Neder-L, no. 9410.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9410.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 29 Oct 1994 00:01:14 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9410.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9410.20: De Achttiende Eeuw, jrg. 26, no. 1, 1994       |
| (2) Tyd: 9410.21: Forum der Letteren, jrg. 35, no. 3, september 1994  |
| (3) Tyd: 9410.22: Gramma/TTT, jrg. 3, no. 1, september 1994       |
| (4) Tyd: 9410.23: Literatuur, jrg. 11, no. 5, september-oktober 1994  |
| (5) Tyd: 9410.24: De Nieuwe Taalgids, jrg. 87, no. 5, september 1994  |
| (6) Tyd: 9410.25: Reinardus, vol. 7, 1994                |
| (7) Tyd: 9410.26: Tabu, jrg. 24, no. 2, oktober 1994          |
| (8) Tyd: 9410.27: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,  |
|          jrg. 110, no. 3, 1994                 |
| (9) Tyd: 9410.28: Trefwoord, no. 9, oktober 1994            |
|(10) Tyd: 9410.29: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.20=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 26, nummer 1, 1994. ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Nijmegen, 17 oktober 1994.

 • Dijk, Suzan van.
  Het moeizame begin van de vrouwenjournalistiek, een machtskwestie. Blz. 1-14.
 • Fausett, David.
  Smeeks and the Nijptangh Journal: a Reappraisal. Blz. 15-24.
 • Oosterholt, Jan.
  Kunstdrift en kunstbewerking. Nederlandse lyriekopvattingen in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. Blz. 25-40.
 • Sturkenboom, Dorothee.
  Thermometers voor mannelijkheid en vrouwelijkheid. De betekenis van sekse in de spectatoriale geschriften. Blz. 41-70.
 • Klein, Stephan en Joost Rosendaal.
  Democratie in context. Nieuwe perspectieven op het Leids Ontwerp. Blz. 71-100.
 • Mijnhardt, Wijnand.
  Genootschappen en de Verlichting: een repliek. Blz. 101-114.
 • Aankondigingen, op blz. 115-117.
 • Over de auteurs, op blz. 118.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.21=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 35, nummer 3, september 1994.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 10 oktober 1994.

Dit nummer bevat, onder de titel ‘Literatuur en Emoties’, een aantal artikelen, gebaseerd op lezingen die gehouden zijn tijdens een symposium met dezelfde titel in februari 1994.

LITERATUUR EN EMOTIES

 • Els Andringa en Dick Schram.
  Voorwoord. Blz. 161-162.
 • P.H. Schrijvers.
  Passies en percepties. Literatuur en emoties in de antieke poetica. Blz. 163-173.
 • Jaap Goedegebuure.
  Literatuur en emotie in de achttiende en negentiende eeuw. Blz. 174-184.
 • Walter Schoenau.
  Emoties in literaire processen. Een psychoanalytische visie. Blz. 185-195.
 • Els Andringa en Dick Schram.
  Teksten, lezers en emoties empirisch benaderd. Blz. 196-208.

Daarnaast ook nog een taalkundig artikel:

 • Sjef Barbiers.
  Taalkunde en taalonderwijs volgens Hoogvliet. Blz. 209-223.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Wardy Poelstra:> Hanneke Mulder. Literatuur en reflexiviteit: een realistisch perspectief. Leuven/Apeldoorn, Garant, 1992.
  . <Door Will van Peer:> Wolfgang Iser. Das Fiktive und das Imaginaere. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991.
  . <Door Ina Schermer:> H. Hadderingh. Enkele aspecten van het voorzetselvoorwerp. Groningen, 1992.
  . <Door Paul Jansen:> Jan Rosiek. Figures of failure: Paul de Man’s criticism 1953-1970. Aarhus University Press, 1992.
  . <Door Sytze Wiersma:> Barend van Heusden en Els Jongeneel. Algemene literatuurwetenschap. Een theoretische inleiding. Utrecht, Spectrum (Aula), 1993.
  . <Door Jan van Luxemburg:> Jan den Boeft (red.). Denken over dichten: Dertig eeuwen poetica reflectie. Amsterdam University Press, 1994.
 • Gesignaleerd <door Arnoud Wils>.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.22=-=-

GRAMMA/TTT, jaargang 3, nummer 1, september 1994.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen, vakgroep Taal & Spraak, KUN.
Nijmegen, 6 oktober 1994.

