Neder-L, no. 9504.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9504.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 30 Apr 1995 01:24:37 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9504.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9504.16: Forum der Letteren, jrg. 36, no. 1, maart 1995    |
| (2) Tyd: 9504.17: Leuvense Bijdragen, jrg. 82, no. 4, december 1993   |
| (3) Tyd: 9504.18: Leuvense Bijdragen, jrg. 83, no. 1, maart 1994    |
| (4) Tyd: 9504.19: Leuvense Bijdragen, jrg. 83, no. 2, mei 1995     |
| (5) Tyd: 9504.20: Literatuur, jrg. 12, no. 2, maart-april 1995     |
| (6) Tyd: 9504.21: Neerlandica Extra Muros, jrg. 33, no. 1, februari 1995|
| (7) Tyd: 9504.22: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.16=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 36, nummer 1, maart 1995.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, Institut fuer Germanistik/Nederlandistik der Universitaet Wien (Oostenrijk).
Wenen, 11 april 1995.

 • Casper de Groot.
  De absentief in het Nederlands: een grammaticale categorie. Blz. 1-18.
  (De Groot wil aannemelijk maken dat het Nederlands een grammaticale categorie heeft die afwezigheid uitdrukt en die hij de ‘absentief’ noemt. Type: ‘Jan is boksen’.)
 • Ralf Gruettemeier.
  De Nieuwe Zakelijkheid als spiegel van de literatuur-wetenschap. Blz. 19-30.
  (Gruettemeier probeert de vraag te beantwoorden waarom de literaire kritiek de grond aanveegde met de Nieuwe Zakelijkheid. Het artikel is een vertaalde bewerking van hoofdstuk 1 van G.’s proefschrift.)
 • Marjolein van Dort-Slijper.
  Wat is een drieduimer? De relatie tussen samenstellende afleidingen op -er of -s en hun corresponderende drieledige samenstellingen. Blz. 31-46.
  (De relatie tussen samenstellende afleidingen van het type ‘driemaster’ en drieledige samenstellingen als ‘driemastschip’ wordt onderzocht in het kader van de paradigmatische morfologie.)
 • J.G. Kruyt.
  Nationale tekstcorpora in internationaal perspectief. Blz. 47-58.
  (Overzicht van (de ontwikkelingen/de mogelijkheden) van electronische tekstcorpora, met nadruk op de projecten van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Will van Peer:> M. Hjort. Rules and conventions. literature, philosophy, social theory. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1992.
  . <Door Henk Verkuyl:> R.A. Geiger & B. Rudzka-Ostyn (eds.). Conceptualizations and mental processing in language. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1993.
  . <Door Dick Schram:> R.A. Zwaan. Aspects of Literary comprehension. A cognitive approach. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1993. H. van Vliet. De Schone Schijn. Een analyse van psychologische processen in de beleving van fictionaliteit en werkelijkheid bij theatrale producten Amsterdam: Thesis, 1991.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.17=-=-

BS Beste Neder-L-abonnees,
BS
BS Voortaan zal Hans Smessaert Leuvense Bijdragen voor het Tijdschriftenoverzicht onder zijn hoede nemen. Hulde. Hij heeft er meteen werk van gemaakt: hij stuurde mij inhoudsoverzichten van vijf nummers van Leuvense Bijdragen. Deze maand worden daar drie van gepresenteerd. De overige twee komen in het Tijdschriftenoverzicht van de maand mei.
BS
BS Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 82, nummer 4, december 1993.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, N.F.W.O. & Departement Linguistiek, K.U.Leuven.
Leuven, 11 april 1995.

