Neder-L, no. 9311.d: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9311.d: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 30 Nov 1993 22:14:43 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9311.d -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9311.22: Leuvense Bijdragen, jrg. 82, nr. 1, 1993       |
| (2) Tyd: 9311.23: Leuvense Bijdragen, jrg. 82, nr. 2, 1993       |
| (3) Tyd: 9311.24: Leuvense Bijdragen, jrg. 82, nr. 3, 1993       |
| (4) Tyd: 9311.25: De Nieuwe Taalgids, jrg. 86, nr. 4, 1993       |
| (5) Tyd: 9311.26: De Nieuwe Taalgids, jrg. 86, nr. 5, 1993       |
| (6) Tyd: 9311.27: Tabu, jrg. 23, nr. 4, 1993              |
| (7) Tyd: 9311.28: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.22=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, jaargang 82, nummer 1, 1993.
ISSN 0024-1482.
Door: Jo van den Hauwe, ICTL, UFSIA.
Antwerpen, 4 november 1993.

 • Rene Dirven.
  Methonymy and methaphor: Different mental strategies of conceptualisation. Blz. 1-28.
  (Analyse van de verschillen tussen metonymie en metafoor m.b.t. de onderliggende mentale en conceptuele processen.)
 • Claude Vandeloise.
  The role of resistance in the meanings of thickness. Blz. 29-47.
  (Beschrijving van de semantiek van “thickness”.)
 • P. Loonen.
  A revaluation of the term ‘Low Dutch’. Blz. 49-60.
  (De auteur formuleert een antwoord op de vraag of het mogelijk is om de term ‘Low Dutch’ eenduidig en bruikbaar te definieren zonder de geschiedenis ervan geweld aan te doen.)
 • G. De Schutter.
  Klemtoonpatronen in de Nederlandse woordenschat. Blz. 61-82.
  (De auteur argumenteert dat voor de klasse van ongelede woorden in het Nederlands niet een, maar verschillende regelsets operationeel zijn om de klemtoon te bepalen.)
 • Tony Reekmans.
  Critica on a recent study of clitica: A review article. Blz. 83-91.
  (‘Review article’ van: Michael Prinz. Klitisierung im Deutschen und Neugriechischen: Eine Lexikalisch-phonologische Studie. Niemeyer, Tubingen, 1991.)
 • Boekbesprekingen (op blz. 93-144):
  . <Door Peter Hesselmann:> E.A. Metzger, M.M. Metzger (eds.). Benjamin Neukirchs Anthologie. Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auserlesener und bissher ungedruckter Gedichte Siebender Theil. Nach dem Druck vom Jahre 1727 mit einer kritischen Einleitung und Lesarten sowie einem Anhang Poetischer Staar-Stecker (1730). Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door Peter Hesselmann:> Gudrun Busch, Anthony J. Harpers (eds.). Studie zum Deutschen wiltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts. Rodopi, Amsterdam, 1992.
  . <Door Peter Hesselmann:> Walter Ernst Schafer. Moral und Satire: Konturen oberrheinischer Literatur des 17. Jahrhunderts. Niemeyer, Tubingen, 1992.
  . <Door Johan Seynnave:> Ute Hempen. Die starke Verben im Deutschen und Niederlandischen: Diachrone Morphologie. Niemeyer, Tubingen, 1988.
  . <Door G. Kolde:> Hansjorg Bisle-Muller. Artikelworter im Deutschen: Semantische und pragmatische Aspekte ihrer Verwendung. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door G. De Schutter:> Jan Nijen Twilhaar. Generatieve fonologie en de studie van de Oostnederlandse dialecten. P.J. Meertensinstituut, Amsterdam, 1990.
  . <Door D. Geeraerts:> H. Gouws. Leksikografie. Academia, Pretoria, 1989.
  . <Door E. Ellfers:> L. van Driel. De zin van de vorm. Roorda’s logische analyse en de algemene grammatica. (Proefschrift)
  . <Door F.J. Claes:> P.G.J. van Sterkensburg, e.a. Groot woordenboek van synoniemen en andere betekenisverwante woorden. Van Dale Lexicografie, Utrecht, 1991.
  . <Door A. De Meersman:> Walter J.M. Haeseryn. Syntactische normen in het Nederlands: een empirisch onderzoek naar volgordevarianten in de werkwoordelijke eindgroep. (Proefschrift, 1990)
  . <Door A. Schwartz:> Bettina Giese. Untersuchungen zur sprachliche Tauschung. Niemeyer, Tubingen, 1992.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.23=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, jaargang 82, nummer 2, 1993.
ISSN 0024-1482.
Door: Jo van den Hauwe, ICTL, UFSIA.
Antwerpen, 4 november 1993.

