Neder-L, no. 9502.c: vacature & tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9502.c: vacature & tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 25 Feb 1995 14:51:05 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9502.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Neder-L-bericht:                            |
| ================                            |
| (1) Vac: 9502.22: Profielvacature Diachrone Nederlandse Taalkunde    |
|          (KU Leuven)                      |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (2) Tyd: 9502.23: Literatuur, jrg. 12, no. 1, januari-februari 1995   |
| (3) Tyd: 9502.24: Meesterwerk, Berichten Peeter Heynsgenootschap,    |
|          no. 2, februari 1995                 |
| (3) Tyd: 9502.25: De Zeventiende Eeuw, jrg. 10, no. 2, december 1994  |
| (4) Tyd: 9502.26: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Neder-L-bericht (wegens urgentie in Tijdschriftenoverzicht gezet):
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Date: Mon, 20 Feb 1995 10:43:39 +0100 (CET)
From: D. Geeraerts <Dirk.Geeraerts@arts.kuleuven.ac.be>
Subject: Vac: 9502.22: Profielvacature Diachrone Nederlandse Taalkunde (KU Leuven)

PROFIELVACATURE DIACHRONE NEDERLANDSE TAALKUNDE

— Dringende oproep —

In de Faculteit Letteren van de Katholieke Universiteit Leuven is een voltijdse vaste betrekking vacant in het vakgebied Nederlandse Taalkunde, inzonderheid de diachrone taalkunde en de taalgeografie. Sollicitaties dienen
VOOR 10 MAART 1995 ingediend te worden bij de
Dienst Academisch Personeel – Academisch Dossier
Naamsestraat 22
B-3000 Leuven.
De sollicitatieformulieren kunnen op hetzelfde adres aangevraagd worden; het telefoonnummer is (32) 16-324055.

Tot de opdracht behoren colleges op het gebied van de taalgeschiedenis en de taalvariatie van het Nederlands. Het aantal college-uren bedraagt 8 per week, waarvan 4 in het kandidatuurgedeelte van de opleiding en 4 in het licentiegedeelte. Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat ze onderzoek verrichten en leiding geven aan promoties op het betrokken vakgebied. Vertrouwdheid met de recente ontwikkeling van het onderzoek in de Nederlandse taalkunde, en oog voor theoretische vraagstellingen in het taalkundige onderzoek zijn een vereiste.

Het niveau van de aanstelling (docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar) is afhankelijk van de kwalificaties en de onderzoeks- en onderwijservaring van de kandidaat.

Meer inlichtingen over deze profielvacature zijn te verkrijgen bij

 • prof. dr. W. van Belle (32) 16-324800
 • prof. dr. D. Geeraerts (32) 16-324815

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Maandelijks tijdschriftenoverzicht:
= = = = = = = = = = = = = = = = = =

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9502.23=-=-

LITERATUUR, jaargang 12, nummer 1, januari-februari 1995.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 4 februari 1995.

 • Ton Anbeek.
  Hermans’ oordelen over Nescio. Een groot schrijver en kleine mannetjes. Blz. 2-6.

  Literatuur in vertaling:
 • Jelica Novakovic-Lopusina.
  Alchemie en toverkracht. Blz. 7-8.
  (Over het vertalen van Nederlandse literatuur in het Servokroatisch.)
 • Marianne Peereboom.
  Salomon van Rusting [1652-ong. 1710]: rehabilitatie van een drekpoeet. Blz. 9-16.

  Blokuur Nederlands:
 • Annette Portegies.
  Zal ik ‘m blauw-metallic spuiten? Blz. 17-18.
  (Over de leservaringen van een docent Nederlands.)
 • Emile Wennekes.
  Over muzikale verwijzingen in het werk van Frans Coenen en Frederik van Eeden. Blz. 19-25.

  De buitenstaander:
 • Jacqueline Bel.
  ‘Ik kick meer op de vorm dan op de inhoud.’ Blz. 26-28.
  (Over de literaire voorkeuren van Jankarel Gevers.)

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Susan. Blz. 29-30.
  (Over het werk van de literaire uitgever.)
 • Jef Bogman.
  Schrijfwijze, klank, kleur en mystiek in Paul van Ostaijens De feesten van angst en pijn. Alle worden is ontworden. Blz. 31-37.