 • Kees Groenteboer.
  De Nederlandse taalpolitiek op Ceylon ten tijde van de VOC (1656-1796). Blz. 1-12.
 • G. De Schutter.
  De inArken. Blz. 13-32.
 • Wilbert Spooren, Ted Sanders & Janneke Visser.
  Taxonomie van coherentierelaties: evidentie uit taalverwervingsonderzoek. Blz. 33-54.
 • Jan-Wouter Zwart.
  Het ontstaan van I’ en C’. Blz. 55-70.

  Korte Bijdragen:
 • Peter-Arno Coppen.
  Vriezen of dooien? Blz. 71-72.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.23=-=-

LITERATUUR, jaargang 11, nummer 5, september-oktober 1994.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 5 oktober 1994.

 • Leon Hanssen.
  De levensbeschrijving in de Nederlandse historiografie. De verleiding van een genre. Blz. 258-263.
  (Over de biografie.)

  Over de grens:
 • Arie Jan Gelderblom.
  Inclinati a Ragazzi. Blz. 264-265.
  (Over P.C. Hooft en zijn contact met Jaques (Giacomo) Badovere.)
 • Ralf Gruttemeier.
  Over F. Bordewijks Karakter. Een samengestelde roman. Blz. 266-273.
 • Rene Wezel.
  Nationale typencollecties in de negentiende eeuw. Een ‘echt nationaal werk’? Blz. 274-282.

  Antipathieke personages:
 • P.J. Verkruijsse.
  Ikke, ikke, ikke. Blz. 283-284.
  (Over de figuur van Diocles uit Jacob Geels Het gesprek op den Drachenfels, 1835.)

  Interview:
 • Annette Portegies.
  Wam de Moor over kritiek, retorica en didactiek. ‘De ware academische houding uit zich in respect voor je publiek.’ Blz. 285-289.
 • Ludo Jongen.
  Hendrik van Veldeke en de hagiografische traditie. Sint Servaas tussen feit en fictie. Blz. 290-296.

  Literatuur-nieuws. Blz. 297-305.
  Literatuur-recensies. Blz. 306-312:
  . <Door S.C.L. Heesakkers:> Deventer denkers. De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer. Onder redactie van H.W. Blom, H.A. Krop en M.R. Wielema. Verloren, Hilversum, 1993. Fl. 43,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> A.D. Renting en J.T.C. Renting-Kuijpers. The seventeenth-century Oranje-Nassau library. The catalogue compiled by Anthonie Smets in 1686, the 1749 auction catalogue, and other contemporary sources. Ed. With introd. and notes. With notes on the manuscripts by A.S. Korteweg. HES, Utrecht, 1993. Fl. 265,-.
  . <Door Jeroen Jansen:> Louis Peter Grijp. Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam, 1991.
  (Publikaties van het P.J. Meertens-instituut, 15.) Fl. 53,- (excl. verzendkosten).
  . <Door B. Luger:> A. Venema. Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3b S. Vestdijk. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991. Fl. 59,50; M. Vestdijk-van der Hoeven. Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap. Meulenhoff, Amsterdam, 1993. Fl. 34,50; E. Overbeeke. Het dilettantenmasker afgelegd. Vestdijk en de muziek. Plantage/G&S, Leiden, 1991. fl. 27,50; Simon Vestdijk en Willem Pijper. Merlijn. Het ontstaan van een opera in brieven en documenten. Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam, 1992. Fl. 59,50; P. Kralt. Stem en tegenstem. De structuur van de bundel Verzen van S. Vestdijk. Dimensie, Leiden, 1991; J. Bruell. De receptie van Vestdijk (1932-1983). Stichting Bibliographia Neerlandica, ‘s-Gravenhage, 1992. Fl. 39,50.
  . <W. van den Berg:> Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica 1670-1820. Bezorgd door Jacqueline de Man, met medewerking van Andries Hoeweler, opgezet en geredigeerd door Paul Knolle, Bert Pol, Paul van Reijen en Peter de Voogd. Primavera Pers, Leiden, 1993. Fl. 125,-.
  Signalementen. Blz. 313-317.
  . <Door Willem Kuiper:> Vlaamse miniaturen voor Van Eyck. Peeters, Leuven, 1993.
  . <Door Willem Kuiper:> Ludo Jongen en Cees Schotel. Servaaslegende. Stichting Historische Reeks, Maastricht, 1993. Fl. 27,50.
  . <Door Jeroen Jansen:> Mihai Spariosu (ed.). Mimesis in contemporay theory, vol. 1: The literary and philosophical debate. John Benjamins Publishing Company, Philadelphia, Amsterdam, 1984. Fl. 68,-; Ronal Bogue (ed.). Mimesis in contemporary theory, vol. 2: Mimesis, semiosis and power. John Benjamins Publishing Company, Philadelphia, Amsterdam, 1991. Fl. 100,-.
  . <Door Tess Jungblut-van ’t Hooft:> G. van Eemeren en Hubert Meeus. Elck raep wat. Inhoudsopgaven van de ernstige Nederlandstalige toneelstukken uit de periode 1575-1650. Dl. 2. Antwerpen, 1994. fl. 49,- (excl. verzendkosten).
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Over de series Drentse biografieen, Overijsselse biografieen, Brabantse biografieen. Boom, Meppel.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Dl. 2. KB, Den Haag, 1993; Illuminated manuscripts in Dutch collections. An inventory compiled by the Alexander Willem Byvanck Foundation. KB, The Hague, 1993.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> C. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman. Miscellanea Gentiana. Brill/Universitaire Pers, Leiden, 1993.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.24=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 87, nummer 5, september 1994.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 26 oktober 1994.