 • P. Paardekooper.
  Een Waterlantsche Trijn zat eens ajuin en schelde. Blz. 145-171.
  (Bespreking van de zogenaamde ‘verbale hendiadys’ die enkel nog voorkomt in het Afrikaans en een paar westvlaamse dialecten; voor wie niet vertrouwd is met dit begrip een voorbeeld van een verbale hendiadys: “hij zit het in z’n boek en plakt”, waar in ‘standaardtaal’ “hij zit het in z’n boek te plakken” zou worden gezegd.)
 • P. Swiggers.
  Over (Sapir) vertalen, verstaan, en recenseren. Blz. 173-184.
  (Reactie op een boekbespreking in De Nieuwe Taalgids 84/5 –door W. Zonneveld– van een boek van de auteur: “Taal” (Peeters, Leuven, 1988), wat een vertaling is van E. Sapirs “Language” uit 1921.)
 • Dirk Geeraerts, Peter Bakema.
  De prismatische semantiek van idiomen en composita. Blz. 185-226.
  (Semantische analyse van idiomen en samenstellingen m.b.t. syntagmatische en paradigmatische betekenisaspecten.)
 • Alan R. Deighton.
  The sins of Saint John of Beverly: The case of the Dutch ‘volksboek’ Jan van Beverley. Blz. 227-246.
  (Bespreking van Jan van Beverley, volksverhaal gedruk door Thomas van der Noot in Brussel, begin 16de eeuw.)
 • Boekbesprekingen (op blz. 247-284):
  . <Door Gotthard Lerchner:> W. Heinemann, D. Viehweger. Textlinguistik: Eine Einfuhrung. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door J. Deschamps:> L. Wintgens. Weistumer und Rechtstexte im Bereich des Herztogtums Limburg: Quellen zur Regionalgeschichte 14. – 18. Jahrhundert. Grenz-Echo, Eupen, 1988.
  . <Door A. Berteloot:> J.P. Heersche. Syntactische verschijnselen in het Vroegmiddelnederlands: Een onderzoek naar de bouw van begin- en eindgroep in enkele typen bijzinnen in dertiende-eeuws ambtelijk proza. (Proefschrift, 1991).
  . <Door W. Sanders:> Jurgen Macha. Sprache und Witz: Die komische Kraft der Worter. Dummlers, Bonn, 1992.
  . <Door Eckard Rolf:> Kun Tao. Syntaktische Untersuchungen zum Adjektivgebrauch in der deutschen Gegewartssprache: Am Material von literarischen Texten Heinrich Bolls”. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door H.M. Hermkens:> J.L.M. Hulsker. Petrus Montanus’ Spreeckkonst (1635) nader besproken: Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. (Proefschrift, 1991).
  . <Door H.M. Hermkens:> P.C. Hoofts Reis-heuchenis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door dr. J. De Lange, met medewerking van drs. A.J. Huijskes. Amsterdam, 1991.
  . <Door Ulrich Schroter:> Hans Tyrdler. 1990. Wortfelder und lexikalischen Interferenz in der Sprachinselmundart von Lusern (Trentino). Steiner, Stuttgart, 1990.
  . <Door U. Schroter:> Stefan J. Schierholz. Lexikologische Analysen zur Abstraktheit, Haufigkeit und Polysemie deutscher Substantive. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door U. Schroter:> Klaus-Dieter Ludwig. Markierungen im allgemeinen einsprachigen Worterbuch des Deutsches: Ein Beitrag zur Metalexikographie. Niemeyer, Tubingen, 1991.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.24=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, jaargang 82, nummer 3, 1993.
ISSN 0024-1482.
Door: Jo van den Hauwe, ICTL, UFSIA.
Antwerpen, 4 november 1993.