  Literatuur-nieuws. Blz. 38-43.
  (Met o.a. op 15 maart a.s.: BulkBoek’s Dag van de Literatuur.)

  Literatuur-recensies. Blz. 44-52:
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Het Wilhelmus. Met tekst van Willem Wilmink en illustraties van Lidia Postma. Van Goor, Amsterdam, 1993. fl. 45,-;
  Eberhard Nehlsen. Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlaendischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert. Zentrum fuer Niederlande-Studien, Muenster, 1993. Niederlande-Studien 4. fl. 98,50 (excl. verzendkosten, te bestellen bij: P.J. Meertens-Instituut, Postbus 19888, 1000 GW Amsterdam); A. Maljaars en S.J. Lenselink. Het Wilhelmus. Een bibliografie. Stichting Bibliographia Neerlandica, ‘s-Gravenhage, 1993.
  . <Door Paul Dijstelberge:> C.D. Barkman en H. de Vries-van der Hoeven. Een man van drie levens: biografie van de diplomaat- schrijver-geleerde Robert van Gulik. De Boekerij, Amsterdam, 1993. fl. 39,90.
  . <Door Gerard de Vriend:> Piet Calis. Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Meulenhoff, Amsterdam, 1993. fl. 49,50.
  . <Door Marika Keblusek:> Jeroen Brouwers. Twee verwoeste levens. De levensloop en de dubbelzelfmoord van Elize Baart (1854-1879) en Bastiaan Korteweg (1849-1879). De Nieuwe Engelbewaarder 1 (1993) 4; fl. 22,50.
  . <Jeroen Jansen:> Adrianus Hofferus (1589-1644). Drie opstellen over Hofferus’ ambtelijke loopbban, godsdienstige positie en literaire betekenis, alsmede gravures en een bloemlezing uit zijn ‘Nederduytsche poemata’. Stichting Neerlandistiek VU i.s.m. Stichting Studie der Nadere Reformatie, Amsterdam, 1993. fl. 34,90.
  . <Door Peter Hoffman:> J.D.F. van Halsema. Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw. Historische Uitgeverij, Groningen, 1994. fl. 22,50.

  Signalementen. Blz. 53-59.
  . <Door B. Luger:> W.J. Hofdijk, Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitgegeven door E.M. de Ree. Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1993. fl. 39,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Archief*wijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland. 2e herz. dr. Coutinho, Bussum, 1994. fl. 32,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Alberto Martino. Lektuere und Leser in Nord-deutschland im 18. Jahrhundert. Zu der Veroeffentlichung der Ausleihbuecher der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbuettel. Rodopi, Amsterdam, 1993. Chloe, Beihefte zum Daphins, Bd. 14. fl. 200,-.
  . <Door Peter Hoffman:> Vergeetwoordenboek. De Bezige Bij, Amsterdam, 1994. fl. 42,50.
  . <Door G. van Bork:> Marja Pruis. Wie is wie in Anton Wachter. Kennismaking met de personages uit de romancyclus van S. Vestdijk. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1994. fl. 3,50.
  . <Willem Kuiper:> Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845. Diplomatische editie bezorgd door Marie-Jose Govers, eindredactie, Mariken Goris, Peter van Heusen e.a. Verloren, Hilversum, 1994.
  . <Door Karen B. van der Kamp:> Lien Heyting. De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920. Meulenhoff, Amsterdam, 1994. fl. 49,50.
  . <Door J.M.J. Sicking:> Van Koetsveld-nummer van het christelijk literaire tijdschrift Bloknoot.
  . <Door J.M.J. Sicking:> Willem Arondeus-nummer van kwartaalschrift De Nieuwe Engelbewaarder (= 1 (1994) 2).
  . <Door J.M.J. Sicking:> A. Roland Holst. Deirdre en de zonen van Usnach. Met een nawoord van Jan van der Vegt. De Prom, Amsterdam, 1994.
  . <Door Tess Jungblut-van ’t Hooft:> Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem voor 1800. Onder redactie van E.K. Grootes. Verloren, Hilversum, 1994. fl. 30,-; Haarlemse Kringen. Vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in de negentiende- eeuwse stad. Onder redactie van W. van den Berg, H. Eijssens en T. van Kalmthout. Verloren, Hilversum, 1994. fl. 30,-.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9502.24=-=-

MEESTERWERK, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap, nummer 2, februari 1995.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, 23 februari 1995.

