Neder-L, no. 9312.b

Subject: Neder-L, no. 9312.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 24 Dec 1993 03:14:27 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9312.b -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ============                              |
| (1) Col: 9312.09: Column Willem Kuiper III               |
| (2) Lit: 9312.10: Five hundred years of foreign language teaching in  |
|          the Netherlands. 1450-1950              |
| (3) Med: 9312.11: Tekst van Het Groot Dictee Der Nederlandse Taal (1993)|
| (4) Med: 9312.12: CELEX CD-ROM met o.a. Nederlandse lexicologische   |
|          database                       |
| (5) Lit: 9312.13: Yearbook Language and Cognition 3, Univers. Groningen |
| (6) Med: 9312.14: Nascholingscursus voor neerlandici: de behandeling  |
|          van historische letterkunde op school         |
| (7) Rea: 9312.15: Nederlandstalige nieuwsbronnen (n.a.v. Vra: 9312.02): |
|          InterNetKrant, LISTSERV-archieven, Nederlandse    |
|          CampusInformatieSystemen (of: Gophers), Netnews    |
|          newsgroups 'nlnet.taal' & 'soc.culture.netherlands', |
|          (elektronische) SURFnet Gids 1993, VU-Teletekst en de |
|          Vlaamse MSR-mailserver                |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 22 Dec 1993 11:04 +0100 (MET)
From: WILLEM KUIPER <KUIPER@ALF.LET.UVA.NL>
Subject: Col: 9312.09: Column Willem Kuiper III

COLUMN WILLEM KUIPER III

Gewetensvraag. Zou u zich ook op Neder-L geabonneerd hebben als u ervoor had moeten betalen? Zeg vijftig gulden per jaar.

Vandaag wil ik het met u hebben over onze Neerlandistische vaktijdschriften, de algemene in het bijzonder. Daar gaat het namelijk goed slecht mee. Het vak moge bloeien als nooit te voren, die groei gaat wel geheel voorbij aan de gevestigde, algemene vaktijdschriften.
Het prestigieuze Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde houdt op te verschijnen bij uitgeverij Brill. Te weinig abonnees. De Stichting Dimensie zal de exploitatie voortzetten. Maar voor hoe lang?
Forum der Letteren verkeert in vergelijkbare omstandigheden met dit verschil dat er geen stichting is die zich over het blad ontfermt. Een terminaal geval.
Spektator kan zich vooralsnog handhaven, mede dankzij subsidie van NWO, maar wat als die subsidie niet langer verstrekt wordt?
Ja, zelfs de Nieuwe Taalgids kampt met een zorgwekkende daling van het aantal abonnees. O Nieuwe Taalgids! Decennia lang de aorta van de Nederlandse liTTeratuurwetenschap. Taal- en letterkunde, niet periode gebonden, een redactie van louter professoren. Wat daarin stond was waar, en wie erin stond was een geleerde. Een ieder die Nederlands studeerde werd verondersteld, al was het maar uit loyaliteit, een abonnement voor het leven te nemen. Dat hoorde zo, en bovendien hield je op die manier moeiteloos het vak bij. In de rubriek aankondigingen en besprekingen las je wat je van een pas verschenen boek moest vinden, en het overzicht van wat er elders verschenen was bespaarde je een hoop tijd voor het geval dat je naast je lerarenbaan nog iets wetenschappelijks wilde doen. Natuurlijk was er verzet en soms mondde dat uit in het oprichten van een nieuw blad, Spektator bijvoorbeeld. Begonnen als zes jongens en een oude schuit, fris van de lever, gevuld met actuele onderzoeksresultaten, TGG, triviaalliteratuur en andere onderwerpen die in de gerenommeerde tijdschriften niet of nauwelijks aan bod kwamen.

Tot ca. 1980 lijdden bovengenoemde bladen een onbezorgd bestaan. Toen sloeg de al jaren incuberende verbabeling toe. Tussen Taal- en Letterkundigen kwam het tot een definitieve (?) breuk. Taalbeheersing splitste zich af. Men ging in het Engels en in het buitenland publiceren. Letterkundigen trokken zich terug in hun eigen subperiode. De nieuwe generatie leraren had wel wat anders aan zijn/haar hoofd dan het lezen van ‘wetenschappelijke’ artikelen waar ze voor de klas geen kant mee op konden. De nieuwe generatie wetenschappers ontbrak het aan een vaste aanstelling en daarmee aan de lust en de florijnen een bibliotheek aan huis op te bouwen. En het fotokopieerpasje deed de deur dicht. Waarom zou je in Godsnaam een abonnement nemen op een heel tijdschrift als je dat ene artikel voor niets kunt fotokopieren?

Vandaar mijn vraag: Zou u zich ook op Neder-L geabonneerd hebben als u ervoor had moeten betalen? Het antwoord luidt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid “Nee, natuurlijk niet.”

Momenteel zijn er besprekingen gaande over verregaande samenwerking tussen Forum der Letteren, De Nieuwe Taalgids en Spektator. Moeten we (ik spreek nu even als redacteur van Spektator) fuseren? Taal- en letterkunde splitsen? Het laatste lijkt in overeenstemming met wat de markt wil. (Kijk naar het succes van Literatuur.)
Een tijdschrift voor Nederlandse taalkunde is een vogeltje voor de kat. Daarvoor wordt er domweg te weinig geschreven. Een (1) tijdschrift voor Nederlandse letterkunde heeft meer kans van slagen, maar is commercieel net zo kwetsbaar als de bestaande tijdschriften. Een fusie zou het aantal abonnees nauwelijks ophogen. Nog afgezien van de monopoliepositie die zo’n tijdschrift onbedoeld en ongewild krijgt.