 • Frans van Coetsem.
  The Old High German Vowel Shift anew. Blz. 289-303.
  (Beschrijving van dit taalveranderingsproces.)
 • Odo Leys.
  Reflections on the German Case System. Blz. 305-328.
  (De auteur betoogt dat ‘in principe’ de verschillende functies van de Duitse naamvallen nominatief, accusatief en datief teruggevoerd kunnen worden tot een algemeen en polyseem concept.)
 • Xavier Dekeyser.
  It was more lyke to Dutche than Englysshe: Some reflections on William Caxton’s prologue to his Eneydos (1490). Blz. 329-332.
 • Rudi Gebruers.
  Der Mythos der Situation valenz. Blz. 333-362.
  (‘Review article’ over: A. Storrer. Verbalenz, theoretische und methodische Grundlagen ihrer Beschreibung in Grammatikopgraphie und Lexikographie”. Niemeyer, Tubingen, 1992.)
 • Thomas Bein.
  Walter von der Vogelweide: ein ‘unheimlich naher Zeitgenosse’: Werkprofil und nationalsozialistische Missdeutung. Blz. 363-381.
 • Boekbesprekingen (op blz. 383-424):
  . <Door Bob Duijvestijn:> A.M. Duinhoven. De geschiedenis van Beatrijs. HES, Utrecht, 1989.
  . <Door W. Wanmans:> Gesa Sieber-Ott. Sprachberatung – Sprachforderung – Sprachunterricht. Gabel, Hurth-Efferen, 1992.
  . <Door Walter Hoffmann:> Martin Dolch, Albrecht Greule. Historisches Siedlungsnamenbuch der Pfalz. Speyer, 1991.
  . <Door Walter Hoffmann:> Gunter Bellmann. Pronomen und Korrektur: Zur Pragmalinguistik der personlichen Refernzformen”. De Gruyter, Berlin, 1990.
  . <Door Ulrich Puschel:> Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann. Studienbuch Linguistik. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door Hartwig Franke:> Hans-Joachim Beker. Das Feld um alt. Heidelberg, 1991.
  . <Door Petra Campe:> Peter Rolf Lutzier. Major pillars of German syntax: An introduction to CRMS-theory. Niemeyer, Tubingen, 1991.
  . <Door Ludo Melis:> Ernst Herbert Schmitt. Interdialektale Versthehbarhkeit: eine Untersuchung im Rhein- und Moselfrankischen. Steiner, Stuttgart, 1992.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.25=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 86, nummer 4, juli 1993.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 23 september 1993.

 • Luuk Lagerwerf.
  Het complex van metaforen. Blz. 289-302.
  (Tweede artikel in een serie van drie over metaforen, met een problematisering van de metafoor als taalkundig begrip, en een analyse van metaforen in nominale samenstellingen.)
 • H.J. Verkuyl.
  Hoe goed en hoe fout is Van Dale? (II). Blz. 303-327.
  (Deel twee van een bespreking van verschillende jaargangen van het woordenboek, waarin de onachtzaamheid van de redactie in het representeren van pejoratieve termen wordt gekritiseerd.)
 • Peter de Bruijn & Leo Jansen.
  Een stap vooruit, twee stappen achteruit. Gezelles “Verzameld dichtwerk”. Blz. 328-339.
  (Kritische bespreking van het volledige “Verzameld dichtwerk”, dat in de afgelopen twaalf jaar is verschenen.)
 • Jacqueline de Man.
  De struikelende Venus, Hoffham, Bilderdijk en de rozen. Blz. 340-350.
  (Over literair-historische intertekstualiteit, parodistische ontleningen van Hoffham aan zowel Bilderdijk als combinaties van mythologische verhalen.)
 • Tineke ter Meer.
  Overbeke en Huygens. Blz. 351-360.
  (Bespreking van de teksteditie van Overbeke’s “Anecdota sive historiae jocosae”, waarbij wordt aangetoond dat vermeende autobiografische verwijzingen feitelijk berusten op intertekstualiteit.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Lia van Gemert:> Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk geleerde vrouw.
  . <Door Orlanda S.H. Lie:> Cultuurhistorische kaleidoscoop. Aangeboden aan prof. dr. Willy L. Braekman.
  . <Door Florus van der Rhee:> Zur Phonologie und Morphologie des Altniederla”ndischen.
  . <Door Jan Nijen Twilhaar:> Marinel Gerritsen. Atlas van de Nederlandse Dialectsyntaxis (AND).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.26=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 86, nummer 5, september 1993.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 12 november 1993.