 • P.Th.F.M. Boekholt.
  Leescultuur in Groningen. Blz. 2-16.
 • Verslag van de bijeenkomst op 11 november 1994. Blz. 17.
 • Vaste rubrieken:
  . Leden stellen zich voor. Blz. 17-19.
  . Publikaties van leden & van niet-leden. Blz. 19-20.
  . Uit de tijdschriften. Blz. 20-21.
  . Berichten en aankondigingen. Blz. 21-22.
  . Signalementen. Blz. 23.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9502.25=-=-

DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 10, nummer 2, december 1994.
ISSN ontbreekt. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 23-2-1995.

 • Hessel Miedema.
  Dageraad der gouden eeuw. Blz. 241-251.
  (Het oordeel van Karel van Mander en Bredero over de schilders van hun tijd en de kunsthistorische opvattingen die aan de titel van deze tentoonstelling ten grondslag liggen.)
 • Jan Muylle.
  Groteske koppen van Quinten Metsijs, Hieronymus Cock en Hans Liefrinck naar Leonardo da Vinci. Blz. 252-265.
  (Groteske koppen, niet als karikatuur maar als tronien naar het leven. De snelle verspreiding van Da Vinci in de Nederlanden.)
 • Louis Peter Grijp.
  Van Geuzenlied tot Gedenck-clanck. Tweede deel: De receptie van geuzenliederen, in het bijzonder in de contrafactuur. Blz. 266-276.
  (De geuzenliederen zijn niet nationaal, maar worden alleen door de calvinisten en doopsgezinden gezongen. Katholieken gebruiken wel de melodieen. Met een appendix: De contrafactuur van tien geuzenliederen.)
 • Cornelia M. Ridderhof.
  Een aristocratische geschiedenis van de Opstand: Grotius’ Annales et Historiae de rebus Belgicis. Blz. 277-291.
  (Over het manuscript hiervan in de collectie Papenbroek, UBL. Ontstaans- en drukgeschiedenis van het werk.)
 • Hans Luijten, Jan Bloemendal en Grieta Felix.
  Ad nova semper hians (Steeds naar iets nieuws verlangend). Het Latijn in Jacob Cats’ Sinne- en minnebeelden. Blz. 292-309.
  (Over de talrijke bronnen en de veelheid van uitdrukkingsvormen in de Latijnse motti, gedichten, citaten en prozabijschriften.)
 • Gunilla Dahlberg.
  Die hollaendische Komoedianten im Schweden des 17. Jahrhunderts. Blz. 310-330.
  (Archiefstukken en het repertoire van de Nederlandse toneelspelers in Stockholm, m.n. Jan Baptist van Fornenbergh. Talrijke gegevens over opvoeringspraktijk en -data.)
 • Noel Golvers.
  De recruteringstocht van M. Martini, S.J. door de Lage Landen in 1654. Over geomantische kompassen, Chinese verzamelingen, lichtbeelden en R.P. Wilhelm van Aelst, S.J.. Blz. 331-350.
  (Jezuieten uit de Nederlanden die in China werkten, en de Chinees die Pater Martini naar de Nederlanden vergezelde.)
 • Commentaren en mededelingen:
  . <Door: H.H. Kubbinga, blz. 351-353:> De Republiek in Frans perspectief VI.
  (Nederlandse schilderijen in het Musee des Beaux-Arts te Lyon.)
  . Herdenkingscongres Christiaan Huygens 1695-1995. 7-9 juli 1995.
  (Te Leiden. Men kan een inschrijfformulier aanvragen bij Dr. A.C.G.M. Eyffinger, Statenlaan 4, 2582 GL ‘s-Gravenhage).
 • Signalementen:
  . <Door: J.J. Woltjer, blz. 355-356:> H. Schilling. Civic Calvinism in Northwestern Germany and the Netherlands. Sixteenth to Nineteenth centuries. Missouri, 1991. Sixteenth Century Essays and Studies, 17.
  . <Door: J. Pollmann, blz. 356:> A. Duke, G. Leeuwis & A. Pettegree. Calvinism in Europe, 1540-1610. A collection of documents. Manchester University Press, Manchester, 1992.
