Neder-L, no. 9412.b: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9412.b: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 28 Dec 1994 22:23:20 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9412.b -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9412.07: Literatuur, jrg. 11, no. 6, november-december 1994  |
| (2) Tyd: 9412.08: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 17, no. 3, december 1994             |
| (3) Tyd: 9412.09: De Negentiende Eeuw, jrg. 18, no. 4, december 1994  |
| (4) Tyd: 9412.10: De Nieuwe Taalgids, jrg. 87, no. 6, november 1994   |
| (5) Tyd: 9412.11: Ons Erfdeel, jrg. 37, no. 5, november-december 1994  |
| (6) Tyd: 9412.12: Spiegel der Letteren, jrg. 36, no. 4, 1994      |
| (7) Tyd: 9412.13: Tabu, jrg. 24, no. 3, 1994              |
| (8) Tyd: 9412.14: Tabu, jrg. 24, no. 4, 1994              |
| (9) Tyd: 9412.15: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.07=-=-

LITERATUUR, jaargang 11, nummer 6, november-december 1994.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 27 november 1994.

 • Harry Bekkering.
  Jeugdliteratuur-literatuur: afnemende verschillen? Het raadsel van de leesbaarheid. Blz. 322-328.
 • Lex Bosman.
  De lotgevallen van Justus Gerardus Swaving (1784-1835) in de West. Blz. 329-337.

  Over de grens:
 • Arie Jan Gelderblom.
  Tropisch kindergraf. Blz. 338-339.
  (Over het gedicht op een kindergraf in Malakka.)
 • Eep Francken.
  ‘De ondergang van de familie Boslowits’ van Gerard Reve. Zo is het mij verteld. Blz. 340-346.

  Interview:
 • Jacqueline Bel.
  Aad Nuis, van provo tot staatssecretaris. ‘Literatuur is in deze tijd misschien het meest vitale zingevingsprincipe.’ Blz. 347-352.

  Antipathieke personages:
 • Frits van Oostrom.
  Cees Nooteboom op ego-trip. Blz. 353-354.
 • Elly Kamp.
  Meester Bint en mr. Bordewijk. Blz. 355-361.

  Literatuur-nieuws. Blz. 362-371.

  Literatuur-recensies. Blz. 372-379:
  . <Door Gerard de Vriend:> Hannah Leuvelink, Joke Linders en Johan de Zoete. Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893. Walburg Pers en Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, Zutphen/Den Haag, 1993.
  . <Door C.L. Heesakkers:> Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poezie. Samengesteld en ingeleid door Patrick De Rynck. Ambo, Baarn, 1993. fl. 75,-.
  . <Door Marika Keblusek:> Arianne Baggerman. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam, 1993. Atlantis 7. fl. 60,-.
  . <Door B. Luger:> B. Dongelmans. Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw. Ernst & Co., Amstelveen, 1992. fl. 60,-; L. Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900. De Buitenkant, Amsterdam, 1993. fl. 55,-.
  . <H. Struik:> De Reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. Vertaald door Willem Wilmink. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift door een werkgroep van Utrechtse neerlandici onder leiding van W.P. Gerritsen en Soetje Oppenhuis de Jong (eindredactie). Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1994. fl. 29,50 (gebonden fl. 49,50).

  Signalementen. Blz. 380-383.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Karel van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk. Cultureel Documentatiecentrum, Gent. Dl. 13 en 14.
  . <Door Peter Hoffman:> Over verschillende poeziebloemlezingen, o.a.: Domweg gelukkig in de Dapperstraat (Bert Bakker/Prometheus: fl. 10,-); O wereld, jij zingt, speelt en lacht. De bekendste Nederlandse gedichten van alle tijden (Kwadraat, fl. 39,90); Vanmorgen keek ik in de spiegel. Zelfportretten van Nederlandse dichters (Kwadraat, fl. 14,90); Dag in, dag uit. Poezie uit het dagelijks leven (Vroom en Dreesmann, fl. 6,50).
  . <Door Willem Kuiper:> Rob Meens. Het tripartite boeteboek. Overlevering en betekenis van vroegmiddeleeuwse biechtvoorschriften. Verloren, Hilversum, 1994, diss. KUN.
  . <Door Ralf Gruettemeier:> Cor de Back en Niels Bokhove. Niederlaendische Autoren ueber Franz Kafka. 1922-1942. Rodopi, Amsterdam. fl. 70,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Het Leidse Prentenkabinet: de geschiedenis van de verzamelingen. De Prom, Baarn, 1994. Leids Kunsthistorisch Jaarboek 9. fl. 85,-.
  . <Door Willem Kuiper:> Ferguut. Ed. Rombauts, De Paepe en De Haan. Verloren, Hilversum, 1994. Herdruk ed. 1976. Middelnederlandse tekstedities 1; Het leven van Lidewij, de maagd van Schiedam. Ed. Ludo Jongen en Cees Schotel. Verloren, Hilversum, 1994. Herduk ed. 1989.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.08=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 17, nummer 3, december 1994.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 20 december 1994.

