Neder-L, no. 9303.a

Subject: Neder-L, no. 9303.a
From: Ben Salemans >
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Sat, 6 Mar 93 21:45:05 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9303.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Ant: 9303.01: Belgische OPC's: Leuven & VU Brussel (n.a.v.     |
|          Vra: 9302.16)                     |
| (2) Ant: 9303.02: Belgische OPC's: Antwerpen & VU Brussel (idem)    |
| (3) Med: 9303.03: CTI Centre for Textual Studies            |
| (4) Lit: 9303.04: Bronnenuitgave toneelteksten 'Trou Moet Blijcken'   |
| (5) Edi: 9303.05: Stand van zaken maandelijks tijdschriftenoverzicht  |
| (6) Vra: 9303.06: Tussenvoegsels in namen                |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

From: W Schipper schipper@morgan.ucs.mun.ca
Subject: Ant: 9303.01: Belgische OPC's: Leuven & VU Brussel (antwoord op Vra: 9302.16)
Date: Sun, 28 Feb 1993 13:42:30 -0500

In bericht ‘Vra: 9302.16’ vraagt Jos Joosten het volgende:

Ik zou graag weten of iemand mij omtrent het volgende informatie zou kunnen geven: is het mogelijk om on-line Vlaamse Universiteitsbibliotheken of de KB Brussel te raadplegen? Ik ben benieuwd of Vlaamse Neerlandici (zijn die eigenlijk ook aangesloten?) of computer-ingewijden mij hierover iets kunnen meedelen.

Met hartelijke groet,

J o s J o o s t e n

(Instituut Nederlands Nijmegen)

In onze ‘gopher catalogus’ trof ik de volgende gegevens aan over Belgische OPC’s (Online Public Catalogues, ofwel op elektronische bibliotheekcatalogi, toegankelijk via computernetwerken) in Leuven en Brussel:

–Leuven:—

Katholieke Universiteit te Leuven

Location: Leuven, Belgium

To access:

 1. Type TN3270 CC2.KULEUVEN.AC.BE
 2. At the first screen, Userid= internet, Password= internet, New Password= , Application = beku2lib.
 3. At the DOBIS screen, Name= internet, Password= internet.

For more information, see ‘Using DOBIS’

—VU Brussel:—

Vrije Universiteit Brussel

Location: Brussels, Belgium

To access:

 1. Type TELNET RC1.VUB.AC.BE.
 2. Type vubis at the login prompt.
 3. Select 1 for VT100.
 4. Select E for English.

To exit, type X.

The VUBIS online system gives acces to several separate catalogues.
Key the number preceding the desired catalogue.

1 BOOKS AND SERIALS
Collective catalogue of all books and serials in the “CENTRALE BIBLIOTHEEK”, the “BIBLIOTHEEK GF” and in scientifif units of the VUB.

2 ANTILOPE
List of current periodicals in Belgian libraries.

3 MEDIA CATALOGUE CAMPUS JETTE
Catalogue of videotapes at the “BIBLIOTHEEK GF” (Campus Jette).

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 1 Mar 1993 15:07 MET
Subject: Ant: 9303.02: Belgische OPC's: Antwerpen & VU Brussel (antwoord op Vra: 9302.16)
From: Universiteitsbibliotheek KU Nijmegen J.Verbaas@ubn.kun.nl

Bereikbaar via Telnet-protocol zijn:

Universiteit van Antwerpen

telnet main.bib.uia.ac.be or 143.169.20.1

Vrije Universiteit Brussel

telnet rc1.vub.ac.be or 134.184.15.1
login: vubis

De ‘inbel’gegevens van deze en vele andere PC’s zijn via de diverse Hytelnet’s te achterhalen.
Via telnet kan bijvoorbeeld een verbinding met een computer ergens in Canada gemaakt worden, waar Hytelnet doorzocht kan worden.
Het adres is: telnet access.usask.ca (login: hytelnet)

Succes!!

Groeten vanuit het Nijmeegse universitaire centrum voor informatievoorziening, de UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 😉

Jaap Verbaas
J.Verbaas@ubn.kun.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 17 Feb 93 9:27 GMT
From: Stuart Lee STUART@VAX.OXFORD.AC.UK
Subject: Med: 9303.03: CTI Centre for Textual Studies

— Beste Neder-L-abonnees,

— Onderstaand bericht over het “Computers in teaching Initiative”
— (CTI) werd mij toegezonden door:
— Stuart Lee
— Research Officer
— CTI Centre for Textual Studies
— Oxford University Computing Services
— 13 Banbury Road
— Oxford
— OX2 6NN
— Tel:0865-273221
— Fax:0865-273221
— E-mail: STUART@UK.AC.OX.VAX
— Stuart, thanks a lot!