  . <Door: J. Spaans, blz. 356-357:> O.J. de Jong, W. van ’t Spijker & H. Florijn. Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie. Den Hertog, Houten, 1992.
  . <Door: C. Lesger, blz. 357:> H. Ebeling. Der Hollaenderholzhandel in den Rheinlanden. Zu den Handselsbeziehungen zwischen den Niederlanden und dem westlichen Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Stuttgart, 1992.
  . <Door: L. Noordegraaf, blz. 357-358:> H. Lehman en O. Ulbricht, eds. Vom Unfug des Hexen-Processes.Gegner der Hexenverfolgungen von Johan Weyer bis Friedich Spee. Otto Harrassowitsz, Wiesbaden, 1992. Wolfenbutteler Forschungen 55.
  . <Door: P.C. van der Eerden, blz. 358:> Philips van Marnix van Sint Aldegonde. De opvoeding van de jeugd. Vert. H. de Wit-van Westerhuis. Met een historische inleiding van N.C. van Velzen. Kampen, 1992. Gereformeerd pedagogisch erfgoed 1.
  . <Door: L. Noordegraaf, blz. 358-359:> J. Venema. Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Bewerwijck/Albany (c. 1650 – c. 1700). Verloren, Hilversum, 1993. En: B. Geremek. Het Kainsteken. Het beeld van armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e tot de 17e eeuw. Anthos, Baarn, 1992.
  . <Door: E.M. Kloek, blz. 359-361:> Wayne E. Franits. Paragons of virtue. Women and domesticity in seventeenth-century Dutch art. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
  . <Door: H. Vlieghe, blz. 361-362:> M.-A. Lescourret. Pieter Paul Rubens. De biografie. Vert. M. Perquy. Balans, Amsterdam en Kritk, Leuven, 1993.
  . <Door: H. Duits, blz. 362-363:> W.J. op ’t Hof, L. Strengholt, A. van Strien & H. Uil. Adrianus Hofferus (1589-1644). Drie opstellen over Hofferus’ ambtelijke loopbaan, godsdienstige positie en literaire betekenis alsmede gravures en een bloemlezing uit zijn Nederduytsche Poemata. Stichting VU in samenwerking met Stichting Nadere Reformatie, Amsterdam, 1993.
  . <Door: C.L. Heesakkers, blz. 363-364:> G.A.C. van der Lem & C.S.M. Rademaker ss.oo. Inventory of the correspondance of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1993. Respublica Literaria Neerlandica 7.
  . <Door: L. Noordegraaf, blz. 364:> E. Taverne & I. Visser (edd.). De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden. Sun, Nijmegen, 1993.
  . <Door: J.L. van Zanden, blz. 364-365:> P. Hothuis. Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer: militair, demografisch, economisch; 1578-1648. Arko, Houten/Deventer, 1993.
  . <Door: L. Noordegraaf, blz. 365:> G.C. Dik. De Zeven Provincieen. Een poging tot reconstructie, mede aan de hand van nog bestaande Van de Velde-tekeningen, van ’s lands schip De Zeven Provincien van 80-86 stukken, gebouwd voor de admiraliteit van de Maze in 1665. Van Wijnen, Franeker, 1994 (tweede druk).
  . <Door: P. Dijstelberge, blz. 365-366:> H.W. de Kooker & B. van Selm. Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800. Utrecht, 1993.
  . <Door: L. Noordegraaf, blz. 366-368:> Nederlanders in het Engels. (Over in de Engelse taal gepubliceerd werk van J.R. Bruijn, K. Davids, A. Th. van Deursen, M.C. ’t Hart, P.W. Klein, H.F.K. van Nierop, L. Noordegraaf, J.D. North, H.A. Pott-Buter, C.D. van Strien & J.L. van Zanden.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9502.26=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9502.c --------------------------