Neder-L, no. 9402.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9402.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 25 Feb 1994 01:11:18 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9402.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9402.13: Literatuur, jrg. 11, no. 1, januari-februari 1994   |
| (2) Tyd: 9402.14: Mededelingen Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 16, |
|          no. 3, december 1993                 |
| (3) Tyd: 9402.15: Neerlandica Extra Muros, jrg. 32, no. 1, februari   |
|          1994                         |
| (4) Tyd: 9402.16: De Negentiende Eeuw, jrg. 18, no. 1, januari 1994   |
| (5) Tyd: 9402.17: Spektator, jrg. 22, afl. 4, 1993           |
| (6) Tyd: 9402.18: Taal en Tongval, themanummer 5, 1992 (over      |
|          stadsdialecten)                    |
| (7) Tyd: 9402.19: Taal en Tongval, jrg. 45, afl. 2, 1993        |
| (8) Tyd: 9402.20: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.13=-=-

LITERATUUR, jaargang 11, nummer 1, januari-februari 1994.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 14 februari 1994.

 • E.H. Kossmann.
  Hoe Nederlands is de Nederlandse literatuur? Blz. 2-10.
  (Overzicht van bestaande opvattingen over de identiteit van de Nederlandse cultuur.)
 • Herman Pleij.
  Eigenaardigheden van de Nederlandse literatuur. Blz. 11-13.
 • Nelleke Noordervliet.
  Wat verwacht u van mij? Blz. 14-15.
 • J.P. Gue’pin.
  Bilderdijk, Amsterdammer of jezui”et? Blz. 16-19.
 • Ton Anbeek.
  Nooit te. Blz. 21-22.
 • Peter Brusse.
  De gezellige afzijdigheid. Blz. 22-23.
  (Kritisch verslag van de bijeenkomst die het tijdschrift Literatuur op 20 november 1993 te Amsterdam organiseerde, met als thema ‘Hoe Nederlands is de Nederlandse literatuur?’. De bijdragen van Kossmann, Pleij, Noordervliet, Gue’pin en Anbeek aan deze bijeenkomst zijn opgenomen in deze aflevering van Literatuur; zie boven.)
  Over de grens:
 • Arie Jan Gelderblom.
  De ogen van Mussolini. Blz. 24-25.
  (Over de roman Littoria, uit 1935, van het echtpaar Scharten-Antink.)
 • Paul J. Smith.
  Nederland kikkerland: fabel en pamflet in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Kikkersymboliek en politieke satire. Blz. 26-31.
  (Over fabelpamflet en kikkersymboliek.)
  Interview:
 • Jacqueline Bel.
  J.A. Dautzenberg over de canon, de kritiek en de kloof tussen onderwijs en wetenschap. ‘Ik zie absoluut niet in waarom een mens literatuur moet lezen.’ Blz. 32-36.
  Antipathieke personages:
 • Ton Anbeek.
  Joachim van Babylon. Blz. 37-38.
  (Over de figuur Suzanna in de roman van Marnix Gijsen.)
  Literatuur-nieuws. Blz. 39-45.
  Literatuur-recensies. Blz. 39-54:
  . <Door Willem Heijting:> Bert Hofman. Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek. Verloren, Hilversum, 1993. Fl. 79,-.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Foro hispanico 1992, nr. 3.
  . <Door P.J.A. Franssen:> P.F.J.M. Eligh. In wisselend perspectief. Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen. Malmberg, Den Bosch, 1991. Fl. 65,-.
  . <Door Em. Kummer:> E. van Alphen. De toekomst der herinnering. Essays over moderne Nederlandse literatuur. Van Gennep, Amsterdam, 1993.
  . <Door Ralf Gruettemeier:> Francis Bulhof (Hg.). Eine Kuenstlerfreundschaft. Der Briefwechsel zwischen Fritz Stuckenberg und Paul van Ostaijen 1919-1927. Holzberg Verlag, Oldenburg, 1992.
  . <Door Nico Laan:> Boekmancahier 1993, maart-nummer.
  Signalementen. Blz. 55-60.
  . <Door G. de Vriend:> Toin Duijx (red.). Uit het oog… Acht jeugdboekenauteurs uit het interbellum. Rijksuniversiteit Leiden, Sectie Kind en Media, Leiden.
  . <Door Marika Keblusek:> David Beck. Spiegel van mijn leven; een Haags dagboek uit 1624. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Sv. E. Veldhuijzen. Verloren, Hilversum, 1993. Fl. 50,-.
  . <Door Peter Hoffman:> Cornelia van Zunderd. Dromen. Duidingen en literaire betekenis. Educatieve Uitgeverij Daeter, Bergen op Zoom, 1991. Fl. 24,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Het cultureel woordenboek; encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Anthos, Baarn, 2e dr., 1993.
  . <Door Tess Jungblut-van ’t Hooft:> Th. Hermans & R. Salverda (red.). From revolt to riches: culture and history of the Low Countries 1500-1700. International and interdisciplinary perspectives. Crossways 2.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.14=-=-