 • Andreas Klare.
  Die Niederschrift des Hildebrandsliedes als Zufall. Blz. 433-443.
 • P.L.M. Loonen.
  Abandon, Abase, Abash’t… The biography of a word list. Blz. 445-464.
 • J.A. van Leuvensteijn.
  Perceptie en Woordvolgorde. De “te”+infinitiefconstructie in het 16de-eeuwse Brugs van Willem Weydts. Blz. 465-483.
 • G. De Schutter.
  Towards a Cognitive Analysis of the NP-PP-Variation in the Indirect Object in Dutch. Blz. 485-499.
  (Reactie op Van Belle en Van Langendonck (1992), Leuvense Bijdragen 81, 17-43.)
 • Willy Van Langendonck & William Van Belle.
  The NP-VP-Variation in the Indirect Object in Dutch. A reply to De Schutter. Blz. 501-520.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Ortwin De Graef, op blz. 521-523:> Irena Kaluza. The Language of Deception in “Macbeth”: A study in equivocation and hidden meaning. Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1990.
  . <Door Manfred Kohrt, op blz. 524-531:> Wilhelm Oppenrieder. Von Subjekten, Satzen und Subjektsatzen. Untersuchungen zur Syntax des Deutschen. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door Bernd Naumann, op blz. 532-536:> Gabriele Maria Diewald. Deixis und Textsorten im Deutschen. Niemeyer-Verlag, Tubingen, 1991.
  . <Door L. De Grauwe, op blz. 537-543:> Peter Von Polenz. Deutsche Sprachgeschichte vom Spatmittelalter bis zur Gegenwart. I: Einfuhrung, Grundbegriffe, Deutsch in der fruhburgerlichen Zeit. Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1991.
  . <Door Jan Goossens, op blz. 544-548:> Wolfgang Kleiber (ed.). Wortatlas der kontinentalgermanischen Winzerterminologie. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1990-1992.
  . <Door Andreas Klare, op blz. 549-552:> Corinna Dahlgrun. Hoc fac, et vives (Lk 10,28) – vor allen dingen minne got. Theologische Reflexionen eines Laien im “Gregorius” und in “Der arme Heinrich” Hartmanns von Aue. Peter Lang, Franfurt am Main/Bern/New York, 1991.
  . <Door Erika Bauer, op blz. 553-556:> Christine Wulf. Eine volkssprachige Laienbibel des 15. Jahrhunderts. Untersuchung und Teiledition der Handschrift Nurnberg, Stadtbibliothek, Ms Solg. 16.2. Artemis, Munchen/Zurich, 1991.
  . <Door Marc Joye, op blz. 557-558:> Christine Zach. Die Erzahlmotive der “Crone” Heinrichs von dem Turlin und ihre altfranzosischen Quellen : ein kommentariertes Register. Passau, 1990.
  . <Door Marc Joye, op blz. 559:> Claudia Medert. Der “Alexander” Ulrichs von Etzenbach. Studien zur Erzahlstruktur und Gattungsproblematik. Palaestra, Gottingen, 1989.
  . <Door Frank Willaert, op blz. 560-563:> Albrecht Classen. Die autobiographische Lyrik des europaischen Spatmittelalters. Rodopi, Amsterdam/Atlanta, 1991.
  . <Door Thomas Bein, op blz. 564-567:> Reinhard Pawis. Johann Hartliebs “Alexander”. MTU, Munchen/Zurich, 1991.
 • Inhoud van tijdschriften. Blz. 569-576.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.18=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 83, nummer 1, maart 1994.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, N.F.W.O. & Departement Linguistiek, K.U.Leuven.
Leuven, 11 april 1995.

