Neder-L, no. 9401.b

Subject: Neder-L, no. 9401.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 20 Jan 1994 23:12:31 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9401.b -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ============                              |
| (1) Med: 9401.05: Programma TiN-dag op 22 jan. 1994, Trans 10, Utrecht |
| (2) Rea: 9401.06: Reactie op Willem Kuipers column III (9312.09)    |
| (3) Med: 9401.07: Gezocht: onderzoekers/onderzoeksters van Indische   |
|          literatuur/cultuur vanuit feministische en/of     |
|          postkoloniale theorieen                |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 13 Jan 1994 09:59:50 +0100 (MET)
From: Roland de Bonth <deBonth@LETT.KUN.NL>
Subject: Med: 9401.05: Programma TiN-dag op zaterdag 22 januari 1994, Trans 10, Utrecht

Beste Neder-l-abonnee,

Op zaterdag 22 januari 1994 vindt in Utrecht, Trans 10, de TiN-dag (de Taalkunde-in-Nederland-dag) plaats. Verdeeld over zeven parallelle sessies, zullen tijdens deze dag maar liefst 74 lezingen ten gehore gebracht worden. Elke lezing duurt 20 minuten en wordt gevolgd door 10 minuten discussie.

Parallelsessies van 9.30 – 10.00 uur
Zaal 0.01: Jacqueline Tarenskeen, Het institutionele en het organische van taal volgens Whitney
Zaal 0.17: Rint Sybesma, IIAS (RUL), NEMEN-constructies
Zaal 0.43: Luc Martens, OTS (RUU), Degeminatie van fricatieven bij drie verschillende spreektempo’s
Zaal 0.45: –
Zaal 1.01: Ellen-Petra Kester, OTS (RUU), Adjectiva en de licensering van ellipsis
Zaal 1.15: Louise Cornelis, Centre for Language and Communication, Backgrounding van opvallende agensen in de door-bepaling
Zaal 2.01: Ellis Visch, ATW (HIL/RUL), Phrasal stress and the operation of End Rules

Parallelsessies van 10.00 – 10.30 uur
Zaal 0.01: Geert Koefoed, Lingui”stiek (RUU), Opkomst en verdwijning van ‘the problem of justification of grammars’ in de Amerikaanse lingui”stiek
Zaal 0.17: Frank Drijkoningen, OTS (RUU), Derivatie versus inflectie op LF
Zaal 0.43: Robert S. Kirsner, Vincent J. van Heuven, Rene’e van Bezooijen, Germ. Lang. (UCLA), ATW/Fon. Lab (HIL/RUL), ATD (KUN), Interactie van partikel en prosodie in het Nederlands, een experiment
Zaal 0.45: –
Zaal 1.01: Sergio Menuzzi, HIL/RUL, Two adjectival positions
Zaal 1.15: Dorien Nieuwenhuijsen, Romaanse Talen & Culturen (RUU), Bijzinnen in de hoofdrol
Zaal 2.01: Grazyna Rowicka, ATW (HIL/RUL), Palatal assimilation in Polish

Parallelsessies van 10.30 – 11.00 uur
Zaal 0.01: Jeroen Vermeulen, Lingui”stiek (RUU), “When it comes to linguistic form…” over de verhouding tussen de referentie”le en expressieve aspecten van de grammatica bij Edward Sapir
Zaal 0.17: Rose-Marie De’chaine, ATW (HIL/RUL), One be
Zaal 0.43: M. Biemans & R. v. Bezooijen, ATD (KUN), Hoe hoog moet je praten?
Zaal 0.45: Casper de Groot, ATW (UvA/IFOTT), Adjectief + nomen in het Nederlands
Zaal 1.01: Petra de Wit, OTS (RUU), Telwoorden en hun projecties
Zaal 1.15: Joop Veld, Utrecht, Postverbiale adverbiale NPs in het Nederlands: verplaatsing en/of basisgeneratie
Zaal 2.01: Jeroen van de Weijer, ATW (HIL/RUL), Stamconsonanten in het Ngbaka

