Neder-L, no. 9306.a

Subject: Neder-L, no. 9306.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Tue, 29 Jun 1993 22:07:16 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9306.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Edi: 9306.01: Ideeen gewenst! Nieuwe column P.A. Coppen. Wie volgt? |
| (2) Col: 9306.02: Column Coppen: Linguistische miniatuurtjes <1>    |
| (3) Vra: 9306.03: 'Verboden te roken' in verschillende talen/dialecten |
| (4) Vra: 9306.04: Boutens, Schoonheid en duivel             |
| (5) Med: 9306.05: Nieuw e-post-adres Theo Meder (nav Vra: 9305.01)   |
| (6) Med: 9306.06: Kort dagelijks overzicht van de inhoud van Neder-   |
|          landse dagbladen in: de InterNetKrant         |
| (7) Edi: 9306.07: Neder-L bereikbaar via Gopher en Internet newsgroup  |
| (8) Med: 9306.08: Alle linguistische distributielijsten op een rij:   |
|          List of Language Lists, version 1.1          |
| (9) Tyd: 9305.09: Maandelijks overzicht tijdschriften: De Nieuwe    |
|          Taalgids                       |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L.    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 28 Jun 1993 23:23 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9306.01: Ideeen gewenst! Nieuwe column P.A. Coppen. Wie volgt?

Beste Neder-L-abonnees,

Neder-L, opgericht in juni 1992, bestaat ruim een jaar. De belangstelling voor ons elektronisch tijdschrift groeit nog steeds. Op dit moment hebben ruim 160 mensen een abonnement op Neder-L, verdeeld over 11 landen: Australie 2, Belgie 7, Canada 6, Denemarken 1, Engeland 6, Nederland 92, Noorwegen 1, Spanje 1, USA 41, Zuid-Afrika 3, Zweden 2. Zoals u elders in dit bulletin kunt lezen, wordt Neder-L nu ook verspreid via het wereldwijde Internet met zijn vele miljoenen gebruikers; Neder-L is tevens toegankelijk via Gopher, als u dat iets zegt. Ik neem daarom aan dat Neder-L door vele honderden, zo niet duizenden, mensen wordt gelezen. Wat lezersaantallen betreft, heeft Neder-L dus niet te klagen.

De vulling van dit elektronisch blad is een andere zaak. Neder-L hoort te worden samengesteld door de abonnees, maar die blijken niet zo schrijfs te zijn. Wellicht schrikt het de potentiele Neder-L- contribuanten af dat ik, als editor, de toegestuurde berichten eerst ‘screen’, voordat ik ze doorstuur naar de Neder-L-abonnees? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een bijdrage heb geweigerd. Veel elektronische tijdschriften kennen geen ‘editor’. De berichten die naar die tijdschriften worden verstuurd, worden direct, a la minute, verspreid onder de abonnees. Die verspreiding gaat bliksemsnel en lijkt dus aantrekkelijk. Geloof me, dat is een bedriegelijk voordeel. Wie een abonnement heeft op een open, niet-beheerd, elektronisch tijdschrift wordt vaak binnen de kortste keren overspoeld door een oeverloze brij van e-post-berichten.

Om een lang verhaal kort te houden: Neder-L is gebaat bij vaste rubrieken. Een voorbeeld van zo’n rubriek is het maandelijks overzicht van de inhoud van tijdschriften op het ruime terrein van de neerlandistiek. Tot mijn genoegen heb ik mogen vaststellen dat de Neder-L-abonnees dat overzicht apprecieren. Er moeten meer van dat soort rubrieken komen. Peter-Arno Coppen heeft al toegezegd dat hij elke maand een vaste column zal vullen met linguistische overpeinzingen: Linguistische miniatuurtjes. In dit nummer van Neder-L treft u zijn eerste bijdrage aan.

Coppens intiatief verdient navolging. Het zou aardig zijn als zijn als zich meer (maandelijkse? tweemaandelijkse?) columnisten zouden aandienen. Ik denk bijvoorbeeld aan columns over Middelnederlandse literatuur, historische taalkunde, etc. Alle onderwerpen uit de neerlandistiek kunnen aan de orde worden gesteld. En zou het niet boeiend zijn als bijvoorbeeld regelmatig iemand in zijn of haar column telkens een 17de eeuwse gedicht zou willen afdrukken voorzien van een kort commentaar?

Om het schrijven voor Neder-L iets aantrekkelijker te maken, zal ik een ISSN voor Neder-L aanvragen. Ik ben benieuwd of dat lukt, omdat er in Nederland nog geen elektronische tijdschriften bestaan met een ISSN. Dan zouden de bijdragen bijvoorbeeld op de diverse ‘produktie- lijsten’ met gepubliceerde vakliteratuur kunnen worden gezet.

Uiteraard sta ik ook open voor andere suggesties ter verlevendiging van Neder-L. Kom op mensen, laat iets van je horen!

Ben Salemans

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 15 Jun 93 13:09:00 MET
From: "Coppen, Peter-Arno"
Subject: Column Coppen: Linguistische miniatuurtjes <1>

Woord vooraf bij mijn LINGUISTISCHE MINIATUURTJES

Een linguistisch miniatuurtje is een kleine, min of meer afgeronde oefening in taalkundige argumentatie. Het betreft vingeroefeningetjes, zoals die door taalkundigen tijdens de koffieof lunchpauze, op feestjes en partijen beoefend worden wanneer iemand plotseling een gekke zin signaleert. Ze hebben niet de wetenschappelijke status van een artikel (waarvoor netjes de bronnen of eerdere analyses opgezocht en vermeld worden), of een squib (die uitnodigt tot nader onderzoek). De taalkundigen putten voornamelijk uit hun geheugen of creativiteit. In de schaakwereld heet zoiets een
“vluggertje”.