 • R. van Stipriaan.
  Vrouwenzaken als motief en thema. Blz. 385-400.
  (Bespreking van het probleem, opgeroepen door het proefschrift van Leuker (1991), welke functie het zeventiende-eeuws komisch toneel vervulde bij de toenmalige toeschouwers.)
 • F. Jansen.
  Fouten met “naast”. Blz. 401-405.
  (Over de oorzaak van het foutief gebruik van “naast”: discontinuiteit in constructie of verwarring van mogelijke functie?)
 • Ineke Bulte.
  Quod erat demonstrandum. Aspecten van poetica-onderzoek in het kader van de literatuurgeschiedschrijving. Blz. 406-414.
  (Bespreking van de juiste methodologie om poeticale opvattingen in te passen in literatuurgeschiedschrijving.)
 • Els Stronks.
  De melodieen in Van Lodensteins Uytspanningen. Blz. 415-425.
  (Beschrijving van de keuzes die Van Lodenstein kennelijk heeft gemaakt bij het samenstellen van zijn liedboek.)
 • R. Marres.
  Het vermeend racisme van Helmans “De stille plantage”. Blz. 426-431.
  (Passages die Ernst van Alphen in de Nieuwe taalgids 83-4 kenschetste als impliciet racistisch, blijken niet voor verantwoording van de vertelinstantie te komen, waardoor het boek niet racistisch genoemd mag worden.)
 • Ernst van Alphen.
  (Reactie) Taalangst. Blz. 432-435.
  (De analyses van Marres zijn niet alleen discutabel, maar missen ook de kern: zelfs als de intenties van een auteur duidelijk zijn, kan de culturele kracht van de taal toch zorgen voor tegenovergestelde effecten.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door G.J. Dorleijn:> W. Bronzwaer, Lessen in lyriek; nieuwe Nederlandse poetica.
  . <Door Fred Weerman:> Kate Burridge, Syntactic Change in Germanic.
  . <Door Jaap Goedegebuure:> Maarten van Buuren, Verschuivingen, verdichtingen.
  . <Door Annemieke Meijer:> Francis Bulhof, Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819).
  . <Door Lisa Kuitert:> Peter van Zonneveld, De Romantische Club. Leidse student-auteurs 1830-1840.
  . <Door Diederik Grit:> Gunilla Dahlberg, Komediantteatern i 1600-talets Stockholm.
  . <Door A. Th. Bouwman:> Bart Besamusca, Frank Brandsma (red.), De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelot-compilatie.
  . <Door Corrie de Haan:> W.P. Gerritsen & A.G. van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst.
  . <Jan Nijen Twilhaar:> Philomene Bloemhoff-de Bruijn, Het dialect van Wijhe.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.25=-=-

REINARDUS. Yearbook of the international Reynard Society. Vol. 7.
Ed. by Brian Levy and Paul Wackers. Amsterdam, Philadelphia 1994.
ISBN 90 272 4036 1.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 17 oktober 1994.