PAUZE van 11.00 – 11.30 uur

Parallelsessies van 11.30 – 12.00 uur
Zaal 0.01: Roland de Bonth, Nederlands (KUN), Licht in de duisternis? Carolus Tuinman en de studie van het Middelnederlands
Zaal 0.17: Jan Odijk, IPO Eindhoven, Samenvallende R-pronomina
Zaal 0.43: R. v. Bezooijen, O. Crasborn, J. Haan, D. Janssen, J. Saueressig, R. Sluisdam, ATD (KUN), Hoe denken buitenlanders dat Nederlanders buitenlanders beoordelen op grond van hun spraak?
Zaal 0.45: Margreet Joyce Sanders, IPO (Eindhoven), Ots (RUU), Intonatie en syntactische grensdiepte in het Brits-Engels
Zaal 1.01: Joost Zwarts, OTS (RUU), Over het open karakter van nominale predikaten
Zaal 1.15: Marga Petter, Engels/Taalkunde (HIL/VU), De status van het subject in infinitieve complementen bij causatieven in het Nederlands en het Engels
Zaal 2.01: H. Jacobs, Frans (KUN/VU), How optimal is Italian stress?

Parallelsessies van 12.00 – 12.30 uur
Zaal 0.01: Kees Dekker, Engels (RUL), Jan van Vliet (1620-1666). Een ‘oprechte liefhebber’ van de Germaanse filologie
Zaal 0.17: Martin Everaert, OTS (RUU), Binding als LF-movement?
Zaal 0.43: Tom Koole & Jan D. ten Thije, Ventre for language and communications (RUU), ATW (UvA), Perspectiefwisselingen in rapportages
Zaal 0.45: Suanu M. Ikoro, Afrikaanse Taalkunde (RUL), Vowel length and the Gokana syllable. (In mijn programmaboekje staat hierbij aangetekent: “AFGELAST!”. RdB)
Zaal 1.01: Jenny Doetjes, HIL/RUL, Hoeveelheids NPs: wat is hoe gerelateerd aan welk event?
Zaal 1.15: Samir Khalaily, Leiden (HIL), A syntactic home for the Davidsonian event argument
Zaal 2.01: Astrid Holtman, OTS (RUU), A constraint-based approach to rhyme

Parallelsessies van 12.30 – 13.00 uur
Zaal 0.01: Niels Helsloot, Amsterdam, ANAGRAMMATICA; Over het belang dat Saussure nog kan hebben
Zaal 0.17: Marcel den Dikken, HIL/VU, Predicaatsinversie en minimaliteit
Zaal 0.43: Vincent de Rooij, ATW (IFOTT/UvA), Shaba Swahili / Franse kodewisseling en het Matrix Language Frame Model
Zaal 0.45: Gerard Hubers, ATW (UvA), Het waarheidsbegrip in de pragmatiek
Zaal 1.01: Marian Klamer, Taalkunde (HIL/VU), Split intransitivity in Kambera
Zaal 1.15: Rita Landeweert, Romaanse Talen en Cultuur (RUG), Perspectief en (vrije) indirecte rede
Zaal 2.01: J.G. Kooij, ATW (HIL/RUL), Sekundaire klemtoon als een onafhankelijk algoritme

LUNCH van 13.00 – 14.00 uur

Parallelsessies van 14.00 – 14.30 uur
Zaal 0.01: P.C. Paardekooper, RUL, Een vaak emotionele groep uitgangen: -er/-ers/-ere/-eren
Zaal 0.17: E.G. Ruys, OTS (RUU), Weak Crossover bestaat niet
Zaal 0.43: Jacques Arends, ATW (UvA), Enkele syntactische verschijnselen in 18e-eeuws Saramaccaans
Zaal 0.45: G. Vanden Wyngaerd, NFWO (KUBrussel), Reconstructie en minimalisme
Zaal 1.01: Kees van Dijk, Nederlandse Taalkunde (UvA/HIL), Clitics in het Nganhcara
Zaal 1.15: Mark Kas, Nederlands (RUG), Semantische typen voor werkwoorden
Zaal 2.01: Paula Fikkert, ATW (RUL/HIL), De verwerving van rijm-structuur in het Nederlands

