Neder-L, no. 9506.b

Subject: Neder-L, no. 9506.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 25 Jun 1995 00:08:39 MET
Content-Type:text/plain
              *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9506.b -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Col: 9506.06: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje XXIV:    |
|          "Weg met c-command"                  |
| (2) Vac: 9506.07: Position available: vacature voor docent Nederlands  |
|          aan universiteit van Minnesota            |
| (3) Med: 9506.08: TABU-dag op vrijdag 30 juni 1995 te Groningen     |
| (4) Vra: 9506.09: Informatie gezocht over 18de-eeuwse aankondigingen  |
|          van rederijkersopvoeringen van de Roode Roos     |
|          (Hasselt), de Witte Lelie (Tongeren), de Zonnebloem  |
|          (Maaseik) en de Veldbloem (Bilsen)          |
| (5) Med: 9506.10: Wim Husken stopt met column "Eerlycke Tytkorting"   |
| (6) Vac: 9506.11: Gezocht: vrijwilligers voor de LVVN          |
| (7) Med: 9506.12: Theatergroep MAROT treedt op in Nederland en Canada  |
|          met 16de-eeuwse Nederlandse klucht          |
| (8) Med: 9506.13: Van Ginneken-dag op vrijdag 20 oktober 1995 op de KUN |
| (9) Med: 9506.14: WWW home page Contragram (Contrastieve Grammatica van |
|          van het Nederlands, het Frans en het Engels)     |
|(10) Med: 9506.15: Internationaal Congres Middeleeuwen te Leeds, o.a. op |
|          10 - 13 juli 1995                   |
|(11) Col: 9506.16: Column Willem Kuiper, no. 18: "Tijdens de verbouwing |
|          gaat de verkoop door"                 |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Jun 1995 12:34:41 +0100 (MET)
From: Peter-Arno Coppen <U250005@VM.UCI.KUN.NL>
Subject: Col: 9506.06: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje XXIV: "Weg met c-command"

LINGUISTISCH MINIATUURTJE XXIV: “Weg met c-command”

Nu de vakantie weer voor de deur staat en de luchtbedden aan hun jaarlijkse inspectie onderworpen dienen te worden, lijkt ook de tijd rijp voor wat nadere reflectie op de didactische aspecten van het taalkundeonderwijs. Ik weet wel dat september nog ver weg is, maar als we er nu niet even over nadenken staan we straks weer met de mond vol tanden.

Hoevelen onder u hebben ooit het taalkundige begrip “c-command” moeten uitleggen aan eerstejaars studenten? Ik doe dat nu al zo’n dikke vijftien jaar, en ieder jaar opnieuw valt me het krakkemikkige van de hele notie weer rauw op het lijf. Ieder nieuw leerboek pent maar klakkeloos de pseudo-mathematische formulering met z’n alfa’s en beta’s over, die de beginnende student in ’t gunstigste geval alleen maar min of meer foutloos kan leren toepassen. Van enig inzicht in de achtergrond van de notie is doorgaans geen sprake.

Mag ik ter illustratie eens twee definities van c-command weergeven? “Een knoop alfa c-commandeert een knoop beta als alfa beta niet domineert en iedere knoop gamma die alfa domineert ook beta domineert”. Of, nog erger: “Een knoop alfa c-commandeert een knoop beta als alfa beta niet domineert en er geen enkele knoop gamma bestaat die wel alfa maar niet beta domineert”. Er STAAT hetzelfde, maar het klinkt heel anders. Veel didactici kunnen de verleiding niet weerstaan hier ook nog een paar “desda’s” doorheen te gooien, een fijne nuance waarmee het gerecht als een ware lekkernij wordt opgediend.

Is het een wonder dat veel studenten door dit soort definities een hekel krijgen aan het vak taalkunde? De meeste pogingen tot nadere uitleg in de diverse leerboeken blijven beperkt tot voorbeelden, of flankering met vage begrippen als “hoger in de boom”. In de nieuwste inleiding (Kerstens en Ruys) wordt gemakshalve de eerste clausule van de definitie weggelaten, hetgeen volgens mij alleen maar tot meer verwarring aanleiding geeft. Kan het dan beter? Ik dacht het wel.