 • A.J. Hanou.
  Over de literatuur van de achttiende eeuw. Blz. 65-71.
  (Deel van een lezing, gehouden in oktober 1992 in de Athenaeumbibliotheek te Deventer, in de “Wetenschap- en Techniek-week”, die als thema ‘De omgekeerde wereld’ had.)
 • F. Wetzels.
  De vagevuur-sprookjes van C.C. Vrancx en Jacob Campo Weyerman. Blz. 71-76.
  (In het tweede deel van ‘Historie des Pausdoms’ (1725) heeft Weyerman vijf sprookjes opgenomen met geesten uit het vagevuur, de zogenaamde vagevuristen. Als bron gebruikte hij C.C. Vrancx’ ‘Den troost der zielen’.)
 • P. Altena.
  Kees is t’huis en loon na werk: Over ‘De belegering van ’s Hertogenbosch ‘(1795) van Gerrit Paape. Blz. 77-84.
  (Tekst van een voordracht gehouden op 2 oktober 1994 in het Literair Cafe Den Bosch t.g.v. een literair programma rond Gerrit Paape.)
 • S. Stel-van Staalduinen.
  “Feilen zijner eeuw”, De zeven hoofdzonden in ‘De Rotterdamsche Hermes’ van Jacob Campo Weyerman. Blz. 85-91.
  (In zeven opeenvolgende afleveringen van ‘De Rotterdamsche Hermes’ (39 t/m 45) behandelt Weyerman de zeven hoofdzonden. In dit artikel wordt nagegaan of Weyerman aansloot bij de gangbare theologische opvattingen van zijn tijd en wat de aard is van zijn satirische behandeling van dit onderwerp.)
 • Boekbespreking. Blz. 91-93.
  . <Door Rob Beentjes:> Arianne Baggerman. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam: Rodopi, 1993 (Atlantis 7).
 • Signaleringen. Blz. 93-96.
  . <Door Rietje van Vliet:> Nieuwe publikaties over Weyerman.
  . <Door A.J. Hanou:> ‘Lys Sint Mourel en andere Tilburgse schatten. Tilburg in het werk van enkele schrijvers’. Samenst. Marcel C.A. van der Heijden. [Met illustraties van Nelleke de Laat.] Z.p., z.u., 1994.
  . <Door Joost Rosendaal:> R. Rottier en A. Vos (red.), ‘s-Hertogenbosch, Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch 2 (1994) 4: Themanummer 1794.
  . <Door A.J. Hanou:> Rudolf Rasch en Kees Vlaardingerbroek (red.), Unico Wilhelm van Wassenaer 1692-1766, Componist en staatsman. Zutphen, Walberg Pers, 1993.
  . <Door R.M. Dekker:> Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Samengesteld door Ruud Lindeman, Yvonne Scherf en Rudolf Dekker.
  . <Door Marco de Niet:> Klein Angola.
  . <Door Peter Altena:> Smeeks en Zwolle.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.09=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 18, nummer 4, december 1994.
ISSN: geen.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 13 december 1994.

 • Toos Streng.
  ‘Materialisme’ in de Nederlandse kunst- en literatuurbeschouwing tussen 1835 en 1860. Blz. 193-210.
 • Mark Pieters en Dik Zweekhorst.
  Wolter van Boekeren. Schets van een Groninger boekverkoper. Blz. 211-227.
 • E.C. van Berge Henegouwen.
  Schoolopzieners in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Blz. 228-237.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 238-240.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.10=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 87, nummer 6, november 1994.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 22 december 1994.