Tijdschriften komen, tijdschriften vergaan. Zo is nu voor de medievisten Queeste in aantocht. Kan De Nieuwe Taalgids weer wat abonnees afboeken want als medievist krijg je bij Queeste meer waar voor hun geld. Voor de redactie van Millennium – een heel aardig blad – zal het er ook niet makkelijker op worden, die doen namelijk al in de Middeleeuwen en hebben bij gebrek aan abonnees dit jaar een forse stap terug moeten zetten.

Moraal. Het verkavelingssyndroom, in combinatie met misplaatste zuinigheid en het fotokopieerapparaat richten tussen nu en zeer binnenkort een ravage onder onze vaktijdschriften aan. Wie in de toekomst wil publiceren moet zich nu abonneren. Op welk(e) tijdschrift(en) kan me niet schelen. Maar abonneer je in elk geval op het tijdschrift waarin je publiceert.

Al lid van de vakbond? Of wachten we eerst op onze ontslagbrief, want anders is het toch maar zonde van je geld.

Willem Kuiper.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 20 Dec 1993 16:29:31 +0100 (MET)
From: Roland de Bonth <deBonth@LETT.KUN.NL>
Subject: Lit: 9312.10: Bundel "Five hundred years of foreign language teaching in the Netherlands. 1450-1950"

Beste Neder-l-abonnee,

Onlangs verscheen bij de Stichting Neerlandistiek VU het tiende deel van de reeks Cahiers voor taalkunde met de Engelse titel: “Five hundred years of foreign language teaching in the Netherlands. 1450-1950”. In het voorwoord van deze bundel geven de redacteuren Jan Noordegraaf en Frank Vonk te kennen dat hij beschouwd moet worden als een bescheiden bijdrage aan de geschiedenis van het vreemde-talenonderwijs in de Nederlanden. De acht opstellen die te samen deze bundel vormen zijn geschreven door leden van het Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde. Dit cahier, aldus de redacteuren, “allows a glance at the amount of work that has been done in the Netherlands and which still remains to be done”.

De inhoud ervan volgt hieronder:

 • Frank Vonk & Jan Noordegraaf.
  How to Teach a Foreign Language? A few remarks on an unending quest. Blz. xi-xxv.
 • Marijke J. van der Wal.
  Teaching Latin and Observing the Dutch Vernacular: Exercitium Puerorum (1485). Blz. 1-12.
 • Gerard J. Luhrman.
  Erasmus and Foreign Language Acquisition. Blz. 13-26.
 • Irene E. Zwiep.
  The Unbearable Lightness of Hebrew. Didactic trends in seventeenth-century Dutch grammars of Biblical Hebrew. Blz. 27-55.
 • Pieter Loonen.
  Nathanuel Duez as an example of a distinguished language master in the seventeenth century. Blz. 57-66.
 • Frans Wilhelm.
  Training Foreign Language Teachers in the Netherlands (1795-1970). An historical outline. Blz. 67-87.
 • Arthur J. van Essen.
  The Study of Modern Foreign Languages at Groningen. 1876-1914. Blz. 89-104.
 • Frank Vonk.
  Between School and University. The study of German in Utrecht. 1876-1921. Blz. 105-130.

De bundel wordt besloten met een index nominum en een index rerum.

Geinteresseerden kunnen dit tiende deel uit de reeks Cahiers voor taalkunde, dat f25,- kost, bestellen bij:

Stichting Neerlandistiek VU
De Boelelaan 1105
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam

Tot slot wil ik alle Neder-l-abonnees prettige kerstdagen en een voorspoedig 1994 toewensen.

Met vriendelijke groeten,

Roland de Bonth
(vakgroep Nederlands, KUN)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 22 Dec 1993 03:46:21 +0100 (MET)
From: a3@a3.hacktic.NL (Adri Verhoef)
Subject: Med: 9312.11: Tekst van Het Groot Dictee Der Nederlandse Taal (1993)

Het decembergevoel.

December is sinds mensenheugenis een maand van nerveuze verwachting.

Door de ongegeneerde activiteiten van de commercie word je de lang verbeide komst van Sinterklaas tegenwoordig al ruim van tevoren gewaar, terwijl ook de serene geneugten van het kerstfeest al vroeg tot vermoeiens toe worden tentoongespreid.

Vroeger trad de steile gestalte van de filantropische bisschop met minzame nijgingen de huiskamer binnen, waar hij met veel egards werd ontvangen; hij werd steevast gee”scorteerd door een fre^le Zwarte Piet, die met een takkenbos van rijshout olijk dreigde slechteriken te kastijden.

Kinderen, die zich eerst vermeiden met ganzenborden of bij het kaartspel elkaar halsstarrig de zwartepiet trachtten toe te spelen, plachten doodstil te worden; ze wachtten lijdzaam af of zij getrakteerd zouden worden op saffraangeel suikergoed, frambozerood marsepein, of minuscule pakketjes.

Op sinterklaasavond regende het dure cadeaus: portefeuilles van slangeleer, porseleinen eau-de-cologneflesjes, esthetisch gevormde bonbonnie’res, cameee”n met relie”fs, sjaals van shantoeng of kasjmier.

