ongeveer een jaar als extraatje in zijn zakken met zoutjes. Je kunt ook flippo’s gewoon in de winkel kopen. Maar dat zijn dus geen ‘echte’ flippo’s van Smith, maar zogenaamde ‘nep-flippo’s’. Snoephandelaar Jamin brengt ook flippo’s, onder een andere naam, op de markt. Die schijnen op de basisschool-pleinen eveneens te worden geaccepteerd en verhandeld. Er zijn verschillende reeksen flippo’s, gegroepeerd rond bepaalde thema’s. Zo heb je techno-flippo’s, world-flippo’s, etc. Op de world-flippo’s — ik geloof dat er honderd verschillende zijn — zijn bekende personen uit de wereldgeschiedenis en -literatuur afgebeeld. Voor flippo’s zijn ook verzamelmappen gemaakt. Elke flippo wordt daarin in enkele zinnen kort toegelicht. Nederland wordt op de world-flippo’s vertegenwoordigd door Koning Willem I, Vincent van Gogh en Joost van den Vondel. Bart bleek in een zak ‘Bugles’ van Smith de flippo van Vondel gevonden te hebben. Afgebeeld als een stinkdier, als ik het wel heb; ik ken die stripfiguren niet allemaal.

Enfin, ik heb met Bart toen ongeveer een uur over Vondel gepraat en hem mijn Vondel-boekenverzameling (“wel in Unger, niet in Schuytvlot”) laten zien. Hij vond het geloof ik wel leuk. Zeker die ‘Warande’, met die prentjes. Maar dat hij het leuk vond, kan natuurlijk een projectie zijn geweest. Hopelijk wordt Onze Nederlandsche Jeugd via de flippo- rage enigszins bekend gemaakt met Vondel en ‘onze’ Gouden Eeuw? Haast te mooi om waar te zijn.

Wat zou het prachtig zijn als Smith zou besluiten een nieuwe reeks van honderd flippo’s (“histo-flippo’s”?) uit te brengen met beroemde figuren uit de kleurrijke historie van Nederland en Vlaanderen. Uiteraard met een korte toelichting in de flippo-verzamelmappen. Het resultaat hiervan zou zijn dat Nederlandse kinderen nog voor ze tien jaar oud zijn een grotere historisch-culturele bagage hebben dan de gemiddelde volwassen Nederlander die in menige ‘telefisie-kwis’ valt te aanschouwen. Het neven-effect, tot de nek toe met chips en bugles gevulde ouders, moeten we maar voor lief nemen. Wat mij betreft mag Smith daarvoor dan een of andere belangrijke cultuurprijs ontvangen. Dat meen ik serieus.

Ben Salemans.

P.S.:Kan iemand mij een WWWeb-site noemen waar ik wat meer kan lezen/ horen/zien over Koning Willem I? Ik ben nu al zo’n 10 uur over het Internet aan het dolen, maar heb nog steeds geen info over hem kunnen vinden… 😉

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 01 Sep 1995 13:11:00 +0000 (MET-1DST)
From: Rietje van Vliet <M.van.Vliet@WAG.HRO.NL>
Subject: Lit: 9509.06: Nieuwe edities van teksten van Pieter van Woensel ('Staat der geleerdheid in Turkijen (1791)') en Ludvig Holberg ('De onderaardse Reis van Claas Klim (1741)' bij uitgeverij Astraea

Onlangs verschenen bij uitgeverij Astrea nieuwe edities van teksten van Pieter van Woensel en Ludvig Holberg. Die uitgaven worden hieronder nader besproken.