Wie ooit serieus heeft nagedacht over hoe c-command moet worden uitgelegd, heeft ongetwijfeld gemerkt dat het eigenlijk omgekeerd gedefinieerd is. Door het gebruik van de term “command” wordt als vanzelf van de commanderende knoop uitgegaan en naar de gecommandeerde knoop toe gedefinieerd. Maar dat levert juist de problemen op die tot een extra clausule leiden. Als je c-command vanuit de knoop beta definieert, gaat het al een stuk makkelijker. Ikzelf heb jarenlang gewerkt met de volgende definitie: Klim vanuit beta omhoog in de boom. Alle zusterknopen van die ladder zijn c-commanderende knopen. Dat dit eigenlijk GT (generalized transformation) is, lijkt een aardig inzicht. Maar het kan nog beter. Immers, het lijkt een stom toeval dat deze definitie werkt. Want wat IS c-command nou eigenlijk? Waar staat het voor?

In het vorige studiejaar heb ik iets nieuws verzonnen. Ik geloof dat ik er in een half A4-tje de bindingstheorie mee uit kan leggen. Let op: een woordgroep (constituent) heeft een bijzondere “doorzichtigheid”: hij is naar buiten toe doorzichtig, en naar binnen toe ondoorzichtig (vgl. het “one way screen”). Een element dat ingebed zit in een woordgroep kan dus wel naar buiten kijken, maar niet naar binnen. Niet bij zichzelf, maar ook niet bij andere woordgroepen. Gebonden anaforen zijn talige elementen die op zoek zijn naar een antecedent. Daartoe kijken ze rond in de structuur op zoek naar geschikte kandidaten. Alle constituenten die ze kunnen zien komen in aanmerking. In feite is dit al de exacte definitie van c-command. De bindingstheorie kent nog de volgende beperking: gebonden anaforen kunnen helaas niet onbeperkt naar buiten kijken. Sommige woordgroepen (bijvoorbeeld zinnen of NPs met subjecten) zijn voor gebonden anaforen ook naar buiten toe ondoorzichtig.

Vrije anaforen (pronomina) zijn ook op zoek naar een antecedent, maar zij kiezen alleen antecedenten die BUITEN hun gezichtsveld liggen. Daarom ook kunnen vrije anaforen naar buitentalige elementen verwijzen. Ze kennen overigens dezelfde beperkingen als gebonden anaforen.

Non-anaforen (gewone NPs) ten slotte hebben de volgende eigenschap: ze mogen geen elementen met dezelfde referentie in hun gezichtsveld hebben. En ze kunnen nog onbeperkt naar buiten kijken ook.

In deze bespreking van de bindingstheorie is het begrip c-command op een natuurlijke wijze binnen de notie “gezichtsveld” geintegreerd, door de metafoor van het “one way screen” op constituenten toe te passen. Nadere parametrizeringen van c-command kunnen naar believen in deze metafoor worden verwerkt. Ook de nadere bepaling van de constituenten die voor de anaforen ook naar buiten toe ondoorzichtig zijn (locatieve PPs), is een detail dat in ieder geval in deze uitleg niet ingewikkelder wordt dan het al was.

Wat is c-command onder deze gedachte nu eigenlijk? Niets meer of minder dan een mathematische formulering van een soort economisch localiteitsprincipe: talige elementen hebben slechts een beperkte invloedssfeer. Eigenlijk past deze omwerking helemaal in de minimalistische theorie. Kijk het maar na: bij geen enkele operatie zit de trigger op de targetpositie. Bij verplaatsingen wil het gecommandeerde element ZELF weg naar een commanderende positie (het principe “Greed”). C-command WERKT gewoon de andere kant op. Het is de zichtbare ruimte voor elementen die iets willen.

Peter-Arno Coppen

(2)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Jun 1995 13:38:30 -0500
From: "Ray M. Wakefield" <wakef001@maroon.tc.umn.edu>
Subject: Vac: 9506.07: Position available: vacature voor docent Nederlands aan universiteit van Minnesota

The Department of German, Scandinavian & Dutch, U of Minnesota, is seeking an Assistant Education Specialist in Dutch. 100% three-year nine-month appointment starting 9/16/95. Duties include teaching eight undergraduate Dutch language courses (or a portion in German as needed) and administrative duties relating to exchanges and ACTFL proficiency testing. Salary $28,000, includes medical insurance. After three years, contributions to a retirement program may begin. With satisfactory performance and the university’s need for the services, the appointment may be renewed.

Ph.D., Doktoraal, or equivalent in Dutch, Foreign Language Education or related field and two years post-secondary teaching experience required. Candidates must have native or near-native fluency in Dutch and experience teaching German language courses. Persons with experience teaching American undergraduates and preparation in pedagogy, second language acquisition or teaching for proficiency will be preferred.

Interested candidates should send letter of application, curriculum vitae and three letters of recommendation to Ray M. Wakefield, Department of German, Scandinavian & Dutch, 205 Folwell Hall, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455-0124 to be received no later than July 14, 1995. More materials may be requested at a later date.