Het kan best zijn dat er observaties ter sprake komen die al eerder in de literatuur zijn vermeld en besproken. Ik probeer dat wel te voorkomen door vluchtig te checken maar de kans is groot dat ik van alles over het hoofd zie. Als iemand zich eraan stoort moet hij of zij dat maar even melden, dan zal ik ’t netjes rectificeren.

Peter-Arno Coppen

LINGUISTISCH MINIATUURTJE <1>

Een taalkundige is een God in ’t diepst van zijn gedachten, en af en toe komt hij dan ook een duivel tegen, die zich aan zijn hemelse orde onttrekt. In dit geval was ik bezig met het voorlopig lijdend voorwerp en stuitte ik op de zin “Je treft het dat ik thuis ben”. Nu lijkt dit wel een zin met een voorlopig lijdend voorwerp, maar dat kan het natuurlijk niet zijn: het woordje “het” verwijst niet echt naar de bijzin (* wat je treft is, dat ik thuis ben), de bijzin kan niet voorop geplaatst worden met weglating van “het”, en ga zo maar door. Maar als het hier geen lijdendvoorwerpszin betreft met voorlopig lijdend voorwerp, hoe moeten we deze zin dan wel ontleden? Als we “het” loos lijdend voorwerp noemen (een voor de hand liggende keuze), wat is de bijzin dan? Als we semantisch gaan parafraseren met “het treft (voor jou) dat ik thuis ben”, dan zouden we een wel erg bizarre ontleding krijgen met een onderwerpszin, een voorlopig onderwerp, en het syntactisch onderwerp van de zin zou eigenlijk het meewerkend voorwerp zijn!

Op een avond hoorde ik in het RTL4 avondnieuws een journalist zijn interview beginnen met de vraag: “Wat was er mis met haar beleid, dat ze op moest stappen?”. Het is wel erg frustrerend dat je binnen een week twee zinnen tegenkomt die je niet kunt ontleden. Dit is dan wel geen constructie met voorlopig lijdend voorwerp, maar dat is een schrale troost. Betreft het hier een bijwoordelijke bijzin van graadaanduidend gevolg (wat was er zo mis met haar beleid…), zoals een collega me suggereerde? Dat lijkt onwaarschijnlijk: een zin als “het zal wel gevroren hebben, dat Sipkema zo uitgelaten is” zegt niks over de mate waarin het gevroren heeft, maar alleen over het feit. Bovendien kunnen we in de eerste zin een echte bijwoordelijke bijzin van graadaanduidend gevolg proppen, zodat die functie niet meer door de andere bijzin vervuld kan worden: “je was zeker zo ziek dat je niet meer kon lopen, dat je gisteren niet op de vergadering was.”

Paardekoper signaleert in zijn ABN-syntaxis al de constructie “Wat is er toch dat je zo huilt?”. Dat hij daarbij volgens mij niet alle mogelijkheden in het eerste deel vermeldt is niet zo interessant. Wel, dat hij een naam heeft voor de bijzin: de “motiverende dat-zin”. De bijzin noemt de reden of aanleiding voor de vraag of de vaststelling in de hoofdzin.

Deze beschrijving zal de moderne taalkundige niet meteen bevredigen, maar laten we er eens vanuit gaan dat de constructie met motiverende dat-zin bestaat, en een eigen syntaxis heeft. Laten we zeggen, de dat-zin is een speciale bijwoordelijke bijzin. Dan kunnen we onmiddellijk vaststellen dat onze duivel uit de eerste alinea als deze constructie geanalyseerd moet worden.

Hebben we hiermee de duivel terug in de hemelse orde gehaald? Nee hoor: we hebben eerder een nieuwe hel geschapen. Want nu dienen opeens allerlei constructies die we tot nu toe heel comfortabel als voorzetselvoorwerpszinnen met weggelaten voorlopig voorzetsel- voorwerp benoemd hebben, opnieuw bekeken te worden: “je hebt pech (?ermee) dat ik niet thuis ben”, “ik ben blij (?erover) dat je dat zegt”, en misschien zelfs “hij zit weer te mopperen (?erover) dat het regent”. Ga maar na: al deze bijzinnen zijn niet vooropplaats- baar, ze noemen allemaal een reden voor de vaststelling in de hoofdzin, en ze gedragen zich verder in alle opzichten als bijwoordelijke bijzinnen (er kan bijvoorbeeld niets uit vooropgeplaatst worden).

Is het niet beangstigend, dat iets wat aanvankelijk een incidentele uitzondering lijkt op een overwegend stabiel geheel, opeens een symptoom blijkt van allerlei onderstromen die zich dan plots in hun volle omvang manifesteren? Het lijkt de maatschappij zelf wel.

Peter-Arno Coppen

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 24 Jun 93 11:07 0200
From:
Subject: Vra: 9306.03: 'Verboden te roken' in verschillende talen/dialecten

I am a student involved in a project on the hazards of smoking. This project includes a display of NO SMOKING signs in many different languages and dialects. I am looking for variations of “NO SMOKING” and “DON’T SMOKE” in the dialects of Dutch.