 • Alex de Jager en Wim Zonneveld.
  25 jaar generatieve fonologie in Nederland. Blz 481-498.
  (Beschrijving van de opkomst van de generatieve fonologie in Nederland, met de uitkomsten van een enqu^ete onder de generatief fonologen van het eerste uur.)
 • Olga van Marion.
  Heroides-imitaties van Govert Bidloo: De “Brieven der gemartelde apostelen” uit 1675. Blz 499-514.
  (Bidloo schrijft deze gefingeerde brieven in naam van de apostelen in de traditie van Ovidius’ “Heroides”, en de zeventiende-eeuwse ‘heroides sacrae’, met name die van Vondel, maar in mindere mate de doperse martelaarsgeschiedenissen.)
 • Peter Bakema.
  Connotatieve labels in Nederlandse woordenboeken. Blz. 515-532.
  (Labels die ter onderscheiding worden toegevoegd aan lemmata in woordenboeken zijn niet systematisch samengesteld, en moeten idealiter aan zes criteria voldoen om een systematisch gebruik te waarborgen.)
 • W.I.M. van Calcar.
  Over waarden en normen in een woordenboek. Blz. 533-543.
  (Opnieuw een analyse van het al dan niet figuurlijk gebruik van de kwalificatie ‘jood’ voor woekeraar in Van Dale, als reactie op een eerder stuk van Verkuyl in De nieuwe Taalgids 86-4, waarin de analyse van Balk-Smit Duyzentkunst (De Gids 134) wordt gekritiseerd.)
 • H.J. Verkuyl.
  (Reactie) Wat schijnheiligen tot roomsen maakt; een semantische exercitie. Blz. 544-550.
  (Verkuyl verwijt Van Calcar dat hij vaag en onduidelijk gebruik maakt van terminologie en theorie, waardoor de grondslag voor zijn beweringen wegvalt.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Bart Besamusca:> G.H.M. Claassens, De Middelnederlandse kruisvaartromans.
  . <Door J.J.V.M de Vet> Arianne Baggerman, Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de
  Vries.
  . <Door Korrie Korevaart:> Lisa Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900.
  . <Door Norbert Corver:> Ad Neeleman, Complex Predicates.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.11=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 37, nummer 5, november-december 1994.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 23 december 1994.