The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 16 Jun 1995 11:54:29 +0100
From: R. Jonkers <JONKERS@let.RUG.NL>
Subject: Med: 9506.08: TABU-dag op vrijdag 30 juni 1995 te Groningen

Beste Nederlist-lezer,

hierbij ontvangt u het programma voor de TABU-dag 1995. De TABU-dag vindt ook dit jaar weer plaats in het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, het gebouw waar de Faculteit der Letteren is gehuisvest. De lezingen vinden allemaal plaats in zalen op de begane grond van dit gebouw. In het programma kunt u lezen in welke zalen. De toegang voor de TABU-dag is zoals altijd gratis!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de organisatoren:

Roel Jonkers, Klarien van der Linde en Paulien Rijkhoek
Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Groningen
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen
telefoon: (050) 635977/635558
e-mail: jonkers@let.rug.nl/vdlinde@let.rug.nl


      *========================================*
      |                    |
      |     PROGRAMMA TABU-DAG      |
      |                    |
      |       30 juni 1995        |
      |                    |
      *========================================*

10.00-10.30
Zaal 46: Monique Lamers, Laurie Stowe & Thomas Gunther: “Verwerken van ambigue zinnen in het Nederlands: wat ERPs laten zien”
Zaal 47: Sjaak de Mey: “Meer over ‘al’ en ‘nog'”
Zaal 48: Brigitte Kampers-Manhe: “De stylistische inversie in subjunctieve zinnen”

10.30-11.00
Zaal 46: Edith Kaan: “Subject/object asymmetries in Dutch: a constraint-based approach”
Zaal 47: Hotze Rullmann: “Zelfs (ook) (maar)”
Zaal 48: Ron van Zonneveld: “Kettingen en coordinatie”

11.00-11.30 koffie

11.30-12.00
Zaal 46: Puck Goossens, Renske Mur, Christa Rawee & Laurie Stowe: “Attachment voorkeur in het Nederlands”
Zaal 47: Jack Hoeksema en Henny Klein: “‘Even’ als bijwoord van graad”
Zaal 48: Chris Reintges: “Verbal tenses in Older Egyptian”

12.00-12.30
Zaal 46: Karlien Dijkstra, Lidewei Houtman & Edith Kaan: “Wh-afhankelijkheden, effecten van geheugen”
Zaal 47: Henny Klein: “Focusadverbia, graadbepalingen en PP-over-V”
Zaal 48: Marga Petter: “Externe authoriteiten: hun theta-rol en hun invloed op controle-verschuivingen”

12.30-13.00
Zaal 46: Jonneke Brouw: “Animacy in zinsverwerking”
Zaal 47: Anastasia Giannakidou: “Negative polarity and bare NPs”
Zaal 48: Ferdinand de Haan en Rogier Nieuweboer: “Possessieve constructies en casus in het Jakoets”

13.00-13.45 lunch

13.45-14.15
Zaal 46: Liesbeth Laport: “Kwantoren en cognitie, of: waarom zijn sommige kwantoren moeilijker?”
Zaal 47: Ton van der Wouden: “Taalverandering in close-up: het negatieve ‘en’ bij Vondel”
Zaal 48: Sjef Barbiers en Jo~o Costa: “Word order and VP adjuncts of Dutch and Portuguese”

14.15-14.45
Zaal 46: Esterella de Roo: “Functionele projecties in agrammatisme”
Zaal 47: Ivan Sag: “A Lexicalist Alternative to Head-Movement”

14.45-15.15
Zaal 46: Roel Jonkers: “Het benoemen van acties door afasiepatienten: de invloed van instrumentaliteit”
Zaal 47: Ivan Sag (vervolg)

15.15-15.45 thee

15.45-16.15
Zaal 46: Romke Egbers: “Chinese Klanken: Een numerieke analyse”
Zaal 47: Hotze Rullmann en Jan-Wouter Zwart: “Non-agreeing resumptive demonstratives in Dutch”
Zaal 48: Gosse Bouma: “Extrapositie en suppletieve pronomina”

16.15-16.45
Zaal 46: Erik Tjong Kim Sang: “Machine learning of phonotactical structure”
Zaal 47: Birgit Bekker: “Causaliteit in discourse”
Zaal 48: Marcel den Dikken: “Extraposition as intraposition and the syntax of English tag questions”

16.45-17.15
Zaal 46: Clemens Bennink, Yvette van Ekelen, Ilke van de Ende, Rianne Huygens, Mark van Oostendorp en Anke Strang: “Diftongen in het Nederlands en enkele verwante talen”
Zaal 48: Marjon Helmantel: “PP-over-V”

