Neder-L, no. 9211.d

Subject:Neder-L, no. 9211.d
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 27 Nov 92 02:05:45 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9211.d --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Rea: 9211.15: "Media" en "medias" zijn geen dubbele meervoudsvorm  |
|          (n.a.v. 9211.09a)                   |
| (2) Ant: 9211.16: Het verschil tussen "eens" en "ooit" (n.a.v 9211.10) |
| (3) Med: 9211.17: Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek   |
|          (o.a. als reactie op 9211.a, 9211.b en 9211.c)    |
| (4) Rea: 9211.18: Oudere Nederlandse teksten in elektronische vorm   |
|          (n.a.v. onder meer 9211.04)              |
| (5) Edi: 9211.19: Oude Neder-L-logboeken niet opvraagbaar        |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 17 Nov 92 10:19:38 EST
From: Geoff.Koby@um.cc.umich.edu
Subject: Rea: 9211.15: "media" en "medias" zijn geen dubbele meervoudsvorm (n.a.v. 9211.09a)

In 9211.09a schrijft Michel Lenoble dat “media” en “medias” twee soorten meervoud zijn. Ik citeer:

In 9211.07 wordt gemeld dat er in het Maastrichtse dialect (mogelijk) twee verschillende meervoudsvormen zijn. Naar aanleiding daarvan wil ik opmerken dat een soortgelijk verschijnsel merkbaar is in het Engels bij woorden van Latijnse oorsprong zoals “medium” –> “media” en nu ook “medias” (dubbele meervoud).

Ik zou niet zeggen dat het Engels een “dubbele meervoud” kent. Je zou eerder kunnen zeggen dat het Engels de woorden “medium” en ook “datum” niet meer kent. Veel Engelstaligen zeggen tegenwoordig “The media is here.” (= De journalisten zijn hier.) Dus zijn “media” en “data” enkelvoud, en daaruit werden nieuwe meervoudsvormen gevormd.

Geoff Koby – University of Michigan – Germanic Languages
Geoff_Koby@um.cc.umich.edu

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 18 Nov 92 20:11:28
From: Anna.Belsems@afacul.kun.nl
Subject: Ant: 9211.16: Het verschil tussen "eens" en "ooit"? (reactie op 9211.10)

In Vra: 9211.10: van Wim Schipper lezen we het volgende:

Wie helpt me uit de knoop? Ik lees nogal vaak zoiets als het volgende:

Als ik ooit in Amsterdam woonde, bestond de televisie niet.
       ^^^^

In plaats van “ooit” zou ik “eens” gebruiken. Kan dat? Is het Nederlands zo sterk veranderd sinds mijn vertrek in ’57 (=1957)? Of heb ik het fout?
Wim

Het lijkt me sterk dat Wim zijn voorbeeldzin in die vorm ooit ergens zo heeft gelezen. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele Nederlander of Vlaming (etc.) zo zou gebruiken. Beter lijkt me:

Toen ik ooit in Amsterdam woonde, bestond de televisie (nog) niet

Maar goed, het gaat Wim niet om het gebruik van ‘als’ maar om het gebruik van ‘ooit/eens’.

Ik zou nooit zeggen:

Toen ik eens in Amsterdam woonde, bestond de televisie (nog) niet

Misschien wel:

Eens, toen ik in Amsterdam woonde, bestond de televisie nog niet

Maar dat vind ik zelf nog steeds geen mooie zin. Ik zou ook in dit geval toch in plaats van ‘Eens’ ‘Ooit’ gebruiken.

Zonder Van Dale of zo te hebben geraadpleegd, denk ik dat je ‘eens’ moet verstaan als ‘op een bepaald, specifief moment’, en ‘ooit’ als (veel ruimer) ‘in een niet nader aangeduide, vage tijd’. Als je spreekt over de tijd dat er in Amsterdam nog geen televisie bestond, heb je het volgens mij over een vage tijd; de preciese datum en de preciese tijd doen er niet echt toe. Omdat ‘ooit’ vager is, kun je dat woord volgens mij doorgaans beter gebruiken dan ‘eens’ (in de gegeven context). Kortom Wim, met ‘ooit’ zit je meestal wel goed. Hmm, het is moeilijk om taalintuities te verwoorden. En van het voorschrijven van taalgebruik al helemaal niet. Maar met dit soort indekkende opmerkingen schiet Wim ook niet veel op. Ik ga dus dapper verder.

Het komt mij voor dat Wims voorbeeldzin een anglicisme of amerikanisme is. Ik vermoed dat in Wims hoofd een Engelstalige zin als:

As I lived once (upon a time) in Amsterdam, television did not exist

rondspookte. Of iets dergelijks. (Vergeef me, ik heb die Engelse grammaticale regels nooit goed geleerd. Ik ben lid van een generatie Nederlandse scholieren die het Engels geleerd kreeg via dia’s met bijbehorende Engelse teksten en films. De gedachte daarbij was, mogelijk: geef de scholieren alleen maar Engelstalige ‘input’ en ze bouwen zelf wel een correcte Engelse grammatica daaruit. Een totale misvatting van het Chomskyaans LAD, Language Acquisition Device!?).

Ik vermoed het volgende. Omdat Wim al 35 jaar weg is uit Nederland, vertaalt hij “As” als “Als” en “once” als “eens”, omdat die woorden qua geluid (en afstamming?) nu eenmaal veel op elkaar lijken. Dat levert een zin op als Wims voorbeeldzin.

Wim, ik ben ervan overtuigd dat je dit sportief opvat en hoop dat je met mijn opmerkingen uit de voeten kunt.

