Neder-L, no. 9301.b

Subject: Neder-L, no. 9301.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Thu, 28 Jan 93 02:23:56 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9301.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9301.06: Ruusbroec-dag op 14 april 1993 te Leiden       |
| (2) Med: 9301.07: Informatie over elektronische discussiegroep CORPORA |
| (3) Vra: 9301.08: Beschikbare corpora gesproken Nederlands       |
| (4) Med: 9301.09: Lijst toegangsnummers van Nederlandse OPC's      |
| (5) Med: 9301.10: Twee handige programma's voor neerlandici?      |
| (6) Vra: 9301.11: Inhoudsopgaven tijdschriften neerlandistiek in    |
|          Neder-L? Bijdragen/correspondenten gewenst!      |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 13 Jan 1993 15:10 MET
From: Matthias Huening MHUNING@rulcr1.LeidenUniv.nl
Subject: Med: 9301.06: Ruusbroec-dag op 14 april 1993 te Leiden

Ik ben door een collega gevraagd om dit berichtje via Neder-l te verspreiden. Vragen en aanmeldingen dus niet naar mijn e-mail-adres, maar uitsluitend naar het in de tekst vermelde postadres. groet, Matthias

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jan van Ruusbroec

In 1993 is het 700 jaar geleden dat Jan van Ruusbroec, mysticus en auteur, werd geboren. Ter gelegenheid daarvan zal op 14 april 1993 in Leiden een studiedag plaatsvinden, bestemd voor medievisten, docenten Hoger en Middelbaar Onderwijs en gevorderde studenten. Zes verschillend georienteerde wetenschappers zullen vanuit hun specialisme ingaan op Ruusbroecs leven, literair oeuvre en invloed, en een beeld schetsen van de mogelijkheden voor onderwijs en (voortgezet) onderzoek rond de belangrijkste schrijver van Middelnederlands proza. De lezingen worden gehouden door:

 • drs. G. Warnar (RU Leiden): Biografie en beeldvorming;
 • prof. dr. P. Mommaers (KU Leuven): De eenheidservaring volgens Jan van
  Ruusbroec;
 • prof. dr. C. Burger (VU Amsterdam): De mysticus en zijn kerk;
 • dr. M. Hoenen (KU Nijmegen): Mystiek en filosofie bij Ruusbroec;
 • prof. dr. F. Willaert (Universiteit Antwerpen): Ruusbroec literair;
 • dr. Th. Mertens (Ruusbroecgenootschap Antwerpen): Bloei, nabloei en
  opbloei: de receptie van Ruusbroecs werken.

Tevens zal op deze dag een kleine expositie over Ruusbroec worden geopend in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Inschrijving voor studiedag (inclusief lunch) is mogelijk door overmaking van f. 10,- op girorekening 9200 van ABN/AMRO Leiden, rek. nr. 499872630 t.n.v. Fac. Wijsbegeerte o.v.v. “Ruusbroec-dag”. Nadere gegevens over plaats en programma worden u tijdig toegezonden.

Voor nadere informatie:
G. Warnar, vakgroep nederlands RUL, postbus 9515, 2300 RA Leiden (tel. 071-272112) en dr. E.P. Bos, faculteit wijsbegeerte, postbus 9515, 2300 RA Leiden (tel. 071-272009).

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 14 Jan 1993 09:46:56 +0100
From: Knut Hofland knut@x400.hd.uib.no
Subject: Med: 9301.07: Information concerning electronic group CORPORA

CORPORA is an electronic group for information about text corpora, such as availability, aspects of compilation and using corpora, software, tagging, parsing, and bibliography.

To join the list send an e-mail message to:
corpora-request@x400.hd.uib.no
asking to be added to the CORPORA-list and include your mail adress.

