Neder-L, no. 9508.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9508.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 31 Aug 1995 02:16:01 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9508.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9508.09: Literatuur, jrg. 12, no. 4, juli-augustus 1995    |
| (2) Tyd: 9508.10: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 18, no. 2, augustus 1995             |
| (3) Tyd: 9508.11: Millennium, jrg. 9, no. 1, 1995            |
| (4) Tyd: 9508.12: De Nieuwe Taalgids, jrg. 88, no. 3, mei 1995     |
| (5) Tyd: 9508.13: Ons Erfdeel, jrg. 38, no. 2, maart-april 1995     |
| (6) Tyd: 9508.14: Ons Erfdeel, jrg. 38, no. 3, mei-juni 1995      |
| (7) Tyd: 9508.15: Ons Geestelijk Erf, jrg. 68, afl. 3, 1994       |
| (8) Tyd: 9508.16: Spektator, jrg. 24, afl. 2, 1995           |
| (9) Tyd: 9508.17: TNTL, jrg. 111, no. 2, 1995              |
|(10) Tyd: 9508.18: De Zeventiende Eeuw, jrg. 11, no. 1, mei 1995     |
|(11) Tyd: 9508.19: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren)  |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.09=-=-

LITERATUUR, jaargang 12, nummer 4, juli-augustus 1995.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 8 augustus 1995.

 • Maurits Verhoeff.
  Nescio en het unanimisme van Jules Romains. Titaantjes van goede wil. Blz. 190-195.
  (Over de verwantschap die Nescio voelde met het gedachtengoed van Jules Romains in de romancyclus Les hommes de bonne volonte.)

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Poezie. Blz. 196-197.
  (Over de slechte verkoopbaarheid van poeziebundels.)
 • Anna de Haas.
  Gruwelen op het achttiende-eeuwse toneel. ‘Wy openen de gordijn van ons bebloet Toneel.’ Blz. 198-204.

  Literatuur in vertaling:
 • Ingrid Wik n Bonde.
  Nederlandse onvertaalbaarheden in het Zweeds. Blz. 205-206.
 • G.F.H. Raat.
  Het schrijverschap volgens Willem Frederik Hermans. Almacht en onmacht. Blz. 207-212.

  Blokuur Nederlands:
 • Annette Portegies.
  Een proefschrift als doel op zichzelf. Blz. 213-216.
  (Over de promoverende leraar.)
 • H.M.J. Maier.
  ‘Rood paleis’, een Indische roman van F. Bordewijk. Blz. 217-223.

  Literatuur-nieuws. Blz. 224-229.
  (Met o.a. een initiatief tot adoptie van archivalia, de uitgave van enkele Middelnederlandse ‘grappen en grollen’ (Van papen en hoeren en ridders en boeren. Vert. Ludo Jongen. Verloren, Hilversum 1995), de nieuwste cd van Camerata Trajectina, het Groningse gastschrijverschap van Nelleke Noordervliet, etc.)

  Literatuur-recensies. Blz. 230-239:
  . <Door Saskia Raue:> Joan of Arc. Reality and myth. Ed. by J. van Herwaarden. Verloren, Hilversum, 1994. fl. 25,-.
  . <Door Anneke C.G. Fleurkens:> Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk geleerde vrouw. Onder red. van Mirjam de Baar e.a. Walburg Pers, Zutphen, 1992. 208 pp. fl. 35,-; Anna Maria van Schurman, Verbastert christendom. Nederlandse gedichten van Anna Maria van Schurman (1607-1678). Met inl. en toelichting door Pieta van Beek. Den Hertog, Houten, 1992. Christelijk erfgoed 4. 167 pp. fl. 22,75.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> W.C. Zijlstra, Den Zeusen Beesem. Catalogus van de Nederlandse pamfletten (alsmede de niet-Zeeuwse plakkaten en ordonnanties) tot en met 1795, aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek. Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg. 1994. 3 dln. viii + 899 + 123 pp. fl. 95,- excl. verzendkosten (besteladres: Zeeuwse Bibliotheek, T.a.v. mw. E. Hussem, Postbus 8004, 4330 EA Middelburg).
  . <Door Marika Keblusek:> Elly Groenenboom-Draai, De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-’21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. Amsterdam. 1994. Atlantis 9. 628 pp. ill. fl. 90,-.
  . <Door Lisa Kuitert:> Jaap Goedegebuure, De Schrift herschreven. De bijbel in de moderne literatuur. Amsterdam University Press, Amsterdam. 1993. 132 pp. fl. 29,50.
  . <Door Gerard de Vriend:> Peter van den Hoven, Grensverkeer. Over jeugdliteratuur. NBLC, Den Haag. 1994. 208 pp. fl. 47,50.
  . <Door Jacqueline de Man:> P.J. Buijnsters, Spectatoriale geschriften. HES, Utrecht. 1991. fl. 22,50.
  . <Door B. Luger:> B.H. Jongbloed, Ironie in perspectief. Aard en ontwikkeling van de verbale ironie in de handschriftelijke versies van Vestdijks Sint Sebastiaan en in de daarmee corresponderende gedeelten van die van Kind tussen vier vrouwen. Diss. RUG. Amsterdam. 1991. 295 pp. fl. 39,50; A. Wadman, Afscheid van Vestdijk. Zes opstellen. Leiden. 1994. 85 pp.; S. Vestdijk, Over Gustav Mahler. Met een nawoord van E.A. Nikkels. Amsterdam. 1994. 263 pp. fl. 39,90.