BS NIEUW in Tijdschriftenoverzicht Neder-L: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Marco de Niet neemt dit tijdschrift voortaan onder zijn hoede. Hulde, Marco!


MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 16, nummer 3, december 1993.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 31 januari 1994.

 • P. Altena.
  Abderiet in Threcut, Utrechtse notities over leven en werk van Jacob Campo Weyerman. Blz. 65-85.
  (Onder andere over de betrokkenheid van Weyerman bij een van de meest controversie”le affaires rond de VOC, het voortijdige ontslag van Diederik Durven, gouverneur-generaal in Indie” in 1731.)
 • M. van der Tol.
  Wat ging er om in ‘Het Koffy-huis der Nieusgierigen’? Vergeten periodiek (1744-1746) werpt nieuw licht op het achttiende-eeuwse koffiehuis. Blz. 85-96.
  (Nuancering van het al te eenzijdige beeld dat koffiehuizen bolwerken waren van burgerlijkheid.)
 • A.J. Hanou.
  Weyerman en ‘Demokriet’. Blz. 96-99.
  (Over het Haarlems gezelschap Demokriet (1789-1869) en de relatie die enkele leden hadden met Weyerman.)
 • Boekbespreking:
  <Door Marco de Niet:> Kunst op schrift, Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica 1670-1820. Bezorgd door J. de Man, m.m.v. A. Ho”weler. Opgezet en geredigeerd door P. Knolle, B. Pol, P. van Reijen (e.a.). Leiden, Primavera Pers, 1993. ISBN 90-74310-02-8.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.15=-=-

NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang XXXII, nummer 1, februari 1994.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 21 februari 1994.

 • Theo Hermans.
  In memoriam R.P. Meijer. Blz. 1-2.
 • Herman Pleij.
  Burgermoraal in laatmiddeleeuwse stadsliteratuur. Blz. 3-19.
 • J.P. Guerin.
  Het roerend verhaal van het Indiaanse meisje Yarico en de Engelsman mr. Inkle. Blz. 20-31.
 • W.A. de Pater.
  Taal en filosofie. Blz. 32-45.
 • P. de Kleijn.
  Als authentiek een maatje te groot is… Blz. 46-51. (Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen.)
 • Anne Marie Musschoot.
  De tekst voor de lezer. Blz. 52-56. (Kroniek van de literatuurwetenschap.)
 • Theo Hermans.
  Kinderwerk en grotemensentaal. Blz. 57-63. (Kroniek van de poezie.)
 • Boekbesprekingen en aankondigingen. Blz. 64-72.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.16=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 18, nummer 1, januari 1994.
ISSN ontbreekt.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 14 februari 1994.

