Neder-L, no. 9508.b

Subject: Neder-L, no. 9508.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 24 Aug 1995 02:38:13 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9508.b -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9508.05: AVT dissertatieprijs 1995; uitreiking op 15 september |
|          te Amsterdam                     |
| (2) Lit: 9508.06: Pas verschenen: Jaargang 2, nummer 1 van Tydskrif   |
|          vir Nederlands en Afrikaans              |
| (3) Vra: 9508.07: Wie kent de gedichten met passages "en een dappere  |
|          vent, in zijn knuistje een cent, stapt naar voor en  |
|          blijft grinnikend zwijgen" en "De vors, die to de   |
|          keel toe plonsd' in 't nat"?             |
| (4) Vra: 9508.08: Nadere informatie gewenst over de Ripuarische taal  |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Aug 1995 11:38 +0100
From: Maarten Koch <KOCH@KUB.NL>
Subject: Med: 9508.05: AVT dissertatieprijs 1995; uitreiking op 15 september te Amsterdam

DE DISSERTATIEPRIJS 1995

De dissertatieprijs van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap wordt toegekend aan de beste dissertatie op het gebied van de studie van natuurlijke taal, verdedigd aan een Nederlandse universiteit in het kalenderjaar voorafgaand aan de uitreiking. De prijs bedraagt fl. 2000,-.
De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit Prof. dr. A.H. Neijt (voorzitter), Drs. L. Koenen, Dr. G.J. Dimmendaal, Prof. dr. J.P. Vet en Prof. dr. W. Zonneveld.

UITREIKING DISSERTATIEPRIJS 1995

Op grond van de bevindingen van de jury zijn uit de voorgedragen dissertaties de volgende personen genomineerd voor de Dissertatieprijs 1995: Paula Fikkert, Marian Klamer en Ad Neeleman.

De uitreiking van de Dissertatieprijs vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 september te Amsterdam in de Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal 231 vanaf 14.00 uur.

De genomineerden zullen ieder hun onderzoek presenteren. Na de voordrachten volgen de presentatie van het juryrapport en de bekendmaking van de winnaar. Het officiele programma wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

Het programma is als volgt:
14.30 – 15.00 Voordracht Ad Neeleman
15.00 – 15.30 Voordracht Marianne Klamer
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 16.30 Voordracht Paula Fikkert
16.30 – 16.45 Juryrapport en bekendmaking winnaar Dissertatieprijs 1995
16.45 – 17.00 Prijsuitreiking
17.00 – Borrel

ALGEMENE VERENIGING VOOR TAALWETENSCHAP
secretariaat:
Roeland van Hout
Maarten Koch
Faculteit der Letteren KUB
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Girorek. 474579
email koch@kub.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 17 Aug 1995 09:44:25 +0200
From: JA Brink <BRINKJA@alpha.unisa.ac.ZA>
Subject: Lit: 9508.06: Pas verschenen: Jaargang 2, nummer 1 van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans

JAARGANG 2, NR. 1: TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS

Het tweede nummer van dit tijdschrift, dat het ambtelijk blad is van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN), is pas weer verschenen, en heeft zo z’n levenskrachtigheid bewezen. De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:

 • Van die Redaksie: Wilfred Jonckheere
 • Van die Voorsitter: Jacques van der Elst
 • Moeder en Seun: Gerard Reve se siening van die Maagd Maria: Marius Crous
 • Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama: Andrzej Dabrowka
 • Schriftelijke cursus Nederlands in Frankrijk: Peter de Klerk
 • Een postmoderne lectuur van Praag Schrijven: Marcel Janssens
 • Het Zuid-Afrika van Jan Greshoff: Wilfred Jonckheere
 • Collaboratie, weerstand en repressie in Vlaams proza over de Tweede Wereldoorlog: Luc Renders
 • Die beeld van Suid-Afrika in enkele resente Nederlandstalige prosatekste: Henriette Roos
 • Die Neo-realisme se herontdekking van die alledaagse: Dolf van Zuydam
 • Een denkbeeld van iets ongebarstens. Die poesie as taalkristal by Chr. J. van Geel: Dorothea van Zyl
 • Debat: John Kannemeyer en Marian Brink
 • Lijst van Medewerkers

Geinteresseerden kunnen zich op dit blad abonneren door een checque van R80 over te maken aan de SAVN en die te adresseren aan Marian Brink-de Wind, Postbus 904-219, 0043 Faerie Glen, Pretoria, Zuid-Afrika. NB: de checque moet uitgeschreven worden aan de SAVN, anders ontstaan er problemen bij de bank in Zuid-Afrika.

