Neder-L, no. 9409.a

Subject: Neder-L, no. 9409.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 12 Sep 1994 15:04:25 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9409.a -----------ISSN-0929-6514-*
|     ******************************************************     |
|     * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor neerlandici *     |
|     ******************************************************     |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9409.01: Tentoonstelling 'Pampiere Wereld': kostbare en    |
|          zeldzame documenten m.b.t. literaire neerlandistiek  |
|          van 30 aug. - 1 okt. in UFSIA-bibliotheek (Antwerpen) |
| (2) Rea: 9409.02: Reactie op de reactie van Coppen (Rea: 9408.09)    |
| (3) Lit: 9409.03: 'Nederlands - Buitenlands' verschijnt: bundel met   |
|          lezingen LVVN-congres van 20 november 1993      |
| (4) Med: 9409.04: Nascholingscursus over behandeling van historische  |
|          letterkunde door Nederlands Instituut RUG (Groningen) |
| (5) Med: 9408.05: Afsluiting Tesselschade-jaar op 4 nov. te Leiden   |
| (6) Lit: 9409.06: Pas verschenen: Voorzetten van de Nederlandse     |
|          Taalunie no. 42 (over Algemene Conferentie      |
|          Nederlandse Taal en Letteren 1992) en no. 44     |
|          (2 delen: 'Spellingrapport' en 'Spellingbesluit')   |
| (7) Med: 9409.07: 'Bladeren in andermans hoofd': congres van de     |
|          Nederlandse Boekhistorische Vereniging van 28 tot   |
|          30 sept. in Baarn                   |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Aug 1994 18:02:56 +0200
From: Hubert Meeus <CRN.MEEUS.H@alpha.ufsia.ac.be>
Subject: Med: 9409.01: Tentoonstelling 'Pampiere Wereld': kostbare en zeldzame documenten literaire neerlandistiek van 30 aug. - 1 oktober 1994 in UFSIA-bibliotheek

Tentoonstelling ‘Pampiere Wereld’

Naar aanleiding van het Twaalfde Colloquium Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, dat plaatsvindt in de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen van 28 augustus tot 3 september 1994, stelt de Antwerpse Universiteit een selectie van kostbare en zeldzame documenten op het terrein van de literaire neerlandistiek ten toon onder de titel Pampiere Wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen.

De tentoonstelling is opgebouwd rond preciosa die behoren tot het werkmateriaal van vier Antwerpse onderzoekscentra: nl. het Ruusbroecgenootschap – Centrum voor Spiritualiteit (UFSIA), het Centrum voor Renaissancedrama (UFSIA), het Centrum voor Gezellestudie (UFSIA) en het Louis Paul Boon-Documentatiecentrum (UIA).

Dit initiatief sluit aan bij de tentoonstellingen Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek (1982) en Pretiosa Neerlandica. Schatten uit de Nederlandse Taal- en Letterkunde in de Gentse Universiteit (1988). In samenwerking met de uitgeverij Peeters in Leuven zal er een catalogus met een korte geschiedenis van het onderzoek van de Nederlandse literatuur in de betrokken centra en met een beschrijving van de tentoongestelde werken verschijnen in de reeks Miscellanea Neerlandica.

De tentoonstelling zal gratis toegankelijk zijn van 30 augustus tot en met 1 oktober 1994 op weekdagen tussen 8.30 u. en 18.00 u., op zaterdag tussen 8.30 u. en 12.30 u., in de Centrale Bibliotheek van de UFSIA, Prinsstraat 9, 2000 Antwerpen.

Hubert Meeus
Centrum Renaissancedrama
UFSIA
Prinsstraat 13
B 2000 Antwerpen
E-mail: CRN.MEEUS.H.@alpha.ufsia.ac.be

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 08 Sep 1994 11:38:45 +0100 (MET)
From: Luuk Lagerwerf <lagerwerf@KUB.NL>
Subject: Rea: 9409.02: Reactie op de reactie van Coppen (Rea: 9408.09)

Volgens Peter Arno Coppen komt ‘hoewel’ in zinnen als “Voegwoorden komen niet voor aan het einde van een zin, hoewel…” voor als modaliteitsbepaler. Ik kreeg de indruk dat hij (overigens) vond dat de constructie nogal particulier was. Om deze gedachte verder uit te werken (zodat ik de drogreden van de stroman kan hanteren): het gebruik van ‘hoewel’ is in twee opzichten particulier: het zou gestigmatiseerd zijn doordat Sjef van Oekel het in deze constructie heeft gebruikt (en navolging heeft gekregen), en andere voegwoorden met dezelfde semantiek, zoals ‘ofschoon’, hebben niet deze gebruiksmogelijkheid.