Tegenwoordig lijkt de goedheilig man het veld te moeten ruimen ten gunste van de kerstman; deze schrijdt steeds vaker ten aanschouwen van velen door drukke winkelcentra, tenzij buiig weer dat ten enenmale verhindert.

Deze ontwikkeling kan de doodsteek betekenen voor het collectieve dichterschap in dienst van het Sint-Nicolaasrijm – o droefenis!

Wat hebben wij niet, in onze puberteit en nog lang daarna, ons best gedaan om een woordenbrij te cree”ren vol zoetgevooisde cliche’s en uitentreuren herhaalde rijmelarijen!

Het feest van Kerstmis, eens allerwegen een devoot festijn met dennetakken en mistletoe, wordt steeds meer naar Noordamerikaans voorbeeld gemodelleerd – een hard gelag voor sensibele asceten en puriteinen, die nooit ofte nimmer willen meedoen aan te veel nieuwlichterij.

Mijter en tabberd, hulstguirlandes en engelenhaar – zij bepalen het decembergevoel, maar hoe lang nog?

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 12 Dec 1993 17:01 +0100 (MET)
From: Rob Schreuder <schreude@MPI.NL>
Subject: Med: 9312.12: CELEX CD-ROM met o.a. Nederlandse lexicologische database

Ter informatie stuur ik onderstaand bericht, deels Engels, deels Nederlands, naar Neder-L.

Rob Schreuder, Max Planck-Instituut, Nijmegen.


This message is posted to announce the release of a CD-ROM with lexical data by the Dutch Centre for Lexical Information which can be obtained from the Linguistic Data Consortium.

CONTENTS AND AVAILABILITY OF THE CD-ROM

The CD-ROM, which contains the CELEX lexical databases of English (version 2.5), Dutch (version 3.1) and German (version 2.0), is now available for research purposes from the Linguistic Data Consortium for $150. For each language, the CD-ROM contains detailed information on the orthography (variations in spelling, hyphenation), the phonology (phonetic transcriptions, variations in pronunciation, syllable structure, primary stress), the morphology (derivational and compositional structure, inflectional paradigms), the syntax (word class, word-class specific subcategorisations, argument structures), and word frequency (summed word and lemma counts, based on recent and representative text corpora) of both wordforms and lemmas (English: 52446 lemmas, 160594 wordforms; German: 50708 lemmas, 359611 wordforms; Dutch: 124136 lemmas, 381292 wordforms). Postscript files describe the available lexical information in detail.

The original Celex databases can be consulted interactively either by using the SQL*PLUS query language within an ORACLE RDBMS environment, or by means of the specially designed user interface FLEX. The databases on this CD-ROM have not been tailored to fit any particular database management program. Instead, the information is presented in a series of plain ASCII files in a UNIX directory tree that can be queried with tools such as AWK or ICON. Unique identity numbers allow the linking of information from different files. As in the original databases, some kinds of information have to be computed on-line. Wherever necessary, AWK functions have been provided to recover this information. README files specify the details of their use.

The CD-ROM is mastered using the ISO 9660 data format, with the Rock Ridge extensions, allowing it to be used in VMS, MS-DOS, Macintosh (*) and UNIX environments.

Anyone who would like to purchase the CD-ROM should send a check or purchase order made payable to the “Trustees of the University of Pennsylvania” to

Judith Storniolo
Administrative Assistant, LDC
Linguistic Data Consortium
441 Williams Hall
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA 19104-6305
storniol@unagi.cis.upenn.edu
Tel: +1/215/898-0464 Fax: +1/215/573-2175

(*) If someone has a Mac with a cdrom drive that was obtained before 12/92, and has not installed any system upgrades since that date, then that system will not be able to read the CELEX CD-ROM. In such a case, all that is needed is to obtain the upgraded driver software (a very small amount of code), and copy it onto the system in place of the existing driver. The upgrade can be obtained as follows:

Connect to ftp server: ftp.apple.com
Go to directory: dts/mac/sys.soft/cdrom
Get file: cd-rom-setup

GETTING INRTODUCTORY INFORMATION ON THE CD-ROM

Further details concerning the lexical databases can be obtained by anonymous ftp from the LDC as follows:

connect to: ftp.cis.upenn.edu
go to directory: pub/ldc
set transfer mode: binary
get file: celex.info.tar.Z

This file, which corresponds to Chapter 1 of the CELEX User Guide written by Gavin Burnage and which is subject to CELEX copyright, can be decompressed and output to a postscript-capable printer. The content of this document should provide answers to most questions regarding the content and use of CELEX.

Persons outside of Europe who are interested in CELEX, but are unable to retrieve and print the introductory text themselves, may request a hard copy of the document from the LDC.

Persons in Europe who want a hard copy of the document mailed to them, and anyone who still has technical questions after reading the document, should direct their inquiries to:

Richard Piepenbrock
CELEX Project Manager
Max-Planck-Institut fuer Psycholinguistik
Wundtlaan 1
6525 XD NIJMEGEN
The Netherlands

Tel: (+31) (0)80 – 615797
Fax: (+31) (0)80 – 521213

EARN/BITNET: celex@hnympi51
Internet: celex@mpi.nl
SURFNET: celex::celexmail
JANET: celex%hnympi51@uk.ac.earn-relay

Apart from making the introductory text freely available, the LDC is not equipped to provide detailed replies as to technical details of the CELEX CD-ROM. Please contact the LDC only if you need assistance in obtaining the document, or would like to purchase the disc.