Wij hebben steun uit Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld bijzonder nodig. Als u zich op het tijdschrift abonneert, ontvangt u ook de Nieuwsbrief, omdat u terzelfdertijd ook lid van de Vereniging wordt. Graag horen wij van u. U kunt ons ook per e-mail bereiken bij het volgende adres: brinkm@libarts.up.ac.za of per fax bij 00 27 12 429-3071.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 14 Aug 95 01:22:51 -0400
From: Norm Slothouber <perdix@beta01.slip.pad.mks.com>
Subject: Vra: 9508.07: Wie kent de gedichten met passages "en een dappere vent, in zijn knuistje een cent, stapt naar voor en blijft grinnikend zwijgen" en "De vors, die to de keel toe plonsd' in 't nat"?

Beste Neder-L-lezers,

‘k Ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben die de ervaring heeft, zo af en toe en meer en meer, dat je een zinnetje in ’t geheugen komt, of een fragmentje van een vers of een rijmpje dat je steeds bezighoudt. En dat je er maar niet op kunt komen hoe het nu verder gaat. Het houdt me bezig en ik kom er niet uit. Soms lijkt het of m’n brein van al dat soort ‘endjes, tuitjes en fragmentjes’ (Guido Gezelle) aan elkaar hangt.

Is er iemand zo welwillend om me uit de volgende verwarring te helpen? Ik betuig al zovast mijn waardering voor alle voortkomende hulp.

Hier is het eerste probleem, een fragmentje. Het is misschien niet poezie van de hoogste rang, maar het is buiten twijfel best te waarderen en (is/was?) zeer zeker vrij algemeen bekend. Het is zelfs voor de periode van historische betekenis, vanwege het belletje zowel als die armzalige cent, welke beiden inmiddels van het toneel verdwenen zijn.

In de donkere straat
waar …..(het belletje gaat?)
gaat het deurtje al rinkelend open,
…….
en een dappere vent,
in zijn knuistje een cent,
stapt naar voor en blijft grinnikend zwijgen.

… tot de koopman hem vraagt
naar ’t … van zijn zaak …

Maar hoe is het nu precies en helemaal, en wie is de auteur?


Het tweede verzoek is eigenlijk niet zozeer een fragmentering dan wel een verzoek om verificatie van de tekst en de punctuatie. Het is een phrase uit m’n schooltijd in de veertiger jaren, waarmee – zo komt het mij voor – we maandenlang bezig geweest zijn in een cursus taalontleding. Dat zinnetje uit het studie thema was als volgt (maar zonder de leestekens) voor zover ik mij herinner.

De vors, die to de keel toe plonsd’ in ’t nat, zei tot de vlieg, die om een dropje bad,: “Gaf ik aan duizend die dus smeken, mij zou op ’t lest zelf vocht ontbreken.”

Is deze tekst juist en wie is de auteur van deze wijsheid?

Zoals je kunt zien staat het in m’n “sig” hieronder in ’t Engels, naar mijn vertaling. Eventuele hulp zou die “sig” kunnen verkorten 🙂

Bij voorbaat, vanuit de verte, heel hartelijk bedankt.
Perdix, o.k.a. Norm Slothouber,
Waterloo, Ontario, Canada.

The frog, up to his gills sprawled in the pool,
said to the fly, who prayed her tongue to cool,
“Gave I a thousand who so plead,
I’d be at last myself in need.”

(freely translated from cran.mem.bnk, still searching for author’s name>
any help appreciated.>

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 22 Aug 95 01:22:51 +0100
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Vra: 9508.08: Nadere informatie gewenst over de Ripuarische (schrijf)taal

Jan Goossens stelt in zijn artikel ‘Die Holzschnitte in den Drucken des Lanseloet van Denemerken’ (in: Niederdeutsche Beitr ge, Festschrift f r Felix Wortmann zum 70. Geburtstag, Herausgegeben von Jan Goossens, B hlau Verlag, K ln – Wien, 1976 (ISBN 3 412 057776 2)), dat in de Keulse Lanseloet van Denemerken-drukken een “ripuarisch-hochdeutsche” invloeden zijn te bespeuren.

Kan iemand mij wat meer vertellen over de Ripuarische (schrijf)taal, zoals die rond 1500 o.a. in Keulen werd gebruikt? Wat is het meest recente (standaard)boek daarover? Bestaat er een woordenboek of thesaurus waarin de Ripuarische woordenschat wordt beschreven?

Alvast bedankt voor uw hulp.

Groet van Ben Salemans

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9508.b --------------------------