17.15 borrel

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 14 Jun 1995 09:57:11 +0100 (MET)
From: aletta.schmidt@PICAMAIL.PICA.NL
Subject: Vra: 9506.09: Informatie gezocht over 18de-eeuwse aankondigingen van rederijkersopvoeringen van de Roode Roos (Hasselt), de Witte Lelie (Tongeren), de Zonnebloem (Maaseik) en de Veldbloem (Bilsen)

De Stadsbibliotheek Maastricht heeft een aantal aankondigingen van opvoeringen van spelen door rederijkerskamers uit de 18de eeuw. Tot nu toe hebben we 4 van de Roode Roos uit Hasselt, 2 van de Witte Lelie uit Tongeren, 1 door de Zonnebloem te Maaseik en 1 van de Veldbloem uit Bilsen aangetroffen.

We kunnen de spelen echter niet allemaal thuisbrengen, bv de volgende twee niet:

 • Bloedigen onderganck van Sigismundus, koninck van Bourgondien : treurspel (opvoering door de Witte Lelie in Tongeren op maandag 12 september 1763)
  Sigismundus van Bourgondien, huwt een hofdame na de dood van koningin Ostragotha. Sigeric, zoon van Sigismund, vindt de hofdame onwaardig, verkracht haar en wordt daarop door ene Titus gedood.
  Daarna lijkt de samenvatting meer te duiden op een gigantische erfstrijd om Bourgondie: Clodomirus, koning van Orleans, met zijn broer Clotarius tegen Gondomar (broer van Sigismund).
 • Wederspannigen eersucht begaan en gestraft in het verradelyk vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz keyser van Rusland welken om hunnen verraderschen handel den patriarch van Rostauw levendig doet raybraeken, de prins Dolbourouski in ballingschap vertrekken, den slotvoogd van Novogrod geselen en worgen, de generaal Glebof empaleren, Symen Baclonof den buyk opensnyden, zynen zoon Alexis Petrowitz naer affweeringe van zyn erfregt tot de croon in hechtenis stellen in welke hy het vonnis des doods voorkomende ellendig sterft (opvoering door De Veldbloem te Bilsen op maandag 6 oktober 1788)

Mocht iemand iets naders over deze (aankondigingen van) spelen weten of willen weten, graag.

Aletta Schmidt
Stadsbibliotheek Maastricht
Nieuwenhofstraat 1, 6212 KG Maastricht
043-292828 / 292824

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 19 Jun 1995 15:01:38 +0100 (MET)
From: Wim Husken <U216006@VM.UCI.KUN.NL>
Subject: Med: 9506.10: Wim Husken stopt met Neder-L-column "Eerlycke Tytkorting"

Aan de lezers van “Eerlycke Tytkorting”,

Na negen afleveringen van “Eerlycke Tytkorting” zie ik mij om persoonlijke redenen helaas genoodzaakt om deze rubriek te staken. De literatuur van de 16de en de 17de eeuw zal ook in de toekomst in mijn belangstelling blijven staan, maar aan het maandelijks schrijven van stukjes voor NEDER-L (hoe leuk ik dat ook heb gevonden) kom ik voorlopig niet meer toe. Hopelijk zal dit vaste onderdeel van de maandafleveringen van NEDER-L niet geheel verdwijnen en slaagt Ben Salemans er in een opvolger voor mij te vinden.
Degenen die op enigerlei wijze blijk hebben gegeven van hun waardering voor “Eerlycke Tytkorting”, zeg ik hartelijk dank voor hun reacties.

Wim Husken (e-mail: u216006@vm.uci.kun.nl)

BS Beste Wim,
BS
BS Jammer dat je column “Eerlycke Tytkorting” niet zult continueren. Aan die beslissing valt helaas niet te tornen, zo heb ik gemerkt. Namens vele Neder-L-lezers wil ik je hartelijk bedanken voor je columns, die ik altijd met veel plezier en interesse heb gelezen.
BS
BS Het zal niet gemakkelijk zijn een goede opvolger voor je te vinden. Suggesties van jou of Neder-L-lezers daaromtrent zou ik zeer op prijs stellen.
BS
BS Wim, het ga je goed.
BS
BS Ben Salemans

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 19 Jun 1995 16:44:47 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Vac: 9506.11: Gezocht: vrijwilligers voor de LVVN

Gezocht: vrijwilligers voor…

De Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) zoekt:
a. Iemand die plezier heeft in de combinatie financien en neerlandistiek, namelijk een penningmeester voor de vereniging.
b. Een neerlandicus (in spe) als secretariaatsmedewerker: iemand die een dag per week de lopende secretariele zaken wil afhandelen. Kortom, een efficient persoon die wat tijd over heeft, werkervaring wil opdoen, etc. – die met pc en telefoonbeantwoorder om kan gaan, en die liefst minstens een jaar beschikbaar is en in Amsterdam woont. Onkostenvergoeding beschikbaar.

