Neder-L, no. 9308.a

Subject: Neder-L, no. 9308.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 20 Aug 1993 13:44:03 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9308.a -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9308.01: Waar komt de term Humboldtiaans Principe vandaan?   |
| (2) Vra: 9308.02: Informatie over OET op de basisschool gewenst     |
| (3) Med: 9308.03: Nieuws voor Amerikaanse, Canadese en andere neer-   |
|          landici                        |
| (4) Edi: 9308.04: Neder-L krijgt ISSN toegekend: ISSN 0929-6514     |
| (5) Med: 9308.05: Diverse mededelingen over de Werkgroep 18e Eeuw    |
| (6) Vra: 9308.06: Tweede SHARP-conferentie: Call for Papers       |
| (7) Vra: 9308.07: Artists & books in 18th-century Europe (Call for P.) |
| (8) Med: 9308.07: Aankondiging nieuwe H-RHETOR distributielijst     |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L.    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 12 Aug 1993 15:52:29 +0100 (MET)
From: Matthias Huening <MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl>
Subject: Vra: 9308.01: Waar komt de term Humboldtiaans Principe vandaan?

In de Nederlandse taalkundige literatuur treft men vaak de term ‘Humboldtiaans Principe’ aan. Daarmee wordt verwezen naar een soort ideale taaltoestand, nl. de een-op-een-verhouding tussen vorm en betekenis. Dat wil zeggen: elke vorm heeft maar e’e’n betekenis en een bepaalde betekenis wordt altijd door dezelfde vorm uitgedrukt. Het Humboldtiaanse Principe wordt ook wel ingeroepen ter verklaring van taalverandering: de taal ‘streeft’ a.h.w. naar een een-op-een-verhouding tussen vorm en betekenis.

In de internationale literatuur staat het verschijnsel bekend als ‘the principle of one meaning – one form’ of als ‘isomorfieprincipe’. Door Nederlandse taalkundigen wordt het echter over het algemeen Humboldtiaans Principe genoemd.

Het is (mij) onduidelijk waarop deze naamgeving berust. In de bekende bundel ‘Aspecten van taalverandering’ (1978, uitgegeven door Koefoed en Van Marle) verwijzen zowel Koefoed (blz. 61, noot 21) als Van Marle (blz. 168, noot 15) in dit verband naar Vennemann’s artikel ‘Phonetic analogy and conceptual analogy’ (1972). Die verwijst (op blz. 184) wederom naar zijn (“forthcoming”) boek ‘Zur synchronischen und diachronischen Phonologie des Deutschen’ (Muenchen, 1969), waar hij het principe in kwestie ‘Humboldt’s universal’ gedoopt zou hebben. Dit boek is echter, voor zover ik heb kunnen achterhalen, nooit verschenen. En in Von Humboldt’s geschriften zelf heb ik tot nu toe (nog?) geen passage kunnen ontdekken die de term Humboldtiaans Principe zou rechtvaardigen.

Mijn vraag is dus: Kan iemand mij vertellen waar het Humboldtiaanse Principe z’n naam aan te danken heeft?

Met vriendelijke groet,
Matthias Huening

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Matthias Huening e-mail: mhuning@rulcri.LeidenUniv.nl
Vakgroep Nederlands, RUL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 30 Jul 93 11:46:24 GMT+1000
From: Hanneke Hartkoorn <HHARTKOO@arts.cc.monash.edu.au>
Subject: Vra: 9308.02: Informatie over OET op de basisschool gewenst

Kan iemand mij info geven over tweede taalonderwijs op Nederlandse basisscholen, resultaten van OET op de basisschool en de attitude van leerlingen t.o.v. dit soort onderwijs?

Ik denk hierbij aan artikelen, eigen ervaringen, bibliografieen etc. Ik herinner mij dat er enkele maanden geleden in ‘Trouw’ een artikel stond over een onderzoek naar tweetalig kleuteronderwijs (ik geloof met arabisch). In diezelfde krant stond zo rond maart een artikel over een Limburgse basisschool waar de kleuters in het frans les kregen. Ik zit een jaar in Australie om te kijken hoe ze dat soort onderwijs hier doen.

En is er misschien iemand die mij vertellen kan of er een speciale reden is waarom volgens de Wet op het Basisonderwijs Engels pas vanaf groep 7 gegeven wordt?