For the display I would like translations of either phrase in as many dialects of Dutch as possible. I am also looking for Papiamentu and Sranan translations.

Please forward this message to anyone who could answer my question.

Your help will be greatly appreciated.

Sincerely,
Avi Gold
agold@bguee.bitnet

In Maastricht zeggen ze overigens: VERBOJE TE ROUKE, of ROUKE VERBOJE. Een oude Maastrichtse anti-tabaksslogan luidt als volgt:
“wee rouk, ruuk wie e verreke,” = “wie rookt, ruikt als een varken”
“wee snouf, zuut oet wie e verreke” = “wie snuift, ziet uit als een v.”
“wee proump, is e verreke” = “wie pruimt, is een varken”

BS

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 10 Jun 1993 16:49:20 +0000 (GMT)
From: Ben.J.Peperkamp@let.ruu.nl
Subject: Vra: 9306.04: Boutens, Schoonheid en duivel

Boutens, Schoonheid en duivel

In verband met een door mij verzorgd kandidatencollege over Boutens en Willem van Konijnenburg (zie Ik heb iets bijna schoons aanschouwd; over leven en werk van P.C. Boutens. Amsterdam 1993) wordt gezocht naar een toneelwerk van Van Konijnenburg met de titel Schoonheid en duivel (Den Haag 1907). Dit toneelwerk wordt genoemd in de tent.cat. Kunstenaren der Idee; symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930 (Den haag 1978), p. 183, 2e kolom onderaan. Helaas hebben mijn studenten het (nog) niet kunnen vinden – ze hebben er inmiddels stad en land voor afgereisd (KB, BUA, BUG, LM). Ik zou ze nog voor het einde van de cursus graag gelukkig willen maken. Per slot van rekening is het feit dat ze Boutens lezen al wonderlijk genoeg.

Peperkamp@let.ruu.nl

Ben Peperkamp
Mod. ned. letterk (UU)
Trans 10
3512 JK Utrecht
030-536056

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 8 Jun 1993 20:38 MET
From: MEDER@rullet.LeidenUniv.nl
Subject: Med: 9306.05: Nieuw e-post-adres Theo Meder (nav Vra: 9305.01)

Inmiddels beschik ik over een eigen e-mail-adres. Mensen die via de elektronische post willen reageren op mijn oproep in Neder-L (Vra:9305.01: Gezocht: letterkunde op flop), kunnen hun berichten naar het nieuwe adres sturen: MEDER@rullet.LeidenUniv.nl

Groeten, Theo.

Theo Meder
NLCM / Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Tel. 071-272783 (niet op vrijdag)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 29 Jun 1993 19:13 MET
From: Ben Salemans
Subject: Med: 9306.06: Kort dagelijks overzicht van de inhoud van Nederlandse dagbladen in: de InterNetKrant

De InterNetKrant: Nederlandstalig elektronisch dagbladoverzicht

1. Vooraf.

Veel Neder-L-abonnees wonen en werken buiten Nederland. Vaak zijn zij niet alleen geinteresseerd in onderwerpen op het terrein van de neerlandistiek, maar ook in algemene berichten over Nederland. Vooral voor hen zal de dagelijks verschijnende elektronische InterNetKrant interessant zijn. Zelf kijk ik trouwens regelmatig in de InterNetKrant voor het weerbericht, sportuitslagen en de belangrijkste nieuwsberichten. Hieronder volgt nadere informatie over dit elektronisch Nederlandstalig dagblad. Die informatie heb ik grotendeels overgenomen uit de InterNetKrant zelf.

2. Wat is de InterNetKrant?

De InterNetKrant is een door een aantal vrijwilligers gemaakte samenvatting van de nieuwsberichten uit verschillende Nederlandse dagbladen. Het accent van de InterNetKrant ligt op het binnenlandse nieuws. De samenstellers streven er naar in de loop van elke werkdag een aflevering uit te brengen.
Deze informatie wordt zonder garantie t.a.v. de inhoud of compleetheid van de berichtgeving via de Gopher-server van de VU aangeboden.
De InterNetKrant wordt ook verspreid via een mailing-list en UseNet News. Zie voor informatie over de samenstellers en verspreiding een willekeurige recente aflevering van de krant. De coordinatie van de krant is in handen van Kim Kaspers (email: hkasper@cs.vu.nl).
De opgenomen afleveringen van de InterNetKrant zijn via de rubriek die correspondeert met het jaar van uitgave beschikbaar (de krant bestaat sinds september 1992). De rubriek “Zoeken in de InterNetKrant” geeft de mogelijkheid te zoeken naar afleveringen van de krant. Geef daarvoor door spaties gescheiden zoekwoorden op. De kranten zijn geindexeerd met WAIS (met deelwoordindexering, zie de rubriek “Hoe werkt WAIS?” in het menu “Informatie over VUCIS en Gopher” onder “Campus Informatie Vrije Universiteit Amsterdam”).

