Neder-L, no. 9406.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9406.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 29 Jun 1994 09:43:35 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9406.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9406.14: Millennium, jrg. 8, no. 1, 1994            |
| (2) Tyd: 9406.15: Neerlandica Extra Muros, jrg. XXXII, no. 2, mei 1994 |
| (3) Tyd: 9406.16: De Negentiende Eeuw, jrg. 18, no. 2, juni 1994    |
| (4) Tyd: 9406.17: Spektator, jrg. 23, afl. 1, 1994           |
| (5) Tyd: 9406.18: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9406.14=-=-

MILLENNIUM, jaargang 8, nummer 1, 1994.
ISSN 0922-0887.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, 14-5-1994.

 • L. Houwen.
  Vrouwen met vinnen en klauwen: de traditie van de zeemeermin in de Middelengelse literatuur. Blz. 3-17.
 • M. Pranger.
  Monastieke toekomstverwachting. Een beschouwing over de geschiedopvatting van Bernard van Clairvaux. Blz. 18-34.
 • G. de Baere.
  Ruusbroecs zevenhonderdste geboortedag (1293-1993): een studiedag een congres en de uitgave. Blz. 35-43.
 • G. Claassens.
  Die van Utrecht die `Lancelote’ maken. Overwegingen bij – en voorbij – de Middelnederlandse Lancelotromans II, III, V en VI. Blz. 44-65.
 • Recensies:
  . R. Stuip en C. Vellekoop (red.). Tuinen in de middeleeuwen. Verloren, Hilversum, 1992.
  . G. Nijsten. Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473). Kok-Agora, Kampen, 1992; 2e druk 1993.
  . R. van den Brandt. Godsontvankelijkheid en `fornunftigkeit’. De Eckhartpreken uit de Paradisus anime intelligentis. Ingenium Publishers, Nijmegen, 1993.
  . Heinrich von Veldeke – Eneasroman. Die Berliner Bilderhandschrift … hrsg. von H. Fromm. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, 1992.
  . F. de Schutter. Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Band 1. Middeleeuwen. Renaissance-Barok. DNB/Uitgeverij Pelckmans, kapellen / Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1992.
  . E. van den Berg en B. Besamusca (red.). De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief. Coutinho, Muiderberg, 1992.
  . J. Kossmann-Putto. Het heimelijk gerecht. Het Westfaalse veemgerecht en de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen. Verloren, Hilversum, 1993.
  . J.A. Nawas. Al-Ma’Mun: Mih.na and Caliphate. Diss. Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993. (Niet in de handel, verkrijgbaar bij auteur: Borgweg 53, 9804 RX Noordhorn.)
  . G. Claassens. De Middelnederlandse kruisvaartromans. Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1993.
  . A. Bredero. Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie. Kok Agora, Kampen, 1993.
  . R. Walthaus (ed.). La mujer en la literatura hispanica de la Edad Media y el Siglo de oro. Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1993.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9406.15=-=-

NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang XXXII, nummer 2, mei 1994.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 15 juni 1994.

