Neder-L, no. 9303.b

Subject: Neder-L, no. 9303.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Wed, 31 Mar 93 02:33:06 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9303.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9303.07: Programma STDH-studiedag Computer-ondersteunde    |
|          tekstanalyse (11 mei 1993, Amsterdam)         |
| (2) Med: 9303.08: Mini-symposium Vorstenspiegel, Literatuur en hof in  |
|          de lage Landen (4 juni 1993, Leiden)         |
| (3) Edi: 9303.09: Maandelijks overzicht tijdschriften: Gramma/TTT, De  |
|          Nieuwe Taalgids                    |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 22 Mar 1993 10:42:56 +0000 (GMT)
From: Hans.B.Voorbij@let.ruu.nl
Subject: Med: 9303.07: Programma STDH-studiedag Computer-ondersteunde tekstanalyse (11 mei 1993, Amsterdam)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=                                 =
= Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH) =
=                                 =
=        Computer-ondersteunde tekstanalyse        =
=                                 =
=              11 mei 1993              =
=                                 =
=          Universiteit van Amsterdam          =
=                                 =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Op dinsdag 11 mei 1993 organiseert de Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH) een landelijke studiedag met als thema computerondersteunde tekstanalyse. De studiedag is bedoeld voor een breed letterenpubliek met een taal- of letterkundige achtergrond. De nadruk zal liggen op letterkundige toepassingen binnen corpusonderzoek.

Voordrachten:

o Drs. R. van Horik (Nederlands Historisch Data Archief, Leiden)
Tekstinvoer: optische tekenherkenning of handmatig intypen?

o Mevr. dr. J.G. Kruyt (Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden)
Strategieen voor het opzetten van tekstcorpora

o Mevr. drs. H. Demeersseman (Algemene Taalwetenschap, Vrije Universiteit
Amsterdam)
Het corpus van 14de-eeuwse ambtelijke teksten in het Nederlands

o Mevr. Drs. D. Houtman (Faculteit der Godgeleerdheid, Utrecht)
SIYYA`ETA’ LI-GEMARA’: programmatuur voor het vervaardigen van een synopsis

o Drs. E. Akkerman (Toegepaste Informatica Letteren, Vrije Universiteit
Amsterdam)
Programmatuur voor de exploratie van tekstcorpora

o Drs. A.D. van Reenen (Vakgroep Letterkunde, Vrije Universiteit
Amsterdam)
Vorm, inhoud en datering van vroeg-islamitische teksten

o Drs. J. Cloeren (Vakgroep Taal en Spraak, Nijmegen)
Automatische Corpusanalyse

o Dr. W. Meijs (ComputerCentrum Letteren, Universiteit van Amsterdam)
Corpora en Woordenboeken

Kosten: fl. 15,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie, thee, een eenvoudige lunch en een samenvatting van de voordrachten.

Plaats: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Letteren, Spuistraat 210.
Tijd: 11 mei 1993, 10:00 precies.
Betaling aan de zaal.

S.v.p. aanmelden voor 15 april 1993, mede in verband met de lunch.

Aanmelden/informatie bij:
Universiteit van Amsterdam
ComputerCentrum Letteren, t/a Mevr. J. Kaersenhout
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
Tel. 020-5254643
Email: stdh@alf.let.uva.nl

Vermeld s.v.p. uw adresgegevens

Achtergrondinformatie:

Onder tekstcorpora wordt verstaan: grote verzamelingen van talige gegevens in computerverwerkbare vorm, die zorgvuldig zijn samengesteld speciaal met het doel te voorzien in de behoefte aan empirische gegevens van een scala van wetenschappelijke onderzoekingen.

De Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora, opgericht 21 december 1990, heeft als doel het onderzoek op het gebied van de tekstcorpora en databestanden in de humaniora te bevorderen en de kennis op dit gebied te verbreiden. De Stichting stimuleert en coordineert aktiviteiten als corpusonderzoek, alsmede de aanleg, uitbreiding en verrijking van tekstcorpora en het ontwikkelen van (met name softwarematige) hulpmiddelen daarvoor.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 25 Mar 1993 15:41 +0100 (MET)
From: Matthias Huening MHUNING@rulcr1.LeidenUniv.nl
Subject: Med: 9303.08: Mini-symposium Vorstenspiegel, Literatuur en hof in de lage Landen (4 juni 1993, Leiden)

    ***************************************
    *                   *
    *      AANKONDIGING       *
    *                   *
    *      Mini-symposium      *
    *                   *
    *      VORSTENSPIEGEL      *
    * Literatuur en hof in de lage Landen *
    *                   *
    ***************************************

De vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden organiseert op vrijdagmiddag 4 juni a.s. (14.00-17.00 uur) het minisymposium `Vorstenspiegel. Literatuur en hof in de Lage Landen’. Het programma omvat vier lezingen rond dit onderwerp:

prof. dr. D.E.H. de Boer (RU Groningen)
Albrecht van Beieren, een Haagse Europeaan

prof. dr. J.D. Janssens (KU Brussel)
Nieuwe moeilijkheden en mogelijkheden voor een literatuurgeschiedenis van de Middelnederlandse letterkunde

prof. K. Fens (KU Nijmegen)
Hoffelijkheid in de cultuur

prof. dr. F.P. van Oostrom (RU Leiden)
In Amerika is alles beter; zelfs `Het woord van eer’