3. Waar is de InterNetKrant verkrijgbaar?

Er zijn drie mogelijkheden om de InterNetKrant te pakken te krijgen:
a. Via UseNet News: de InterNetKrant staat in de nieuwsgroep soc.culture.netherlands.
b. Via de Gopher van de VU Amsterdam (gopherhost.cca.vu.nl) in de directory /Campus Informatie Vrije Universiteit Amsterdam/Nieuws/InterNetKrant/Laatste editie
c. Via een abonnement op de Internetkrant mailing-list: Een e-postbericht naar majordomo@dcs.ed.ac.uk (met als inhoud: info internetkrant), levert o.a. het antwoord op de vraag hoe u zich kunt abonneren op de InterNetKrant. Dat gaat vrij eenvoudig. Stuur een e-postbericht naar het distributiepunt van die krant, ‘the department of Computer Science in Edinburgh’ in Schotland, “majordomo@dcs.ed.ac.uk” (zonder de aanhalingstekens), met als inhoud de volgende twee regels:
subscribe internetkrant
end

Om overbelasting van het distributiepunt te voorkomen, verdient het echter de voorkeur om de InterNetKrant via Gopher of Usenet News te lezen.

4. Een voorbeeld: de editie van de InterNetKrant van 29 juni.

InterNetKrant 29-06-93

De InterNetKrant van Dinsdag 29-06-93
14:24

Ale de Boer

Bron: De Volkskrant van 29-06-93

COHEN NIEUWE STAATSSECRETARIS O&W

Na wat door Ritzen is genoemd ‘de meeste zorgvuldige procedure van deze eeuw’ is de rector-magnificus van de Rijksuniversiteit Limburg voorgedragen als nieuwe staatssecretaris bij O&W. Net als zijn voorganger In ’t Veld zal Cohen zich bezig houden met het hoger onderwijs.

WAO-VOORSTEL IN DE EERSTE KAMER

De Eerste Kamer heeft nog altijd problemen met de WAO-plannen van het kabinet. Het gaat daarbij vooral om een aanvullende regeling voor chronisch zieken die niet in staat zijn een aanvullende verzekering ter reparatie van de WAO af te sluiten. Het kabinet is hierover nog in onderhandeling met de verzekeraars, en de Eerste Kamer is er niet ten volle van overtuigd dat dit tot een bevredigend resultaat zal leiden. Het oponthoud betekent dat de plannen minstens een maand uitstel krijgen, en niet eerder dan op 1 augustus ingaan, waar het kabinet op 1 juli gehoopt had.

SPORT

 • Richard Krajicek is gisteren uitgeschakeld door Andre Agassi. De Amerikaan versloeg Krajicek in drie sets met setstanden 7-5, 7-6, 7-6. Het was een mooie partij, waarbij Krajicek een stuk of twintig break-kansen kreeg, maar er slechts drie wist te verzilveren. Agassi had er veel minder, maar sloeg harder toe. In de afsluitende tie-break kreeg Krajicek nog twee set-points, maar helaas …

KORT

 • Het onderzoeksrapport over de Bijlmerramp is af, maar nog geheim. Het zal pas bekend worden als de Raad voor de Luchtvaart besluit de zaak in een openbare zitting te behandelen.

VANDAAG
dollar: 190.50
het weer: mooi zonnig weer met temperaturen van 19 tot 23 graden. Met een beetje mazzel houden we dit tot het einde van de week, waarna het koeler en bewolkter zal worden.

SAMENSTELLING
Maandag : Kim Kaspers (hkasper@cs.vu.nl)
Dinsdag : Ale de Boer (dboer@let.rug.nl)
Woensdag : Rob Heerdink (rob@far_fepi.far.ruu.nl)
Donderdag: Erik Tjong Kim Sang (erikt@let.rug.nl)
Vrijdag : Liesbeth Laport (laport@let.rug.nl)
Zaterdag : Sanna Buurke (s0496391@let.rug.nl)

MAILINGLIST
De InterNetKrant wordt ook verspreid via een mailinglist. Voor meer informatie stuur email naar majordomo@dcs.ed.ac.uk met als inhoud: info internetkrant Vragen van algemene aard n.a.v. deze krant graag naar Kim Kaspers. Vragen over de inhoud graag naar de betreffende samensteller.

GOPHER

De InterNetKranten (ook oude kranten) zijn ook te lezen via de Gopher op gopherhost.cca.vu.nl onder Campus Informatie Vrije Universiteit Amsterdam/Nieuws/InterNetKrant.


Ale de Boer, Department of English, University of Groningen
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 E-mail: dboer@let.rug.nl
9712 EK Groningen The Netherlands

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 29 Jun 1993 13:13 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9306.07: Neder-L bereikbaar via Gopher en Internet newsgroup

Beste Neder-L-abonnees,

Zoals jullie wellicht al aan de vergrote inhoudsopgave aan het begin van dit bulletin hebben gezien, is Neder-L niet alleen via een automatisch abonnement verkrijgbaar.

Neder-L is nu ook via de GOPHER van SURFnet bereikbaar. Op die Gopher staan ook andere Listserv-distributielijsten. Geef als commando: “gopher gopher.nic.surfnet.nl“, en ga met het cd-commando naar “SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L”. U zult zien dat daar ook eerder verspreide Neder-L-bulletins staan opgeslagen.

Verder heeft Neder-L een eigen ‘(UseNet News?) nieuwsgroep’ op Internet gekregen: bit.lang.neder-l. Neder-L-bulletins worden tijdelijk in die nieuwsgroep bewaard en daar doorgaans naar enkele dagen/weken uit verwijderd. Ik wil hier Jim McIntosh van The American University in Washington DC hartelijk bedanken voor zijn inspanningen om deze ‘gateway’ naar Internet/NetNews te realiseren.

De distributiekanalen van Neder-L zijn dus sterk uitgebreid. Wat niet veranderd is, is de wijze waarop mensen berichten naar Neder-L kunnen sturen. Wie een bericht in Neder-L geplaatst wil hebben, kan dat via een e-post-bericht aan Neder-L@nic.surfnet.nl blijven doen.