To contribute to the discussion, send a message to:
corpora@x400.hd.uib.no

You can get the welcoming message by sending mail to:
fileserv@hd.uib.no
with the line:
send corpora corpora.list.welcome
To get the log files (several hundreds KB) you send the lines:
send corpora log.started.920918
send corpora log.started.921006
send corpora log.started.921116

I have also made a file of all the subject lines, to get this:
send corpora corpora.subject

Best wishes

Knut Hofland

Norwegian Computing Centre for the Humanities, Harald Haarfagres gt. 31, N-5007 Bergen, Norway

Phone: +47 5 212954/5/6, Fax: +47 5 322656, E-mail: knut@x400.hd.uib.no

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 26 Jan 93 15:05:36 SET
From: jo van den hauwe JVDHAUWE@ICTL.UFSIA.AC.BE
Subject: Vra: 9301.08: Beschikbare corpora gesproken Nederlands

Weet iemand waar ik terecht moet om het (gesproken deel van het) Eindhovense Corpus aan te schaffen? Zijn er andere corpora gesproken Nederlands (“op de markt”) beschikbaar?

Vriendelijke groeten.

Jo van den Hauwe
Universiteit Antwerpen (USIA-ICTL)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 26 Jan 1993 16:53 MET
From: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK KU NIJMEGEN J.Verbaas@ubn.kun.nl
Subject: Med: 9301.09: Lijst toegangsnummers van Nederlandse OPC's

Nijmegen, 26 januari 1993

Beste mensen,

Op verzoek van Ben Salemans geef ik de mij bekende toegangsnummers tot een aantal Nederlandse OPC’s door. OPC=Online Publiekscatalogus
= = =
De gegevens zijn voor een deel uit de ‘SURFnet GIDS 1993’ gehaald en voor een deel via andere wegen opgeduikeld.
De SURFnet Gids kan electronisch met FTP opgehaald worden op het adres:
file.nic.surfnet.nl
Procedure:
ftp file.nic.surfnet.nl
name : anonymous
password: uw eigen mailadres
ftp> cd /user-support/gids

kies verder uit de aangeboden directories en bestanden volgens de
voor ftp geldende regels.

Misschien kan een vriendelijk verzoekje aan de baas van deze lijst (Salemans@uci.kun.nl) ervoor zorgen dat u de ‘echte’ handleiding (‘echt’ = op papier met een bandje erom) via de ‘slakkenpost’ (klinkt snailmail in het Engels net zo erg als slakkenpost?) toegestuurd krijgt.

Hier dan mijn lijstje met vrij toegankelijke OPC’s.
Er is volop beweging in het online bibliotheekwereldje. Onderstaande gegevens kunnen daarom redelijk snel verouderen. Wanneer mij wijzigingen onder ogen of ter ore komen, dan geef ik ze door.

 • Bibliotheek Rijksuniversiteit Limburg (te Maastricht)
  X.25-Adres : 18802021934 (De genoemde X.25 adressen werken in ieder in Nederland. In hoeverre deze adressen buiten Nederland aangepast moeten/kunnen worden om toegang tot de betreffende OPC te garanderen ligt buiten mijn gezichtsveld. Misschien heeft Ben Salemans daar informatie over.)
  Telnet-Adres : ihol02.rulimburg.nl (137.120.1.34)
  login : opc
 • Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden
  X.25-Adres : 12911019916
  login : opc3
  Modem : 071-211621 (bij de vraag ‘welke service?’ rulub)
 • Bibliotheek Erasmus Universiteit (te Rotterdam)
  X.25-Adres : 12911023099
  X.25-Adres : 020430440141 (fellow world citizens outside the Netherlands)
  login : via menu (naar keuze OPC-II of OPC-III)
  Telnet-Adres : eurbib.eur.nl (OPC-II ; zal binnenkort wel verdwijnen)
  Telnet-Adres : cat.ubib.eur.nl (OPC-III)
 • Bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht
  X.25-Adres : 12911028099
  Telnet-Adres : ruut.cc.ruu.nl
  Tik na request: brunet
  Modem : 030-539700
 • Koninklijke Bibliotheek (KB) (i.e. Nationale Bibliotheek))
  X.25-Adres : 129110639
  login : opc (ook toegang via de catalogus van de Rijksuniversiteit Groningen – de stad met de mooiste toren ter wereld – en binnenkort ook via de catalogi van andere bibliotheken.)
 • Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant (te Tilburg)
  X.25-Adres : 18802026992
  Telnet-Adres : cat.kub.nl (137.56.0.87)
  login : cat
  Modem : 013-630225
  (Campus information system: telnet kublib.kub.nl
  login: kubgids)
 • Bibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen
  X.25-Adres : 18802007099
  X.25-Adres : 02043044008499 (from abroad)
  login : c kunopc (after: ‘session … established’ <return>
  !! NB Bovenstaande adressen gelden voor de zgn. OPC-II, die binnenkort verdwijnt.