  Signalementen. Blz. 240-246:
  . <Door Jan Oosterholt:> Zo als men aan gemeenzaame vrienden gewoon is te schrijven. De correspondentie van Rhijnvis Fieth 1753-1824. Uitgeg. door J.C. Streng. Te bestellen door fl. 52,- over te maken op gironummer 1451216 t.n.v. J.C. Streng, Woesterweg 5, Epe.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Trou moet blijcken. Dl. 4, boek D. Onder red. van W.N.M. Huesken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars, m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche. Quarto, Assen. 1994. [621] pp. fl. 140,-. [Onderdeel van lopende bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten.]
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Gedrukt in Holland. Themanummer van het regionaal-historisch tijdschrift Holland 26 (1994), nr. 4-5. Te bestellen door fl. 20,50 over te maken op gironummer 3593767 t.n.v. Penningmeester Historische Vereniging Holland, afdeling Verkoop publikaties, te Haarlem o.v.v. ’26 (1994) 4/5′.
  . <Karen B. van der Kamp:> Reunie op ’t duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland. Waanders. 160 pp. fl. 49,50.
  . <P.J. Verkruijsse:> Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940. Onder red. van H. Wuerzner en Karl Kroehnke. Rodopi, Amsterdam. 1994. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 113. 247 pp. fl. 75,-; Aliens – Uneingebuergerte; German and Austrian writers in exile. Ed. by Ian Wallace. Rodopi, Amsterdam. 1994. Amsterdamer Beitraege zur neueren Germanistik 37. 251 pp. fl. 37,50.
  . <B. Luger:> Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Amsterdam-Den Haag. 1993. Schrijversprentenboek 34. fl. 39,90.
  . <Door G. van Bork:> Kinderen. Samengest. door Willem Wilmink. Prometheus, Amsterdam. 1994. 232 pp. fl. 25,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Wroclaw 1993. Onder red. van Predota. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw. 1994.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Kees Fens, Handgroot postscripta bij boeken en lezen. Rap, Amsterdam. 1994. 69 pp. fl. 19,50; Betrokken buitenstaander. Anthos, Baarn. 1994. 196 pp. fl. 24,90; De eerste stem. Een album voor Kees Fens. Querido, Amsterdam. 1994. 103 pp. fl. 29,90.
  . <P.J. Verkruijsse:> F. Oomes, De heilige boeken. Utrecht. 1995. Prisma Kennis-reeks. 270 pp. ill. fl. 27,50.
  . <P.J. Verkruijsse:> A.M. Overwater, De tijdgids. Zakkalender voor 16 eeuwen. Van Wijnen, Franeker. 1994. 56 pp.
  . <P.J. Verkruijsse:> Fictie op onderwerp. Lectuur en literatuur op onderwerp toegankelijk gemaakt. NBLC, ‘s-Gravenhage. 1994. 1064 pp. fl. 150,-.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.10=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 18, nummer 2, augustus 1995.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 28 augustus 1995.

 • E. Groenenboom-Draai.
  De schele droes op drift. Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (deel 1). Blz. 57-71.
  (Tekst van de lezing gehouden op de grondvergadering van de Stichting op 14 januari 1995, over een van de belangrijkste opponenten van Weyerman in diens Rotterdamsche Hermes).
 • J. van Eijnatten.
  In horoscopo spectandae, Willem Bilderdijk en de astrologie, 1790-1797. Blz. 72-86.
  (Een interessant onderdeel van het onderzoek naar de denkwereld van Bilderdijk betreft zijn relatie met de astrologie in een periode dat het occulte ‘salonf”ahig’ was).
 • Boekbesprekingen:
  . <Door A.J. Hanou:> “Een beytie Hollantsche”, James Boswell’s Dutch Compositions. Ed. by. C.C. Barfoot and K.J. Bostoen. Leiden, Academic Press, 1994.
  . <Door A.J. Hanou:> B. Sliggers (red.): De verborgen wereld van DEMOCRIET. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem 1995.
 • Signaleringen:
  . <Door A. Nieuweboer:> Een bloemetje voor Simon Verelst.
  . <Door J. Bruggeman:> In gesprek (AVRO radio 5).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.11=-=-

MILLENNIUM, jaargang 9, nummer 1, 1995.
ISSN 0922-0887.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 28-8-1995

 • Wim van Anrooij.
  Een vroege receptiegetuige van het gedicht ‘Van neghen den besten’. Blz. 3-13.
 • Rob Meens.
  Van koningen en paarden: Gerald van Wales en het inauguratieritueel van de koningen van Kenellcunill. Blz. 14-26.
 • Greet Jungman en Annelies van Gijsen.
  Het lot van een orakelboek. Een bijdrage tot de reconstructie van het handschrift-Van Hulthem. Blz. 27-45.
 • Kees Veelenturf.
  Stenen raadsels: de hoogkruisen van Ierland. Blz. 46-61.
 • Kees van der Ploeg en Barbara Kruijsen.
  Architectuurgeschiedenis, iconologie en liturgie. Overwegingen naar aanleiding van twee dissertaties over de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Maastricht. Blz. 62-74.
 • Recensies (op blz. 75-91):
  . <Door Harry Tummers:> J.E. Ziegler. Sculpture of compassion: the Piet’a and the Beguines in the Southern Low Countries c. 1300 – c. 1600. Brussel/Rome, 1992.
  . <Door Paul Moors:> C.L. Verkerk. Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de stedelijke elitevorming. Verloren, Hilversum, 1992.
  . <Door Annemarieke Willemsen:> R.M. van Heeringen, H. Hendrikse en J.B. Kuipers (red.). Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg. Uitgev. ADZ, Vlissingen, 1994.
  . <Door Irene Spijker:> R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.). Oraliteit en schriftcultuur. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door Irene van ’t Spijker:> E. Kingma. De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door Gerrit Verhoeven:> B.J.P. van Bavel. Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mari”enweerd (1129-1592). Verloren, Hilversum, 1993.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.12=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 88, nummer 3, mei 1995.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 31 juli 1995.