Waarschijnlijk zal menig Neder-L-abonnee de informatie over Gopher en Internet-nieuwsgroep bit.lang.neder-l niet hebben kunnen volgen. Op verzoek wil ik daar wel wat nadere informatie verstrekken. Wie meteen op de hoogte wil worden gebracht, moet de gartis “Gids door SURFnet ’93” via bijvoorbeeld het computercentrum van de universiteit of hogeschool zien te bemachtigen. Wist u overigens dat dit fraaie boekje genomineerd is voor de titel “Best verzorgde boek 1993” (vergeef me als die titel niet geheel correct is).

B.S.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 23 Jun 93 13:41:17 GMT
From: Michael Everson EVERSON@IRLEARN.UCD.IE
Subject: Med: 9306.08: Alle linguistische distributielijsten op een rij: List of Language Lists, version 1.1

Onderstaand bericht bevat een opsomming van verschillende distributielijsten die te maken hebben met de (taalkundige) bestudering – van specifieke talen. Zoals u ziet, is Neder-L een van die distributielijsten. Maar er zijn er veel meer. Wellicht zit er een lijst bij die u interesseert.
B.S.

*---------------------------------------------------*
*    List of Language Lists, version 1.1    *
* Computer Bulletin Boards for Individual Languages *
*                          *
*  Prepared by Bernard Comrie and Michael Everson *
*      Version 1.1 (13 May 1993)        *
*---------------------------------------------------*

This file lists bulletin boards devoted primarily to the linguistic study of individual languages and groups of languages (though a couple of others, in particular lists for language learners, have been included as well). It would be great if other correspondents to LINGUIST will be encouraged to maintain corresponding lists for branches of linguistics, particular approaches to linguistics, language teaching, etc.

The usual way of subscribing to a list is to send the following message to the listserver (not to the address for enquiries):

SUBSCRIBE <name of list> <your first name> <your last name>

In the listing below, the name of the list is given in capital letters inside parentheses. When you subscribe, you will receive instructions on how to contribute to the list, and on how to remove your name from the subscription list (usually: SIGNOFF (UNSUBSCRIBE works too)).

A list of mailing lists available on Internet is available by anonymous ftp from ftp.nisc.sri.com (192.33.33.32) in the file /netinfo/ interest-groups. A directory of scholarly electronic conferences is maintained by Diane K. Kovacs (dkovacs@kentvm.bitnet or @kentvm.kent.edu) and is available by sending the message

get acadlist readme

to one of the following addresses:

listserv@kentvm.bitnet
listserv@kentvm.kent.edu

The materials you will receive include instructions for getting more detailed descriptions of particular sets of electronic conferences (e.g. LANGUAGES, LINGUISTICS). Those interested in contacting speakers of languages (not necessarily linguists) should also consider contacting the appropriate soc.culture list (e.g. soc.culture.polish).

The order of the lists follows somewhat the Library of Congress Subject headings; no attempt at bibliographical perfection has been attempted.

Please send corrections and emendations to this list to:
Bernard Comrie (comrie@uscvm) and
Michael Everson (everson@irlearn.ucd.ie)

==========
Language(s): Sign languages; P117, E98.55, HV2474-HV2476
    Sign languages (SLLING-L)
Listserver:
    listserv@yalevm.bitnet
    listserv@yalevm.cis.yale.edu
For questions, contact:
    Dave.Moskovitz@vuw.ac.nz (Dave Moskovitz)
A previous incarnation of this was ASLING-L.

Language(s): Celtic, Goidelic; PB1201-PB1847
    Irish, Scottish, and Manx Gaelic (GAELIC-L) (not restricted to linguistics; also for learners; contributions in a Gaelic language preferred)
Listserver:
    listserv@irlearn.bitnet
    listserv@irlearn.ucd.ie
    listserv%irlearn.ucd.ie@uk.ac.earn-relay
For questions, contact:
    mgunn@irlearn.ucd.ie (Marion Gunn)
    caoimhin@smo.ac.uk (Caoimhi/n O/ Donnai/le)
    lss203@cs.napier.ac.uk (Craig Cockburn)

Language(s): Celtic, Brittonic; PB2101-PB2849
    Welsh (also Breton, Cornish) (WELSH-L) (not restricted to linguistics; also for learners; contributions in a Brittonic language preferred)
Listserver:
    listserv@irlearn.bitnet
listserv@irlearn.ucd.ie
    listserv%irlearn.ucd.ie@uk.ac.earn-relay
For questions, contact:
    everson@irlearn.ucd.ie (Michael Everson)
    briony@cstr.ed.ac.uk (Briony Williams)

Language(s): Greek, Latin; PA201-PA1179, PA2001-PA2995
    Classical Greek and Classical Latin (CLASSICS)
Listserver:
    listserv@uwavm.bitnet
    listserv@uwavm.u.washington.edu
For questions, contact:
    lwright@uwavm.bitnet (Linda Wright)
    lwright@uwavm.u.washington.edu

Language(s): Greek, modern; PA1001-PA1179
    Greek (HELLAS) (Modern Greek language and literature)
Listserver:
    listserv@auvm.bitnet
    listserv@auvm.auvm.edu
For questions, contact:
    sliolis@auvm.bitnet (Spiros Liolis)
    kostas@bklyn.bitnet (Kostas Piperis)
    alex@auvm.bitnet (Alexandros Coulombis)