Ik wil, ter bestrijding van deze gedachte, illustreren dat dit gebruik van ‘hoewel’ bepaald niet gestigmatiseerd is, en in alledaags taalgebruik wordt aangewend. Het gebruiksverschil met ‘ofschoon’ is een pragmatische kwestie: uitgaande van dezelfde semantiek van ontkenning van verwachting, heeft ‘hoewel’ een ruimere gebruiksmogelijkheid, die weergegeven kan worden in termen van (inderdaad) modaliteit ten opzichte van de ‘basis’semantiek. Het verschil is wellicht nog subtieler en houdt slechts in dat een taalgebruiker in formeel taalgebruik (‘ofschoon’ is formeler dan ‘hoewel’) geacht wordt zijn zinnen af te maken. Ik zal met een aantal voorbeelden de alledaagsheid van ‘hoewel’ illustreren, waarbij ik ook zal aangeven op welke wijze dit gebruik functioneel is (wat er verder niet toe doet, maar wel aardig is om te zien).

In een corpus onderhandelingsgesprekken, verzameld door Per van der Wijst, is het woord ‘alhoewel’, en het woord ‘hoewel’, frequent aanwezig in de onderhandelingsgesprekken. Het wordt nooit of bijna nooit als ‘normaal’ voegwoord gebruikt, maar bijna altijd met pauze-intonatie en gevolgd door hoofdzinsvolgorde. Het gebruik lijkt bedoeld te zijn om een eventuele tegemoetkoming af te zwakken (en, in andere gevallen, een weigering/blokkade af te zwakken). Een voorbeeld, uit dit corpus:

[gelach] ja:\
I. (.) en dan eh zegge/ zal ik je wat tegemoet komen in de slaapzakken\
I. en de tenten dat eh valt misschien nog wel te regelen\
I. *alhoewel* ik moet zeggen dat het eh (0.5) ik daar wel problemen mee krijg

In het Eindhoven corpus, dat algemeen toegankelijk is, komt dit type (al)hoewel zeker zo vaak voor als het ‘normale’ bijzinstype, en dat niet alleen bij de twee spreektaalafdelingen van het corpus.

Om een keer zelf te controleren: de radioverslaggevers die voetbalwedstrijden verslaan gebruiken ‘hoewel’ in deze vorm zo ongeveer eens in de drie ‘zinnen’. Het heeft dan de vorm van “De Wolf heeft de bal en er volgt een dieptepass op Taument, hoewel, onderschept door De Boer en Ajax kan weer met de opbouw beginnen.” (gereconstrueerd voorbeeld). Hier snijdt het mes waarschijnlijk aan twee kanten: de verslaggever kan zijn verkeerde beoordelingen goedmaken, en al die ontkenningen van verwachting geven de wedstrijd extra spanning (als je daar ontvankelijk voor bent): het spel zit vol onverwachte wendingen. Het ultieme gebruik door Jack van Gelder (om in de sfeer te blijven): “…en dan blijft de bal niet in het veld, alhoewel, toch nog…” (Nederland-Luxemburg, 7-9-1994).

Luuk Lagerwerf

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Aug 1994 12:32:33 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAAR@rulcri.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Lit: 9409.03: 'Nederlands - Buitenlands' verschijnt: bundel met lezingen LVVN-congres van 20 november 1993

Begin oktober verschijnt:
Nederlands – Buitenlands, een bundel met de lezingen, gehouden op het gelijknamige LVVN-congres op 20 november 1993 (110 pp.).

Inhoud:

 • Kitty van Leuven-Zwart.
  Vertaalwetenschap, vertaaltheorie, vertaalkunde: wie van de drie?
 • Luc Korpel.
  “Aan eenen vreemden leiband”: het vertalen en de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur (1760-1820).
 • Ernst van Altena.
  Vertalen: een te vol kofferwoord.
 • Frank Ligtvoet.
  Nederlands vertaalbeleid in het buitenland.
 • Jan Landsbergen
  Machinaal vertalen in Nederland.
 • Hugo Brouckaert
  Problemen van de juridische vertaling.
 • Jose Lambert.
  Het andere Nederlands: onze moedertaal van vreemde oorsprong.
 • P.C. Paardekooper.
  De verstziende liplezers.

