Neder-L, no. 9404.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9404.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 28 Apr 1994 00:00:40 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9404.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9404.12: Forum der Letteren, jrg. 35, no. 1, maart 1994    |
| (2) Tyd: 9404.13: Ons Geestelijk Erf, jrg. 66, afl. 4, 1992       |
| (3) Tyd: 9404.14: Ons Geestelijk Erf, jrg. 67, afl. 1-2, 1993      |
| (4) Tyd: 9404.15: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,  |
|          jrg. 110, no. 1, 1994                 |
| (5) Tyd: 9404.16: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9404.12=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 35, nummer 1, maart 1994.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 31 maart 1993.

 • Ariane van Santen & Josine Lalleman.
  Gaat zwak anders dan sterk? Over de produktie van Nederlandse regelmatige en onregelmatige verleden-tijdsvormen. Blz. 1-22.
 • Antoine Braet.
  Een kwart eeuw Nederlandse taalbeheersing. Blz. 23-34.
 • Wim Honselaar.
  Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden. Blz. 35-52.
 • Wilma Siccama.
  Postmodernistisch drama. Visualiteit en tekstualiteit. Blz. 53-68.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Tieme van Dijk:> H.J. Mazeland. Vraag/antwoord-sequenties. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam, 1992 (proefschrift Groningen).
  . <Door F.-W. Korsten:> I.J.F. de Jong. In betovering gevangen; Aspecten van Homerus’ vertelkunst. Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1992.
  . <Door D. Boutkan:> R.H. Bremmer & J. van den Berg (eds.). Current Trends in West Germanic Etymological Lexicography. Brill, Leiden, 1993.
  . <Door J. van der Weide:> E. van Alphen. Francis Bacon and the Loss of Self. Reaction Books Ltd., London, 1992.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9404.13=-=-

ONS GEESTELIJK ERF, jaargang 66, aflevering 4, 1992.
ISSN 0774-2827.
Door: Thom Mertens, Ruusbroecgenootschap, UFSIA.
Antwerpen, 19 april 1994.

Onlangs verscheen Ons Geestelijk Erf 66 (1992), afl. 4. Daarin had het jaarlijkse literatuuroverzicht moeten staan, ware het niet dat een computerstoring en een menselijk tekort aan back-ups een ernstige tegenslag betekenden. Deze aflevering werd daarom gevuld met artikelen:

 • J.H. Oliver.
  Reflections on beguines and psalters. Blz. 249-256.
 • W. Simons.
  Reply <to Oliver>. Blz. 256-259.
 • J.B. Oosterman.
  ‘Maria vrou dijn reynicheit’: een aan Willem Hildegaersberch toegeschreven Mariagebed. Blz. 260-283.
 • G.H.P. Sonnemans.
  Een berijmd Middelnederlands traktaat over het Laatste Oordeel (hs. Tu”bingen, UB, Me IV 3, fol. 35r-59v). Blz. 284-293.
 • P. Bange.
  ‘Der suster abteike’: spiegelbeeld van het leven in een vrouwenklooster in de Late Middeleeuwen. Blz. 294-306.
 • J.W.M. Schellekens.
  De verstrooiing der Bossche handschriften. Blz. 307-317.
 • A.A. Bardoel.
  On the nature of mystical experience in the Visions of Hadewijch. A comparative study of the unitive and intellectual traditions. Blz. 318-340.
 • Registers en inhoudsopgaven van jaargang 66 (1992). Blz. 341-352.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9404.14=-=-

ONS GEESTELIJK ERF, jaargang 67, aflevering 1-2, 1993.
ISSN 0774-2827.
Door: Thom Mertens, Ruusbroecgenootschap, UFSIA.
Antwerpen, 19 april 1994.

Tegelijkertijd (met de hiervoor beschreven aflevering 4 van jaargang 66) verscheen jaargang 67 (1993) aflevering 1-2:

 • H.W.J. Vekeman.
  ‘Dat waren scachte die diepe staken’. Beatrijs van Nazareth (1200-1268), Mechtild van Hackeborn (1241-ca. 1299), Geertrui de Grote (1256-ca. 1301) en Theresia van Avila (1515-1582): ‘vulnus amoris’ en ‘transfixio’. Blz. 3-19.
 • R. Sweetman.
  Visions of purgatory and their role in the ‘Bonum universale de apibus’ of Thomas of Cantimpre’. Blz. 20-33.
 • H. van Cranenbrugh osb.
  Gerechtigheid in de geschriften van Jan van Ruusbroec. Blz. 34-52.
 • P. Verdeyen sj.
  L’anthropologie de Ruusbroec. Blz. 53-65.
 • R. Lievens.
  Een pseudo-mystieke kantileen. Blz. 66-81.
 • K. Schepers.
  Van ‘Bedudinghe op Cantica Canticorum’ tot ‘Glossa tripertita super Cantica’: de vondst van een Latijnse brontekst. Blz. 82-93.
 • M. Wesseling.
  The rhetoric of meditation: Variations on Geert Grote’s translation of the penitential psalms found in manuscripts of the 15th and 16th centuries in the Royal Library, Den Haag. Blz. 94-130.
 • B.A.M. Vaske.
  Het boekenlijstje van de Haarlemse begijnen. Blz. 131-146.
 • W. Grootaers osa.
  Oorsprong en spiritualiteit van de zwartzusters in Belgie”. Blz. 147-161
 • Boekbesprekingen. Blz. 162-172.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9404.15=-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 110,
nummer 1, 1994.
ISSN 0040-7550.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 20 april 1994.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • W. Zonneveld.
  Fonologie van het Nederlands; een overzichtsartikel. Blz. 2-33.
 • E. van den Berg in samenwerking met A. Berteloot.
  Van dichter tot kopiist. Een dialectgeografisch onderzoek. Blz. 34-54.
 • J. Stroop.
  Afgedwongen nasalering. Blz. 55-67.
 • Boekbespekingen:
  . <Door L. van Gemert, op blz. 68-70> E. van Boven. Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930.
  . <Door P.G.J. van Sterkenbrug, op blz. 71-73> M. van der Wal en C. van Bree. Geschiedenis van het Nederlands.
  . <Door S. Huigen, op blz. 74-76> M.L. Barend-Van Haeften. Oostindie” gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
 • Signalementen:
  . <Door Jan Bloemendal, op blz. 76-77:> R.F.W. Diekstra et al. De moderniteit van de Oudheid; zes voordrachten over de Klassieke Oudheid en de moderne wetenschap.
  . <Door A.Th. Bouwman, op blz. 77-78:> E. van den Berg & B. Besamusca (red.). De epische wereld: middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief.
  . <Door Lia van Gemert, op blz. 78:> F.A.H. Berndsen, H. van Dijk, G.J. de Vries (red.). Poe”tica-onderzoek in de praktijk.
  . <Door Lia van Gemert, op blz. 78-79:> Liesbeth Dolk. Twee zielen, twee gedachten: tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957).
  . <Door: Lia van Gemert, op blz. 79:> Wayne E. Franits. Paragons of virtue: women and domesticity in Seventeenth-Century Dutch Art.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9404.16=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl   |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                 <ictl.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9404.c --------------------------