Pieter van Woensel, ‘Staat der geleerdheid in Turkijen (1791)’ (editie Meike Broecheler). ISBN 90-75179-03-0. Duivelshoekreeks 3. Prijs fl. 29,90 (excl. verzendkosten).
In 1791 publiceert de merkwaardige solitair Pieter van Woensel (1747-1808; patriot, reiziger, marine-arts, spion, Verlichtingsschrijver) zijn ‘Aanteekeningen’: een verslag van zijn reizen voornamelijk door Turkije en Rusland. De schrijver had kort een offici le medische functie in Istanboel/ Constantinopel.
’t Ging de verlichte kosmopoliet Van Woensel niet om sightseeing.
Hij observeert culturen, op nogal moderne wijze. Hij analyseert. In deze editie een fragment uit die ‘Aanteekeningen’, te weten: de ‘Staat der geleerdheid in Turkijen’. Hierin combineert Van Woensel een beschrijving van de Turkse beschaving (stand van de wetenschap; geletterdheid en literatuur; cultuur en gewoonten) met kritiek op de situatie in Nederland.
In zijn beschrijving en in zijn overdenkingen toont Van Woensel een scherp zicht te hebben op de verschillen tussen de Westerse (Hollandse) en Oosterse samenlevingen. En de vergelijking valt op een groot aantal punten beslist niet in het nadeel van Turkije uit. Van Woensel is nogal lovend over de openbare bibliotheken, ’t onderwijs, de tolerantie (‘wat heb je aan die ruzies tussen christenen onderling’), de vlotte rechtspraak. Hoewel… er is geen moderne wetenschap; en de Turken zijn “misschien de meest indolente menschen van de waereld”! De Islam wordt zeer zakelijk beoordeeld.
De tekst is gelardeerd met ’t soort laconieke gezond verstand-opmerkingen, waarin Van Woensel altijd excelleert. Men vindt enige illustraties van de hand van Van Woensel.

Ludvig Holberg, ‘De onderaardse Reis van Claas Klim (1741)’ (editie Andr Hanou). ISBN 90-75179-04-9. Duivelshoekreeks 4. Prijs fl. 39,95 (excl. verzendkosten).
Een land van sprekende muziekinstrumenten; een land waar men uitsluitend door zijn achterste praat; een land waar dieren, bomen en vogels naast en door elkaar leven en ieder wezen de taak doet die het best past bij zijn achtergrond; een land waar vrouwen regeren; een land waar… de reeks lijkt eindeloos. Waar zijn die landen te vinden?
In 1665 valt de net afgestudeerde Claas Klim in een Noorse bergspelonk. Hij valt en valt… en ontdekt in het binnenste der aarde een nieuwe zon, en een nieuwe planeet bewoond door volmaakt onbekende volkeren. Bijvoorbeeld Potu, land van bomen met menselijke vermogens, waar alles er ‘grondig’ aan toegaat – het is misschien Utopia. Er is Martinia, land van apen met pruiken – het is Europa (of Frankrijk?). Claas Klim vindt er nog tientallen landen, samenlevingen m r. Aan het firmament, ofwel de binnenschors van de aarde, opnieuw: de vreemdste maatschappijen. Claas Klim is gedwongen zijn modern-Europese idee n stuk voor stuk prijs te geven. Tenslotte wordt hij door list en geweld keizer van een wereldrijk. Tot hij (weer) valt…
‘De onderaardse Reis van Claas Klim’: een ‘science-fiction’ tekst uit de tijd van de Verlichting, door de Noorse Deen Ludvig Holberg in 1741 gepubliceerd. Deze satirische imaginaire reis, in heel Europa populair, dwong net als Swifts ‘Gulliver’ de tijdgenoot na te denken over de principes van de samenleving – en ons ook nog, misschien.
Deze uitgave bevat Holbergs tekst volgens de Nederlandse vertaling, eveneens uit 1741. Deze verscheen, nog v””r Franse, Engelse, Italiaanse, Zweedse, Russische enz. vertalingen ‘Claas Klim ‘tot een algemeen Europees bezit maakten.

Bij uitgeverij Astraea zijn nog verkrijgbaar:
. Duivelshoekreeks 1: Franciscus Lievens Kersteman, ‘Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman’ (ed. Rietje van Vliet). ISBN 90-75179-02-2. Prijs fl. 39,50 (nog beperkt voorradig).
. Duivelshoekreeks 2: Jacob Campo Weyerman, ‘Opkomst en val van een koffiehuisnichtje ‘(ed. Andr Hanou). 2e Druk. ISBN 90-75179-01-4. Prijs fl. 29,90.