APPENDIX: EEN OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE DATABASE

Wanneer de gebruiker de Nederlandse database wil raadplegen, moet allereerst een keuze worden gemaakt uit twee zogenaamde ‘lexicontypes’:

 • een lemma-lexicon
 • een woordvormen-lexicon

Elk lexicontype maakt gebruik van een specifiek soort ingangen. Het CELEX lemma-lexicon lijkt het meest op een traditioneel woordenboek: elke ingang in dit lexicon vertegenwoordigt een groepje bij elkaar horende geonflecteerde woorden. In een lexicon kan een lemma worden gerepresenteerd door middel van een hoofdwoord (vgl. traditionele woordenboek-ingangen), zoals bijvoorbeeld ‘lopen’ of ‘hersenen’, of door middel van een taalkundige stam, zoals bijvoorbeeld ‘loop’ of ‘hersen’. Het woordvormen-lexicon levert alle geonflecteerde woorden op: elke ingang in het lexicon is een inflectionele variant van het corresponderende hoofdwoord, dan wel de corresponderende stam. Oftewel, een woordvormen-lexicon bevat woorden als ‘loop’, ‘loopt’, ‘lopen’, ‘liep’, ‘gelopen’ enzovoort.

Voor deze beide lexicontypes geldt dat er vervolgens een willekeurig aantal kolommen gekozen kan worden — op basis van ongeveer 200 beschikbare kolommen — met informatie over de orthografie, fonologie, morfologie, syntaxis en frequentie van de ingangen. De paragraaf ‘Lexicale Gegevens, Nederlands’ geeft een globaal overzicht van de gegevens die voor de verschillende lexicontypes beschikbaar zijn. Een compleet overzicht van de mogelijkheden is beschreven in de CELEX User Guide.

Naast het lemma-lexicon en het woordvormen-lexicon bevat de CELEX database nog twee andere lexicontypes: het afkortingen-lexicon en het INL-corpustype-lexicon. Het afkortingen-lexicon bevat een verzameling van afgekorte vormen zoals bijvoorbeeld ‘gem.’ voor ‘gemeubileerd’ of ‘gemiddeld’. Het INL-corpustype-lexicon bevat informatie die gekoppeld is aan specifieke items uit het tekstcorpus (ter grootte van circa 42 miljoen woorden) dat recentelijk door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden (INL) is samengesteld. Zo’n lexicon bevat feitelijk een lijst woorden die in minimaal twee teksten van dit INL-corpus voorkomen, tezamen met hun frequenties.

LEXICALE GEGEVENS, NEDERLANDS

De lexicale gegevens die bij de ingangen van de verschillende Nederlandse lexicontypes gekozen kunnen worden, zijn onderverdeeld in de categoriekn orthografie, fonologie, morfologie, syntaxis en frequentie. In een afzonderlijke paragraaf zijn voorbeelden van gegevens uit deze categoriekn opgenomen.

-------------------------------------------------------------------------
Orthografie   - met of zonder diacritische tekens
(spelling)    - met lettergreepgrenzen/afbreekposities
                 - alternatieve spellingwijzen
                 - aantallen letters/lettergrepen
 
Fonologie    - fonetische transcripties (in SAMPA notatie of Computer
(uitspraak)    Phonetic Alphabet (CPA) notatie) met:
                      - lettergreepgrenzen
                      - klemtoonaanduiding
                 - klinker-/medeklinkerpatronen
                 - aantallen fonemen/lettergrepen
 
Morfologie    - Derivationeel/compositioneel:
(woordstructuur)   - opdeling in stammen en affixen
                      - vlakke of hikrarchische representaties
                 - Inflectioneel:
                      - stammen en hun inflecties
 
Syntaxis     - woordklasse
(grammatica)   - subcategorisaties per woordklasse
 
Frequentie    - INL-frequentie, syntactisch en (waar nodig)
                   semantisch gedisambigueerd
-------------------------------------------------------------------------

ENKELE VOORBEELDEN, NEDERLANDS

Een willekeurige zoekopdracht op een klein Nederlands lemma-lexicon (d.w.z. met een zeer beperkt aantal kolommen) levert bijvoorbeeld het volgende resultaat op:

----------------------------------------------------------------------
Hoofdwoord   Uitspraak     Morfologie:       M: Kl Freq
                                  Structuur        Kl
--------------- ----------------- ------------------------ --- -- ----
cel       "sEl       (cel)          N  N 1958
celachtig    "sEl-Ax-t@x    ((cel),(achtig))     Nx A   2
celgrootte   "sEl-Gro:-t@   ((cel),((groot),(te)))  NAx N   2
celkern     "sEl-kErn     ((cel),(kern))      NN N  18
cellenstructuur "sE-l@-str}k-ty:r ((cel),(en),(structuur)) NxN N   4
celstof     "sEl-stOf     ((cel),(stof))      NN N   6
celstofluier  "sEl-stOf-l/I-j@r (((cel),(stof)),(luier)) NNN N   0
celtherapie   "sEl-te:-ra:-pi: ((cel),(therapie))    NN N  23
celvormig    "sEl-vOr-m@x   ((cel),(vorm),(ig))   NNx A   0
celweefsel   "sEl-we:f-s@l   ((cel),((weef),(sel)))  NVx N   4
----------------------------------------------------------------------