  Het X.25-adres voor de nieuwe OPC-III is 188020752 (login: opc).
  De nieuwe OPC-III kan al benaderd en bevraagd worden.
  Quiz: wie ontdekt de meeste verschillen tussen de twee OPC’s?

  Telnet-Adres : kunlb1.ubn.kun.nl (login: opc)
  Dit adres geeft toegang tot de nieuwe OPC-III.
  Het rekencentrum is gevraagd als alias-adres in te stellen: opc.ubn.kun.nl.
  Dit zal het adres worden, waarmee de UB van de KUN ‘reclame’ voor de nieuwe OPC zal gaan maken.
  Modem : 080-617781
 • Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen
  X.25-Adres : 129110159
  Telnet-Adres : 129.125.19.10
  login : opc
  Modem : 050-636805 (1200 baud)
  050-638070 (2400 baud)
  In deze OPC is ook opgenomen: Catalogus Nederlands Instituut te Rome
 • Bibliotheek Universiteit van Amsterdam
  X.25-Adres : 12911000099
  Destination? : uba
  Telnet-Adres : ts1.sara.nl (192.16.188.50)
  login : uba
  Modem : 020-5611222
 • Bibliotheek Vrije Universiteit (te Amsterdam)
  X.25-Adres : 12911000099
  Destination? : TERMS
  na ‘sara-ts1>’: ubvucat.vu.nl
  Telnet-adres : ubvucat.vu.nl (130.37.128.201)
  Modem : 020-5611222

Niet in de SURFnet Gids vermeld, maar (hopelijk) wel bereikbaar zijn:

Provinciale Bibliotheek Friesland en Buma-bibliotheek / Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden
X.25-Adres : 129110392
Algemeen toegangswoord: gast
Dienst : pica
De PB is een alfa-bibliotheek.
De Buma-bibliotheek bevat een collectie op het gebied van de klassieke oudheid. In de PB bevindt zich ook het ‘Studiecentrum voor Hebraica en Judaica dr. L. Fuks’.
Voor materiaal op het gebied van de Friese taal- en letterkunde is deze bibliotheek natuurlijk ook een ‘aanrader’.

Universiteit Twente
X.25-Adres : 18802012099
Geef na ‘ … call connected’ <return>
Tik na ciscot.civ.utwente.nl> in: utbib1 (1=e’e’n)
Usernumber : 2607, 2608, 2609, 2610 of 2611
Password : student
Telnet-adres : utbib1.utwente.nl (130.89.5.10)
Modem : 053-898004

Succes!!

Jaap Verbaas
Universiteitsbibliotheek
Erasmuslaan 36
6525 GG Nijmegen
The Netherlands
e-mail: J.Verbaas@ubn.kun.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 27 Jan 1993 13:55 MET
From: Ben Salemans u216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Med: 9301.10: Twee handige programma's voor neerlandici?

1. Inleiding: twee handige programma-pakketten voor neerlandici?

Er wordt mij door neerlandici wel eens gevraagd over welke programma’s uit de shareware- of public domain-omgeving ik enthousiast ben. In dit stuk zal ik vrij uitvoerig twee programma-sets beschrijven die ikzelf wekelijks enkele malen gebruik. Misschien zijn die programma’s ook interessant voor u? Kent u ook handige gratis verkrijgbare software, die volgens u nuttig kan zijn voor neerlandici? Meld dat dan via Neder-L.