 • Peter van Zonneveld.
  De wereld van Francois HaverSchmidt. Blz. 3-4.
  (Over de inhoud van dit themanummer: Francois HaverSchmidt en zijn tijd.)
 • Willem Otterspeer.
  HaverSchmidts eerste almanak. De Leidse universiteit op het breukvlak van de negentiende eeuw. Blz. 5-12.
 • Peter van Zonnveld.
  Het Leiden van Piet Paaltjens. De anachronistische droom van HaverSchmidt. Blz. 13-20.
  (Over de fictie en de realiteit van het studentenbestaan in leven en werk van HaverSchmidt.)
 • Marita Mathijsen.
  De orale moraal van het verhaal: Francois HaverSchmidt als verteller. Blz. 21-38.
 • Peter van Rooden.
  De sociale positie van de predikant in de tijd van HaverSchmidt. Blz. 39-52.
 • Bert Altena.
  HaverSchmidt en de sociale kwestie. Blz. 53-64.
 • Anton J.L. van Hooff.
  Van doodzonde tot doodsziekte. De verandering van het suicide-paradigma in de eeuw van HaverSchmidt.
 • Dik Zweekhorst.
  Primaire bibliografie van F. HaverSchmidt. Blz. 77-86.
 • Dik Zweekhorst.
  Overzicht van Francois HaverSchmidts voordrachten. Blz. 87-96.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.17=-=-

SPEKTATOR, jaargang 22, afl. 4, 1993.
ISSN 0165-048X.
Door: Willem Kuiper, Vg. Nederlands UvA & P.J. Meertens-Instituut.
Amsterdam, 21 februari 1994.

 • Ton Anbeek.
  Doemdenken in de jaren dertig. De Crisis in de Nederlandse literatuur. Blz. 249-259.
 • Marianne Vogel.
  Mythische literatuurwetenschap Schrijfsters tussen 1945-1960 en de literaire canon. Blz. 260-274.
 • K. van Steenwijk.
  De ijzeren pijnappelklier. Een interpretatie van W.F. Hermans’ MANUSCRIPT IN EEN KLINIEK GEVONDEN als metafoor. Blz. 275-289.
 • J.M. van der Horst.
  Voornaamwoordelijke bijwoorden in 16de-eeuws Nederlands. Blz. 290-308.
 • Jan Nijen Twilhaar.
  De ‘Brabantse sandhi-regel’ nogmaals bekeken. Blz. 309-318.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Wilma Keesman, op blz. 317-318:> Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgeg. en ingel. door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en Belgie”. Onder red. van H. van Dijk, W.P. Gerritsen e.a. Hilversum, Verloren, 1992. 102 p. (Middeleeuwse studies en bronnen 33) ISBN 90 6550 248 3. Fl. 29.-.
  . <Door Anna de Haas, op blz. 318-320:> J.H.W. Konst. Woedende wraakghierigheidt en vruchteloze weeklachten. De hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Assen enz., Van Gorcum, 1993. X, 282 p. ISBN 90 232 2771 9. (Ook verschenen als dissertatie RUU.) Fl. 52,50.
  . <Door Jacqueline de Man, op blz. 320-321:> ’t Word grooter plas: maar niet zo ’t was. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1670-1760. Verzameld en ingeleid door C.W. Schoneveld. Den Haag, Stichting Bibliographica Neerlandica, 1992. Vertaalhistorie 3, 149 p., ISBN 90 71313 40 9. Fl. 29,50.
  . <Door Marita Mathijsen, op blz. 321:> Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica 1670-1820. Bezorgd door Jacqueline de Man, m.m.v. Andries Ho”weler; opgezet en geredigeerd door Paul Knolle e.a. Leiden, Primavera Pers, 1993. 263 p. Ill. ISBN 90 74310 02 8. Fl. 105,-.
  . <Door Stella Linn, op blz. 321-322:> Peter Verstegen. Vertaalkunde versus vertaalwetenschap. Amsterdam, Thesis Publishers, 1993.

Een abonnement op SPEKTATOR kost fl. 82,50. Bent u student, AIO, OIO of CJP-houder dan betaalt u fl. 60,00. In ruil hiervoor ontvangt u vier afleveringen van 80 pagina’s. Voor inlichtingen, abonnementen en kopij: Kuiper@Alf.Let.UvA.NL.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.18=-=-

TAAL EN TONGVAL, themanummer 5 (1992).
ISSN 0039-8691.
Taal en Tongval, tijdschrift voor dialectologie, verschijnt drie maal
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands, KU Nijmegen
Nijmegen, 23 februari 1994.