 • Arie Sturm.
  De wet van Paardekooper is niet voor een gat te vangen: over (voorwaartse) samentrekking en periferie. Blz. 193-222.
  (Eerste deel van een analyse van SGF-coordinatie, waarin een theorie van perifere samentrekking de feiten minstens zo goed kan verklaren als een ‘identieke-positie-deletie’.)
 • P.J.A. Franssen en B.Hartlieb.
  De andere Virgilius of hoogmoed komt voor de val. Blz. 223-235.
  (Van de twaalfde eeuw tot en met de zestiende eeuw speelt een andere Virgilius dan de bekende een rol in verhalen als tovenaar, later als bedrijver van zwarte kunst en tegenpool van Christus.)
 • Jan Nijen Twilhaar.
  Synchrone en diachrone eigenschappen van Middelnederlandse -schap-woorden II. Blz. 236-246.
  (Woorden op -schap waren in het Middelnederlands samenstellingen of afleidingen, die in de meeste gevallen werden geheranalyseerd tot afleiding.)
 • Marijke Meijer Drees.
  Patriottisme in de Nederlandse literatuur (ca. 1650- ca.1750). Blz. 247-260.
  (Niet alleen de leeuw werd gebruikt als vaderlandse personificatie, maar ook de koe, als teken van Hollands welvaren.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Nel van Dijk:> Susanne Janssen, In het licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van literatuurkritiek voor auteurs en hun werken.
  . <Door H.J. Verkuyl:> Riemer Reinsma, Synoniemenwoordenboek.
  . <Door Jan Konst:> H.J. Spieghel, Hert-spiegel. Ed. F. Veenstra.
  . <Door H.J.W. Nap:> De taal zegt meer dan zij verwoorden kan; een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van mr. Jacob Israel de Haan.
 • A.M. Duinhoven (bladvulling).
  Gemint als vader… Blz. 274.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.13=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 38, nummer 2, maart-april 1995
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 8 augustus 1995.

 • Hans Blokland.
  Over het spreiden van cultuur en de opdracht van de kunstenaar. Blz. 163-174
  (Het is in Nederland vrijwel onmogelijk om een redelijk debat te voeren over het idee van cultuurspreiding. Het idee om meer mensen in contact te brengen met de kunsten en de letteren, en dan met name mensen die hiervan tot nog toe goeddeels van verstoken zijn gebleven, wordt bijna ogenblikkelijk in verband gebracht met elitisme, paternalisme en absolutisme.)
 • Els de Bens.
  Het broze bestaan van de regionale televisie in Vlaanderen. Blz. 175-188.
  (Regionale televisie is de laatste maanden in Vlaanderen tot een vertrouwd begrip uitgegroeid. De elf regionale televisiezenders, zijn ondertussen met de uitzendingen gestart of hebben een erkenning op zak.)
 • Anja van Leeuwen.
  De bloei van de biografie in de Nederlandse letteren. Blz. 189-195.
  (De recente revival van de biografie wordt door de liefhebbers van het genre met vreugde begroet, vaak met de verzuchting dat we het in Nederland -helaas- zonder een noemenswaardige traditie moeten stellen.)
 • Cyrille Offermans.
  De droom van een onbespied bestaan. Blz. 197-206.
  (Bij Walter Benjamin las ik eens dat hij het liefst over boeken schreef, die geen invloed hadden uitgeoefend op de literatuur- geschiedenis, of woorden van gelijke strekking. Over de schrijver Daniel Robberechts.)
 • Ingeborg Walinga.
  Frans Haks zet met nieuw museum Groningen op de culturele kaart. Blz. 209-219.
  (Sandberg zei het al: er moet gelachen worden in een museum.)
 • Pascal Lefevre.
  Het lustige lustrum. Blz. 220-227.
  (Vlaanderens populairste stripfiguren, Suske en Wiske, zijn al 50 jaar oud; ze zijn echter in al die jaren geen dag ouder geworden.)
 • Koen Vergeer.
  Spelen, dat ze doodgaat. Blz. 229-235.
  (Het gaat om poezie die zich beweegt tussen stralende uitgelatenheid en bittere ernst, tussen het steeds weer opnieuw te beginnen spel van de taal en de onherroepelijkheid van de dood. Over Esther Jansma.)
 • Jean Pierre Dewael.
  Film in Vlaanderen voor wanneer. Blz. 236-243.
  (We moeten ver in de tijd teruggaan om een Vlaamse film te vinden van niveau en de impact van DAENS…..Er zijn zelfs mensen naar de film gaan kijken.)
 • Sarah Verroen.
  Literaire prijzen, wat moeten we er mee? Blz. 244-249.
  (Bijna alle invloedrijke schrijvers worden vroeg of laat bekroond met een literaire prijs. Op het moment, dat er in brede kring waardering ontstaat voor het werk van een bepaalde auteur, volgt er vrijwel automatisch de toekenning van een literaire prijs, waarna er in de regel nog enkele andere volgen.)
 • J.C. Kannemeyer.
  Peter Blum:meteoriet van die Afrikaanse poesie. Blz. 250-262.
  (Peter Blum maak sy verskyning in die Afrikaanse poesie na die debuut van D.J. Opperman in 1945 en voordat Breyten Breytenbach met ‘Die ysterkoei moet sweet’ van 1964 die belangrikste poetiese stem van Sestig word.)
 • Culturele Kroniek. Blz. 263-294.