U kunt het boek bestellen bij de Stichting Landelijke Vereniging van Neerlandici, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. De prijs voor congresbezoekers en LVVN-leden is fl. 20,- (voor overigen: fl. 27,50), inclusief porto.
De bundel is ook te bestellen via een berichtje per e-mail (adres: KOREVAAR@RULCRI.LeidenUniv.nl).

Korrie Korevaart

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Aug 1994 13:23:34 +0200
From: J.M.J. Sicking <SICKING@let.rug.nl>
Subject: Med: 9409.04: Nascholingscursus over behandeling van historische letterkunde door Nederlands Instituut RUG

In de periode oktober-december 1994 wordt er door het Nederlands Instituut te Groningen een nascholingscursus gegeven over de behandeling van de historische letterkunde op school. Docenten: prof. dr. G.J. Dorleijn, dr. M.G. Kemperink, dr. J.M.J. Sicking, drs. J. Tersteeg. De colleges worden gegeven op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur, in de universiteitsbibliotheek te Groningen.

Opgeven aan: ILO, Westerhaven 14, 9718 AW Groningen. Inlichtingen bij ondergetekende, tel. 050/145453.

J.M.J. Sicking

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Aug 1994 12:32:33 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAAR@rulcri.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Med: 9408.05: Afsluiting Tesselschade-jaar op 4 nov. te Leiden

Afsluiting Tesselschade-jaar

In maart 1594 werd Tesselschade Roemers te Amsterdam geboren. Dit is nu, vierhonderd jaar later, aanleiding tot allerlei herdenkingsfestiviteiten. Van Mieke Smits-Veldt verscheen bij de Walburg Pers een biografie, Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap, de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam wijdde een tentoonstelling aan haar, en muziekgezelschappen vertolkten liederen uit de renaissance, waarvan men kan aannemen dat Tesselschade Roemers die gekend heeft en mogelijk ook zelf gezongen.

Op 4 november a.s. zullen al deze feestelijkheden in Leiden worden afgesloten met een studiedag onder de titel Vrouwengeschiedenis. Tesselschade Roemers (1594-1649), waarop de dichter Tesselschade Roemers centraal zal staan. Daarnaast wordt zij als historische persoon belicht vanuit de geschiedenis van de Republiek, en wordt de presentatie van haar persoon en werk in receptie-historisch perspectief geplaatst. Haar positie als vrouw en de problemen die dat met zich meebrengt in geschiedkundig onderzoek en in de talige presentatie daarvan, zullen indringend aan de orde gesteld worden. Er zal volop tijd zijn voor discussie. Medewerking is toegezegd door o.a. dr. Agnes Verbiest (RUL), drs. Marit Monteiro (KUN) en drs. Monique van Hoogstraten (UvA).

De dag zal feestelijk worden afgesloten met onder andere muziek en de presentatie van De gedichten van Tesselschade Roemers (onder red. van A. Agnes Sneller en Olga van Marion, uitgegeven door de Hilversumse uitgeverij Verloren).

Belangstellenden kunnen zich, tot uiterlijk 15 oktober a.s., opgeven bij het secretariaat van de Vakgroep Nederlands RUL: tel. 071-272604 (ma. tot en met do. van 9.00 tot 12.00 uur). Zij ontvangen dan het volledige programma. Kosten: fl. 25,-. U kunt zich ook opgeven via een berichtje per e-mail (adres: KOREVAAR@RULCRI.LeidenUniv.nl).

Korrie Korevaart

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Aug 1994 10:34:02 +0100 (MET)
From: Frank Peeters <f.peeters@PICAMAIL.PICA.NL>
Subject: Lit: 9409.06: Pas verschenen: Voorzetten van de Nederlandse Taalunie no. 42 (over Algemene Conferentie Nederlandse Taal en Letteren 1992) en no. 44 (2 delen: 'Spellingrapport' en 'Spellingbesluit')

14 november 1992 werd te Noordwijkerhout de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1992 gehouden. Deze was gewijd aan het Nederlands in de niet-taalvakken. Met enige vertraging zijn de lezingen van die conferentie nu onder redactie van Rene Appel verschenen als nr. 42 in de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie (zie voor die Voorzetten: Neder-L 9406.06).

De lezingen werden gehouden binnen drie secties. In de eerste sectie gaat het vooral om de functie die taal heeft bij het leren op school, zowel bij de mondelinge taal in de interactie in de klas als bij het taalgebruik in de schoolboekenteksten. Sectie 2 bevat artikelen waarin wordt ingegaan op de rol die taal speelt bij het verwerven van vakkennis. In de laatste sectie staat het thema taalbeleid centraal.