Taal en tongval, tijdschrift voor dialectologie verschijnt drie maal per jaar: twee gewone nummers en een themanummer. Themanummer 5 (1992) heeft Stadsdialecten tot onderwerp. De redactie ervan was in handen van A. Hagen, J. Goossens en R. van Hout. Een inhoudsopgave volgt hieronder:

 • A. Hagen, J. Goossens & R. van Hout.
  Inleiding. Blz. 5-8.
 • Ben de Pater.
  Dialecten en stadstalen vanuit een sociaal-geografisch perspectief. Blz. 9-28.
 • J. Goossens.
  Dialecten in het centrale zuidnederlandse stedennetwerk. Blz. 29-47.
 • Roeland van Hout.
  Het sociolinguistisch onderzoek van taalvariatie in stadsdialecten. Blz. 48-65.
 • Leonie Cornips.
  Sociologische en taalkundige aspecten van het Algemeen Nederlands in Heerlen. Blz. 66-80.
 • Reitze J. Jonkman.
  De historische ontwikkeling van de Leeuwarder stadtaal in het licht van de geschiedenis van het Nederlands. Blz. 81-95.
 • Henk Munstermann.
  Het Maastrichts een stadsdialect? Blz. 96-113.
 • Carolien Oosterlinck.
  Fonologische dialectvariatie in Wondelgem. Het verdwijningsproces van het oude plattelandsdialect in een Gentse rand- en deelgemeente. Blz. 114-128.
 • G. de Schutter.
  Lexicale vernieuwing in stads- en plattelandsdialecten in Belgie.
  Blz. 129-144.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.19=-=-

TAAL EN TONGVAL, jaargang 45, aflevering 2, 1993.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KUN
Nijmegen, 23 februari 1994.

 • P.C. Paardekooper.
  En(de)/in/an/ ‘indien’ enz.: een uniek uitstervingsproces 2. Blz. 115-134.
 • Eric Hoekstra.
  Over de implicaties van enkele morfo-syntactische eigenaardigheden in West-Friese dialecten. Blz. 135-154.
 • G. De Schutter & J. Taeldeman.
  Studies in /r/ klein. I. /r/ na vocaal in onbeklemtoonde lettergreep. Blz. 155-172.
 • Reinhild Vandekerckhove.
  De subjectsvorm van het pronomen van de tweede persoon enkelvoud in de westvlaamse dialecten. Het gebruik van de doffe, volle en dubbelvorm. Blz. 173-183.
 • J.W.J. Burgers.
  Enkele nieuwe aanvullingen op het ‘Corpus-Gysseling’. Blz. 184-202.
 • Mieke Leroy.
  Een nieuwe onbekende Middelnederlandse oorkonde uit 1271. Blz.
  203-212.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door P. Van de Craen, op blz. 213-216:> Herman Giesbers, Code-Switching tussen dialect en Standaardtaal. Amsterdam, Publikaties van het P.J. Meertens-instituut, 1989.
  . <Door J.B. Berns, op blz. 216-218:> J. de Vries/F. de Tollenaere, met medewerking van A.J. Persijn, Etymologisch Woordenboek. Vijftiende druk. Utrecht, Het Spectrum, 1991.
  . <Door Jacques van Keymeulen, op blz. 219-220:> B. Augustijn, H. Rombaut en M. Vandermaesen, Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500). Deel 2 en deel 3.
  . <Door J.B. Berns, op blz. 220-221:> Jan Naaijkens, De’s Biks. Een verklarende lijst van een aantal Beekse dialectwoorden, aangevuld met enkele taalverschijnselen en toegelicht met voorbeelden en uitdrukkingen die ontleend zijn aan de Beekse volkstaal en het Beekse volksleven. Hilvarenbeek, De Hilverbode, 1992.
  . <Door J.B. Berns, op blz. 221-223:> J. Kruijsen, J. Goossens, Woordenboek van de Limburgse dialecten. I. Agrarische Terminologie, aflevering 3: Weidebouw.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9402.20=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| Documentatieblad werkgr. Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
|  Achttiende Eeuw:                         |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl   |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens (wacht op UFSIA-epost-adres) |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9402.c --------------------------