Met het eerste pakket, de STARTSPO-set, kan scherm-informatie in een bestand op de PC (IBM-compatible) worden opgeslagen. Wanneer u moe bent van het overschrijven op papier van info die op uw PC-scherm verschijnt, dan biedt STARTSPO uitkomst. Een druk op de PrintScreen-toets zorgt ervoor dat de ‘inhoud’ van het beeldscherm op dat moment in een file (PRINDIR.DAT) wordt bewaard. De STARTSPO-set wordt in par. 2 besproken.

Met het tweede pakket, de MF-set (MF van MaxFind), kan in een of meer bestanden gezocht worden naar het voorkomen van woorden, of delen daarvan, inclusief hun context. Stel dat u alle werken van Ruusbroec in een of meer bestanden op uw PC heeft staan en dat u wilt weten of en hoe Ruusbroec het woord “minne” gebruikt. Dan biedt de MF-set uitkomst. Via het MF-pakket kunt u alle Ruusbroec-regels voorgeschoteld krijgen waarin “minne”, “minnen” e.d. voorkomt. Inclusief de context van die woorden: de regel waarin het woord voorkomt plus de daaraan voorafgaande en volgende regel(s). De gezochte informatie wordt op scherm vertoond en kan eenvoudig in een bestand worden opgeslagen. In par. 3 geef ik nadere informatie over de MF-set.

In par. 4 beschijf ik hoe u de beschreven pakketten via (anonymous) FTP kunt plukken van een server.

Voordat ik overga tot het beschrijven van de software, wil ik de aandacht vestigen op twee punten:

 • Het hart van beide pakketten wordt gevormd door moeilijk te verkrijgen shareware-programmatuur. Shareware-software is programmatuur die tijdelijk ter beschikking wordt gesteld door programma-ontwikkelaars. Zij staan het tijdelijk gratis testen van hun programma’s voor korte tijd toe. Maar als die programmatuur bevalt, dan wordt de testende gebruiker geacht die software te kopen, tegen doorgaans uiterst schappelijke prijzen. Ik verzoek tevreden gebruikers van de STARTSPO-set en de MF-set dan ook de betrokken shareware-ontwikkelaars de financiele vergoeding te sturen waar zij recht op hebben.
 • Nu ik deze informatie als een Razende Roeland aan het intikken ben, besef ik dat dat voor sommige Neder-L-abonnees mogelijk te snel zal gaan. Als u problemen heeft met passages uit dit bericht, moet u me dat laten weten. Zend dan een e-post-bericht naar Neder-L@nic.SURFnet.nl. Ik kan me voorstellen dat u uw vragen liever niet publiekelijk verspreid wenst te zien via de Neder-L-bulletins. Meld dat dan in uw e-post-bericht.

2. Programma 1: het STARTSPO-pakket (gebaseerd op PRINDIR versie 8).

Ik werk op mijn PC (= IBM-PC-compatible) veel met OPC’s, geautomatiseerde bibliotheek-catalogi. OPC is de afkorting van de lelijke woorden ‘Online PublieksCatalogus. Als de zoekprocedures gestart zijn, vliegt de bibliografische informatie al vlug over het scherm. Het overschrijven met de pen van al die informatie is een vervelende klus. In het kader van mijn werk op het computercentrum van de KU Nijmegen, het UCI (Universitair Centrum Informatievoorziening), moet ik vaak gebruikershandleidingen of artikelen schrijven over computerprogramma’s. Ik wil de gebruikers in mijn teksten laten zien met welke computerschermen ze zoal zullen worden geconfronteerd en welke acties ze dan moeten ondernemen. Afbeeldingen van die computerschermen zijn dan vaak onontbeerlijk. Maar het natekenen van die schermen is ook al zo’n stomme en arbeidsintensieve klus.

Gelukkig bestaan er programma’s, die ervoor kunnen zorgen dat alles wat op het beeldscherm verschijnt in een computerbestand op de PC wordt opgeslagen. ‘Screen catching software’ heet dat.