  Literatuur:
  . <Door Ed Leeflang:> Hoe moet dat, met zo veel naturel? over ‘Schoolslag’ van Herman de Coninck.
  . <Door Sam de Graeve:> Asbestemming van A.F.Th. van der Heijden.
  . <Door Cyrille Offermans:> Belladona van Hugo Claus.
  . <Door Jef Verheyen:> De eeuw van de ekster van Brigitte Raskin.
  . <Door Wim Rutgers:> Een monument voor Cola Debrot. Over haar culturele veelzijdigheid. Cola Debrot Verzameld werk. Schrijvers-biografie door J.J. Overstegen.
  . <Door Eep Francken:> Ons is die sondebokke. Over Etienne van Heerden.
  . <Door Paul de Wispelaere:> Sporen van Montaigne van Cyrille Offermans.
  . <Door Kees van ’t Hof:> Nieuwe sprookjes van Toon Tellegen.
  . <Door Dirk de Geest:> Wat ziet een paard van glas? Over Een paard van glas van Koen Stassijns.
  . <Door Paul van Aken:> Prinses van de Libanon. Over Rina van Sus van Elzen.
  . <Door Dirk Kroon:> Jaagpad, Rust in de tent, Zwaluwen vooruit van F. van Dixhoorn.

  Beeldende Kunst:
  . <Door Jaap Goedegebuure:> Erfgenaam van de traditie over Marc Smulders.
  . <Door Jan van Hove:> Herontdekking van de neogotiek. Bespreking van Jean van Cleven, Frieda van Tyghem, Ignace de Wilde, Robert Hoozee.

  Theater:
  . <Door Jos Nijhof en Paul van de Plank:> Theater maken ‘in eigen huis’. Toneelgroep Theater Amsterdam.
  . <Door Jozef de Vos:> De familie als arena. o.a. Wie is er bang voor Virginia Woolf, O’neill (En geef on de schaduwen), Rijkemanshuis.

  Muziek:
  . <Door Hendrik Willaert:> Componist en muziekpedagoog Jan Decadt.
  . <Door Ernst Vermeulen:> Van Vlijmens Inferno.
  . <Door Ernst Vermeulen:> Willem Jeths’ Pianoconcert.
  . <Door Ernst Vermeulen:> Oestvolskaja’s Derde Symfonie
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 295-302.
  . Vlaams-Nederlandse samanwerking in vier verdragen vastgelegd.
  . Literatuur als Literatuur.
  . Martien de Jong in Wallonie.
  . From Revolts to Riches. Over cultuur en geschiedenis van de Lage Landen van 1500 tot 1700.
 • Publicaties.
  . Geschiedenis der Nederlanden. J.C.H. Blom, E. Lamberts.
  . De jaren ’30 in Belgie. De massa in verleiding. ASLK i.s.m. Ludion.
  . Mutch Dutch in America, Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten. Dick Vellinga.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.14=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 38, nummer 3, mei-juni 1995.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 14 augustus 1995.

 • Nico J. Brederoo.
  De dynastie Toorop. Blz. 323-335.
  (Voor de huidige kunstenaars, die de subsidies van de verzorgingsstaat zien wegvallen, moet een terugblik op de familie Toorop een wonderlijk schouwsspel bieden. Drie generaties kunstenaars waren totaal op hun eigen organisatietalenten aangewezen om in hun onderhoud te voorzien.)
 • Jef Verheyen.
  De wereld: een encyclopedie. Gefragmenteerde levens en romans van Koen Peters. Blz. 336-340.
  (Over de boeken van Koen Peters wordt vaak gesproken en geschreven als over “romans”, tussen aanhalingstekens. Dat hoeft niet echt verbazing te wekken: het zijn immers – op het eerste gezicht althans – vreemde allegaartjes van teksten over van alles en nog wat.)
 • Anneke Reitsma.
  Spiegel van de Friese poeezie: “neat as in liet in my besonken”. Blz. 341-360.
  (Pier Boorsma en Teake Oppewal stelden een omvangrijke bloemlezing samen uit de Friese Poeezie, van de 17e eeuw tot heden.)
 • Joyce L. Pereira.
  Het Papiamento en de verhouding tot het Nederlands. Blz. 360-370.
  (Het Papiamento (of Papiamentu), een creoolse taal, is de algemene omgangstaal van de eilanden Aruba, Curacao en Bonaire, de Caraiebische leden van het Koninkrijk der Nederlanden. Over het ontstaan en de ontwikkeling van het Papiamento bestaan verschillende meningen.)
 • Charles van Leeuwen.
  De presentatie van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland. Blz. 371-382.
  (Sinds enkele jaren is de presentatie van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland een onderwerp waar velen belang in stellen. Bij vlagen is er grote aandacht in de media en soms is er zelfs even sprake van een openbaar debat, meestal als gevolg van berichten over dreigende bezuinigingen of incidenten.)
 • Karel Puype.
  Kijk maar, er staat immers wat er staat. Blz. 383-389.
  (Niemand kan nog om het eigenzinnige oeuvre van Benoit van Innis heen. Het aanmatigende, maar evenzeer vaak onbeholpen optreden van zijn stijfdeftige heertjes en dametjes in hun exuberante biotoopjes groeide tijdens de voorbije zes jaar uit tot ’s mans onmiskenbare handelsmerk.)
 • Wam de Moor.
  De twee gezichtspunten van Theo Thijssen. Blz. 390-398.
  (Achter de roman die Theo Thijssen beroemd maakte, Kees de jongen, gaat een heel oeuvre schuil.)
 • Erna Metdepenninghen.
  Operaregisseur uit ergernis. Blz. 399-406..
  (Een verklaring van Guy Joosten voor hij met La Cenerentola (Assepoester) van Rossini zijn eerste opera regisseerde.)
 • Jan-Pieter Everaerts.
  De Vlaamse documentaire: een eeuwige strijd voor kwaliteit. Blz. 407-416.
  (Het aandeel van de documentaire produktie in de Belgische en Vlaamse beeldcultuur kan men moeilijk over het hoofd zien.)
 • Henk Egbers.
  Van romantische lyriek naar zakelijk creatief instinct. Blz. 417-423.
  (Het kunstvakonderwijs in Nederland werd de laatste 25 jaar gekenmerkt door een “schoolstrijd”. Voors en tegens.)
 • Culturele kroniek.