 • G.J. Dorleijn.
  De scherven en het beeld. Over Nederlandse literatuur, een geschiedenis I: 1879-1989. Blz. 387-397.
  (Eerste in een serie van vier artikelen die de literatuurgeschiedenis in artikelen “Over Nederlandse literatuur, een geschiedenis I: 1879-1989.” recenseert.)
 • M.C. van den Toorn.
  Een beetje neerlandicus… Blz. 398-404.
  (Over een beginnende taalverandering, waarbij in bepaalde posities nominalisaties bepaald kunnen worden door een attributief gebruikt bijwoord, door overerving van argumentstructuur.)
 • S.D. Post.
  De aantekeningen van Pieter de la Ru\”e. Een achttiende-eeuwse bron voor perceptie-onderzoek op letterkundig gebied. Blz. 405-420.
  (Een selectie uit De la Ru\”es ‘Mengeling van aantekeningen…’, 1720-1742, met name het commentaar op schrijvende tijdgenoten.)
 • Peter Verstraten.
  Raskolnikow-epigoon speelt cowboy. Heldendromen en vertelprocedes in Willem Brakmans ‘Ansichten uit Amerika’. Blz. 421-434.
  (Bovengenoemde roman is postmodernistisch: het verhaal is (incoherent) geconstrueerd en de ontlening van het thema uit ‘Schuld en boete’ is zowel parodistisch als kritisch.)
 • N. van der Blom.
  Nog eens Huygens’ Delf(t). Blz. 435-436.
  (Woordgrap van Huygens blijkt een langere voorgeschiedenis te hebben.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Jan Konst:> Gregor J.M. Weber. Der Lobtopos des ‘lebenden’ Bildes. Jan Vos und sein ‘Zeege der Schilderkunst’ von 1654.
  . <Door W. Smulders:> Baudoin Yans. De God bedrogen, Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans’ filosofisch universum.
  . <Door Jan Don:> Ariane van Santen. Produktiviteit in taal en taalgebruik. Een studie op het gebied van de Nederlandse woord- vorming.
  . <Door Gerard Nas:> T. Ensink. De menselijke tekstverwerker.
  . <Door Henk Bloemhoff:> Harrie Scholtmeijer. Het Nederlands van de IJsselmeerpolders.
  . <Door Jan Bloemendal:> Arthur Eyffinger, Pim Rietbroek (ed.). The Poetry of Hugo Grotius, Original Poetry, Sophompaneas 1635.
  . <Door Gert Jan de Vries:> W.L.J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij 1903-1965.

NB: het derde artikel in de reeks over Metaforen is niet verschenen.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.27=-=-

TABU, jaargang 23, nummer 4, 1993.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, Vakgroep Nederlands, RUG.
Groningen, 28 oktober 1993.

 • Cor & Geer Hoppenbrouwers.
  De indeling van de noordoostelijke dialecten. Blz. 193-218.
  (Op basis van statistische analyse van fonologische/fonetische kenmerken worden de verwantschappen tussen dialecten in kaart gebracht.)
 • Hans Broekhuis & Marcel den Dikken.
  Chomsky’s minimalistische programma. Blz. 219-252.
  (Een overzicht van de nieuwste variant van de Chomsky-grammatica. “Het voornaamste doel van het minimalistische programma is de theorie te reduceren tot het absoluut noodzakelijke, wat inhoudt dat D- en S-structuur geelimineerd dienen te worden.”)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9311.28=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| documentatieblad werkgr. Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
|  Achttiende Eeuw:                         |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens (wacht op UFSIA-epost-adres) |
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> GEZOCHT: redacteur(s) voor Spiegel der Letteren, etc. <===== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9311.d --------------------------