 • Matthias Huning & Ariane Van Santen.
  Produktiviteitsveranderingen: de deverbale adjectieven op -lijk en -baar. Blz. 1-29.
 • Kurt Gustav Goblirsch.
  Fortis and Lenis in Standard German. Blz. 31-45.
 • Jarich Hoekstra.
  Pronouns and Case. On the distribution of Frisian “harren” and “se” ‘them’. Blz. 47-65.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Jurgen Lenerz, op blz. 67-68:> Edgar C. Polome (ed.). Research Guide on Language Change. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 1991.
  . <Door Frans Claes, op blz. 69-70:> Rolf H. Bremmer Jr. & Jan Van Den Berg (eds.). Current Trends in West Germanic Etymological Lexicography. Proceedings of the symposium held in Amsterdam 12-13 June 1989. E.J. Brill, Leiden/New York/Koln, 1993.
  . <Door A. Berteloot, op blz. 71-75:> Colette M. Van Kerckvoorde. An Introduction to Middle Dutch. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 1993.
  . <Door Serge VANVOLSEM, op blz. 76-80:> J.A.M. De Bruijn-Van Der Helm. Merce, moneta e monte: termini commerciali italiani attestati nei testi neerlandesi dei secoli XVI e XVII: un profilo storico-linguistico dell’ influsso lessicale italiano sul neerlandese. LEd, Utrecht, 1992.
  . <Door Jeannine Beeken, op blz. 81-85:> R. Appel, H. Bos, J. Coerts, S. Dik, A. Mills, P. Muysken, R. Prins, R. Schoonen en N. Smith (eds.). Inleiding Algemene Taalwetenschap. ICG Publications, Dordrecht, 1992.
  . <Door Jeannine Beeken, op blz. 86-91:> A.F. Florijn. Beregeling van Nederlandse woordvolgorde. Thesis Publishers, Amsterdam, 1992.
  . <Door Flip G. Droste, op blz. 92-96:> Roger G. Van De Velde. Text and Thinking. On some roles of thinking in text interpretation. De Gruyter, Berlin/New York, 1992.
  . <Door Hartwig Franke, op blz. 97-98:> Peter Rolf Lutzeier (ed.). Studien zur Wortfeldtheorie – Studies in Lexical Field Theory. Niemeyer, Tubingen, 1993.
  . <Door Sylvia Lohken, op blz. 99-107:> Yu Si-Taek. Unterspezifikation in der Phonologie des Deutschen. Niemeyer, Tubingen, 1992.
  . <Door Frans Plank, op blz.108-111:> Wolfgang Fleischer & Irmhild Barz. Wortbildung der Deutschen Gegenwartssprache. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992.
  . <Door Gerhard Stickel, op blz. 112-115:> Dietrich Busse. Recht als Text: linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution. Niemeyer, Tubingen, 1992
  . <Door Frans Beersmans, op blz. 116-117:> Utz Maas. Grundzuge der deutschen Orthographie. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992.
  . <Door Reiner Hildebrandt, op blz. 118-119:> Heinrich Weldner. Die Mundart von Barchfeld an der Werra. Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistik, Beiheft 68.
  . <Door H. Crompvoets, op blz. 120-121:> Hugo Ryckeboer (ed.). Woordenboek van de Vlaamse dialekten, deel I Landbouwwoordenschat, par. Veeteelt, Afl. Rund 1. Uitg. G. Michiels, Tongeren, 1993.
  . <Door J. Van Loon, op blz. 122-124:> M. Van Der Wal. Geschiedenis van het Nederlands. Aula, Utrecht, 1992.
  . <Door Karin Pittner, op blz. 125-131:> Jorunn Hetland. Satzadverbien im Fokus. Narr, Tubingen, 1992.
  . <Door Frank Durieux, op blz. 132-137:> Patrick J. Duffley. The English Infinitive. Longman, London/New York, 1992.
  . <Door Wolfgang Fleischer, op blz. 138-143:> Peter O. Muller. Substantiv-Derivation in den Schriften Albrecht Durers. Ein Beitrag zur Methodik historisch-synchroner Wortbildungsanalyse. Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1993.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.19=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 83, nummer 2, mei 1994.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, N.F.W.O. & Departement Linguistiek, K.U.Leuven.
Leuven, 11 april 1995.

 • Flor Aarts.
  Imperative sentences in A Corpus of English Conversation. Blz. 145-155.
 • Renaat Declerck.
  The present perfect and the English tense system. Blz. 157-180.
  (Review artikel over Matthias Meyer. Das englische Perfekt Grammatischer Status, Semantik und Zusammenspiel mit dem ‘Progressive’. Niemeyer, Tubingen, 1992.)
 • Geart Van Der Meer.
  Complements and the fiction of ‘Syntactic Structure’. Blz. 181-195.
 • Frans Claes.
  Oude dateringen van Nederlandse woorden. Blz. 197-234.
 • Robrecht Lievens.
  Jesu Dulcis memoria in het Middelnederlands. Blz. 235-253.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Frank Willaert, op blz. 254-257:> Jan Van Ruusbroec. Un miroir de l’eternelle beatitude ou Du Saint Sacrement. Traduction structurelle du moyen-neerlandais par sr. Francis Joseph Legrand. Peeters, Leuven, 1991.
  . <Door Thomas Bein, op blz. 258-261:> Bernhard Dietrich Haage. Studien zur Heilkunde im “Parzival” Wolframs von Eschenbach. GAG, Goppingen, 1992.
  . <Door Th. Mertens, op blz. 262-263:> Burkhard Hasebrink. Formen inzitativer Rede bei Meister Eckhart. Untersuchugnen zur literarischen Konzeption der deutschen Predigt. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992.
  . <Door Claudia Maria Riehl, op blz. 264-271:> Rudolf Bentzinger. Untersuchungen zur Syntax der Reformationsdialoge 1520-1525. Ein Beitrag zur Erklarung ihrer Wirksamkeit. Akademie-Verlag, Berlin, 1992.
  . <Door Claudia Maria Riehl, op blz. 272-276:> Stefan Deschauer. Das zweite Rechenbuch von Adam Ries. Eine moderne Textfassung mit Kommentar und metrologischem Anhang und einer Einfuhrung in Leben und Werk des Rechenmeisters. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1992.
  . <Door Horst Lohnstein, op blz. 277-285:> Jorunn Hetland. Satzadverbien im Fokus. Narr, Tubingen, 1992.
  . <Door R. Van Hout, op blz. 286-288:> Harrie Scholtmeijer. Het Nederlands van de IJsselmeerpolders. Mondiss, Kampen, 1992.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.20=-=-