  Literatuur:
  . <Door Ed Leeflang:> Honing en as, van Leonard Nolens.
  . <Door Hans Groenewegen:> Drenkplaatsen, Van lente en sterfte, van Hans Tentije.
  . <Door Raymond Vervliet:> Dag Streuvels, ‘Ik ken de weg alleen’, van Hedwig Speliers.
  . <Door Jeroen Vullings:> De buitenvrouw, van Joost Zwagerman.
  . <Door Wim Rutgers:> De Spookkrabben, van M.M. Schoenmakers.
  . <Door Hugo Bousset:> Mijn plichtvergeten werk, van Gust Gils.
  . <Door August Hans den Boef:> Renaissance. 1944-1994, van J.A. Deelder.
  . <Door Paul Demets:> Het Hotel, van Maria van Dalen.
  . <Door Dirk Kroon:> De uitvinding van de tederheid, van Willem Roggeman.
  . <Door Rom Elsbout:> A.D., Folkore Imaginaire de Flandre, door Jacques Hamelink.
  . <Door Hans Vanacker:> Verzonnen stad. Antwerpen in de literatuur- Literatuur in Antwerpen, van Jan Lampo.

  Beeldende kunst:
  . <Door Saskia Bak:> Zij behandelt drie boeken over Mondriaan:
     *Mondriaan, destructie als kunst, van C. Blotkamp
     * De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, van L. Heyting.
     * Reuenie op ’t Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland, van L. Spaander en P. van de Velde.
  . <Door Jef Lambrecht:> Van Ensor tot magritte. Belgische kunst 1880-1940 van Michael Palmer.
  . <Door Paul Huys:> Expressionisme in Nederland 1910- 1930.
  . <Door Ludo Bekkers:> De Paradox van de Fotografie, van Johan M. Swinnen.

  Theater:
  . <Door Jos Nijhof:> Jeugdtoneel treft vaker het oog dan het hart.

  Muziek:
  . <Door Ernst Vermeulen:> Schoenbergs “Von Heute auf Morgen”.

  Film:
  . <Door Gerdin Linthorst:> Internationaal Filmfestival Rotterdam 1995.
  . <Door Wim de Poorter:> Film in Vlaanderen.
 • Taal- en cultuurpolitiek.
  . <Door Greetje van den Bergh:> Zuid-Afrika: Veeltalig en multicultureel.
  . <Door Filip Matthijs:> Het verleden op een presenteerblaadje; Tweede Conferentie over de Lage Landen in Londen.
  . <Door Herbert van Uffelen:> Nederlands-Oostenrijkse betrekkingen.
 • Publikaties.
  . <Door Geert van Istendael:> Walloniee: een vreemd land?.
  . <Door Reinier Salverda:> H.J. Pos, Biografie van een filosoof en humanist. Over het boek H.J. Pos 1898-1955.: Objectief en partijdig, van Peter Derkx.
  . <Door Hans Vanacker:> L’ aventure des langues en Occident. Leur origine, leur histoire, leur geographie, van Henriette Walter.
 • Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling.
  . Opsomming van Nederlandse boeken die naar andere talen omgezet zijn.
 • Mondriaan, destructie als kunst, van C. Blotkamp
  • De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, van L. Heyting.
  • Reuenie op ’t Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland, van L. Spaander en P. van de Velde.

 • Taal- en cultuurpolitiek.
  . <Door Greetje van den Bergh:> Zuid-Afrika: Veeltalig en multicultureel.
  . <Door Filip Matthijs:> Het verleden op een presenteerblaadje; Tweede Conferentie over de Lage Landen in Londen.
  . <Door Herbert van Uffelen:> Nederlands-Oostenrijkse betrekkingen.
 • Publikaties.
  . <Door Geert van Istendael:> Walloniee: een vreemd land?.
  . <Door Reinier Salverda:> H.J. Pos, Biografie van een filosoof en humanist. Over het boek H.J. Pos 1898-1955.: Objectief en partijdig, van Peter Derkx.
  . <Door Hans Vanacker:> L’ aventure des langues en Occident. Leur origine, leur histoire, leur geographie, van Henriette Walter.
 • Bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling.
  . Opsomming van Nederlandse boeken die naar andere talen omgezet zijn.

We zijn er weer, Jaap.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.15=-=-

ONS GEESTELIJK ERF, jaargang 68, aflevering 3, 1994.
ISSN 0774-2827.
Door: Thom Mertens, Ruusbroecgenootschap, UFSIA.
Antwerpen, 29 augustus 1995.

Onlangs verschenen tegelijk enkele nummers van Ons Geestelijk Erf. Ons Geestelijk Erf 67 (1993) afl. 3-4 omvat(te) de ‘Literatuuroverzichten 1991 en 1992 met aanvullingen uit vorige jaren’ van de hand van Frans Hendrickx. Daarna verschenen afleveringen 1 en 2 van jaargang 68.