Een voorbeeld van een gedeelte van een klein Nederlands woordvormen-lexicon, met de inflectionele varianten van de hoofdwoorden uit het vorige voorbeeld, is weergegeven in de volgende tabel:

------------------------------------------------------------------------
Woord      Afbreking       Uitspraak      Kl Type  Freq
--------------- --------------------- ------------------- -- ------ ----
cel       cel          "sEl        N ev   1276
cellen     cel-len        "sE-l@       N mv   677
celletje    cel-le-tje      "sE-l@-tj@     N dim/ev  5
celletjes    cel-le-tjes      "sE-l@-tj@s     N dim/mv  0
celachtig    cel-ach-tig      "sEl-Ax-t@x     A pos    0
celachtige   cel-ach-ti-ge     "sEl-Ax-t@-G@    A pos/+e  2
celgrootte   cel-groot-te     "sEl-Gro:-t@    N ev    2
celkern     cel-kern       "sEl-kErn      N ev    9
celkernen    cel-ker-nen      "sEl-kEr-n@     N mv    9
cellenstructuur cel-len-struc-tuur  "sE-l@-str}k-ty:r  N ev    4
celstof     cel-stof       "sEl-stOf      N ev    6
celstofluier  cel-stof-lui-er    "sEl-stOf-l/I-j@r  N ev    0
celstofluiers  cel-stof-lui-ers   "sEl-stOf-l/I-j@rs N mv    0
celtherapie   cel-the-ra-pie    "sEl-te:-ra:-pi:  N ev    23
celtherapiekn  cel-the-ra-pie(-e|k)n "sEl-te:-ra:-pi:-j@ N mv    0
celvormig    cel-vor-mig      "sEl-vOr-m@x    A pos    0
celvormige   cel-vor-mi-ge     "sEl-vOr-m@-G@   A pos/+e  0
celweefsel   cel-weef-sel     "sEl-we:f-s@l    N ev    4
------------------------------------------------------------------------

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 15 Dec 1993 17:21:29 +0100 (MET)
From: Ale de Boer <dboer@let.rug.nl>
Subject: Lit: 9312.13: Yearbook Language and Cognition 3, University of Groningen

LANGUAGE AND COGNITION 3. YEARBOOK 1992 OF THE RESEARCH GROUP FOR THEORETICAL AND EXPERIMENTAL LINGUISTICS OF THE UNIVERSITY OF GRONINGEN

Recently, the third Yearbook of the Research Group for Theoretical and Experimental Linguistics has appeared, entitled Language and Cognition 3. The book contains 26 original contributions on a wide variety of topics such as theoretical syntax, semantics and phonology, cognitive linguistics, first and second language acquisition, psycholinguistic research and computational linguistics.

The articles contained in the Yearbook are:

 • Werner Abraham, The Focus Interface Hypothesis and the historical decay of the verbal genitive in German
 • Reineke Bok-Bennema, Native prefixoids in Spanish
 • Bert Bos, Looking for Text on the Internet
 • Leonie Bosveld-de Smet, Indefinite subjects in French and the stage-level versus individual-level predicates
 • Elly van Gelderen, Gerunds in the early twentieth century
 • Anastasia Giannakidou, KANENAS and TIPOTA: talking about nothing (or anything) in Modern Greek
 • Dicky Gilbers, Liquids
 • Petra Hendriks, Comparatives and Monotonicity
 • Jack Hoeksema, As (of) yet
 • Helen de Hoop, Semantics and the N400
 • Edith Kaan, Event-related brain potentials and the study of syntax
 • Henny Klein, ‘Vrijwel’, ‘nauwelijks’ and the negative side of the absolute
 • Wim Kosmeijer, The status of Agr in the Scandinavian languages
 • Charlotte Koster, Pseudo-errors in the acquisition of pronominals
 • Jan Koster, Structure-preservingness and the end of transformationalism
 • Liesbeth Laport, Cognitive aspects of quantification
 • Karen Lattewitz, A minimalist view on verb raising
 • Klarien van der Linde, Vowel errors in Down’s syndrome: deviation or delay
 • Sjaak de Mey, RAMs and the possible world analysis of belief
 • Arie Molendijk, Temporal Orientation
 • Margaret Polomska and Herman Wekker, The problem of evidence in L2 acquisition
 • Victor Sanchez Valencia, Ton van der Wouden and Frans Zwarts, Polarity and the flow of time
 • Jaume Sola, A uniform analysis of SELF elements
 • Marjolijn Verspoor, To-infinitive and NP XP constructions: a cognitive analysis
 • Frank Wijnen en Gerard Bol, The escape from the infinitive stage
 • Ron van Zonneveld, Tandem arguments

The Yearbook 1993 costs fl. 40,– (US$ 21.00). This does not include handling and postage (fl. 6,– in the Netherlands, fl. 8,50 abroad). Those of you who want to obtain a copy can send a message to yearbook@let.rug.nl, or directly to Uitgeverij Passage, the publishing company that takes care of the distribution of the Yearbook. (Address: Uitgeverij Passage, P.O. Box 216, 9700 AE Groningen). There are also some copies available of last year’s yearbook, Language and Cognition 2, which costs fl. 37,50 (handling and postage not included, rates as above). For more information, contact one of the editors or yearbook@let.rug.nl.