Language(s): Greek, modern; PA1001-PA1179
    Greek (ELLHNIKA) (Modern Greek linguistics and literature; typesetting of Ancient Greek)
Listserver:
    listserv@dhdurz1.bitnet)
For questions, contact:
    yannis@frcitl81.bitnet (Yannis Haralambous) (NB: ‘el eight one’)

Language(s): Latin, also Modern; PA2801-PA2915
    Latin and Neo-Latin (LATIN-L)
Listserver:
    latin-l@psuvm.psu.edu
    latin-l@psuvm.bitnet
For questions, contact:
    bcj@psuvm.bitnet
    bcj@psuvm.psu.edu

Language(s): Italian; PC1001-PC1977
    Italian (LANGIT)
Listserver:
    listserv@iveuncc.bitnet
    listserv@iveuncc.univer.it
For questions, contact:
    dolxi@iveuncc.bitnet (Roberto Dolci)

Language(s): French; PC2001-PC3761
    French (CAUSERIE) (any topic, but must be in French)
Listserver:
    listserv@uquebec.bitnet
    listserv@uquebec.ca
For questions, contact:
    ???

Language(s): French; PC2001-PC3761
    French (FROGTALK) ((not restricted to linguistics; also for learners; contributions in French preferred)
Listserver:
    listserv@bitnic.bitnet
For questions, contact:
    frog@bitnic (Stephane Piot)

Language(s): Catalan; PC3801-PC3899
    Catalan (CATALA) (not just linguistics)
Listserver:
    listserv@ebcesca1.bitnet)
    listserv@puigmal.cesca.es
For questions, contact:
    catala@ebcesca1.bitnet
    catala@puigmal.cesca.es
(Older list CATALUNYA is apparently no longer operating.)

Language(s): Spanish; PC4001-PC4977
    Spanish (I-REDES) (Spanish language wide area networks; contributions in Spanish)
Listserver:
    listserv@utfsm.bitnet
For questions, contact:
    hlobos@utfsm.bitnet (Hernan Lobos Mitzio)

Language(s): Medieval Catalan, Spanish, Ladino, Galician;
    PC3801-PC3899, PC4001-PC4977, PC4813, PC5411-PC5414 Medieval Iberian (MEDIBER) (not just linguistics)
Listserver:
    listserv@merle.acns.nwu.edu
For questions, contact:
    j-dagenais@nwu.edu (John Dagenais)

Language(s): Germanic; PD1-PD71 approx.
    Germanic languages, older (to about 1500) (GERLINGL)
Listserver:
    listserv@uiucvmd.bitnet
For questions, contact:
    marchand@ux1.cso.uiuc.edu (Jim Marchand)
    marchand@uiucmvd.bitnet
    obenaus@uiucmvd.bitnet (Gerhard Obenaus)
    obenaus@ux1.cso.uiuc.edu
    Antonsen@ux1.cso.uiuc.edu (Elmer Antonsen)

Language(s): Scandinavian; PD1501-PD5929
    Nordic languages (DISC-NORDIC) (not just linguistics)
Listserver:
    disc-nordic-request@mail.unet.umn.edu
For questions, contact:
    shack001@staff.tc.umn.edu (Jole Shackleford)
    uenjc@terra.oscs.montana.edu (Jerome Coffey)
Note also Project Runeberg for archiving Nordic texts;
information from:
    aronsson@lysator.liu.se

Language(s): Old English; PE101-PE299
    Old English (ANSAX-L) (Old English language discussion)
Listserver:
    listserv@wvnvm.bitnet
For questions, contact:
    u47c2@wvnvm.bitnet (Patrick W. Conner)

Language(s): English; PE1001-PE3729
    English (WORDS-L) (English language discussion; not just linguistics)
Listserver:
    listserv@uga.bitnet
    listserv@uga.cc.uga.edu
For questions, contact:
    maynor@Ra.MsState.EDU (Natalie Maynor)

Language(s): English–United States; PE2801-PE3102
    American dialects (ADS-L) American Dialect Society list
Listserver:
    listserv@uga.bitnet
    listserv@uga.cc.uga.edu
For questions, contact:
    maynor@msstate (Bernard Chien Perro)
    maynor@ra.msstate.edu (Natalie Maynor)

Language(s): Dutch; PF1-PF979
    Dutch (NEDER-L)
Listserver:
    listserv@nic.surfnet.nl
For questions, contact:
    u216013@hnykun11.bitnet (Ben Salemans)

Language(s): Slavic PG1-PG9198
    Slavic and East European languages (SEELANGS) (languages and literatures)
Listserver:
    listserv@cunyvm.bitnet
    listserv@cunyvm.cuny.edu
For questions, contact:
    ahrjj@cunyvm.bitnet (Alex Rudd)
    bigcu@cunyvm.bitnet (Bill Gruber)
    rtwlc@cunyvm.bitnet (Robert Whittaker)

Language(s): Russian PG2001-PG2847
    Russian (RUSSIAN)
Listserver:
    listserv@asuacad.bitnet
    listserv@asuvm.inre.asu.edu
For questions, contact:
    ispajw@asuvm.inre.asu.edu
    ispajw@asuacad.bitnet

Language(s): Russian PG2001-PG2847
    Russian (RUSTEX-L) Russian TeX and Cyrillic text processing list
Listserver:
    listserv@ubvm.bitnet
For questions, contact:
    dmv@cunyvms1 (Dimitri Vulis)