— Ben Salemans


Computers in Teaching Initiative (CTI) Centre for Textual Studies


The Computers in Teaching Initiative (CTI) is a Government funded project aimed at increasing or enhancing the sue of computers in University education throughout the United Kingdom. It has evolved into 20 subject specific centres, each with the same aims and objectives.

The CTI Centre for Textual Studies is based at Oxford University Computing Services, but as withh all CTI Centres, is funded to cover the whole of the UK. The subjects covered by the Centre are Literature, Linguistics, Classics, Theology, Philosophy & Logic, and Theatre Arts & Drama. The Centre produces a regular newsletter called Computers & Texts and an annual Resources Guide which aims to introduce beginners to some of the software and electronic resources available to them for their teaching. Both publications are issued free of charge to academics in the Uk, and, at the moment, to institutions abroad.

Staff


Dr Marilyn Deegan (Director)
Dr Stuart Lee (Research Officer)
Ms Caroline Davis (Research Officer)
Mrs Christine Mullings (Research Officer and co-ordinator of the Office for Humanities Communication)

Address


If you would like further information about the CTI Centre for Textual studies, or the CTI as a whole, please write to:

Ms Susan Gianni
CTI Centre for Textual Studies
Oxford University Computing Services
13 Banbury Road
Oxford
OX2 6NN
Tel:0865-273221
Fax:0865-273221
E-mail: CTITEXT@UK.AC.OX.VAX

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 01 Mar 93, 10:11:20 MET
From: Ben Salemans
Subject: Lit: 9303.04: Bronnenuitgave toneelteksten 'Trou Moet Blijcken'

(ingezonden, ge-OCR-de, mededeling)

 *------------------------------------------------------------*
 |           Trou Moet Blijcken           |
 |           Deel 2: Boek B            |
 |                              |
 |      bronnenuitgave van de boeken der        |
 |    Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'    |
 |                              |
 |          onder redactie van:           |
 | Dr W.N.M. Husken, Drs B.A.M. Ramakers, Dr F.A.M. Schaars |
 |          met medewerking van:           |
 |          Dr J.P.G. Heersche           |
 |                              |
 |         Uitgeverij Quarto, Assen          |
 *------------------------------------------------------------*

Adviesraad:
Dr G.R.W. Dibbets
Prof. Dr H. van Dijk
Prof. Dr W.M.H. Hummelen
Prof. Dr H. Pleij


Nadere gegevens over “Trou Moet Blijcken”, bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’

De societeit ‘Trou Moet Blijcken’ te Haarlem, voorheen de kamer van rhetorica ‘de Pellicanisten’, bezit een omvangrijke collectie 16e-eeuwse toneelteksten. Het gaat om historiaalspelen, explicatieve spelen, tafelspelen en kluchten, afkomstig uit alle delen van de Nederlanden.

De toneelteksten waren oorspronkelijk verdeeld over veertien boeken. Elf daarvan zijn thans nog beschikbaar.

De collectie ‘Trou Moet Blijcken’ is een cultuurhistorisch bezit van uitzonderlijke waarde. Het is de belangrijkste verzameling uit de bloeitijd van het toneel en om die reden voor de literatuurgeschiedenis van groot belang. Het rederijkersdrama was gericht op een breed publiek en werd in het openbaar opgevoerd. In de spelen van ‘Trou Moet Blijcken’ vindt men vele vragen van het 16e-eeuwse publiek weerspiegeld. Door haar omvang en veelzijdige samenstelling, en door de goede staat waarin de handschriften zijn bewaard, is de verzameling een rijke bron voor literair- en taalhistorisch, maar ook voor sociaal- en kerkhistorisch onderzoek.

In 1926 verzuchtte de Utrechtse hoogleraar C.G.N. de Vooys, terwijl hij de collectie voor het eerst uitvoerig beschreef:

“Een volledige publicatie van deze omvangrijke handschriften zal vooreerst wel niet mogelik zijn, al staat er veel in dat voor de kennis van sociale en kerkelike toestanden van belang is, en al is er voor het taalgebruik en de taalgeschiedenis der zestiende eeuw veel uit te leren.”

(TNTL 45 [1926], blz. 266)

Vorig jaar werd het initiatief genomen tot de publicatie van het eerste boek van ‘Trou Moet Blijcken’ op een tekstkritisch niveau. In een band werd zowel een facsimile als een diplomatische transcriptie van de toneelteksten aangeboden.

Zojuist verscheen “Deel 2: Boek B” van de integrale facsimile en transcriptie van de verzameling toneelspelen van deze befaamde Haarlemse rederijkerskamer.

Dit deel bevat, naast een Inleiding, de volgende teksten:

 • Sincte Paulus Bekeringe
 • De Menschwerdinge Christi
 • Avont, Nacht ende Morgenstont
 • Paulus ende Barnabas
 • De Propheet Eliseus
 • De Clockreep
 • Cranckheijt des Vleijsch
 • Verlaten Kennisse
 • De Appelboom
 • Lazarus Doot
 • Piramus en Thisbe

Negen van deze elf spelen zijn niet eerder uitgegeven. Deze uitgave levert daarmee dus een waardevolle aanvulling op onze kennis van het oude Nederlandse taal- en cultuurbezit.