 • Paul Demets.
  Uitdijende ruimte, splijtende tijd: Het werk van Jan Fabre. Blz. 642-660.
  (Binnen de kunstkritiek stuit het vermengen van de kunstenaar en zijn werk nog al eens op weerstand. Dat komt voornamelijk omdat men zich bij zo’n hermeutische benadering geregeld laat verleiden om het werk al te autobiografisch te duiden. Dit kan soms tot wrange situaties leiden. Beschreven de beeldend, choreografisch, theater kunstenaar Jan Fabre.)
 • Willem Breedveld.
  Totaal anders en toch hetzelfde. Blz. 661-669.
  (Beschrijving van het tot stand komen van het ‘paarse’ kabinet).
 • Tamara Wuytack.
  F. Springer, of de vlucht voor de lichtheid van het bestaan. Blz. 670-678.
  (Als bestuursambtenaar in Nieuw.Guinea en later als diplomaat in allerlei uithoeken van de wereld heeft Carel Jan Schneider, onder de pseudoniem F. Springer, zijn ervaringen in beeld gebracht. Dit resulteerde in acht verhalen, waarvan vooral ‘Bougainville, een gedenkschrift’ het grote publiek bereikt heeft.)
 • Wil Derkse.
  Filosofie in Nederland. Blz. 679-689.
  (Wanneer twee bekenden elkaar ontmoeten, hoort de vraag “Hoe gaat het er mee?” bij het openingsritueel. Vrijwel altijd zullen we dan zeggen dat het “goed” en zelfs “prima” gaat- hoewel feitelijke schaduwkanten niet ontbreken.)
 • Lieven van de Abeele.
  Thierry de Cordier: Zelfportret van een kunstenaar. Blz. 690-698.
  (Theirry de Cordier, een filosofisch kunstenaar, studeerde schilderkunst in de Gentse academie, maar eigenlijk zou hij denker worden, die steeds op reis is.)
 • Jaap Goedegebuure.
  De bijbel in de eigentijdse Nederlandse literatuur. Blz. 699-707.
  (In onze steeds verder ontkerstende cultuur heeft de bijbel de reputatie van een stoffig, achterhaald en zelfs verdacht boek. Maatgevend is de reactie van Carel Peeters, geformuleerd in zijn kritiek op Frans Hellendonks omstreden roman ‘Mystiek lichaam’.)
 • Kees van ’t Hof.
  Een ziekelijk zusje. Over de poezie van Marieke Jonkman. Blz. 709-714.
  (Toen in 1991 de eerste bundel van Marieke Jonkman verscheen, konden maar weinig lezers vermoeden, dat hiermee tevens de eerste wand zichtbaar werd van wat je als geheel een spiegelkabinet zou kunnen noemen.)
 • Marc van de Bossche.
  Denken in een verbrokklede wereld. De zorgzame filosofie van Jacques de Visscher. Blz. 715-720.
  (De Gentse filsosoof Jacques de Visscher heeft een werkelijk protestantse arbeidsethos. Van alle nog actieve Nederlandse filosofen mag wellicht niemand op een even imposante publikatielijst bogen als hij.)
 • Hans Bennis.
  Taal, taalkunde en moedertaalonderwijs. Blz. 721-729.
  (Taal is een onderwerp dat zich in een brede belangstelling mag verheugen. Je kunt radio of TV niet aanzetten of er is wel een taalquiz, een taalshow of een nationaal dictee. Dit artikel gaat over spelling en de positie van het Nederlands in Europa.)
 • Els de Bens.
  Het levensverhaal van een Vlaamse krant. Zeventig jaar “De Standaard”. Blz. 731-740.
  (Over het standaardwerk over “De Standaard” geschreven door Gaston Durnez.)
 • Culturele Kroniek. Blz 741-774.
  . Literatuur:
  (Behandeld worden werken van Benno Barnard, Leo Vroman, Herman de Coninck, Charlotte Mutsaers, Julien Weverberghs, Pjerooo Roobjee, Piet Calis, Rita Demeester, H.H. ter Balkt, Tom Lanoye, Gerrit Komrij, Boudewijn Buch.)
  . Beeldende Kunst:
  (Behandeld worden werken van Jan Schoonhoven, Hans Memling.)
  . Theater:
  (Behandeld wordt Het Theaterfestival.)
  . Muziek:
  (Behandeld worden Het Holland Festival, Oude Muziek Utrecht,
  Internationale Gaudeamus Muziekweek, Nieuwe wegen in de muziek, Musica Antigua in Brugge.)
  . Film:
  (De Nederlandse speelfilm zonder hartebloed.)
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 775-788.
  (Het Nederlandse taalbeleid.)
 • Publikaties. Blz 783-788.
  . Kees Groeneboer, Weg tot het Westen, het Nederlands voor Indie 1600-1950, een taalpolitieke geschiedenis.
  . Stichting Ons Erfdeel, De Franse Nederlanden (jaarboek).
  . John Jansen van Galen, Rare Jaren, Nederland en de Haagse Post.
  . Herve Hasquin, Belgie onder Frans bewind 1792-1815.
  . P. Viaene, Industriele Archeologie in Belgie.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.12=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuur- geschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 36, nummer 4, 1994.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 12 december 1994.

 • K. van Dalen-Oskam.
  De Leidse fragmenten van “Floris ende Blancefloer”. Blz. 249-277.
  (Diplomatische editie van deze 14e-eeuwse fragmenten en over de geschiedenis van de 19e-eeuwse rasuren.)
 • W. van Anrooy.
  Zwaanridder en historiografie bij Hennen van Merchtenen. Blz. 279- 306.
  (Over de zwaanriddersage binnen de genealogie van de Brabantse hertogen in de 15e-eeuwse Cronicke van Brabant.)
 • In margine:
  . J.B. Oosterman.
  Heiligengebeden en een verdwenen blad uit het hs.- Van Hulthem
  (Brussel, K.B., hs. 15.589-623). Blz. 307-318.
  . R. Lievens.
  Een berijmde parafrase van het Salve Regina. Blz. 319-330.
  . K. Lassche.
  Vertolking van het lied in het Gruuthuse-handschrift en “De tweede Rose”.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door M.M. Kors, op blz. 337-339:> J.M. Willeumier-Schalij. De Brieven uit “Der rechte Wech” van de Oisterwijkse begijn en mystica Maria van Hout. Peeters, Leuven, 1993.
  . <Door K. Wauters, op blz. 339-342:> Luc Dirikx. Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993.
  . <Door M. Janssens, op blz. 342-344:> Katryn Smits. Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. De briefwisseling met Emmanuel de Bom en het werk uit de eerste jaren. Kapellen, uitgeverij Pelckmans, 1993.
  . <Door J.J. M. Westenbroek, op blz. 344-346:> Karel Van de Woestijne. Verzameld journalistiek werk: brieven, teksten en documenten XIII. Gent, Cultureel Documentatiecentrum.
  . <Door P. Pelckmans, op blz. 346-348:> Koenraad Geldof. la Voix et l’evenement, Pour une analytique metalitteraire. Leuven, Presses universitaires/Montreal, Les Editions Balzac, 1993.
 • Verder ontvingen wij:
  . <Door K. Porteman, op blz. 349:> Karel van Mander. Lives of the Illustrious Netherlandish and German painters. ed. H. Miedema. Davaco Publishers, Doornspijk.
  . <Door M. De Smedt, op blz. 350:> C.M. Verkroost. Brieven van P.A. de Genestet (1829-18610 aan W.B. Bergsma (1826-1900) en hun relatie tussen Delft en Nederlands oost-Indie. OMI Copy, Utrecht, 1994.
  . <Door P.C., op blz. 350:> Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IX. Gent, 1993.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.13=-=-