 • E.M. Uhlenbeck.
  De positie van woord en zin in taal en taalwetenschap. Blz. 1-9.
 • Maria Garthoff-Zwaan.
  Wie niet horen wil, moet maar voelen. Blz. 10-15.
 • Ton J. Broos.
  “Onze pen zal tot penseel verstrekken”. Blz. 16-23.
 • Kees Groeneboer.
  Het Nederlands als Intereuropese hulptaal? Blz. 24-31.
 • Guy Janssens.
  Belgie: eenheid in verscheidenheid? (Kroniek van land en volk.) Blz. 32-36.
 • Francis Bulhof.
  Herfsttij der postmodernen. (Kroniek van het proza.) Blz. 37-41.
 • Theo Hermans.
  De gunst der goden. (Kroniek van de poezie.) Blz. 42-48.
 • Boekbesprekingen en aankondigingen, op blz. 49-71:
  . V.N. Webb (red.). Afrikaans na apartheid. Pretoria, 1992.
  . Marlies Philippa. Woord, ik bemin je. Amsterdam, 1992.
  . L. Beheydt (red.) Taal en leren. Een bundel artikelen aangeboden aan prof. dr. E. Nieuwborg. Louvain-la-Neuve, 1993.
  . H. van Gorp e.a. (red.) Lexicon van literaire termen. Stromingen en genres. Theoretische begrippen. Retorische procedes en stijlfiguren. Leuven, 1991.
  . J. Fenoulhet en R.P. Meijer (red.), Proza van 1930 tot 1990. Muiderberg, 1993.
  . Freddy de Schutter. Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Deel 1: Middeleeuwen, Renaissance, Barok. Kappellen en Amsterdam, 1992.
  . Goedegebuure, Jaap en Anne Marie Musschoot. Hedendaagse Nederlandstalige prozaschrijvers. Rekkem, 1992.
  . Moormann, Eric M. & Wilfried Uitterhoeve, Van Achilles tot Zeus. Thema’s uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek en beeldende kunst en theater. Nijmegen, 1987.
  (Theo Hermans bespreekt hier ook nog enkele andere, thematisch verwante boeken.)
  . Evert van den Berg en Bart Besamusca (eds.). De epische wereld. Middel-Nederlandse Karelromans in wisselend perspectief. Muiderberg, 1992.
  . Marijke Barend-van Haeften. Oost-Indie gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen, 1992.
  . Andries Stokram. Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. Amsterdam, 1993.
  (H.J. Boukema bespreekt hier ook nog enkele andere, thematisch verwante boeken.)
  . Robert S. Kirsner (red.). The Low Countries and Beyond. Lanham/New York/London, 1993.
  (Ludo Beheydt bespreekt hier ook nog enkele andere, thematisch verwante boeken.)
  . P.J. Buijnsters. Het verzamelen van boeken: een handleiding. Utrecht, 1992.
  . Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis. ‘s-Gravenhage, 1993.
 • Van de IVN. Blz. 72.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9406.16=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 18, nummer 2, juni 1994.
ISSN n.v.t.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 14 juni 1994.

 • NN.
  Van de redactie. Blz. 97.
  (Over wijzigingen in de redactie en de inhoud van dit themanummer: de Vrouwenkwestie rond 1870.)
 • Fia Dieteren.
  De Vrouwenkwestie in de negentiende eeuw. Blz. 98-103.
 • Geertje Mak.
  De veranderende natuur van vrouwensoldaten in de negentiende eeuw. Blz. 104-115.
 • Hans Moors.
  Vrijmetselarij, maatschappelijk engagement en de vrouwenkwestie in Nederland en Belgie. Blz. 116-130.
 • Marieke Hellevoort.
  Nicolaas Beets, Jan Pieter de Keyser en de Vrouwenquaestie. Blz. 131-139.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 140-144.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9406.17=-=-

SPEKTATOR, jaargang 23, aflevering 1, 1994.
ISSN 0165-084X.
Door: Willem Kuiper, vakgroep Nederlands, UvA.
Amsterdam, 6 juni 1994.

 • Franssen, P.J.A. & B. Hartlieb.
  Is de prozatekst over Vergilius de tovenaar oorspronkelijk in het Nederlands geschreven? Blz. 3-21.
 • Goedegebuure, Jaap & Odile Heynders.
  Cirkelend en tastend lezen. In gesprek met Sem Dresden. Blz. 22-35.
 • Dijk, Nel van.
  Bordewijk als criticus. Literatuuropvattingen als instrument voor beeldvorming. Blz. 36-44.
 • Schultink, H.
  Een eeuw Nederlandse morfologie. De ontwikkelingsgang van een discipline. Blz. 45-77.
 • Aankondigingen/besprekingen:
  . Dijk, H. van, W.P. Gerritsen, O.S.H. Lie en D.E. van der Poel (red.). Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgeg. en ingel. door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en Belgie. Verloren, Hilversum, 1992.
  . Konst, J.H.W. Woedende wraakghierigheidt en vruchteloze weeklachten. De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Van Gorcum, Assen enz., 1993.
  . Voort, Marcel van der. Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant’s boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. Verloren, Hilversum, 1993.
  . Jaarboek Koninklijke Soeverijne Hoofdkamer van Retorica “De Fonteine” te Gent XXXIX-XL (1989-1990). Gent, 1990.
  . Bel, Jacqueline. Nederlandse literatuur in het fin de siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1993.
  . Faverey, Hans. Verzamelde gedichten. Ed. Marita Mathijsen. De Bezige Bij, Amsterdam, 1993.
  . Miller, George A. De wetenschap van het woord; de hersenen als zetel van de taal. Vert. en bewerkt door Pieter A.M. Seuren. Maastricht enz., 1993.

Voor abonnementen, inlichtingen en kopij: Kuiper@Alf.Let.UvA.NL

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9406.18=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9406.c --------------------------