Groetjes,

Anna

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 23 Nov 1992 13:29:12 +0000 (GMT)
From: Hans.B.Voorbij@let.ruu.nl
Subject: Med: 9211.17: Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek (o.a. als reactie op 9211.a, 9211.b en 9211.c)

TAAKGROEP COMPUTERTEKSTEN VOOR DE NEERLANDISTIEK

De beschikbaarheid van electronische Nederlandstalige teksten is een onderwerp waarover regelmatig in NEDER-L wordt geschreven. Bij een (wellicht nog kleine, maar beslist groeiende) groep Neerlandici is duidelijk behoefte aan dergelijk electronisch materiaal. Daarom wil ik langs deze weg de aandacht van de NEDER-L-abonnees vestigen op het volgende initiatief.

Op verzoek van het bestuur van de NWO-stichting Literatuurwetenschap is een taakgroep die zich voorlopig noemt “Computerteksten voor de Neerlandistiek” begonnen met het zoeken naar een antwoord op de vraag, of Neerlandici op niet-commerciele basis behoefte hebben aan gedigitaliseerde teksten.

De taakgroep richt zich voorshands op de volgende punten:
(a) beantwoording van de vraag of gedigitaliseerde (literaire) teksten in een centrum dienen te worden ondergebracht;
(b) inventarisatie van gebruikersbehoeften;
(c) algehele inventarisatie van de digitaal voorhanden (literaire) teksten;
(d) beperking tot de Neerlandistiek.

De taakgroep, die bestaat uit prof. dr. W. van den Berg, prof. dr. P.Th. van Reenen (voorzitter), prof. dr. J. Reynaert, prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg en dr. J.B. Voorbij (secretaris), wil voor de beantwoording van de gestelde vraag een enquete houden onder zoveel mogelijk Neerlandici in Nederland, Belgie en elders.

Begin januari 1993 -als alles volgens plan verloopt- zal er een vragenlijst worden verspreid onder alle Neerlandici waarvan de adressen via de IVN of de Stichting Literatuurwetenschap kon worden achterhaald. Om zoveel mogelijk geinteresseerden te bereiken, zal de vragenlijst ook via NEDER-L worden verspreid.

NEDER-L-abonnees die de vragenlijst per “gewone” PTT-Post toegezonden willen krijgen of alvast kenbaar willen maken over welke gedigitaliseerde teksten zij beschikken, kunnen daarvoor met mij contact opnemen.

Hans Voorbij
Vakgroep Computer & Letteren RUU
Achter de Dom 22-24
3512 JP Utrecht
(Nederland)
Tel. (030) – 536417
email: voorbij@let.ruu.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 24 Nov 92 14:16 MET
From: KUIPER@ALF.LET.UVA.NL
Subject: Rea: 9211.18: Oudere Nederlandse teksten in elektronische vorm (n.a.v. onder meer 9211.04)

De vakgroep Alfa-Informatica maakte mij erop attent dat mijn naam op dit net circuleerde, gaf mij een afdruk van de Neder-L-boodschappen en vroeg me of ik misschien geinteresseerd was in een eigen e-mail adres. Welnu, bij deze: KUIPER@ALF.LET.UVA.NL. Ik heb een abonnement op Neder-L genomen.

Heel graag zou ik – al was het maar een voorlopige – inventarisatie hebben van alle Middelnederlandse teksten, wereldlijk en geestelijk, fictioneel en non-fictioneel, die op de computer staan, het liefst in MSDOS-formaat, want dan kan ik er thuis mee aan de gang.

Een volgende keer – ik zit hier voornamelijk om te kijken hoe het mail-systeem werkt – zal ik een opgave doen van de teksten die ik zelf in MSDOS (WordPerfect-5.1-)formaat bezit.

Sommige teksten ben ik bereid met anderen te delen zonder enige voorwaarde, andere onder bepaalde voorwaarden, een enkele tekst vooralsnog niet. Wat mij betreft is die uitwisseling van teksten punt 2. Punt 1 is dat een ieder die teksten aanmaakt c.q. aangemaakt heeft, bekend maakt welke teksten hij bezit. Dit als fase 1 in de realisatie van DE MIDDELNEDERLANDSE LITERATUUR OP CD ROM. Het moet toch mogelijk zijn om binnen vijf jaar de belangrijkste Mnl. teksten in computerformaat te hebben.

Ik ben o.a. benieuwd naar een reactie van Hans Voorbij, Vakgroep Computer en Letteren RUU.

Willem Kuiper,
IvN UvA,
Spuistraat 134,
1012 VB Amsterdam.
(075-175388) fax.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 18 Nov 92 20:11:28
From: Ben Salemans
Subject: Edi: 9211.19: Oude Neder-L-logboeken niet opvraagbaar.

Beste Neder-L-abonnees,

In bericht 9211.13 vertelde ik hoe oude Neder-L-berichten, die automatisch in maandelijke logboeken worden opgeslagen, konden worden opgevraagd. Tot mijn verbijstering attendeerde Hans Voorbij mij erop dat hij oude Neder-L-logboeken maar niet te pakken kon krijgen via de listserver. Ik ben aan het nazoeken wat de oorzaak daarvan is. Want Hans heeft gelijk: de toegang tot de Neder-L-archieven blijkt op dit moment alleen maar open te zijn voor een beperkt aantal computergebruikers. Ik zal dit euvel zo spoedig mogelijk laten herstellen.
Hans, bedankt voor je melding!

Ben Salemans

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9211.d --------------------------