Language(s): Yiddish; PJ5111-PJ5119
    Yiddish (MENDELE) (Yiddish literature and language; not just linguistics)
Listserver:
    listserv@yalevm.ycc.yale.edu
    listserv@yalevm.bitnet
For questions, contact:
    nmiller@dot.trincoll.edu (Norman (Noyekh) Miller)
There is also an older Yiddish list, now inactive: MAIL.YIDDISH.
For back issues contact:
    dave@lsuc.on.ca (David Sherman)

Language(s): Arabic PJ6001-PJ7144
    Arabic (ARABIC-L)
Listserver:
    mailserv@byu.edu
For questions, contact:
    parkinsond@yvax.byu.edu (Dilworth B. Parkinson)
    belnapk@yvax.byu.edu (Kirk Belnap)

Language(s): Sanskrit, Pali; PK401-PK976, PK1001-PK1095
    Sanskrit (INDOLOGY) (Sanskrit and adjacent topics)
Listserver:
    listserv@liverpool.ac.uk
For questions, contact:
    ucgadkw@ucl.ac.uk (Dominik Wujastyk)
    qq43@liverpool.ac.uk (Chris Wooff)

Language(s): Turkish; PL101-PL199
    Turkish, Natural Language Processing (BILDIL)
Listserver:
    listserv@trmetu.bitnet
For questions, contact:
    bildil@trmetu.bitnet

Language(s): Japanese; PL501-PL700
    Japanese (NIHONGO)
Listserver:
    listserv@cunyvm.bitnet
    listserv@mitvma.bitnet
    listserv@cunyvm.cuny.edu
    listserv@mitvma.mit.edu
For questions, contact:
    straz@media-lab.media.mit.edu (Steve Strassmann)
    jwl@utkvx (??)

Language(s): Chinese; PL1001-PL2244
    Chinese (CHINESE)
Listserver:
    chinese-request@kenyon.edu
For questions, contact:
    bai@kenyon.edu (Jianhua Bai)

Language(s): Chinese; PL1001-PL2244
    Chinese (CCNET-L) (devoted to use of Chinese on computers)
Listserver:
    listserv@uga.uga.edu
    listserv@uga.bitnet
For questions, contact:
    ccnet-l@ uga.uga.edu
    ccnet-l@uga.bitnet

Language(s): Tibeto-Burman, Tai-Kadai, Austroasiatic, Austronesian, Mien-Yao; PL3551-PL4001, PL4111-PL4251, PL4281-PL4587, PL5021-PL6571, PL8801-PL8804
    South East Asian Languages and Linguistics (NO NAME YET)
Listserver:
    NONE YET
For questions, contact:
    brian@ipied.tu.ac.th (Brian Migliazza)

Language(s): Tamil; PL4751-PL4759
    Tamil (TAMIL-L) (Tamil studies; not limited to linguistics)
Listserver:
    listserv@dhdurz1.bitnet
For questions, contact:
    d87@vm.urz.uni-heidelberg.de (Thomas Malten)

Language(s): Telugu; PL4771-PL4779
    Telugu (TELUGU) (Telugu language and culture; not just
    linguistics)
Listserver:
    telugu@ndsuvm1.bitnet
    telugu@vm1.nodak.edu
For questions, contact:
    kvrao@andy.bgsu.edu (K.V. Rao)
    seetam@ece7.eng.wayne.edu (Seetamraju Udaya Bhaskar Sarma)

Language(s): Swahili; PL8701-PL8704
    Swahili (SWAHILI-L) (any topic, but must be in Swahili)
Listserver:
    swahili-l@macc.wisc.edu
    swahili-l@wiscmacc.bitnet
For questions, contact:
    kuntz@macc.wisc.edu
    kuntz@wiscmacc.bitnet (Patricia S. Kuntz)

Language(s): Indian, Australian, etc.; PM1-PM7356, PL7001-PL7101
    Aboriginal Peoples, Languages of (NAT-LANG)
Listserver:
    listserv@tamvm1.bitnet
    listserv@tamvm1.tamu.edu
For questions, contact:
    gst@gnosys.svle.ma.us (Gary S. Trujillo)

Language(s): Iroguoian; PM1381-PM1384
    Iroquoian (IROQUOIS)
Listserver:
    listserv@vm.utcs.utoronto.ca
    listserv@utoronto.bitnet
For questions, contact:
    cdyck@epas.utoronto.ca (C. Dyck)

Language(s): Andean? PM5716
    Andean (ANDEAN NETWORK) (not just linguistics; information incomplete; this list does not seem to be active at present as the list owner is in Bolivia until December 1993.)
Listserver:
    ???
For questions, contact:
    solomon@ccwf.cc.utexas.edu (Tom Solomon)

Language(s): Artificial languages; PM8001-PM9021
    Constructed languages (CONLANG) (discussion of Lojban and Loglan, as well as other artificial languages (Esperanto and Klingon have been mentioned))
Listserver:
    listserv@diku.dk
For questions, contact:
    conlang@diku.dk

Language(s): Esperanto; PM8201-PM8298
    Esperanto (ESPER-L)
Listserver:
    listserv@trearn.bitnet
    listserv%trearn.bitnet@cunyvm.cuny.edu
For questions, contact:
    esper-l@trearn.bitnet

Language(s): Esperanto; PM8201-PM8298
    Esperanto (ESPERANTO)
Listserver:
    esperanto-request@rand.org
For questions, contact:
    esperanto@rand.org (Mike Urban)