De redactie verwacht met deze uitgave zowel de gespecialiseerde vakbeoefenaar als de geinteresseerde student een dienst te bewijzen. De facsimile verschaft een basis voor eigen tekstkritische arbeid van de geoefende lezer. De moderne transcriptie vergemakkelijkt de kennismaking met de teksten voor hen die minder vertrouwd zijn met het 16e-eeuwse schrift. Op deze wijze opent de uitgave voor taalkundigen, theaterwetenschappers, letterkundigen en historici de weg naar een van de voornaamste verzamelingen van literaire bronnen in het Nederlandse taalgebied.

De facsimile en de transcriptie worden op tegenoverliggende bladzijden op A4-formaat afgedrukt. De omvang van deze gebonden uitgave is ca. 600 pagina’s. Prijs: f 125,– (incl. verzend- en portokosten).

Ook het eerste deel, “Boek A”, is nog beschikbaar bij de uitgever. Voor dit deel geldt dezelfde prijs: f 125,– (incl. verzend- en portokosten).

Bestellingen gelieve men rechtstreeks bij de uitgever te plaatsen door overmaking van f 125,– (voor “Deel B”) dan wel f 250,– (voor de “Delen A en B” samen) op girorekening 213536 van:

Uitgeverij Quarto
Derkingehof 22
9403 PC Assen

o.v.v. het gewenste deel c.q. de gewenste delen uit de serie.

ISBN van deel 1 (boek A): 90-5088-019-3 geb.
ISBN van deel 2 (boek B): 90-5088-020-7 geb.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 01 Mar 93 10:27:48 MET
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9303.05: Stand van zaken maandelijks tijdschriftenoverzicht

Beste Neder-L-abonnees,

Er heeft zich weer een Neder-L-abonnee aangemeld die de inhoud van de Nieuwe Taalgids aan Neder-L wil doorgeven: Luuk Lagerwerf LAGERWER@KUB.NL van de afd. Tekstwetenschap van de KU Brabant. Luuk heeft meteen een overzicht van NTG 86.1 (januari 1993) gestuurd. Aan het einde van deze maand zal ik zijn bijdrage plaatsen in het reguliere tijdschriftenoverzicht aan het einde van deze maand.

Ik geef de kersverse lijst van Neder-L-tijdschriften nog maar eens, vooral ter prikkeling van de vele Neder-L-abonnees, die de afgelopen week een abonnement op Neder-L hebben genomen:

*---------------------------------------------------------------------*
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                    <mhuning@rulri.leidenuniv.nl> |
| Glot:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Literatuur: ------------> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Nieuwe Taalgids:     Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| TNTL:           Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|                     <jvdhauwe@ictl.ufsia.ac.be> |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica extra muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
*---------------------------------------------------------------------*

Wie neemt nu nog Literatuur of Spiegel der Letteren voor zijn/haar rekening?

Ben Salemans

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 03 Mar 93 09:50:32 +0100
From: Richard van de Stadt stadt@cs.utwente.nl
Subject: Vra: 9303.06: Tussenvoegsels in namen

Beste Neder-L-abonnees,

In verband met mijn genealogisch onderzoek heb ik in de Usenet News Group ‘soc.roots’ een artikel gepost waarin ik vraag om naamgenoten in Amerika en Australie. In een van de vele reacties die ik daarop kreeg vroeg iemand die in het lokale telefoonboek had gesnuffeld wat nou het verschil was tussen de volgende varianten in de achternaam:

Van Der Stadt
Vander Stadt
Vanderstadt
Van De Stadt
Vande Stadt
Vandestadt

In Nederland kennen we waarschijnlijk alleen de eerste en vierde variant, maar dan de tussenvoegsels niet met hoofdletters geschreven, tenzij het een ge-immigreerde Belg betreft. Dan zouden de derde en laatste variant ook in ons telefoonboek kunnen staan.

Ik vraag mij af wat de oorsprong is van tussenvoegsels. Wat ik mij vooral afvraag is hoe het komt dat de kombinatie ‘van der’ bestaat. ‘Der’ betekent toch hetzelfde als ‘van de’? ‘Van der’ zou dan staan voor ‘van van der’. Met name het bestaan van deze ‘van der’ variant zorgt voor irritante verschrijvingen (voor mij althans), helemaal indien het eerst afgekort wordt, en men het daarna weer volledig wenst te schrijven. Waarom bestaan er geen verschillende afkortingen voor ‘van de’ en ‘van der’ (‘vd’ en ‘vdr’)?

Bestaat er literatuur over dit onderwerp?

Richard

R.R. van de Stadt ~~~~~~~ stadt@cs.utwente.nl

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9303.a --------------------------