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door fl. 25,- over te maken op gironummer 2569843 t.n.v. K.J.J. Korevaart, Vakgroep Nederlands, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, o.v.v. `Vorstenspiegel’. Vervolgens wordt een programma toegestuurd.
Aanmelding s.v.p. voor 28 mei a.s. Voor nadere informatie: secretariaat van de vakgroep Nederlands, tel. 071-272604/2130.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 30 Mar 93 23:27:40 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9303.09: Maandelijks overzicht tijdschriften: Gramma/TTT, De Nieuwe Taalgids


GRAMMA/TTT, jaargang 1, nr. 1, 1992.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen, vg. Taal, Spraak & Informatica, KUN.
Nijmegen, 10-III-1993.

 • Arie Verhagen en Suzanne Kemmer.
  Interactie en oorzakelijkheid. Een cognitieve benadering van causatief constructies in het Nederlands.
  pp. 1-20.
 • Norbert Corver.
  “Bij Marie in de nek”. Interne structuur en extractiegedrag.
  pp. 21-40.
 • Jacques Arends en Pieter Muysken.
  Demografische modellen in de creolistiek.
  pp. 41-55.
 • Remco Scha.
  Virtuele grammatica’s en creatieve algoritmen.
  pp. 57-77.

GRAMMA/TTT, jaargang 1, nr. 2, 1992.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen, vg. Taal, Spraak & Informatica, KUN.
Nijmegen, 10-III-1993.

 • Folkert Kuiken
  Veld(on)afhankelijkheid en tweede-taalverwerving. Een overzicht.
  pp. 79-93.
 • Rene Appel.
  Taalverwerving zonder brabbelen.
  p. 94.
 • Hans Hoeken.
  Tekstontwerp: de psychologie achter effectieve zakelijke teksten.
  pp. 95-110.
 • A. Machtelt Bolkestein.
  Anaforische subjecten en tekststructuur in het Latijn.
  pp. 111-124.
 • Roeland van Hout en Anne Vermeer
  Frequenties van woorden en het geometrisch gemiddelde.
  pp. 125-132.
 • Anny Linssen-Maes en Gisela Redeker.
  Interruptiegedrag van vrouwen en mannen in radio- en televisiediscussies.
  pp. 133-148.

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 86, nr. 1, jan. 1993.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, afd. Tekstwetenschap, KUB. Tilburg, 1-III-1993.

 • Remco Sleiderink.
  Dichters aan het Brabantse hof (1356-1406).
  pp. 1-16.
  (Een beschrijving van de literaire activiteiten aan het hof van hertog Wenceslas van Brabant, m.n. de dichters die er optraden, aan de hand van rekeningen van het hof uit die periode)
 • Anneke van Luxemburg-Albers.
  Intertextualiteit in Bordewijks Bint
  pp. 17-30.
  (Een eerder door Gruttemeier gegeven analyse van intertextualiteit van Bint met De Goddelijke komedie wordt verder uitgewerkt en verdiept)
 • Jack van der Weide.
  Verdoemde detectives en vadermoorders: van antigenre naar intertekst.
  pp. 31-42.
  (De ontwikkeling van de klassieke detective en de hard-boiled detective naar de deconstructieve anti-detective, rond de vraag of De vadermoorders van Brakman een anti-detective is)
 • Johan Kerstens.
  Casus in het Nederlands.
  pp. 43-57.
  (Een nieuw voorstel voor een casussysteem in de regeer- en bindtheorie, waarin casussysteem en theta-theorie parametrische varianten van elkaar blijken)
 • F. Jansen.
  De taaladviezen van een ochtendblad.
  pp. 58-65.
  (Reactie op de Volkskrant, Stijlboek, vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de normatieve taalkunde)
 • Helge Bonset.
  Neerlandistiek en moedertaaldidactiek: blijvende relatie-ellende?
  pp. 66-73.
  (Reactie op een eerder artikel van Braet in Ntg 85, met een pleidooi voor een meer wetenschappelijke status voor de moedertaal didactiek als onafhankelijk vakgebied)
 • A. Braet.
  Reactie.
  pp. 73-74.
  (Korte reactie op hierboven genoemd artikel)
 • Recensies:
  Nescio. De uitvreter. Historisch-kritische uitgave […] verzorgd door Lieneke Frerichs. (door A. Kets-Vree) Jaap Goedegebuure. De nieuwe zakelijkheid. (door Hans Anten) Tromp de Vries. Leven en taal van het eiland Urk. (door Jan Nijen Twilhaar)

*--------------Redacteurs-Neder-L-tijdschriftenoverzicht--------------*
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                    <mhuning@rulri.leidenuniv.nl> |
| Glot:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Literatuur: ------------> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Nieuwe Taalgids:     Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| TNTL:           Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|                     <jvdhauwe@ictl.ufsia.ac.be> |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica extra muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
*---------------------------------------------------------------------*
| Wie neemt nu nog Literatuur of Spiegel der Letteren voor zijn/haar |
| rekening?                              |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9303.b --------------------------