Language(s): Artificial languages; PM8145
    Klingon (not restricted to linguistics; also for learners; contributions in the Klingon language encouraged; this is quite an active list)
Listserver:
    tlhIngan-Hol-request@village.boston.ma.us (apparently this is case-sensitive)
For questions, contact:
    tlhIngan-Hol@village.boston.ma.us (apparently this is case-sensitive)

Language(s): Artifical languages; PM8590 (= Loglan)
    Lojban (LOJBAN) (Discussion of the constructed human language “Lojban–A Realization of Loglan” and for informing the electronic community about logical languages in general.)
Listserver:
    listserv@cuvmb.cc.columbia.edu
For questions, contact:
    lojban-list-request@snark.thyrsus.com

Language(s): Tolkien; PR6039
    Tolkien, languages in works of J.R.R. (TOLKLANG) (includes Quenya, Qenya, Sindarin, Sindarin, Nandorin, Wood-Elven, Telerin, Eldarissa, Goldogrin, Khuzdul, Adunaid, Rohirric, Wose-speech, Arctic, Black Speech, Westron (Common Speech), as well as Old English, Welsh, Norse, Finnish, etc.)
Listserver:
    tolklang-request@dcs.edinburgh.ac.uk
For questions, contact:
    tolklang@dcs.edinburgh.ac.uk

Computer Bulletin Boards for Individual Languages

Version 1.1 (13 May 1993)

Prepared by Bernard Comrie and Michael Everson

Michael Everson
School of Architecture, UCD; Richview, Clonskeagh; Dublin 14; E/ire
Phone: +353 1 706-2745 Fax: +353 1 283-8908 Home: +353 1 478-2597

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 30 May 93 22:08:13 MET
From: Ben Salemans
Subject: Tyd: 9305.09: Maandelijks overzicht tijdschriften: De Nieuwe Taalgids


DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 86, nummer 2, maart 1993.
ISSN 00289922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, Taal en Informatica KUB.

N.B.: Luuk Lagerwerf stuurde mij het onderstaande overzicht al enkele weken eerder; wegens een administratiefout wordt het overzicht pas nu verspreid. Luuk, Sorry!
B.S.

 • J.M.J. Sicking.
  De doorbraak van de generatie van 1918.
  pp. 97-119.
  (literair-historische beschrijving van de doorbraak van de jongere schrijversgeneratie rond Het Getij en De Vrije Bladen)
 • Maaike Meijer.
  Literaire apartheid: kritiek en sekse 1898-1930.
  pp. 120-126.
  (naar aanleiding van de dissertatie van Erica van Boven, over de negatieve perceptie van vrouwelijke auteurs in de bovengenoemde periode en over dergelijk perceptie-onderzoek)
 • J.A.M. Komen.
  De uitzonderlijkheid van ‘uitgezonderd’.
  pp. 127-148.
  (diachrone analyse van de wording van het problematische “adverbiale verbindingswoord” ‘uitgezonderd’)
 • J.P. Westgeest.
  Tegenstrijdigheden: toeval of verwantschap?
  pp. 149-170.
  (kritische bespreking van een kwantitatieve methode van A. Dees in het filiatie-onderzoek, toegespitst op onderzoek naar stemma’s voor Der naturen bloeme van M. Mulder)
 • Recensies:
  . Jan Nijen Twilhaar. Generatieve fonologie en de studie van Oostnederlandse dialecten. (door C. van Bree)
  . W. van Anrooij. Spiegel van ridderschap, heraut Gelre en zijn ereredes. (door Jan Kuys)

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 109, nr.
2, 1993.
Door Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 29 juni 1993

 • E. Elffers.
  De taalkunde en haar geschiedschrijving.
  pp. 97-124.
 • D. Kinable.
  Het tijdsbeeld in Boendales ‘Jans Teesteye’.
  pp. 125-152.
 • G.J. Vis.
  Beeldenstorm zonder brokken. W.A. Paap als debuterend criticus.
  pp. 153-165.
 • F. de Tollenaere.
  Etymologica: ‘angelier’.
  pp. 166-168.
 • Boekbeoordelingen:
  . P. Pikhaus, Het tafelspel bij de Rederijkers, deel II.
  pp. 169-172.
  (door Marijke J. van der Wal)
  . P.C. Hoofts Reis-Heuchenis, ed. J. de Lange m.m.v. A.J. Huijskes.
  pp. 172-178.
  (door C.A. Zaalberg)
  . Fokko Veldman, De taal van Westerwolde.
  pp. 179-183.
  (door J. Nijen Twilhaar)
  . P.G.J. van Sterkenburg, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
  pp. 183-186.
  (door G.R.W. Dibbets)
  . Ewoud Sanders, De W lijkt ons niet zo’n heksentoer. De geschiedenis van de Prisma woordenboeken 1952-1993.
  pp. 186-187.
  (door M.C. van den Toorn)
  . H. van Dijk e.a., Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem
  pp. 187-188.
  (door G.C. Zieleman)

*--------------Redacteurs-Neder-L-tijdschriftenoverzicht--------------*
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Glot:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|                     <jvdhauwe@ictl.ufsia.ac.be> |
| Literatuur: ------------> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica extra muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| Nieuwe Taalgids:     Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
*---------------------------------------------------------------------*
| Herhaalde oproep: wie neemt Literatuur of Spiegel der Letteren voor |
| zijn/haar rekening?                         |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde——————– Neder-L, no. 9306.a ————————–