Alle info is welkom, zowel via iemeel als sneelmeel.

bvd

Hanneke Hartkoorn, 21 Withers Av, Mulgrave 3170, Australie
hhartkoo@arts.cc.monash.edu.au

Groetjes van…
Hanneke Hartkoorn – – – hhartkoo@arts.cc.monash.edu.au
21 Withers Av, Mulgrave, Vic 3170, Australie, +6135460613

‘go play in a microwave !’ – Calvin and Hobbes

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 10 Aug 93 10:55:24 EDT
From: Ton.J.Broos@um.cc.umich.edu
Subject: Med: 9308.03: Nieuws voor Amerikaanse, Canadese en andere neerlandici

Graag gebruik ik Neder-L als doorgeefluik voor nieuws door en voor de Amerikaanse en Canadese neerlandici.

 • Van 1 september tot 1 december zal Marion Bloem deelnemen aan het International Writing Program van de University of Iowa (Iowa City, Iowa 52242) phone: 319 335-3856.
 • Gedegen Hollandse zuinigheid heeft ervoor gezorgd dat het ‘writer in residence’ programma in Ann Arbor is ‘afgeslankt’ tot een schrijversbezoek van een semester per twee jaar. Dit ‘Fall’-semester is er een alternatief: een cursus over Anne Frank en andere holocaust-literatuur, gedoceerd door mijzelf en Rolf Wolfswinkel, bezoekende uit Capetown Zuid Afrika. Rolf Wolfswinkel is bereid lezingen te geven aan andere universiteiten in de VS en Canada. Hij begeleidt tevens de tentoonstelling over Anne Frank, o.a. in Minnesota, Memphis en Toronto.
 • The Key West Literary Seminar houdt een panel presentation ‘Biography and autobiography’ at 2.00 pm Thursday January 13, 1994 met de Nederlandse schrijvers G.L. Durlacher, Carl Friedman en S. Dresden, onder de titel ‘The shadow of Anne frank: Jewish – Dutch Autobiography after the Holocaust’.
  Meer informatie: send SASE to KWLS, Dept.FCB, 419 Petronia Street, Key West FL 33040, fax 305-293-0482 or call 305-293-9291.

Groeten uit Ann Arbor. Ton Broos.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 18 Aug 93 13:56:12
From: Ben Salemans <U216013@HNYKUN11.URC.KUN.NL>
Subject: Edi: 9308.04: Neder-L krijgt ISSN toegekend: ISSN 0929-6514

Beste Neder-L-abonnees,

In bericht 9306.01, van juni 1993 dus, meldde ik:

Om het schrijven voor Neder-L iets aantrekkelijker te maken, zal ik een ISSN voor Neder-L aanvragen. Ik ben benieuwd of dat lukt, omdat er in Nederland nog geen elektronische tijdschriften bestaan met een ISSN. Dan zouden de bijdragen bijvoorbeeld op de diverse ‘produktielijsten’ met gepubliceerde vakliteratuur kunnen worden gezet.”

Kort daarna diende ik een verzoek tot toekenning van een ISSN in bij de Koninklijke Bibliotheek (Afd. Abonnementen, ISDS Centrum Nederland, Postbus 570, 2501 CN Den Haag). Vandaag ontving ik een brief waarin mij door dhr. G. Ruigrok van het ISDS Centrum werd medegedeeld dat vanaf 16 augustus 1993 de seriele publikatie ‘Neder-L’ staat geregistreerd onder het ISSN ‘0929-6514’. Dit ISSN zal voortaan bij de inhoudsopgave van elk Neder-L-bulletin worden vermeld. Ik hoop dat door het ISSN Neder-L als een nog ‘officieler’ tijdschrift zal worden beschouwd.

Ben Salemans

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 18 Aug 1993 16:01 MET
From: "R.P.L. Arpots, UB Nijmegen" <ARPOTS@KUNRC1.URC.KUN.NL>
Subject: Med: 9308.05: Diverse mededelingen over de Werkgroep 18e Eeuw

Een kwart eeuw geleden werd de “Werkgroep 18e Eeuw” opgericht, door o.a. Piet Buijnsters. De Werkgroep was en is bedoeld voor personen die onderzoek doen naar of geinteresseerd zijn in de Nederlandse 18e eeuw in de ruimste zin van het woord. Dus niet alleen historici vinden er een thuis, maar ook Neerlandici, literatuurhistorici, muziekhistorici, wetenschapshistorici, archiefonderzoekers enz. enz.