Inlichtingen bij: Korrie Korevaart (tel. 071-272130/142894; e-mail:
korevaart@rullet.LeidenUniv.nl)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 16 Jun 1995 11:22:50 +0100
From: Femke <KRAMER@let.RUG.NL>
Subject: Med: 9506.12: Theatergroep MAROT treedt op in Nederland en Canada met 16de-eeuwse Nederlandse klucht


Theatergroep MAROT treedt op in Nederland en Canada met zestiende- eeuwse Nederlandse klucht

Op uitnodiging van de “Societe Internationale pour l’Etude du Theatre Medieval” (SITM) zal de Groningse theatergroep MAROT in augustus een rederijkersklucht opvoeren tijdens het Achtste Internationale Colloquium van de SITM in Toronto, Canada.

De groep, ontstaan op initiatief van studenten en medewerkers van de Groningse Vakgroep Nederlands, heeft sinds 1990, ook in internationaal verband, enige naam gemaakt en ervaring opgedaan met het opvoeren van vijftiende- en zestiende-eeuws toneel uit het zeer rijke, maar nog betrekkelijk onbekende Nederlandse repertoire uit deze periode. Eerder speelde MAROT onder meer het spel van sinne Hue Mars en Venus tsaemen bueleerden (Jan Smeken, ca. 1500), en de kluchten De Luistervink en Minnevader voor de Lieve Heer (Louris Jansz., 1583).

De twee helden in “De Kleren van de Dokter” weten zich met een erbarmelijk voorkomen en met hartverscheurende jeremiades te verzekeren van een heerlijk onthaal in het plaatselijke hospitaal. Totdat de dokter verschijnt, die een bijzonder krachtige therapie voorschrijft…

Het stuk is een aaneenschakeling van sluwe bedriegerijen en zoete wraakacties, de typische ingredienten van het komische rederijkerstoneel. De oorspronkelijke tekst is onder de titel Weer Gheluck ende Heer Profijt overgeleverd in een repertoirebundel van de Zeeuwse rederijkerskamer “De Rode Lelie” te Brouwershaven, en is door MAROT vertaald naar een verstaanbaar, levendig en muzikaal theaterstuk. Ook in Nederland is de voorstelling nog enkele malen te zien.

17 juni    26 en 27 juni     21 juli     4 en 6 augustus
------------  --------------------  --------------- ----------------
Kunstmarkt   Universiteitstheater  Nicolaaskerk   Victoria College
Winsum (Gr.)  Groningen       Brouwershaven  Toronto, Canada
14.30 uur   20.30 uur       20.00 uur
               tel. 050-636128    tel. 01119-2060

Voor informatie over Theatergroep MAROT:
tel. 050-637264 (Femke Kramer) of 050-635861 (Jacques Tersteeg)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 16 Jun 1995 15:30:23 +0100 (MET)
From: Ad Foolen <Foolen@LET.KUN.NL>
Subject: Med: 9506.13: Van Ginneken-dag op vrijdag 20 oktober 1995 op de KUN

 *----------------------------------------------------*
 |                          |
 |          VAN GINNEKEN-DAG         |
 |                          |
 |            Tijd:            |
 |    Vrijdag 20 oktober 1995, 10.30-17.30u.    |
 |                          |
 |            Plaats:           |
 | Katholieke Universiteit Nijmegen, Erasmusgebouw  |
 |                          |
 *----------------------------------------------------*

Op vrijdag 20 oktober 1995 is het 50 jaar geleden dat Prof. Jac. van Ginneken overleed (21 april 1877 – 20 oktober 1945). Hij was vanaf de oprichting van de Katholieke Universiteit (1923) de eerste Nijmeegse hoogleraar op het gebied van de taalkunde. Zijn leerstoel omvatte de Nederlandse Taal- en Letterkunde, de vergelijkende Indo-germaanse taalwetenschap en het Sanskrit.

De vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie wil, in samenwerking met het Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde, bij deze gelegenheid aandacht besteden aan leven en werk van Van Ginneken, in de vorm van een aantal lezingen en een kleine expositie.