Rietje van Vliet

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
BS Onderstaand bericht betreft een persbericht over een nieuw elektronisch tijdschrift op het Internet: Intermediair Online. Dat tijdschrift heeft weinig met de neerlandistiek te maken. Toch plaats ik het bericht in Neder-L, omdat het met zijn vele vacatures van belang kan zijn voor neerlandici die zich orienteren op de arbeidsmarkt.
BS Ben Salemans
.

Date: Sun, 10 Sep 1995 15:02:24 +0200
From: "Louis Stiller" <album@euronet.nl>
Subject: Med: 9509.07: Persbericht Intermediair Online


Intermediair Online van start

http://www.vnu.com/intermediair

Op vrijdag 8 september startte Intermediair een nieuwe dienstverlening op Internet: Intermediair Online. Deze site biedt informatie over arbeidsmarkt, loopbaan en potenti le werkgevers. Daarnaast verschijnt elke week een overzicht van vacatures uit Intermediair, Technisch Weekblad, Computable en PW, vakblad voor Personeelswerk.

Intermediair Online verschaft uitgebreide informatie voor hoger opgeleiden, die zich willen ori nteren op de arbeidsmarkt of zich willen verdiepen in hun carri remogelijkheden. Anders dan de meeste media die online gaan, biedt Intermediair Online een andere inhoud dan het papieren medium. De site wil een diepgaander antwoord bieden op specifieke vragen, en daardoor vormt Intermediair Online een aanvulling op Intermediair Weekblad.

Het redactionele gedeelte laat per branche en opleiding zien hoe de arbeidsmarkt ervoor staat, en geeft tevens een antwoord op de meest gestelde vragen over loopbaan en carri re, zoals: wat zou ik moeten verdienen, hoe dien ik mij voor te bereiden op een sollicitatiegesprek, hoe vind ik werk in het buitenland, en hoe houd ik mijn kennis op peil? Natuurlijk bevat iedere pagina verwijzingen naar andere sites over de specifieke onderwerpen op de betreffende pagina.

De vacature-databank wordt iedere woensdagavond ververst met de vacatures, die de volgende vrijdag verschijnen in de bladen. Door de handige zoekstructuur weet iedere kijker binnen korte tijd welke vacatures er deze week voor hem of haar aan de markt zijn.

Een essentieel onderdeel van Intermediair Online vormt het forum. Daarmee kunnen bezoekers onderling van gedachten wisselen en vragen stellen aan elkaar. Op die manier ontstaat een groeiende database met praktijkervaringen en antwoorden op de meest gestelde vragen. Natuurlijk wordt dit forum gemodereerd door de redactie van Intermediair, waarmee de kwaliteit van de informatie is gewaarborgd.

Hoewel Intermediair Online nog in een experimenteel stadium verkeert, is de informatie up-to-date. Gebruikers kunnen onmiddellijk reageren met suggesties of kritieken. Dit commentaar heeft invloed op de uitbreidingen en veranderingen op de site, die continu zullen plaatsvinden.

Intermediair Online werd mede-ontworpen door NetSense (David Lemereis) en Album (Louis Stiller & Peter Mertens).

Voor meer informatie: e-mail naar bwigger

                Peter Mertens en Louis Stiller
              ___ __  ____  __ __ _________
             /  \ | |  | . | | || | | _ _ \
             | | | | |  |  / | || | | | || | |
             |  | | |__ | | | | __ | | | || | |
             |_|_| |____||____| \__/  | | || | |
_______________________________________________________________________
         eerste elektrische ALBUM uitgeverij amsterdam
 
                      album@euronet.nl
                     00 31 (0)20 6266010
          Nieuwe Uilenburgerstraat 110, 1011 LX Amsterdam NL
                   Compuserve: 75454,2476
               http://www.euronet.nl/users/album

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9509.a --------------------------