The editors of Language and Cognition 3
Ale de Boer, Jelly de Jong and Rita Landeweerd
Department of English/Department of Linguistics/Department of Romance
Languages
University of Groningen
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Phone: (050) 635623
e-mail: dboer@let.rug.nl, julia@let.rug.nl, landewrd@let.rug.nl


Ale de Boer, Department of English, University of Groningen
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 E-mail: dboer@let.rug.nl
9712 EK Groningen The Netherlands

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 21 Dec 1993 13:27:56 +0100
From: J.M.J. Sicking <SICKING@let.rug.nl>
Subject: Med: 9312.14: Nascholingscursus voor neerlandici: de behandeling van historische letterkunde op school

Docenten van het Nederlands Instituut van de RUG geven in de periode januari-maart een nascholingscursus met als onderwerp: de behandeling van de historische letterkunde op school. Daarbij worden heel concreet onderwerpen behandeld die zich goed lijken te lenen als leerstof. De cursus wordt gegeven op de maandagavonden, van 19.30-21.30 uur, in de collegezaal op de 4e verdieping van de Universiteitsbibliotheek. Men kan zich opgeven bij het ILO, Westersingel 14, Groningen; tel. 050/636750.

J.M.J. Sicking

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 24 Dec 1993 01:30:12 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Rea: 9312.15: Nederlandstalige nieuwsbronnen (n.a.v. Vra: 9312.02): InterNetKrant, LISTSERV-archieven, Nederlandse CampusInformatieSystemen (of: Gophers), Netnews nieuwsgroepen 'nlnet.taal' en 'soc.culture.netherlands', (elektronische) SURFnet Gids 1993, VU-Teletekst en de Vlaamse MSR-mailserver

Jean-Jacques Rajter stelde de vraag (Vra: 9312.02) of er naast de InterNetKrant nog andere elektronische Nederlandstalige nieuwsbronnen bestaan. Voor hem en andere Neder-L-abonnees wil ik op een rijtje zetten welke Nederlandstalige informatiediensten ikzelf regelmatig raadpleeg. Ik hoop dat mijn tekst en uitleg, die ik in razend tempo aan het intikken ben, enigszins te volgen is. Laat het mij weten als u nadere informatie wenst en vergeeft u mijn gehaastheid. Ik wil dit bulletin voor de feestdagen de deur uit hebben! Extra aandacht wil ik nu al vestigen op de de Belgische MSR-mailserver die dagelijkse Nederlandse samenvattingen van voornamelijke Belgisch nieuws naar abonnees stuurt. Daarover vindt u informatie aan het eind van dit bericht.

InterNetKrant

De dagelijks verschijnende elektronische InterNetKrant met een weergave van het belangrijkste Nederlandse nieuws, doorgaans gehaald uit de Volkskrant, kunt u op verschillende manieren inzien. Deze krant vindt u o.a. in de newsgroup ‘soc.culture.netherlands’ en op de Gopher van de VU Amsterdam (ohrid.cca.vu.nl). Nadere informatie over de Internetkrant vindt u in Neder-L-artikel 9306.06.

LISTSERV-archieven

Aan dit onderwerp wil ik slechts enkele zinnen wijden. Veel elektronische distributielijsten en tijdschriften, waaronder Neder-L, worden via e-post onder abonnees verspreid door ‘listservers’, elektronische postagentschappen, van het wereldwijde EARN/Bitnet- netwerk, dat verweven is met het ‘world wide network’ Internet. Veel uitgaven/berichten van distributielijsten en tijdschriften van Nederlandse origine zijn op een computer van de Nederlandse netwerkorganisatie SURFnet bv opgeslagen en kunnen daar permanent geraadpleegd worden. U kunt deze computerbestanden het best raadplegen door contact te leggen met het (Gopher-)informatiesysteem van SURFnet: gopher.nic.surfnet.nl. De bestanden staan in de directory: SURFnet Informatie/LISTSERV archieven

Nederlandse CampusInformatieSystemen (of: Gophers)

Alle universiteiten en enkele hogescholen in Nederland beschikken over campusinformatiesystemen (afkorting: CIS’en), die doorgaans nog in opbouw zijn of een test-status hebben. De meeste CIS’en bevatten ‘lokale’ informatie, en derhalve Nederlandstalig nieuws, over diverse aangelegenheden die op de ‘lokale’ campus spelen. Doorgaans bieden ze ook direct toegang tot diverse computer- en informatiesystemen, waarvan de OPC’s (elektronische bibliotheekcatalogi) misschien wel de bekendste zijn. De meeste campusinformatiesystemen zijn gebouwd met het computerprogramma ‘Gopher’. Daarom worden die CIS’en ook wel aangeduid als ‘Gopher-sites’ of, nog korter, ‘Gophers’. De Nederlandse en buitenlandse Gophers zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor het heel eenvoudig is om van het ene CIS naar het andere te springen. Een veel geraadpleegde Gopher is die van de Nederlandse SURFnet bv: gopher.nic.surfnet.nl. Die Gopher biedt o.a. toegang tot veel andere Nederlandse CIS’en en bevat zelf veel interessant Nederlandstalig nieuwsmateriaal. Ik besef dat dit wel erg korte, gehaaste informatie is. Weet u getroost: elke computerondersteuner of -goeroe in uw buurt zal u kunnen vertellen hoe u kunt ‘Gopheren’. En natuurlijk is daar ook nog altijd de Gids door SURFnet als informatiebron.