LITERATUUR, jaargang 12, nummer 2, maart-april 1995.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 16 april 1995.

 • Paul Dijstelberge.
  Het theater van de dood. Reyer Anslo’s ‘Pest tot Napels’. Blz. 62-69.

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Vertegenwoordigers. Blz. 70-71.
 • Rita Bonte.
  ‘Het pad waarlangs wij kwamen stortte dicht’. De Tweede Wereldoorlog in de poezie van Martinus Nijhoff. Blz. 72-79.

  Blokuur Nederlands:
 • Annette Portegies.
  Liever de diepte in. Blz. 80-82.
  (Over het literatuuronderwijs van Mieke Obbema op het Leidse Stedelijk Gymnasium.)
 • Piet Franssen.
  Virgilius de tovenaar in het genre van de anekdotenbiografie. Blz. 83-89.
  (Over boekje met verhalen over de tovenaar Virgilius, uitgegeven door Willem Vorsterman te Antwerpen in 1525.)

  De buitenstaander:
 • Jacqueline Bel.
  Huib Drion: ‘Grote dingen, ze zeggen mij geen donder.’ Blz. 90-92.
 • Bert Vanheste.
  Drie vensters op een dubieuze verhouding. Louis Paul Boon en Louis-Ferdinand Celine. Blz. 93-99.

  Literatuur in vertaling:
 • James Brokway.
  It almost killed me. Blz. 100-101.

  Literatuur-nieuws. Blz. 102-108.
  (Met o.a. op 15 maart a.s.: BulkBoek’s Dag van de Literatuur.)

  Literatuur-recensies. Blz. 109-116:
  . <Door Henk Struik:> L. Wenseleers. De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire. Meulenhoff <etc.>, Amsterdam <etc.>, 1993. 311 pp. fl. 59,50.
  . <Door Ralf Gruettemeier:> Wiljan van den Akker. Dichter in het grensgebied. Over de poezie van M. Nijhoff in de jaren dertig. Bert Bakker, Amsterdam. 153 pp. fl. 29,90.
  . <Door Gerard de Vriend:> Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk. Een leergang voor het HBO. Tom Baudoin, Tonny Meelis-Voorma e.a. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994. 232 pp. fl. 45,-.
  . <Door G.F.H. Raat:> Het literair klimaat 1986-1992. Onder redactie van Nicolaas Matsier, Cyrille Offermans, Willem van Toorn en Jacq Vogelaar. De Bezige Bij, Amsterdam, 1993. fl. 39,50.
  . <K.D. Beekman:> F.R. Ankersmit en A. Kibedi Varga (red.), Akademische beschouwingen over het postmodernisme. Tien voordrachten over de betekenis van het postmodernisme op vijf gebieden van wetenschappelijk onderzoek door F.R. Ankersmit, J.S. Cramer, S. Dresden, H.W. von der Dunk, A.C. ’t Hart, G. Nuchelmans, J. Pen, W.L. van Reijen, A. Kibedi Varga, W.J. Witteveen. KNAW, Amsterdam <etc.>, 1993. fl. 40,-.