Het werk is voor f. 28,50 of BF. 530 verkrijgbaar in de boekhandel of (excl. verzendkosten) bij de Stichting Bibliogaphia Neerlandica. (ISBN 9071313522)

In dezelfde serie Voorzetten verscheen ook als nr. 44 het Spellingdossier. Dit dossier bestaat uit twee afzonderlijke banden. Het eerste deel, het Spellingrapport, onder eindredactie van A.H. Neijt en J.J. Zuidema, bevat de overwegingen en voorstellen van de spellingcommissie die in juni 1990 werd ingesteld door het Comite van Ministers van de Nederlandse Taalunie met de opdracht een consistente regeling te ontwerpen voor de spelling van bastaardwoorden, verbindingsletters en diakritische tekens. (ISBN 9012081386). In het tweede deel, het Spellingbesluit (ISBN 9012081386), vindt men alle stukken die betrekking hebben op de besluitvorming over de spellingaanpassing zoals voorgesteld in het Spellingrapport.

Beide delen zijn in de boekhandel verkrijgbaar voor f. 29,90 per stuk of als set voor f. 49,90.

Met vriendelijke groet,

Frank Peeters.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Aug 1994 10:34:02 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Med: 9409.07: 'Bladeren in andermans hoofd': congres van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging van 28 tot 30 september in Baarn

Beste Neder-L-abonnees,

Paul Koopman stuurde mij onlangs de volgende informatie over het congres ‘Bladeren in andermans hoofd’ dat van 28 tot 30 september in conferentie-oord Drakenburgh te Baarn wordt gehouden. Het congres wordt georganiseerd door de jonge Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Ik druk de mij verstrekte informatie hieronder af.

Ben Salemans


  ************************************************************
  *                             *
  *   B l a d e r e n                   *
  *     i n  a n d e r m a n s             *
  *   h o o f d                      *
  *                             *
  *                             *
  *     boekgeschiedenis                 *
  *       als                     *
  *     cultuurgeschiedenis               *
  *                             *
  *                             *
  *     Eerste Congres van de              *
  *     NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING      *
  *     in samenwerking met het             *
  *     AIO-NETWERK GESCHIEDENIS VAN KUNST & CULTUUR   *
  *                             *
  *     28, 29 en 30 september 1994           *
  *     Conferentieoord Drakenburgh           *
  *     Dr. Albert Schweitzerweg 1            *
  *     4744 MG Baarn                  *
  *                             *
  ************************************************************

De belangstelling voor boekhistorisch onderzoek in Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. In navolging van de ontwikkeling in het buitenland is de boekgeschiedenis ook in Nederland uitgegroeid tot een afzonderlijk onderzoeksgebied. Maar de boekgeschiedenis heeft vele gezichten. Wetenschappers van uiterst divers pluimage –van neerlandici tot pedagogen– houden zich er op al even uiteenlopende wijze mee bezig. Boekhistorici –in de breedste zin des woords– weten elkaar daardoor vaak moeilijk te vinden en publikaties verschijnen veelal in periodieken en boeken, die lang niet bij iedereen bekend zijn.
In dat licht is het van belang dat de verschillende opvattingen omtrent aard en methode van het boekhistorisch onderzoek bij elkaar worden gebracht, zodat een zinvolle discussie kan worden gevoerd. De onlangs opgerichte Nederlandse Boekhistorische Vereniging wil daaraan een bijdrage leveren. Jaarlijks zal een congres worden georganiseerd, waarop de Nederlandse en buitenlandse boekhistorici van gedachten kunnen wisselen.
Op 28, 29 en 30 september 1994 vindt in het Baarnse conferentieoord Drakenburgh het eerste boekhistorische congres van de NBV plaats. Het uitgangspunt voor dit congres is de boekgeschiedenis vanuit een cultuurhistorisch oogpunt. Alle sprekers zullen zich buigen over de vraag: Wat is de betekenis van de boekgeschiedenis in het licht van de cultuurgeschiedenis? Deze brede vraagstelling is tot hanteerbare proporties teruggebracht door de keuze van een gemeenschappelijke invalshoek: de lezer in heden en verleden. Een geschiedenis van het boek is immers niet compleet zonder een geschiedenis van het lezen. Deelnemers aan het congres is gevraagd om aan te geven in hoeverre hun benaderingswijze kan bijdragen tot de beantwoording van de vele vragen omtrent de historische en hedendaagse lezers en hun boekgebruik. Wle las wat en waarom werd er gelezen? Bladeren dus, in andermans hoofd!