Het programma voor de dag ziet er als volgt uit (N.B.: het programma is licht gewijzigd in vergelijking met het programma zoals dat in Dokumentaal gepubliceerd wordt):

10.30u. Welkom
10.45-11.30u. Prof. A. Weijnen, emeritus hoogleraar KUN
Herinneringen aan Jacques.
11.30-12.00u. Dr. E. Elffers, Vakgroep Nederlands, UvA
Van Ginneken als psycho-syntheticus.
12.00-12.30u. Prof. A. Hagen, Vakgroep ATD, KUN
Van Ginnekens taalsociologie.
12.30-13.30u. Lunch
13.30-14.00u. Drs. G. van der Stroom, Amsterdam
Van Ginnekens taalbiologie
14.00-14.30u. Prof. A. Neijt, Vakgroep Nederlands, KUN
Van Ginnekens geruchtmakende bekering: Spellingstrijd in de eerste helft van deze eeuw.
14.30-15.00u. Thee
15.00-15.30u. Prof. H. Hulshof, Vakgroep Nederlands, KUN
Van Ginnekens ideeen over de relatie tussen taalkunde en taalonderwijs.
15.30-16.00u. Prof. G. Kempen en Prof. W.A. Wagenaar, Vakgroep
Functieleer en Theoretische Psychologie, RUL ‘De zwoele groei van den zinsbouw’: Een toverlantaarn- voorstelling over De roman van een kleuter.
16.00-17.30u. Opening expositie, bezichtiging, borrel.

Deelname is kosteloos en staat open voor alle geinteresseerden. Aanmelding vooraf (bij ondergetekende) wordt op prijs gesteld, maar is niet per se vereist.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen op onderstaand adres:

dr. Ad Foolen
Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie
Katholieke Universiteit Nijmegen
Postbus 9103,
NL-6500 HD Nijmegen
tel. 080-615514
e-mail: Foolen@let.kun.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 15 Jun 1995 10:11:39 +0200
From: Filip Devos <Filip.Devos@rug.ac.BE>
Subject: Med: 9506.14: WWW home page Contragram (Contrastieve Grammatica van het Nederlands, het Frans en het Engels)

De CONTRAGRAM-groep, een samenwerkingsverband tussen de diensten Nederlandse, Franse en Engelse taalkunde van de Universiteit Gent, is een onderzoeksgroep die al enkele jaren werkzaam is op het gebied van de contrastieve linguistiek, meer bepaald de CONTRAstieve GRAMmatica van het Nederlands, het Frans en het Engels.

Het team heeft nu ook een WWW home page beschikbaar. Daar is niet alleen informatie over de CONTRAGRAM-onderzoeksprojecten te vinden, maar onder meer ook de hypertext-versie van de gelijknamige nieuwsbrief die de groep verspreidt. De URL is:

http://allserv.rug.ac.be/~dnoel/index.html

Reacties welkom!

Filip Devos
Department of Dutch Linguistics – University of Gent
Blandijnberg 2 – B-9000 Gent – Belgium
tel.: +32/9/264.40.82.
fax.: +32/9/264.41.95.
e-mail: filip.devos@rug.ac.be

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Jun 1995 13:18:42 +0100
From: "M.M. Woesthuis" <WOESTHUS@let.RUG.NL>
Subject: Med: 9506.15: Internationaal Congres Middeleeuwen te Leeds, o.a. op 10 - 13 juli 1995

Bijgaand treft U een kort informatiebulletin aan over het “International Medieval Congress” dat elk jaar te Leeds wordt gehouden.

Inschrijvingsformulieren voor het congres zijn niet alleen te verkrijgen bij de congresadministratie te Leeds (adres in aangehecht bulletin), maar ook bij ondergetekende.

Voor alle zaken die betrekking hebben op activiteiten van het International Medieval Institute, kunt U contact met mij opnemen. Ik denk daarbij niet alleen aan het jaarlijkse congres, maar ook aan de “International Medieval Graduate School” en de “Graduates’ Conference” (beide in aansluiting op of tijdens het congres), en aan de “International Medieval Bibliography” (waarvan nog dit jaar een eerste CD-Rom zal verschijnen).