Een van de bekendste ‘screen catchers’ is het vaak geprezen SNIPPR-pakket (de laatste mij bekende versie is SNIPPR24.ZIP). Het zal wel aan mij =:-( liggen, maar het werken met deze programmatuur is een crime. Er loopt altijd wel iets mis. Zelf werk ik daarom sinds kort 😉 met een andere, minder bekende, ‘screen catcher’: het PRINDIR-pakket (versie 8). De officiele naam van dit shareware-programma luidt: JMAC PRINDIR Version 8.00. Het is ontwikkeld door Michael A. Hotz van J.M. Allen Creations.

Nu is het werken met PRINDIR niet echt eenvoudig. Er zijn zoveel opties/parameters die moeten worden opgegeven, dat het je al vlug gaat duizelen. Omdat ik PRINDIR alleen maar gebruik voor screen catching van schermen naar een bestand op de harde C-schijf, heb ik twee BAT-bestanden geschreven: STARTSPO.BAT en STOPSPO.BAT.

STARTSPO.BAT zorgt ervoor dat de PRINDIR-programmatuur met de juiste parameters wordt gestart. STARTSPO.BAT wordt uiteraard in geactiveerd via het commando STARTSPO. De screen catching programmatuur PRINDIR plus enkele verwante programma’s worden dan permanent, met de juiste parameters, in het computergeheugen van de PC geplaatst. Als er een scherm verschijnt dat op de harde c-schijf bewaard moet worden, is een eenvoudige druk op de PrintScreen-toets van de PC voldoende. Elke keer als op de PrintScreen-toets gedrukt wordt, wordt de informatie die op dat moment op het scherm staat tijdelijk –ik abstraheer hier van wat er werkelijk gebeurt– opgeslagen (‘gespoeld’) in het bestand C:\PRINDIR.DAT. PRINDIR.DAT staat dus in de ‘root’ van de c-schijf. Als u klaar bent met het spoelen van schermen naar de harde schijf, geeft u het commando STOPSPO, waardoor STOPSPO.BAT wordt geactiveerd. Alle informatie wordt dan definitief opgeslagen in PRINDIR.DAT. Dit bestand kunt u dan met een tekstverwerker of editor op uw PC bekijken en aanpassen.

Elke keer als de PRINDIR-software wordt gestart, wordt een eventueel reeds bestaand, eerder gemaakt bestand PRINDIR.DAT overschreven/vernietigd. Wie, zoals ik, veel gebruik maakt van deze software kan daarom nogal eens onaangenaam worden verrast. Daarom heb ik in STARTSPO.BAT, op nogal lompe wijze, ingebakken dat een reeds bestaand PRINDIR.DAT-bestand wordt hernoemd naar PRINDIR.1. Een eventueel eerder voorkomend PRINDIR.1-bestand wordt ‘gerenamed’ als PRINDIR.2 etc. (t/m PRINDIR.10).

Hoe werkt dat nu in praktijk? Als ik bijv. ga ‘OPC-en’, geef ik eerst het commando STARTSPO (‘start het spoelen (=anglicisme) van scherminformatie naar de harde schijf’). Daarna maak ik contact met de OPC. Steeds wanneer ik een scherm krijg voorgeschoteld dat ik op mijn c-schijf wil bewaren, druk ik simpelweg op de PrintScreen-toets. Als ik klaar ben met de raadpleging van de Online PublieksCatalogus geef ik het commando STOPSPO. Vervolgens bekijk ik met mijn tekstverwerker het bestand PRINDIR.DAT en selecteer ik de informatie waarin ik echt geinteresseerd ben.

Een tip is hier op zijn plaats. Het PRINDIR-pakket wordt via STARTSPO(.BAT) in werking gezet. De PRINDIR-programmatuur wordt dan permanent in het computer-geheugen geplaatst, zodat de computer weet dat elke keer wanneer u op de PrintScreen-toets van uw PC drukt een scherm in PRINDIR.DAT moet worden bewaard. Er zijn echter computerprogramma’s (waaronder programmatuur voor het werken met Internet) die alle software die eerder in het computergeheugen zijn geplaatst uit het computergeheugen verwijderen. STARTSPO werkt dan dus niet meer. Ook kan het voorkomen dat u een scherm wilt ‘catchen’ terwijl u STARTSPO nog niet gestart heeft. In beide gevallen werkt vaak de volgende truc. Veel programmatuur biedt een ‘exit’ naar DOS. Maak daar gebruik van. Gearriveerd in de DOS-werkomgeving start u STARTSPO. Vervolgens geeft u het commando ‘exit’ om terug te keren naar het programma waarmee u aan het werken was. Meestal lukt de screen-catching met STARTSPO dan wel.