Parallelsessies van 14.30 – 15.00 uur
Zaal 0.01: Kees Groeneboer, IIAS (RUL), Koloniale spellingpolitiek: Nederlands-Indie” en de vereenvoudigde schrijfwijze van het Nederlands
Zaal 0.17: Gertjan Postma, Nederlands/ATW (RUL), De configurationele oorsprong van de indefiniete lezing van WH woorden
Zaal 0.43: Maarten Mous, Afrikaanse taalkunde (RUL), Structurele aspecten van het lexicon van Ma’a/Mbugu (een mengtaal)
Zaal 0.45: Judith Schoonenboom, RUU, Het betekenisverschil tussen vragend which en what als verklaring voor de distributie van betrekkelijk which en what
Zaal 1.01: Chris Reintges, Egyptologie (RUL), ATW (UvA), The layered structure of the Egyptian lexicon
Zaal 1.15: Ton van der Wouden & Hans van der Wouden, BCN/RUG, Huisartsengeneeskunde (EUR), Negginess revisited
Zaal 2.01: Roelien Bastiaanse, Dicky Gilbers, Klarien van der Linde, Taalwetenschap/Nederlands (RUG), Sonoriteit en afasie

PAUZE van 15.00 – 15.30 uur

Parallelsessies van 15.30 – 16.00 uur
Zaal 0.01: Eric Hoekstra, P.J. Meertens Instituut, Wobbe de Vries: een briljant syntacticus?
Zaal 0.17: Charlotte Koster, BCN/RUG, The acquisition of bound variable anaphora in VP-deletion sentences
Zaal 0.43: De’de’ Brouwer, Amsterdam, Over morfo-sybtactische variatie in het Amsterdams van 1975 en 1993
Zaal 0.45: Willy Vandeweghe, PHVT (Gent), Bijzinstypes
Zaal 1.01: Kazo Kato, Shinshu University (Japan)/Engels (UvA), Old English as an SOV/SVO language: Some symmetric patterns
Zaal 1.15: Liesbeth Laport, Nederlands (RUG), Cognitieve aspecten van kwantoren
Zaal 2.01: Clemens Bennink, FDL/GM (KUB), Het schwa-achtige karakter van de hoge ongeronde achtervokaal in het Turks

Parallelsessies van 16.00 – 16.30 uur
Zaal 0.01: Ph. Hiligsmann, Germanistiek (Luik), Het ‘systematisch behandelen van voor- en achtervoegsels’ in Van Dale
Zaal 0.17: Sigga Sigurjo’nsdo’ttir & Peter Coopmans, OTS (RUU), “Papa Beer zag Mickey Mouse naar zich wijzen”: Verwerving van anaforen en pronomina in het Nederlands
Zaal 0.43: Saskia Schenning & Roeland van Hout, FDL/TM (KUB), Projectieve ruimtelijke relaties in tweede-taalverwerving
Zaal 0.45: Helga Humbert, UvA, Representatie en gedrag van medeklinkers
Zaal 1.01: Manuel Pinto, OTS (RUU), Subjects in Italian: Distribution and interpretation
Zaal 1.15: Henny Klein, Nederlands (BCN/RUG), Graadbepalingen: functies en restricties op hun gebruik
Zaal 2.01: Marc van Oostendorp, FDL/GM (KUB), De fonologie van Nederlandse prefixen en suffixen