Met vriendelijke groet,

Marinus M. Woesthuis
International Medieval Institute, Netherlands Office
p/a Rijksuniversiteit Groningen, COMERS
Postbus 716
9700 AS GRONINGEN
tel. 050-637261 fax 050-637263 e-mail: woesthus@let.rug.nl

*---------------------------------------------------------------------*
|                                   |
|  International Medieval Congress '95, Leeds, 10-13 July 1995   |
|                                   |
|               and                  |
|                                   |
|   International Medieval Congress '96, Leeds, 8-11 July 1995   |
|                                   |
*---------------------------------------------------------------------*

The International Medieval Institute hosted the first International Medieval Congress at the University of Leeds on 4-7 July 1994. The session topics covered all aspects of medieval studies. 242 parallel sessions, containing three speakers each, were formed into series of thematic strands running throughout the congress. The Congress also offered a large book fair of over 65 exhibits by publishers and antiquarians and a large variety of entertainment activities, including excursions, workshops and concerts.

In addition, Leonard Boyle (Prefect of the Bibliotheca Apostolica Vaticana) and Alan Dierkens (Universit Libre de Bruxelles) gave plenary lectures on topics of general interest. In 1995, the keynote speakers will be James J. Murphy (University of California), Jean Richard (Acad mie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris), Jonathan Riley-Smith (University of Cambridge) and Katherine Walsh (University of Salzburg).

Participation in the Congress itself exceeded 950 medievalists from over 30 countries, about one-third from mainland Europe, one-thrid from Canada and the U.S.A., one-quarter from the U.K. and Ireland, and sizeable representations from Japan, Australia and elsewhere. Many delegates commented on the fruitful international dialogues made possible by such a diverse mix of medievalists. The International Medieval Congress in Leeds is therefore a venue for Medievalists from all over the world.

The International Medieval Congress ’95 will take place in the same format as above on 10-13 July 1995, with 245 parallel sessions including 800 participating academics as speakers and moderators. As 1995 will see the 900th anniversary of the Council of Clermont, the major themes will be the ‘Crusades’ and ‘The Medieval Mediterranean’ which will form two of the subject strands. The IMC ’95 is also promoting the themes ‘Computing’, ‘Archives and Resources’, and ‘Teaching and Learning in Medieval Studies’, under the aegis of International Medieval Training. The call for papers closed in September, and those wishing to participate in the congress as non- speakers are asked to contact the organisers for further details.

The IMC will also include excursions to various medieval sites of Yorkshire, guided by academic specialists. Planned entertainment includes concerts of medieval music, a dance, a late medieval dance workshop, and story-telling events. Another aspect of the Congress is a large book fair, put on by large and small publishing houses whose ranges include medieval topics. Currently more than 50 publishers have signed up for exhibition space.

Bursaries are agein being made available upon application for: a) central and eastern European medievalists, b) students and independent scholars and c) students attending the Congress and the Graduate School / Graduates’ Conference. The deadline for bursary applications is 15 April, 1995.

As in ’94, the IMC will be followed by a Graduate School. This year’s theme is ‘Using Research Tools and Resources’. During this Graduate School, which will take the form of a collaborative project, all students will concentrate on one primary source and will be assisted by a number of facilitators in studying this source from various approaches. The study of this document will serve as a practical example, allowing participants maximum hands-on experience and exemplifying the theoretical issues treated. Students will thus acquire practical working knowledge of research sources and methods which will be of further benefit to them in their own research. The costs have been kept to a minimum and, as mentioned above, there will be bursaries available.

In addition to the Graduate School, a Graduates’ Conference will be held from 13-15 July. The Graduates’ Conference is aimed at medievalists who have had 3-5 years of university training, and it welcomes papers (of the length of 15-20 min.) on any topic related to the European Middle Ages.

The organisation for the International Medieval Congress ’96, held on 8-11 July 1996, has already been started. The organisers are partcularly interested in attracting a larger representation from mainland Europe, and sessions that include participants from this area are more likely to be succesful in gaining acceptance. In 1996, we will be featuring 40 thematic strands, including ‘Modern Approaches to the Middle Ages’, ‘Geography and Settlement Studies’ and ‘Cultural Relations in the North Sea and Baltic Lands’.

Dates and details for future IMCs are:

IMC ’96: 8-11 July 1996 (special theme: Medieval Warfare; coinciding with the opening of the Royal Armories Museum in Leeds)
IMC ’97: 14-17 July 1997 (special theme: Conversion; anni- versary of St. Augustine’s arrival in Kent)
IMC ’98: 13-16 July 1998 (special the: Settlements; commemo- ration of Maurice Bereford’s work on Wharram Perry)

International Medieval Congress
International Medieval Institute
Parkinson 1.03
University of Leeds
LEEDS LS2 9JT
United Kingdom

Tel.: +44 (113) 233-3614
Fax.: +44 (113) 233-3616

e-mail: A.Muller@leeds.ac.uk
(for the Congress)

hismrl@arts-01.novell.leeds.ac.uk
(for the Graduate School & Graduates’ Conference)