Netnews nieuwsgroepen ‘nlnet.taal’ en ‘soc.culture.netherlands’

Op het wereldwijde computernetwerk Internet bestaan enkele duizenden nieuwsgroepen. Een nieuwsgroep (‘newsgroup’) is een verzameling elektronische-postberichten of computerbestanden van Internet- gebruikers over een bepaald thema. Internet-gebruikers die zich geroepen voelen berichten de wijde (netwerk)wereld in te sturen, kunnen die langs elektronische weg posten in de daarvoor open staande nieuwsgroepen. De berichten die naar newsgroups worden gestuurd, worden gedurende een beperkte tijd, soms maar een week, op een of meer Internet-computers (‘servers’) opgeslagen en kunnen daar door miljoenen Internet-gebruikers vanaf hun eigen computers (‘clients’) worden ingezien en desgewenst worden overgeheveld naar die computers. De newsgroup-berichten worden dus niet naar abonnees gestuurd. Nee, de Internet-gebruikers moeten zelf naar de nieuwsgroepen toe gaan en kijken of er berichten van hun gading op staan. Alle nieuwsgroepen tesamen vormen het ‘netnieuws’: ‘netnews’ of ‘usenet’. Het zal wel ingewikkelder liggen, maar dat is mijn samenvatting van het geheel. Nieuwsgroepen zijn meestal niet ‘gemodereerd’, dat wil zeggen: voorzien van een redactie die beslist of een bericht kan of mag worden geplaatst. Het gevolg is dat de meest uiteenlopende berichten gepost kunnen worden in een nieuwsgroep. U kunt wel raden waar dat o.a. toe heeft geleid: sex-nieuwsgroepen als ‘alt.sex.bestiality’, ‘alt.sex.bondage’, ‘alt.binaries.female’, ‘alt.binaries…’), allen deel uitmakend van de hoofdnieuwsgroep ‘alt’, bevatten vaak berichten met bijvoorbeeld (in uuencode-formaat) foto’s (GIF-, JPEG-formaat), filmpjes (DL-, MPEG-formaat). Ze bieden sexuele varianten die qua spellingwijze niet zouden misstaan in Het Groot Nationaal Dictee. Dergelijke berichten worden veelvuldig overgeheveld van de servers naar de client-computers. Het gevolg is dat de computernetwerkwegen hierdoor in de spits vaak zo overbelast raken, dat ze vaak nauwelijks meer begaanbaar zijn!

Uw geliefde tijdschrift Neder-L wordt sinds enige tijd ook via een Internet-newsgroup verspreid: bit.lang.neder-l. Nadere gegevens daarover vindt u in Neder-L-artikel 9306.07. Er zijn, of moet ik hypercorrect zeggen: er is, een paar nieuwsgroepen die Nederlandstalig nieuws bevatten: nlnet en soc.culture.netherlands, in de ‘soc’-groep. Nlnet bevat enkele sub-nieuwsgroepen. Dat zijn op dit moment: nlnet.aio, nlnet.announce, nlnet.comp, nlnet.culinair, nlnet.markt, nlnet.misc, nlnet.muziek, nlnet.pico, nlnet.sport (recent bericht in die nieuwsgroep: “Cruijff gaat naar PSV. Hij wil een jaar niets met voetbal te maken hebben.”), nlnet.taal en nlnet.test. Nlnet.taal biedt soms interessante bijdragen, maar is minder serieus, zo u wilt levendiger, dan bijvoorbeeld Neder-L. Logisch, nlnet.taal staat wereldwijd open: iedereen kan er zijn vragen en opmerkingen kwijt. Hier volgt een willekeurig voorbeeld van een bericht uit nlnet.taal, zonder ook maar enig oordeel daarover te willen vellen of suggereren:

> Newsgroups: nlnet.taal
> Path: sci.kun.nl!sun4nl!hacktic!a3.hacktic.nl!a3
> From: a3@a3.hacktic.nl (Adri Verhoef)
> Subject: "Puur of gemixed"
> Organization: A3, Bilthoven, The Netherlands
> Date: Sun, 19 Dec 1993 20:46:58 GMT
> Message-ID: <CIAv2C.CJ4@a3.hacktic.nl>
> Lines: 12
>
>
In de STER-reclame voor Bacardi (vlak voor een aflevering van Mr Bean) werd ik opgeschrikt door de tekst
>
>
“Puur of gemixed”
>
>
terwijl dat volgens mij “Puur of gemixt” dient te zijn.
>
>
(Vb.: De gemixte drankjes stonden ’s avonds voor ons klaar.)
>
>
A-doei, Adri
>
>
PS. Het Dictee: 20.

Ik betwijfel of de nlnet-nieuwsgroep voor alle Internet-gebruikers toegankelijk is. Maar ik verwacht dat over enige tijd die nieuwsgroep ontsloten wordt via Nederlandse (campus)informatiesystemen die gebouwd zijn met Gopher. Ik houd u op de hoogte. Als u wilt weten of u het ‘netnews’ kunt raadplegen, moet u zich wenden tot uw lokale computerondersteuners. (Tip: als u op uw computer of terminal het commando ‘netnews’ intikt, heeft u een kleine kans dat u toegang krijgt tot de duizenden netnews-nieuwsgroepen.) De (papieren) SURFnet Gids 1993 biedt eveneens de nodige informatie.