Ons Geestelijk Erf 68 (1994) aflevering 3, heeft de volgende inhoud:

 • G. Warnar.
  De chronologie van Jan van Ruusbroecs werken. Blz. 185-199.
 • N. Staubach.
  Von der pers nlichen Erfahrung zur Gemeinschaftsliteratur. Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen geistlicher Reformtexte im Sp tmittelalter. Blz. 200-228.
 • K. Schepers.
  Hugo de Balma bij Hendrik Mande, in ‘Vurighe begherten’ en in Bedudinghe op Cantica Canticorum. Blz. 229-240.
 • T. Balogh.
  Het Horologium sapientiae als allegoria in factis. Enige opmerkingen naar aanleiding van James Marrows Passion Iconography. Blz. 241-247.
 • St. Predota.
  Een onbekend exempel over Alanus de Rupe. Blz. 248-252.
 • U. Wiethaus.
  ‘For This I Ask You, Punish Me’. Norms of Spiritual Orthopraxis in the Work of Maria van Hout (d. 1547). Blz. 253-270.
 • Boekbesprekingen, op blz. 271-280:
  . <Door Th. Mertens:> Jos De corte. Waarheid als weg. Beknopte geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte. Kapellen-Kampen, 1992.
  . <Door P. Verdeyen:> Paul Vandenbroeck. Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden. Z.pl., 1994.
  . <Door Th. Mertens:> Henk van Os e.a. Gebed in schoonheid. Schatten van priv -devotie in Europa 1300-1550. Zwolle-Amsterdam, 1994.
  . <Door V. Fraeters:> P.F.J.M. Eligh. In wisselend perspectief. Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van ‘Mariken van Nieuwmeghen’. Den Bosch, 1991.
  . <Door Th. Mertens:> Rafael Feismann. Das Memorienbuch des St Micahelis-Konventes zu L beck. Zwei Handschriften aus den Jahren 1463 und 1498. L beck, 1994.
  . <Door G. de Baere:> R.J. Schoeck. Erasmus Grandescens. The Growth of a Humanist’s Mind and Spirituality. Nieuwkoop, 1988.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.16=-=-

Date: Wed, 30 Aug 1995 15:25:37 +0200 (MET DST)
From: Willem Kuiper <Willem.Kuiper@let.UVA.NL>
SPEKTATOR, Tijdschrift voor Neerlandistiek, jaargang 24, aflevering 2, 1995.
ISSN 0165-084X.

 • Jaap Goedegebuure en Odile Heynders.
  Over algemene, theoretische en vergelijkende literatuurbeschouwing: in gesprek met J.J.A. Mooij. Blz. 91-102.
 • Sonja Kobus.
  Voorbij Merlyn en formalisme, een niet ingeslagen weg?. Blz. 103-119.
 • Jan-Wouter Zwart.
  Zinsstructuur en woordvolgorde in de syntaxis van het Nederlands. Blz. 120-129.
 • Hans Bennis.
  Waar is het werkwoord? deel II: Antisymmetrie. Blz. 130-146.
 • Marc van Oostendorp.
  Klinkerkwaliteit en rijmstructuur in het Nederlands. Blz. 147-161.
 • Aankondiging en bespreking:
  . <Door G.F.H. Raat, op blz. 162-163:> Willem Elsschot. Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij B.V., 1993. 1237 p. ISBN 90 214 6150 1. Fl. 89,-.
  . <Door Leon Hanssen, op blz. 163-164:> Nel van Dijk. De politiek van de literatuurkritiek. De reputatie-opbouw van Menno ter Braak in de Nederlandse letteren. Diss. Tilburg 1994, Delft, Eburon, 1994. 142 p. ISBN 90 5166 375 7.
  . <Door Honore Schelfhout, op blz. 165-167:> Birgitta Kasper-Heuermann. Selbstvergewisserung. Zur immanenten Poetik in der ‘Symfonie van Victor Slingeland’ von Simon Vestdijk. Frankfurt am Main usw., Lang, 1994. 235 p. (Europaische Hochschulschriften: Reihe 18, Vergleichende Literaturwissenschaft; Bd. 78.) ISBN 3 631 47835 6.
  . <Door Ralf Gruttemeier, op blz. 167-169:> Anja de Feijter. “apocrief / de analphabetische naam”. Het historisch debuut van Lucebert in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Holderlin. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. 389 p. ISBN 90 234 3426 9. Fl. 79,50.
  . <Door Nel van Dijk, op blz. 169-171:> Gert Jan de Vries. Ik heb geen verstand van poezie. G A. van Oorschot als uitgever van poezie. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995. 285 p., ISBN 90 282 08585. Fl. 49,90. (Ook verschenen als dissertatie R.U. Groningen).
  . <Door Stella Linn, op blz. 171-172:> Delabastita, Dirk & Theo Hermans (red.). Vertalen historisch bezien. Tekst, metatekst, theorie, ‘s-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1995. ISBN 90 71313 55 7. (+ omslag.)

Dit is de laatste jaargang van Spektator. Er verschijnen nog twee afleveringen, een ‘normaal’ nummer 3 en een registernummer 4 met historische overzichten. Vanaf de volgende jaar is Spektator gefuseerd met De Nieuwe Taalgids. Er komt een tijdschrift met uitsluitend letterkunde, en een tijdschrift met uitsluitend taalkunde.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.17=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 111, nummer 2, 1995.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 31 juli 1995.