Editorial. Pp. 1-2.

 • Paola Cifarelli.
  “O faulse beste fine.” Quelques remarques a propos du chat dans la fable esopique du XVI-me siecle. Pp. 3-16.
 • Anne Cobby.
  L’anticlericalisme des fabliaux. Pp. 17-30.
 • Dora Faraci.
  The Bestiary and its Sources: Some Examples. Pp. 31-44.
 • Brian Levy.
  “Honore ton Pere et ta Mere.” Presence et fonction des parents dans les fabliaux. Pp. 45-64.
 • Masami Okubo.
  Ambiguite de la cigogne. Pp. 65-80.
 • Gabriella Parussa.
  “Tuit voir ne sont pas bel a dire”. Les fables d’Eustache Deschamps ou la tradition didactique reinterpretee par un poete de cour. Pp. 81-102.
 • Jean-Marc Pastre.
  Une nouvelle version des Tresces et du Chainse ou l’utilisation des fabliaux dans les Gesta militum de Hugues de Macon. Pp. 103-112.
 • Elizabeth Porges Watson.
  Shepherds, Wolves, Foxes and others in Spenser’s Shepheardes Calender. Pp. 113-126.
 • Bernard Ribemont.
  Renart et le cheval. Pp. 127-142.
 • Jean Scheidegger.
  Le sexe du Crucifix. Litterarite, art et theologie dans Le Pretre teint et Le Pretre crucifie. Pp. 143-160.
 • Wilfried Schouwink.
  Reinike from the Pen of a Mercenary. Hartmann Schopper’s Opus Poeticum. Pp. 161-182.
 • Richard Trachsler.
  Si le gita, sor son dos, et si l’en porta (Yvain, vv. 3445-46) ou: comment porter un cerf si vous etes un lion. Pp. 183-194.
 • Rik van Daele.
  Matiere renardienne et toponymie. Pp. 195-208.
 • Baudouin van den Abeele.
  Bestiaires encyclopediques moralises. Quelques succedanes de Thomas de Cantimpre et de Barthelemy l’Anglais. Pp. 209-228.
 • Joan B. Williamson.
  Summary: the Roman de Renart and Walt Disney’s Robin Hood. Pp. 229- 230.

  Orleans Colloquium: Programme. Pp. 231-232.
  In memoriam / Necrologie: Takeshi Shimmura. Pp. 233-236.
  Illustrations. P. 237

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.26=-=-

TABU, jaargang 24, nummer 2, oktober 1994.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, vakgroep Nederlands, RUG.
Groningen, 24 oktober 1994.

 • Cor Hoppenbrouwers.
  De indeling van de zuidoostelijke streektalen. Blz. 37-63.
  (Classificatie van de Brabantse en Limburgse dialecten op grond van fonologische kenmerken volgens de featurefrequentiemethode.)
 • Rogier Nieuweboer en Tjeerd de Graaf.
  Nederlands in Siberie? Blz. 65-75.
  (Over de taal van een Mennonietengemeenschap in West-Siberie: geen Nederlands, maar Plautdiitsch: een ‘Westpruisisch Nederduits dialect dat de nodige invloeden heeft ondergaan van de talen waarmee het in contact is geweest’.)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.27=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 110, nummer 3, 1994.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 10 oktober 1994.