  Signalementen. Blz. 117-121.
  . <Door Willem Kuiper:> J.L. van der Gouw. Everwach, de rentmeester van de bisschop van Utrecht. Verloren, Hilversum, 1994.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Een notabel boecxken van cokeryen. Voorz. van comm. door Ria Jansen-Sieben en Marleen van der Molen-Willebrands. De KAN, Amsterdam. De KANS Katernen 4. 2 dln. 62 en 88 pp. fl. 27,50. Te bestellen bij: De KAN, Binnenkadijk 237, 1018 ZG Amsterdam, tel. 020-6275794.
  . <Door P. J. Verkruijsse:> A.G. van der Horst. Bilderdijks Kort verhaal van een aanmerklijke luchtreis (Groningen 1813) bezien tegen de achtergrond van vroegere ‘astronomische romans’. Amstelveen, 1994. 65 pp. Voor fl. 12,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij M. van Hattum, Fokkerlaan 36, 1185 JC Amstelveen, via gironummer 3084288, o.v.v. Gastcahiers 2.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Als een verre zee boven ons. Gedichten over water in het landschap. Samengesteld door Henk van Zuiden. Kwadraat. 95 pp. fl. 19,90; Ik bemin u teder. Nederlandse gedichten over de liefde. Samengesteld door Madeleine Fritz. Kwadraat 64 pp. fl. 16,90; Ik droeg nog kleine kleren. Het kind in de Nederlandstalige poezie. Samengesteld door Chris Matthijsse en Henk van Zuiden. Kwadraat 95 pp. fl. 19,50.
  . <Ralf R. Gruettemeier:> Geben und Nehmen. Onder red. van Stefan Sonderegger en Jelle Stegeman. ICG Publications, Dordrecht, 1993. 222 pp. fl. 127,50.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands (1994-95). Stichting Ons Erfdeel, Rekkem, 1995. 320 pp. fl. 85,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Snoecks’ almanak. Gent, 1994. 591 pp. fl. 25,-.
  . <Door Saskia Raue:> Herman Pleij. Kleuren van de middeleeuwen. Aramith, Bloemendaal, 1994. 86 pp. fl. 14,95.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Gerard van de Nes e.a. Maak uw eigen stamboom. Tirion, Baarn, 1994. 191 en 32 pp. fl. 49,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> J.J.M. de Haas. CD-ROM voor wetenschappelijke informatie; theorie, praktijk, overzicht van bestanden. Stichting Discom <etc.>, Amsterdam <etc.>, 1994. 214 pp. fl. 47,50.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.21=-=-

NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang XXXIII, 1, februari 1995.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 3 april 1995.

Dirk Geeraerts.
De lexicologie van het Nederlands. Blz. 1-12.
E. Nieuwborg & S.C. van der Ree.
De grammatica aan het woord. Blz. 13-26.
Arie Sturm.
Nogmaals taalkunde en empirie – Geen dogma’s maar argumenten. Blz. 27-36.
Ute Langner.
10 juni 1994: Hella Haasse brengt een bezoek aan Oldenburg – Op het spoor van Charlotte Sophie van Aldenburg. Blz. 37-42.
P. de Kleijn.
Het menu of a la carte? (Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen) Blz. 43-52.
Anne Marie Musschoot.
Poetica en thematiek: gebieden in beweging. (Kroniek van de literatuurwetenschap). Blz. 53-57.
Boekbesprekingen en aankondigingen:
. <Door Charles van Leeuwen:> Nieuwe leermiddelen voor het Nederlands in Italie: de geschiedenis van vijf tweede drukken.> Blz. 58-64.
. <Door Jan Pekelder> Jan W. de Vries, Roland Willemyns & Peter Burger. Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Blz. 64-66.
. <Door Piet Couttenier:> Jozef Boets. Guido Gezelle: Bloemlezing. Zijn wereld in 400 gedichten; Jozef Boets. Guido Gezelle: Spreuken en gezegden.; Paul Claes. Gezelle gelezen.; Johan van Iseghem. Kroniek van de jonge Gezelle 1854-1858. Blz. 66-69.
. <Door Vernie February:> B.J.H. de Graaff. De mythe van de stamverwantschap. Nederlanders en Afrikaners, 1902-1930. Blz. 69-71.
. <Door Jerzy Koch:> Lucia Thijssen. 1000 jaar Polen en Nederland. Blz. 71-72.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9504.22=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.LeidenUniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.LeidenUniv.nl>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9504.c --------------------------