 • L. van Gemert.
  Maria Tesselschade Roemers Visscher. Ten Geleide. Blz. 97-98.
 • Marit Monteiro.
  Ieder haar waarom. Betekenis van geloofsbeleving voor vrouwen in de tijd van Tesselschade Roemers. Blz. 100-116.
 • Agnes Verbiest.
  Een porseleinkast in de jungle. De verwoording van wetenschappelijke teksten over (het werk van) vrouwen. Blz. 117-126.
 • A. Agnes Steller.
  Een sonnet van Tesselschade Roemers in genderperspectief. Blz. 127-141.
 • Chris L. Heesakkers.
  De Nederlandse muze in Latijns gewaad. De bestudering van Neolatijnse poezie uit de Noordelijke Nederlanden. Blz. 142-162.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door Mieke B. Smits-Veldt, op blz. 163-166:> A.A. Sneller & O. van Marion (ed.), m.m.v. N. van Megen. De gedichten van Tesselschade Roemers.
  . <Door A.J. Hanou, op blz. 166-169:> F. Bulhof. Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819).
  . <Door Kees de Bruijn, op blz. 169-171:> J. Wille. De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studien over de achttiende eeuw. Dl. II. [Ed.] P. v.d. Vliet.
  . <Door Frank Willaert, op blz. 171-174:> J.L.M. Vos, ‘De spiegel der volksziel’. Volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement […] tijdens het interbellum.
  . <Door Jose van Aelst, op blz. 174-177:> Th. Mertens e.a. Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza.
  . <Door M.J. van der Wal, op blz. 177-179:> C.M. van Kerckvoorde. An introduction to Middle Dutch.
  . <Door Hans Ester, op blz. 179-181:> B.C. Donaldson. A grammar of Afrikaans.
 • Boekbeoordelingen (interdisciplinair):
  . <Door Martine Meuwese, op blz. 182-185:> K. Busby e.a. (ed.). Les manuscrits de Chretien de Troyes.
  . <Door Lia van Gemert, op blz. 185-186:> J.P. Guepin. Het humanisme: 1350-1850.
  . <Door Els Stronks, op blz. 186-189:> Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis I.
 • Signalementen, op blz. 189-191.
 • Ontvangen boeken, op blz. 191.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.18=-=-

DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 11, nummer 1, mei 1995.
ISSN ontbreekt. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 28-8-1995.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Paulette Chone.
  Ripa en France. Blz. 3-16.
  (De vertaling door Jean Baudouin van 1644.)
 • Hans-Joachim Zimmermann.
  English translations and adaptations of Cesare Ripa’s Iconologia: from the 17th to the 19th century. Blz. 17-26.
  (De vertaling door George Richardson van 1779.)
 • Karl-Ludwig Selig.
  George Richardson and the ‘fame’ of Ripa’s Iconologia. Blz. 27-28.
  (Fragment.)
 • Sibylle Badstuebner-Groeger.
  Die erste deutsche Ripa-Ausgabe 1669-1670 uebersetzt von Laurentius Strauss und verlegt bei Wilhelm Serlin in Frankfurt am Main. Blz. 29-41.
  (Door beider vroegtijdige dood onvolledige vertaling.)
 • Hugo van der Velden.
  ‘Gebeurlijcke wercking’ en ‘wesentlijcke hoedanigheyt.’ Exemplum en personificatie in Hertels Ripa-uitgave. Blz. 42-55.
  (Crudelitas, Iustitia en Iniustitia en hun voorbeelden: Procne, Zaleucus en Sisamnes; de laatste ook op het Hoorns gerechtigheidsdrieluik.)
 • Juergen Mueller.
  Ripa und die Gegenreformation. Blz. 56-66.
  (Via de zintuigen bereikt de kunstenaar het verstand.)
 • M. van Vaeck.
  ‘Klaer en als ’t geld gangbaer.’ Over Dirck Pietersz. Pers’ Nederlandse versie van Cesare Ripa’s Iconologia. Blz. 67-75.
  (Getrouwe vertaling, maar afgestemd op het Nederlandse publiek.)
 • M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
  Pers, Poot en Ouwens. Blz. 76-81.
  (Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel: t.o.v. Pers een wetenschappelijke verbetering en ideologische zuivering.)
 • E.K. Grootes.
  Het gebruik van Ripa’s Iconologia in de liedbundel Gesangh der zeeden van Dirck Pietersz. Pers. Blz. 82-88.
  (De stichtelijke lyriek had haar eigen conventies.)
 • Hans van Dael.
  Een toonbeeld van gehoorzaamheid. Ripa en Vondels Jeptha of offerbelofte. Blz. 89-96.
  (Ifis als prefiguratie van Christus en exempel van gehoorzaamheid.)
 • Hanneke Prins.
  Boek twee van Karel van Manders Wtbeeldinge: de hierogliefen. Blz. 97-102.
  (Piero Valeriano en Jacopo Sannazaro als bronnen van Van Mander, wiens iconografie door Pers’ Ripa-vertaling overbodig is geworden.)
 • Jeroen Salman.
  Sleutel der prognostikatien. Beeldspraak in astrologische jaarvoorspelligen uit de zeventiende eeuw. Blz. 103-114.
  (Dierenmetaforiek, ontstaan in de Deventer almanakken van Rodolphus Grapheus, en later als conventie.)
 • Christian Tuempel.
  Aantekeningen bij de taal van de barok. Blz. 115-121.
  (Rembrandts creatieve toepassing van de barokke conventies.)
 • G. Schwarz.
  Apelles, Apollo en The third man: schilderkunst, letterkunde en politiek rond 1650. Blz. 122-131.
  (Geloof en politiek in de Verscheyde Nederduytsche dichten en latere bloemlezingen.)
 • Commentaren en mededelingen:
  . <Door H.H. Kubbinga, blz. 133-135:> De Republiek in Frans perspectief VII.
  (Over het Centre Franco-Neerlandais de Recherches Cartesiennes.)
  . Vierde internationale embleem-conferentie 18 tot 23 augustus 1966.
  (Call for papers door Karel.Porteman@arts.kuleuven.ac.be.)
 • Signalementen:
  . <Door Marijke Spies, op blz. 137:> Arianne Baggerman. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1993.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 137-138:> Chris L. Heesakkers & Wilma M.S. Reinders. Genoeglijk bovenal zijn mij de Muzen. De Leidse Neolatijnse dichter Janus Dousa (1545-1604). Dimensie, Leiden, 1993.
  . <Door Gabrielle Dorren, op blz. 138:> E.K. Grootes (red.) Haarlems Helicon: Literatuur en toneel te Haarlem voor 1800. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 138-139:> Wolfgang Harms & Jean Marie Valentin (eds.) Mittelalterlichte Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatuur der Fruehen Neuzeit. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1993.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 139:> Rhetorica 10 nr.3 en 11:3.
  . <Door J. Verberckmoes, op blz. 139-140:> J. Child. The nine years’ war and the British army 1688-1697: the operations in the Low Countries. Manchester University press, Manchester/New York, 1991.
  . <Door J. de Gier, op blz. 140-141:> A. Maljaars & S. Lenselink. Het Wilhelmus: een bibliografie. Stichting Bibliografica neerlandica, ‘s-Gravenhage, 1993.
  . <Door M. Barend-van Haeften, op blz. 141-142:> J. Bethlehem & A.C. Meijer (red.) VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azie ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie. Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1993.
  . <Door Mieke B. Smits-Veldt, op blz. 142:> Marijke Spies: Bij Noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw. AUP, Amsterdam,1994.
  . <Door Marijke Spies, op blz. 142-143:> Ton Harmsen (ed.) Jan de Brune de Jonge: Wetsteen der vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken. Heruitgave van de editie t’Amsterdam: by Jacob Lescaille, 1644. Uitgeverij Ordeman, Rotterdam, 1994.
  . <Door M. van Vaeck, op blz. 143:> F. de Schutter. Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Band 1: Middeleeuwen, Renaissance, Barok. DNB/Pelckmans/Wereldbibliotheek, Kapellen/Amsterdam, 1992. M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Martinus Nijhoff, Groningen, 1993.
  . <Door L.P. Grijp, op blz. 143-144:> J. Smelik: ‘O Sangerige Keeltjes!’. De liedcultuur en het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden tussen 1550 en 1650. J.J. Groen, Leiden, 1993.
  . <Door K. Bostoen, op blz. 144-145:> M. Exwood & H.L. Lehman. Journal of William Schellinks’ Travels in England, 1661-63. Offices of the Royal History Society, Londen, 1993.
  . <Door A.Th. van Deursen, op blz. 145:> G.M.J.M. Koolen. Een seer bequaam middel. Onderwijs en kerk onder de 17de-eeuwse VOC. J.H. Kok, Kampen, 1993.
  . <Door P.C. van de Eerden, op blz. 145-146:> J. Postema. Johan van de Corput, 1542-1611. IJsselakademie, Kampen, 1993.
  . <Door M. ’t Hart, op blz. 146:> D. Roos. Zeeuwen en de Westindische Compagnie (1621-1674). Van Geyt, Hulst, 1992.
  . <Door A.Th. van Deursen, op blz. 146-147:> L.J. Joosse. ‘Scoone dingen zijn swaere dingen.’ Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerst helft van de zeventiende eeuw. J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1992.
  . <Door H. Vlieghe, op blz. 147-148:> M. Russell. Willem van de Velde de Jonge: het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw. Becht, Bloemendaal, 1992. (Palet Serie).
  . <Door P. Biesboer, op blz. 148-150:> T. van Bueren. Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door P. Biesboer, op blz. 150-152:> W.S. Melion. Shaping the Netherlandish canon, Karel van Manders Schilder-boeck. University of Chicago Press, Chicago/Londen, 1991.
  . <Door H.H. Kubbinga, op blz. 152-153:> C.D. Andriesse. Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens. Contact, Amsterdam, 1993.
  . <Door H. Vlieghe, op blz. 153-154:> E. de Jongh. Natuur en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740. Thoth, Amsterdam, 1993.
  . <Door H. Vlieghe, op blz. 154-155:> D. Bakker & H. Leeflang (eds.) Nederland naar ’t leven. Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw. Met bijdragen van E. de Heer, N. Orenstein & J. Peeters. Waanders/Museum van het Rembrandthuis, Zwolle/Amsterdam, 1993.
  . <Door F.S. Gaastra, op blz. 155-156:> G.D. Winius & M.P.M. Vink. The merchant warrior pacified. The VOC and its changing political economy in India. OUP, Oxford, 1991.
  . <Door L.P. Grijp, op blz. 157:> R. van Baak Griffioen. Jacob van Eyck’s Der fluyten lust-hof (1644-c. 1655). Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis, Utrecht, 1991. (Muziekhistorische monografieen).
  . <Door H.P.H. Nusteling, op blz. 157-159:> K. Davids & L. Noordegraaf (eds.) The Dutch economy in the Golden Age. Nine studies by Het Nederlands Economisch-Historisch Archief. NEHA, Amsterdam, 1993.
  . <Door N. Mout, op blz. 159:> N. Wickenden. G.J. Vossius and the humanist concept of history. Van Gorcum, Assen, 1993.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9508.19=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9508.c --------------------------