TABU, jaargang 24, nummer 3, 1994.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, BCN/Vakgroep Nederlands, RUG.
Groningen, 1 december 1994.

 • Hotze Rullmann.
  De ambiguiteit van comparatieven met minder. Blz. 79-101.
  (Een zin als “Jan reed minder snel dan was toegestaan” kan betekenen dat Jans snelheid beneden de toegestane maximumsnelheid lag, maar ook dat Jan langzamer reed dan de minimumsnelheid. Negatief-polaire uitdrukkingen selecteren de “minimumlezing” in zinnen als “Jan reed minder snel dan ook maar iemand anders kon rijden.”)
 • Brigitte Kampers-Manhe.
  De structuur van Franse composita. Blz. 103-113.
  (De schijnbare linkshoofdigheid van Romaanse composita is geen schending van de Righthand Head Rule, maar het resultaat van verplaatsing, afgedwongen door het feit dat Romaanse woorden een woordmarkeerder nodig hebben.)
 • Henriette de Swart en Arie Molendijk.
  Negatieve gebeurtenissen. Blz. 115-126.
  (Zinnen als “De hele avond praatte Susan niet met hem. Dit maakte Jan razend” en “Zij heeft soms niet in de gaten dat mensen een grapje maken” wijzen erop dat negatieve gebeurtenissen een rol spelen in natuurlijke taal.)
 • Joost Zwarts.
  Een algebraische semantiek voor lokatieve pp’s. Blz. 127-140.
  (De betekenis van voorzetsels als “voor” en “buiten” wordt beschreven in termen van vectoren. Deze aanpak maakt het mogelijk de distributie van pp-modificatoren als “ver”, “schuin” en “twee meter” te verantwoorden.)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.14=-=-

TABU, jaargang 24, nummer 4, 1994.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, BCN/Vakgroep Nederlands, RUG.
Groningen, 19 december 1994.

 • Guido Vanden Wyngaerd.
  Partikelwerkwoorden in het Nederlands. Blz. 141-148.
  (“De Nederlandse partikelwerkwoorden [aanraden, overtuigen, enz.] vallen uiteen in twee categorieen, die verschillen m.b.t. de scheidbaarheid van het partikel, de vorm van het voltooid deelwoord, het klemtoonpatroon, de mogelijkheid om een dat-zin te nemen, en de aard van de Casus die wordt toegekend.” De voorgestelde [GB-]analyse beoogt deze verschillen, of tenminste een aantal ervan, te verantwoorden.)
 • Peter I. Blok en Jaap Hoepelman.
  Komparatief, komparatiever, komparatiefst. Blz. 149-167.
  (Een beschouwing in de stijl van Montague (1973) over vergelijkingsconstructies als “Als bridger is Jan meer een schaker dan een dammer”.)
 • Sjaak de Mey.
  ‘Al’ en ‘nog’ als temporele operatoren. Blz. 169-186.
  (De Mey stelt zich te weer tegen het onder meer door Sebastian Loebner gepropageerde idee dat ‘al’ en ‘nog’ elkaars dualen zouden zijn.)

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9412.15=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9412.b --------------------------