 • Clara Strijbosch.
  Mislezen en misleiden. Het stemma van de Reis van de Brandaan. Blz. 177-197.
 • Karina van Dalen-Oskam.
  Verdwaalde voorouders. De herkomst van v. 9115-9154 van Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Blz. 198-211.
 • A.M. Duinhoven.
  Valse getallen in Die sotternie van Rubben. Blz. 212-225.
 • J. Konst.
  Een onbekende Vondeluitgave. Blz. 226-234.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Ton Harmsen, op blz. 235-236:> L.G. Korpel. Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader.
  . <Door J. Fontein, op blz. 236-239:> J. Bel. Nederlandse literatuur in het fin de siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900.
  . <Door Jan Stroop, op blz. 239-241:> M.A. Mooijaart-Jansen. Atlas van vroegmiddelnederlandse taalvarianten.
  . <Door Walter Haeseryn, op blz. 241-245:> A.J. Florijn. Beregeling van Nederlandse woordvolgorde.
 • Signalementen. Blz. 245-254.
 • Ontvangen boeken. Blz. 255-256.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.28=-=-
Date: Mon, 24 Oct 1994 11:55:45 +0100 (MET)
From: Roland de Bonth <deBonth@LET.KUN.NL>
Subject: Trefwoord als nieuw tijdschrift Tijdschriftenoverzicht

Beste Neder-L-abonnee,

Voortaan zal ik op Neder-L een overzicht geven van de inhoud van Trefwoord. Dit tijdschrift wordt uitgegeven door het Matthias-de-Vriesgenootschap. Dit genootschap, dat enige jaren geleden is opgericht, bestaat uit zo’n 80 leden die geinteresseerd zijn in zo ongeveer alles wat met woordenboeken te maken heeft.

Het lidmaatschap van het Matthias-de-Vriesgenootschap bedraagt f65,- per jaar; studenten betalen f45,-. U kunt zich aanmelden bij Peter Wouters, Julianalaan 133, 2051 JP OVERVEEN.

Roland de Bonth


TREFWOORD, nummer 9, oktober 1994.
ISSN 0929-6883.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 26 oktober 1994.

 • Jaap Engelsman.
  Woord vooraf. Blz. 5.
 • Ewoud Sanders.
  “Elke bladzijde krioelt van onzin”. De kritiek van W.R. Hauff op Manhaves bewerking van de Van Dale. Blz. 7-25.
 • Siemon Reker.
  CD-rom als hulp bij het verbeteren van het woordenboek. Blz. 25-27.
 • Anne Dykstra.
  Iets over de lexicografie van het Westerlauwers Fries van 1800 tot heden. Blz. 28-40.
 • Roland de Bonth.
  Op weg naar het begin. Enkele aanwijzigingen bij het verrichten van onderzoek naar achttiende-eeuwse woordenboeken. Blz. 41-50.
 • Rob Tempelaars.
  Lexicologische nieuwsberichten. Een bloemlezing uit de dag-, week- en maandbladen (1850-1990). Blz. 50-54.
 • Frits Stuurman.
  Op zoek naar banden tussen OED en WNT. Blz. 55-62.
 • Jan van Donselaar.
  Oude Nederlandse woorden in het hedendaagse Sranantongo. (etymologische bijdrage). Blz. 63-67.
 • Frans Claes s.j.
  Vroegere dateringen I. (etymologische bijdrage). Blz. 68-71.
 • Nicoline van der Sijs.
  Vroegere dateringen II. (etymologische bijdrage). Blz. 71-74.
 • Boekbesprekingen:
  . Letterdieven <Door Marc De Coster, op blz. 74-75> Marnix en Marjan van Lichtenvoorde, Nieuwe woorden van de jaren 90, Scheldwoorden van de jaren 90, Vreemde woorden van de jaren 90. Michon, Helmond, 1993.
  . De prijs/kwaliteitverhouding van een woordenboek <Door Nicoline van der Sijs, op blz. 75-76> P. Macura, Elsevier’s Russian-English Dictionary. Elzevier, Amsterdam enz., 1990.
 • Rubrieken:
  . Berichten. Blz. 77.
  . Boeken. Blz. 77-80.
  . Tijdschriften. Blz. 80-83.
  . Vragen. Blz. 83.
  . Oproepen. Blz. 83.
  . Publikaties van leden (5). Blz. 84-87.
  . Gezocht. Blz. 87-88.
  . Bijeenkomsten. Blz. 88.
  . Register. Blz. 88-94.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9410.29=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9410.c --------------------------