Parallelsessies van 16.30 – 17.00 uur
Zaal 0.01: Johan van der Auwera, Lingui”stiek (UIA), nog in de talen van Europa
Zaal 0.17: Jacqueline van Kampen, OTS (NWO/RUU), <+WH> en <+FOCUS> subextracties in de Nederlandse kindergrammatica
Zaal 0.43: Roeland van Hout, FDL/TM (KUB), Lexicale ontwikkelingen in volwassen T2-verwerving
Zaal 0.45: –
Zaal 1.01: Linda Escobar, OTS (RUU), Spanish internal left dislocation
Zaal 1.15: Jan Pekelder, De’partement d’ Etudes Ne’erlandaises (Sorbonne, Paris IV), van die perikelen
Zaal 2.01: Daan de Jong & Martin Hietbrink, VU/HIL, De alternantie in afleidingen met het Franse prefix RE-: een geval van allomorfie of van allofonie?

BORREL en VERGADERING 17.00 – 18.00 uur

De organisatie van deze dag is in handen van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap. De leden van de AVT hebben een programmaboekje ontvangen met daarin de samenvattingen van de lezingen. Het lidmaatschap van de AVT bedraagt voor 1994 f45,- voor taalkundigen met baan en f30,- voor AIO’s, OIO’s, studenten en werkloze taalkundigen.

Nadere informatie over de TiN-dag of over de AVT zult u kunnen krijgen bij het secretariaat van de AVT:

Roeland van Hout / Maarten Koch
Faculteit der Letteren KUB
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
e-mail: koch@kub.nl
e-mail: r.van.hout@kub.nl

Met vriendelijke groeten,

Roland de Bonth
(vakgroep Nederlands, KUN)

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 4 Jan 1994 18:00:39 CET
From: Lucien Remmers" <l.a.p.remmers@STUD.LET.RUU.NL>
Subject: Rea: 9401.06: Reactie op Willem Kuipers column III (9312.09)

Beste Neder-L-abonnees,

Ik wil graag reageren op enkele fragmenten uit Willem Kuipers column III. Hij stelt:

> Gewetensvraag. Zou u zich ook op Neder-L geabonneerd hebben als u ervoor had moeten betalen? Zeg vijftig gulden per jaar.

en

> Waarom zou je in Godsnaam een abonnement nemen op een heel tijdschrift als je dat ene artikel voor niets kunt fotokopieren?
>
> Vandaar mijn vraag: Zou u zich ook op Neder-L geabonneerd hebben als u voor had moeten betalen? Het antwoord luidt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid “Nee, natuurlijk niet.”

Mijn reactie op die vraag is echter: “Ja”. Tenslotte krijg je de tekst van een tijdschrift, met zulke zinvolle informatie, zo goed gearchiveerd in je computer aangeleverd. En dan is er ook nog een snel beschikbaar archief bij. Niet dat het overdreven veel geld mag gaan kosten, maar toch … iets zou ik er best wel voor over hebben.

Tot slot wil ik alle Neder-l-abonnees toch ook nog even een voorspoedig 1994 toewensen.

Met vriendelijke groeten,

Lucien Remmers,
deeltijdstudent Nederlands Universiteit Utrecht
Reply to: L.A.P.Remmers@stud.let.ruu.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 20 Jan 1994 13:41 +0100 (MET)
From: Pamela Pattynama <PATTYNAMA@ALF.LET.UVA.NL>
Subject: Med: 9401.07: Gezocht: onderzoekers/onderzoeksters van Indische literatuur/cultuur vanuit feministische en/of postkoloniale theorieen

Beste Neder-L-abonnees,

Ik wil graag in contact komen met onderzoekers/onderzoeksters die zich bezighouden met de Indische literatuur/cultuur vanuit feministische en/of postkoloniale theorieen. Ik ben van plan een netwerkje te starten met diegenen die zich aangesproken voelen door het Amerikaanse begrip ‘cultuuranalyse’, maar ben wat dat betreft niet zo eenkennig.

Dank en groet,
Pamela Pattynama
ALW/UVA
Pattynama@Alf.let.uva.nl

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9401.b --------------------------