(Elektronische) SURFnet Gids 1993

De elektronische versie van de SURFnet-Gids staat op de Gopher van SURFnet: gopher.nic.surfnet.nl. De Gids kan daar ondermeer trefwoordgewijs worden doorzocht en biedt antwoorden op vrijwel alle vragen over computernetwerk-faciliteiten. Nadere informatie wordt u geboden in ondermeer Neder-L-artikel 9311.14.

VU-Teletekst

‘Teletekst’ van het campusinformatiesysteem van de VU Amsterdam biedt in computerformaat de Teletekst-pagina’s (vaak met zeer recent nieuws!) die via de Nederlandse TV-kanalen TV-1, TV-2 en TV-3 kunnen worden geraadpleegd. VU-Teletekst is o.a. bereikbaar via de Gopher op ohrid.cca.vu.nl in de directory:
Campus Informatie Vrije Universiteit/Nieuws/Teletekst IN AANBOUW Andere Nederlandse Gophers, waaronder het campusinformatiesysteem van de KU Nijmegen (daar ben ik projectleider van), offreren meestal ook direct toegang tot VU-Teletekst in hun Nieuws-directory’s. VU- Teletekst vormt een perfect medium voor Nederlanders-in-den-vreemde die geinformeerd willen worden over Nederlandse aangelegenheden en beschikken over een aansluiting op het Internet. Nadere informatie treft u aan in Neder-L-artikel 9309.04.

Vlaamse MSR-mailserver

———————-

Naar aanleiding van Jean-Jacques Rajter vraag (Vra: 9312.02) of er naast de InterNetKrant nog andere elektronische Nederlandstalige nieuwsbronnen bestaan, meldde Kristine Smets vanuit de USA <e-mail: smets@uhuru.uchicago.edu; gewoon postadres: The Center for Research Libraries Chicago, IL 60615> mij dat zij dagelijks Belgische nieuwsberichten ontvangt van een team aan de Rijksuniversiteit te Gent. Zij adviseerde mij hierover contact op te nemen met Rick Cremelie (msr@elis.rug.ac.be). Ik volgde haar raad op.

Rick Cremelie stuurde mij daarop het volgende e-post-bericht, dat ik hier in extenso weergeef:

> Date: Mon, 20 Dec 1993 12:00:07 +0100 (NFT)
> From: cremelie@ibmsp.elis.rug.ac.be (Nick Cremelie)
> Subject: Belgische nieuwsberichten
>
>
Geachte heer Salemans,
>
> Wij hebben in Vlaanderen inderdaad een nieuwsdienst die Nederlandstalig nieuws over Belgie via E-mail ter beschikking stelt. U kunt onze dienst het best vergelijken met de InterNetKrant, zij het wat beperkter omdat we wat minder medewerkers hebben. Onze nieuwsdienst wordt momenteel bijzonder geapprecieerd door zowat 150 Vlamingen (en enkele Nederlanders) verspreid over de hele wereld. Wij zijn daar al ongeveer anderhalf jaar mee bezig, en het is allemaal gestart toen een collega van mij aan de Carnegie Mellon universiteit ging studeren. Ikzelf stuurde hem regelmatig wat nieuws over Belgie via E-mail. Toen mijn collega daar nog enkele landgenoten ontmoette die in het nieuws geinteresseerd waren, zijn we een en ander gaan automatizeren. Ik heb hier een mailserver opgezet, waarvan iedereen gebruik kan maken, en waarop nieuwsberichten geplaatst worden door enkele vrijwillige redacteurs (waaronder ikzelf) van de Gentse Universiteit.
>
>
Wij hadden al vroeg het plan opgevat om de teletekst-pagina’s van de BRTN (onze nationale omroep) te gebruiken, om aldus het werk van de redacteurs te vereenvoudigen en een ruimer nieuwsaanbod te brengen. Helaas kregen wij van de BRTN hiervoor niet de nodige toelating. Daarna zijn we blijven werken met het systeem van vrijwillige redacteurs. Het blijkt in Vlaanderen wel bijzonder moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden, waarschijnlijk omdat het medium E-mail aan de meeste faculteiten nog relatief onbekend is. De huidige redactie bestaat dan ook uitsluitend uit ingenieurs die dagelijks met computers werken.
>
>
Tot slot kan ik u adviseren om onze mailserver even uit te proberen. Stuur daartoe een (leeg) mailtje naar:
> msr@elis.rug.ac.be
> met in de subject-lijn (!) het woord HELP. U krijgt dan een helpfile toegestuurd met meer informatie.
>
> Iedereen kan de nieuwsberichten opvragen. Wanneer men automatische toezending verkiest, is het nodig eerst op de mailserver in te schrijven. Mocht U nog vragen hebben, laat dan niet na mij te contacteren.
>
>
Groeten,
>
>
–Nick Cremelie

Inmiddels heb ik mij geabonneerd op de Belgische nieuwsberichten. De aanwijzingen die de HELP-file mij boden waren zo helder en eenvoudig dat ik dat abonnement zonder probleem kon verwerven. Als u geinteresseerd bent in Belgische nieuwsberichten moet u er ook een abonnement op nemen!

Ben Salemans.

P.S.: Laat het mij weten als onderwerpen in dit artikel te bondig zijn behandeld. Prettige feestdagen.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9312.b --------------------------