3. Programma 2: PW.EXE

Ik beschik over nogal wat teksten van Vondel, Middelnederlandse auteurs/kopiisten en taalkundigen van voor 1800. Daarin zoek ik vaak naar woorden of woorddelen, die ik graag in hun context wil bestuderen. Het is erg arbeidsintensief om met een editor of een tekstverwerker in die teksten een voor een naar de gewenste informatie te zoeken. Natuurlijk besef ik dat de beschikbare woordenlijsten en concordanties vaak het antwoord kunnen bieden op mijn vragen. Maar al dat geblader in die loodzware boeken op mijn kleine werkplek thuis is ook niet ideaal. (Waar blijven de CD-tjes met oude en moderne Nederlandse teksten? CD-ROM-spelers zijn inmiddels goed betaalbaar en de kosten voor de produktie van CD-tjes met tekstbestanden zijn ook te overzien!) Bovendien ben ik ook wel eens geinteresseerd in onderdelen van woorden, zeker wanneer het spellingkwesties betreft. Die informatie is niet in die, op complete woorden georienteerde, boeken terug te vinden.

Met het programma PW.EXE kan ik alle gezochte informatie uit mijn tekstbestanden door de PC (IBM-compatible) laten ophoesten. Hoe werkt dat programma? Wanneer u als commando geeft:
PW
wordt de PW-software gestart. U krijgt dan, ongeveer, het volgende scherm te zien (eenmaal raden hoe ik dat scherm ‘gecatched’ heb):

*---------------------------------------------------------------------*
|MaxFind.   Copyright 1988 by Stan Peters             |
|     Shareware, $15.    4276-C Wilkie Way, Palo Alto 94306  |
|Usage:  mf [-options] string [string].... filename [-options]   |
|  Filename may contain ? and *, it may have a path prefix      |
|  You may have 1 to 15 strings.                   |
|  A tilde (~) in a string matches any character.          |
|  Options must start with a '- ', they may be first and/or last.  |
| Searching options:                         |
|  a - 'and', all must be present. f - "fuzzy", approximate spelling.|
|  c - case sensitive search.   w - match only if a word.     |
|  d - Span entire document, if necessary.              |
| Output options:                           |
|  l - show line numbers.     t - to screen and > file.     |
|  m - stop after first match.   u - Unix (grep) style output.   |
|  n - no pause each 24 lines.                    |
| Input options:                           |
|  b - also search binary files.  s - also include subdirectorys  |
|  h - strip hi (8) bits.                      |
| AND searches using "sliding windows":                |
|  2 - 15 Window size (number of lines) for searching and displaying |
|                                   |
| A / indicates an OR within an AND, use //  to find / .      |
| Example: Find Tom or Bob Jones from Texas in my address file   |
| Enter:  "mf tom/bob jones texas address.fil -a4"         |
*---------------------------------------------------------------------*

Dit scherm maakt duidelijk dat MF nogal wat ‘opties’ kent. Ik denk dat ze voor zich spreken, maar voor de zekerheid geef ik een voorbeeld. Ik beschik over alle 32 Vondel-toneelstukken die ik in 32 bestanden op de harde c-schijf van mijn PC bewaar. Deze bestanden hebben allemaal eenzelfde extensie/filetype: DVO (Drama’s VOndel). Stel nu dat ik wil weten hoe of wanneer Vondel in al zijn toneelstukken ‘aa’ spelt (en niet ‘ae’). Ik geef dan het volgende commando:

mf -3 -n -t aa *.dvo > aaresult.txt

of, korter, met de samengesmolten opties op een andere plaats:

mf aa *.dvo > aaresult.txt -3nt

Beide opdrachten aan ‘mf’ (MF.EXE) moeten als volgt worden gelezen:

Laat mij zien waar in alle Vondel-drama’s (‘*.dvo’) de letters ‘aa’ voorkomen; toon mij regels uit al die teksten waarin de gezochte letterreeks voorkomt, plus de regel daarvoor en daarna (per vindplaats dus een context van samen 3 regels: ‘-3’); die regels moeten op het beeldscherm worden vertoond, maar ze moeten tevens in een bestand worden opgeslagen (‘-t’); dat bestand moet aaresult.txt gaan heten (‘> aarsult.txt’); als een beeldscherm van met 24 regels vol is, hoeft er niet gepauseerd te worden (‘-n’) (anders blijf ik na een vol scherm op de Enter-toets drukken).

Het is even stoeien met die opties, maar de resultaten mogen er zijn.

4. Hoe kunt u de pakketten verkrijgen?

De hierboven genoemde pakketten, plus daarbij benodigde software, staan geinstalleerd op een server: neder-l.urc.kun.nl

De via die server beschikbare bestanden zijn:
1. Het STARTSPO-pakket, dat in gecomprimeerd formaat is opgeslagen in het bestand STARTSPO.ZIP. Om de programma’s en bestanden die in STARTSPO.ZIP zijn opgeslagen tot uw beschikking te krijgen, zult u STARTSPO.ZIP op uw PC moeten ‘ontZIPpen’. Dat doet u met …
2. Het programma PKUNZIP.EXE, dat ook op de server staat. Wanneer u pakket 1 en 2 van de server heeft gehaald, moet u op uw PC de volgende opdracht geven:
pkunzip startspo
Ergo: als u met STARTSPO wilt werken, moet u STARTSPO.ZIP en PKUNZIP.EXE van de server plukken.
3. Het pakket PKZIP110.EXE (niet de meest recente ZIP-set, maar allez!) bevat een complete set ZIP-programmatuur, inclusief een gebruikershandleiding. Het zoeven genoemde programma PKUNZIP.EXE is onderdeel van dat pakket. Wilt u meer info over ZIP-programmatuur, geef dan op uw PC het commando, uiteraard nadat u PKZIP110.EXE van de server heeft gehaald:
pkzip110
Voor de duidelijkheid: u hoeft PKZIP110.EXE alleen maar van de server te halen als u meer wilt weten over ‘ZIPpen’.
4. Het MF-pakket, dat slechts uit een EXE-bestand bestaat: MF.EXE.
5. Het bestand INFO.ASC, dat de tekst bevat van dit artikel uit de distributielijst Neder-L, no. 9301b van eind januari 1993. Overigens, voor niet-Neder-L-abonnees: voor nadere info over Neder-L, moet u een e-post-bericht sturen naar listserv@nic.surfnet.nl, met als boodschap:
get neder-l info
6. Het bestand INFO.WP5: hetzelfde bestand als INFO.ASC, maar dan in WordPerfect 5.1 opmaak.

Hoe hevelt u die bestanden nu over naar uw PC? Hiervoor heeft u het pakket FTP nodig, dat op de meeste grotere computersystemen tot uw beschikking staat. Als u dat niets zegt, moet u contact opnemen met uw lokale computer-goeroe. Mocht dat ook niet helpen, dan kunt u contact met mij opnemen: u216013@HNYKUN11.BITNET.

Ervan uitgaande dat u met FTP kunt werken, moet u de volgende commando’s geven:

      ftp vmcms.urc.kun.nl
      anonymous   (opm.: u werkt als 'anonymous user')
      x@y      (opm.: geef als password bijv. uw computeradres)
      cd neder-l  (opm.: u gaat de neder-l-directory in)
      dir      (opm.: u krijgt een bestandsoverzicht te zien)
      bin      (opm.: nodig voor 'binaire' file-overheveling)
      mget *.*   (opm.: commando waardoor file-overdracht start)
      ascii     (opm.: nodig voor overheveling van ascii-
                    bestand)
      get info.asc (opm.: ascii-bestand info.asc gestuurd)
      quit     (opm.: u stopt met FTP)

Als u via een groot computersysteem als VM/CMS (ftp-programmatuur komt tot uw beschikking via commando ‘init ip’) of een VAX met FTP werkt, worden de bestanden overgeheveld naar dat grote systeem. U moet vervolgens die bestanden weer overhevelen van dat systeem naar uw PC. Bijvoorbeeld met het pakket Kermit. Bedenk daarbij wel dat de meeste bestanden binair moeten worden overgeheveld, bijvoorbeeld met de Kermit-optie ‘bin’ of ‘set fil bin’.