De “Werkgroep 18e Eeuw” geeft al 24 jaar het “Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw” uit, boordevol gegevens over de 18e eeuw. Dit jaar (1993) verschijnt de 25e jaargang van het tijdschrift, in een nieuwe omslag naar een ontwerp van typograaf Karel F. Treebus. Degenen die graag iets gepubliceerd willen hebben in het Documentatieblad, moeten zich richten tot drs. L. Palm, hoofdredacteur, p/a Instituut voor de geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe Gracht 187, Utrecht. Overigens wordt vanaf deze maand het Documentatieblad in het tijdschriftenoverzicht van Neder-L opgenomen.

Daarnaast organiseert de Werkgroep elk jaar een een- of tweedaags congres (afwisselend in Nederland en Belgie). Dit jaar vindt een een jubileumcongres plaats op 25 en 26 november 1993; een tweedaags congres!

Iedere belangstellende kan lid worden van de “Werkgroep 18e Eeuw”. Het bestuur juicht vooral het toetreden van de “jonge garde” toe (dat is uiteraard DE toekomst van de Werkgroep): studenten, aio’s en oio’s (alsmede 65-plussers) betalen HFl. 27,50 en zijn dan ook meteen abonnee van het “Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw”.

NB: de Werkgroep draait zonder winst! De contributies gaan geheel op aan het tijdschrift (zetten, drukken, portokosten, enveloppen). Er is weliswaar sprake van een uitgever, maar die beheert enkel en alleen de abonnementen van de instellingen (HFl. 50,-). Bestuur en redactie werken zonder financiele vergoeding aan Werkgroep en tijdschrift. Vandaar dat ik nu wel de moed heb de Werkgroep 18e Eeuw onder de aandacht van Neder-L te brengen.

Informatie over congres en eventueel lidmaatschap bij ondergetekende,
R. Arpots (penningmeester), De Bongerd 11, 6584 DG MOLENHOEK.

Groeten,

Robert Arpots

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 2 Aug 1993 15:23:41 -0400
From: Jonathan Rose <JEROSE@DREW.BITNET>
Subject: Vra: 9308.06: Tweede SHARP-conferentie: Call for Papers


*****************************************************************
*         SECOND ANNUAL CONFERENCE:           *
*                                *
* SOCIETY FOR THE HISTORY OF AUTHORSHIP, READING AND PUBLISHING *
*                                *
*           CALL FOR PAPERS              *
*****************************************************************

The second annual conference of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing will meet 14-16 July 1994 at the Center for the Book, Library of Congress, in Washington, DC. SHARP welcomes proposals for papers dealing with the creation, diffusion, or reception of the written word in any historical period. Conference proceedings will be in English, but papers may deal with any national literature. There are no limitations on topics, but we may organize special panels on publishers’ archives, electronic publishing, “little magazines” and other literary periodicals, pedagogy in book history, and ongoing collaborative research projects.

Proposals (two pages maximum) and inquiries concerning the conference itself should be sent to our conference host, John Y. Cole, Director, Center for the Book, Library of Congress, Washington, DC 20540, USA, telephone 202-707-5221. The deadline is 10 December 1993.

SHARP is an interdisciplinary, international society of book historians, open to academic and nonacademics alike. The membership fee for one year is $15 US/Canada, $20 elsewhere; for two years, $25 US/Canada, $35 elsewhere. If you want to join SHARP or receive a sample copy of the SHARP quarterly newsletter, contact Prof. Jonathan Rose, History Department, Drew University, Madison, NJ 07940, USA. British residents can join by sending a check for L10 (one year) or L17 (two years) to Dr. Simon Eliot, The Open University, 4 Portwall Lane, Bristol BS1 2EP, UK.

           *   *   *

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 19 Aug 93 22:11:26 EDT
From: Anne Schroder Vance <RAVEL@nervm.nerdc.ufl.edu>
Subject: Vra: 9308.07: Call for papers: artists & books in 18th-century Europe

Memo to subscribers of Neder-L:

I have proposed a session entitled “Artists and Books in 18th-century Europe” for the 1994 ASECS (American Society for 18th-century Studies) annual conference to be held in Charleston, South Carolina, March 9-13, 1994. If anyone wishes to submit a proposal for a paper topic, please contact me directly via my e-mail address:Ravel@nervm.nerdc.ufl.edu. Topics can be on book illustration or any aspect of artists’ involvement with the book industry or book culture. The deadline for submission of proposals is Tuesday evening, August 25. Fax submissions are possible upon request. I have one slot still open. NB: I believe that participants in the conference must be members of ASECS for the current year.