Op iedere congresdag staat een periode uit de Nederlandse boekgeschiedenis centraal, respecievelijk de perioden 1450-1700, 1700-1850 en 1850 tot heden. Verder zijn de dagen verdeeld in een ochtend- en middagprogramma. ’s Morgens wordt door zowel een buitenlandse als een Nederlandse spreker een panoramisch beeld geschetst van de leescultuur in de betreffende periode. Laatstgenoemde zal daarbij nadrukkelijk de Nederlandse situatie in ogenschouw nemen. In de middag wordt in de vorm van drie of vier lezingen een indruk gegeven van recent boek- en lezershistorisch onderzoek in Nederland.

Tevens is op de laatste congresdag een forumdiscussie geprogrammeerd met als thema: Naar een geschiedenis van het Nederiandse boek. Onder leiding van D.F. McKenzie (Oxford) gaan de redakteuren van een te schrijven ‘Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland en Belgie’ (F.A. Janssen, P.G. Hoftijzer en L. Simons) in discussie met vertegenwoordigers van vergelijkbare projecten in Frankrijk (R. Chartier), Engeland (D.F. McKenzie) en Duitsland. De dag zal worden afgesloten met een synthese van het congres door J.J. Kloek.

Op het programma staan lezingen van de volgende sprekers:

EERSTE DAG

M. Spufford (Cambridge)
H. Pleij
P.J. Koopman
M. Keblusek
G. Rooijakkers

TWEEDE DAG

R. Chartier (Parijs)
P.G. Hoftijzer
H. Brouwer
C.C. van der Woude
M. Ligtelijn

DERDE DAG

H. Verdaasdonk
F. van Vree
D. van Lente
J.J. Kloek

U kunt zich inschrijven voor het congres ‘Bladeren in andermans hoofd’ met behulp van onderstaand formulier. U kunt kiezen uit deelname aan het volledige congres of deelname aan een of twee dagen. Deelnemers aan het gehele congres krijgen echter voorrang. Tevens zijn er verschillende arrangementen waaruit een keuze kan worden gemaakt:

Arrangement A bestaat uit het dagprogramma (inclusief koffie/thee, lunch en borrel; fl 45,- per dag of fl 110,- voor 3 dagen).

Arrangement B omvat daarnaast 2 diners (fl 80,- per dag of fl 200,- voor drie dagen).

Arrangement C omvat het gehele programma (inclusief diners, overnachtingen en een excursie naar de antiquarenbeurs in de RAI op de tweede congresavond; fl 275,-).

Belangstellenden dienen zich tijdig op te geven. De inschrijving is beperkt! Nlet-leden van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging betalen een toeslag van fl 15,- per dag op de aangegeven prijs (fl 45,- voor het volledige programma).

Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij onderstaande personen:

Paul Koopman : (020) 5254433
Theo Bijvoet : (070) 3471114
Lisa Kuitert : (020) 6935198
Garrelt Verhoeven: (071) 314760

*-----------------------------------------------------------------------*
|Inschrijfformul. B l a d e r e n  i n  a n d e r m a n s  h o o f d|
|                                    |
|Naam:       ...........................             |
|                                    |
|Adres:      ...........................             |
|                                    |
|Postcode & Plaats:...........................             |
|                                    |
|Telefoon:     .............. Lid van de NBV:    o        |
|                 Geen lid van de NBV: o        |
|Deelname:     Arrangement:                     |
|                                    |
|Volledig o    A (dagprogramma)       3 dagen:   fl 110,-|
|                         dagprijs:   fl 45,- |
|Dag 1  o    B (dagprog. & 2 diners)    3 dagen:   fl 200,-|
|                         dagprijs:   fl 80,- |
|Dag 2  o    C (volledig programma)               |
|           (incl. diners, overnachtingen & excursie) fl 275,-|
|Dag 3  o                               |
|                         Evt. toeslag:     |
|                                    |
|                         Totaalbedrag:     |
|                                    |
|Heeft het verschuldigde bedrag overgemaakt op giro 5537064 t.n.v.   |
|NBV Amsterdam, o.v.v. Congres '94.                   |
|                                    |
|Plaats & Datum:  ............, .........    Handtekening:     |
|                                    |
|                                    |
*-----------------------------------------------------------------------*

Dit inschrijfformulier moet worden gestuurd naar het volgende adres:

Congres 1994 ‘Bladeren in andermans hoofd’
Nederlandse Boekhistorische Vereniging
t.a.v. dhr. P.J. Koopman
Wilhelminastraat 142-I
1054 WR Amsterdam

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9409.a --------------------------