5. Succes!

Mocht die file-overheveling om de een of andere reden niet lukken, of heeft u andere vragen over dit artikel? Laat me dat even weten. Misschien weet ik wel iets voor u te regelen?

Groet van Ben Salemans,
u216013@HNYKUN11.BITNET

Nijmegen, 27 januari 1993

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 27 Jan 1993 23:10 MET
From: Ben Salemans u216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Vra: 9301.11: Inhoudsopgaven tijdschriften neerlandistiek in Neder-L? Bijdragen/correspondenten gewenst!

Beste Neder-L-abonnees,

Ik loop met het plan rond om via Neder-L een keer per maand te melden welke artikelen zijn verschenen in de belangrijkste tijdschriften op het brede terrein van de neerlandistiek.
Voordelen:

 • Neder-L-abonnees kunnen zich vlug op de hoogte stellen van hetgeen er in die tijdschriften is gepubliceerd, enkele dagen of weken nadat ze zijn verschenen.
 • De buitengaatse neerlandici, die vaak maar beperkte toegang hebben tot tijdschriften voor de neerlandistiek, kunnen zich een accuraat beeld vormen van het tijdschriftenaanbod.
 • Voor de tijdschriften zelf heeft publikatie van deze gegevens in Neder-L een duidelijke PR-waarde. Op dit moment kent Neder-L zo’n honderd abonnees via EARN/Bitnet (het aantal groeit nog steeds). De Neder-L-bulletins worden sinds kort via Netnews van Internet verspreid. Dat betekent dat de Neder-L-bulletins wereldwijd door enkele duizenden mensen zullen worden gelezen. Niet gering toch voor een (nog) niet gesubsidieerd tijdschrift 😉 Deze reclame voor de tijdschriften via Neder-L is bovendien gratis!

Om dit idee te kunnen realiseren heb ik de medewerking van neerlandici nodig, die bereid zijn om kort na (of vlak voor) het verschijnen van een tijdschrift gegevens naar Neder-L te sturen. Ik weet dat enkele Neder-L-abonnees in de redactie van een tijdschrift voor de neerlandistiek zitten of op zijn minst goede relaties daarmee hebben.

Mijn concrete vraag is: wie is bereid kort na het verschijnen van een tijdschrift, een inhoudsopgave daarvan te sturen naar Neder-L. Laat mij a.u.b. even weten welk tijdschrift u voor uw rekening wilt nemen. Kom op! Echt veel tijd hoeft u dit niet te kosten. Willem Kuiper heeft me al laten weten in principe Spektator voor zijn rekening te nemen.

Hieronder druk ik een sjabloontje af, dat onze toekomstige tijdschriftcorrespondenten zouden kunnen invullen. Ik hoop dat het voor zich spreekt. Bij de categorie ‘aandachtsgebied’ denk ik aan een kernachtige omschrijving (17e-eeuwse literatuur, generatieve fonologie, etc.); maar een andere korte toelichting op het artikel in een of enkele regels is ook toegestaan.


Bericht van: (uw naam, eventueel met adres e.d.)
Datum: (datum verzending bericht)
NAAM TIJDSCHRIFT: ….
Jaargang (jaartal), no.: ….

Artikel 1:

Auteur(s): ….
Titel + ondertitel(s) ….
Pagina’s: ….
Aandachtsgebied: ….

Artikel 2:

Auteur(s): ….

etc.

Met spanning wacht ik jullie reacties/aanmeldingen af!

Groet van Ben Salemans

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9301.b --------------------------