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 21 Jun 1995 10:22:04 +0200 (MET DST)
From: Willem Kuiper <Willem.Kuiper@let.UVA.NL>
Subject: Col: 9505.16: Column Willem Kuiper, no. 18: "Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door"

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door

De burcht van Lusignan, waar ik het vorige keer over had, is niet het enige woning waar een vloek op rust. Elk huisje heeft zijn kruisje. Het mijne is lekkage. Als de wind uit het zuidwesten waait – en dat gebeurt nog wel eens – met een kracht van zes op de schaal van Beaufort – en dat gebeurt nog wel eens – dan kunnen wij de dweilen spreiden en de emmers in het gelid zitten. Natuurlijk heb ik er naar laten kijken, door wie maar wilde, maar tot voor anderhalve week geleden vond niemand het gat. Sterker nog, op de Bloemgracht alhier woont ene mevrouw Bakker, in de tachtig, dochter van de man die het huis liet bouwen. Ze heeft er als kind in gewoond en kan zich het huis niet zonder lekkage herinneren…
Dit schrijf ik in de achterkamer, waar ik een tijdelijk onderkomen heb gevonden. In de gang ligt plastic folie. De voorkamer en mijn werkkamer liggen open en zijn afgedekt met zeildoek. Mijn telefoonkabel is per ongeluk doorgezaagd – ik ben in jaren niet zo weinig opgebeld.
En dat terwijl er zo veel dingen gebeuren die erom schreeuwen in een middeleeuws perspectief geplaatst te worden.

Dat Haagse voetballersfeestje bijvoorbeeld, die jongens die zich in watten gehuld hadden omdat de trainer hen ‘watjes’ genoemd had. En die lolbroek die daar zo nodig een aansteker bij moest houden. De andere watjes trachtten het vuur te blussen, maar staken daardoor zichzelf in de brand. Uiteindelijk zijn ze in een sloot gesprongen en kwamen er zo met slechts lichte brandwonden vanaf.
Ik herinner mij een gelijksoortig voorval uit de kroniek van Jean Froissart (1337-1410), het beruchte Bal des Ardents (28 januari 1393): ter gelegenheid van het (derde) huwelijk van een hofdame (haar eerste twee mannen legden het loodje) van de koningin van Frankrijk werd er een feestje gebouwd waarbij het er ruig aan toe ging. Hoogtepunt was een dans van ‘wildemannen’. Zes hoogadellijke haantjes, waaronder koning Charles (1368-1422) hadden zich onherkenbaar vermomd met haar en bladeren na zich met pek en was te hebben ingesmeerd. Hun dans schijnt nogal uitdagend en expliciet richting het vrouwvolk te zijn geweest. Dat hun ‘waanzinnig’ optreden brandgevaarlijk was, daarvan waren zij zich bewust, en er was van te voren verboden tijdens hun optreden met fakkels heen en weer te lopen. Wat toch gebeurde. Of het nu nieuwsgierigheid was, opzet of domme pech, niemand weet het, maar in een oogwenk stonden de zes in lichterlaaie. Een van de dames, de vijftien-jarige hertogin van Berry bezat de tegenwoordigheid van geest haar overkleed over de koning heen te gooien, die zij, ik vermoed aan zijn stem, herkende. Anderen die te hulp snelden liepen lelijke brandwonden op. Een van de dansers overleed ter plekke, twee stierven twee dagen later, nummer vier de derde dag. Nummer zes sprong in een wijnkoeler en slaagde er zo in de vlammen te doven.

En dan die affaire met die IVF-tweeling van wie de ene blank en de ander zwart was. Niets nieuws onder de zon. Elke middeleeuwer kent het verhaal van dat blanke echtpaar dat een zwarte zoon kreeg. De ‘vader’ was in alle staten, de moeder echter bleef volhouden dat zij geen andere man bekend had dan haar echtgenoot. Uiteindelijk werd de arts Hippokrates erbij gehaald, de beroemdste geneesheer van zijn tijd. Deze vroeg gebracht te worden naar de plek waar het kind verwekt was. Het echtelijk slaapvertrek bleek met muurschilderingen opgevrolijkt te zijn. Op een van die schilderingen was een welgeschapen neger te zien. Met zijn vinger naar de grote zwarte man priemend baste Hippokrates: Daaraan dacht u toen u ontving!”

Mijn teerbeminde wordt er bij tijd en wijle doodmoe van. Er kan niets gebeuren of: daar heb je hem weer.

Willem.Kuiper@Let.UvA.NL

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9506.b --------------------------