Cheers,

Anne Schroder Vance (Ravel@nervm.nerdc.ufl.edu)
Department of Art
University of Florida
Gainesville, FL

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 12 Aug 1993 18:52:46 -0700 (MST)
From: H-Rhetor <HATCHG@jkhbhrc.byu.edu>
Subject: Med: 9308.08: Aankondiging nieuwe H-RHETOR distributielijst

*****************************************
*    WELCOME TO H-RHETOR      *
*                    *
* History of Rhetoric Discussion List *
*****************************************

(Please save this message for later reference.)

FORMAT

H-RHETOR is moderated by Gary Hatch of Brigham Young University (gary_hatch@byu.edu). Posts to the list are collected by the moderator and distributed in digests daily. Announcements of interest and notes from the moderator may be sent as singular messages.

MISSION

H-RHETOR is an international electronic discussion group based at the University of Illinois at Chicago (UIC). H-RHETOR will provide a forum for scholars and teachers of the history of rhetoric, writing, and communication. There are no geographical or chronological boundaries.

Subscription is free; subscribers will automatically receive messages in their computer mailboxes. Messages can be saved, discarded, printed out, duplicated, or relayed to someone else. It’s like a newsletter that is free and published daily.

The primary purpose of H-RHETOR is to enable historians to communicate current research and research interests; to discuss new articles, books, papers, approaches, methods and tools of analysis; and to test new ideas and share comments and tips on teaching. H-RHETOR will have an editor and an editorial board.

H-RHETOR will try to stimulate dialogues in the discipline among historians of rhetoric worldwide. It will publish syllabi, outlines, handouts, bibliographies, guides to termpapers, listings of new sources and archives, and reports on new software, datasets and cd-roms. Subscribers will write in with questions, comments, and reports. H-RHETOR will post announcements of conferences, fellowships, and jobs. We expect many messages at first will be of the “how can I do this with my computer?” variety and also “where can I locate such-and-such?” Please send them in, for someone on the list will be able to help. H-RHETOR will publish paper abstracts, conference reports, and book reviews, but it will not be an electronic journal.

SUBSCRIPTIONS

To subscribe, send this email message via BITNET to LISTSERV@uicvm:

SUB H-RHETOR firstname surname school

Example: SUB H-RHETOR Gary Hatch Brigham Young Univ.

If you use Internet instead of Bitnet, the same message goes to LISTSERV@uicvm.uic.edu. Capital or lower case does not matter, but spelling does; note spelling of LISTSERV. There are no dues or fees of any kind. Subscribers only need an address on Bitnet or Internet, which is often provided free to faculty and students by campus computer centers (the consultants there, or your departmental guru, can explain how to send an e-mail message via Bitnet or Internet).

Commercial email operations like CompuServe and America OnLine have Internet connections from H-RHETOR to your mailbox. PRODIGY currently lacks an Internet connection. On CompuServe, our address is:

INTERNET:LISTSERV@UICVM.UIC.EDU

CANCELLING A SUBSCRIPTION

To cancel your subscription, send this e-mail message via BITNET to LISTSERV@uicvm:

SIGNOFF H-RHETOR

If you use Internet instead of Bitnet, the same message goes to LISTSERV@uicvm.uic.edu.

NOMAIL

If you want to maintain your subscription but stop the flow of messages temporarily, send this message via BITNET to LISTSERV@uicvm:

SET H-RHETOR NOMAIL

To start the flow of messages after setting NOMAIL, send the following message to LISTSERV@uicvm:

SET H-RHETOR MAIL

If you use Internet instead of Bitnet, the same messages go to LISTSERV@uicvm.uic.edu. Please set NOMAIL if you will be away from your computer for more than a few days; otherwise, the mail starts piling up.

SPONSORSHIP

H-RHETOR is sponsored by the H-Net project of the UIC History Department, with support from the College and ACLS. (Support from NEH is pending.) H-Net is a broad initiative to establish electronic communications among historians and to educate historians in the use of electronic media. Gary L. Hatch of Brigham Young University (gary_hatch@byu.edu) is the list moderator; Professor Richard Jensen is the director of H-Net. Write to Jensen anytime at u08946@uicvm for further information about H-Net (or phone him at home at 615-552-9923). H-Net serves as the education division of the History Network, an organization established to coordinate the efforts of historians in using Internet and Bitnet. H-Net sponsors other lists pitched to academics. Find out more about these lists by contacting Richard Jensen or Gary Hatch.

EDITORIAL BOARD

Announcement of the H-RHETOR Editorial Board is
forthcoming.

Gary Hatch
Brigham Young University
English Department
3146 JKHB
Provo, UT 84602 (801) 378-2402
gary_hatch@byu.edu

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9308.a --------------------------