Neder-L, no. 9211.b

Subject:Neder-L, no. 9211.b
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 13 Nov 92 16:09:15 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9211.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Rea: 9211.04: Oudere Nederlandse teksten in electronische vorm   |
|          (n.a.v. onder meer 9211.02)              |
| (2) Rea: 9211.05: Corpora met volledige modern-Nederlandse teksten   |
|          (n.a.v. 9211.01)                   |
| (3) Rea: 9211.06: Nederlandstalige teksten in elektronisch formaat   |
|          (n.a.v. van ondermeer 9211.02)            |
| (4) Med: 9211.07: Niet-computergebonden Neder-L-bijdragen ook welkom  |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 05 Nov 92 10:00:03 MET
From: "P. Wackers" U216002@HNYKUN11.bitnet
Subject: Rea: 9211.04: Oudere Nederlandse teksten in electronische vorm (n.a.v. onder meer 9211.02)

N.a.v. de vragen over concordanties en over electronische versies van oudere Nederlandse teksten een aantal opmerkingen. Vergeef me dat ik niet alle details vermeld — ik heb geen tijd om ze op te zoeken.
In Nijmegen is de hele Lancelotcompilatie zoals afgedrukt in de editie Jonckbloet electronisch beschikbaar. Contact opnemen met Ben Salemans, eventueel met mij (Paul Wackers, u216002@hnykun11.bitnet).
Het hele oeuvre van Hadewijch en Ruusbroec is op diskette beschikbaar. Ik heb een deel, maar het best kun je contact opnemen met dr. G. de Baere, Ruusbroecgenootschap, Prinsstr. 13, Antwerpen.
Willem Kuiper van de Vakgroep Nederlands van de UVA ‘spaart’ electronische teksten. Hij heeft in ieder geval de Ferguut, Reynaerts historie en ik dacht Karel ende Elegast, maar hij is er al lang mee bezig dus waarschijnlijk heeft hij aanzienlijk meer.
Hans Voorbij van de Vakgroep Computer en letteren (of hoe dat dan ook heet) van de RUU heeft ook pogingen gedaan Nederlandse teksten bij elkaar te krijgen. Ik weet niet wat hij heeft.
In Groningen hebben ze in ieder geval Van den vos Reynaerde en de Moriaen helemaal ingetikt. Waarschijnlijk hebben Kuiper en/of Voorbij die ook. Anders Jacques Tersteeg benaderen (Vakgroep Nederlands RUG, Grote Kruisstr. …
Reynaerts historie is ook via mij te krijgen. We hebben hier ook alle Middelnederlandse fragmenten met kruisvaartepiek en het eerste boek van de Gentse Boethiusvertaling van 1485. Die zijn overigens niet vrij, want ze horen bij dissertatie-onderzoek, maar gerichte vragen kunnen waarschijnlijk wel beantwoord worden. (De kruisvaartfragmenten “komen vrij” vanaf 19 maart volgend jaar.). We hebben ook een afschrift van het Geraardsbergense handschrift (Brussel KB 837–845), een collectie korte teksten van allerlei aard. Dat moet overigens nog een keer gecollationeerd worden.
Ik denk dat Geert Dibbets van de vakgroep hier een aantal 16e/17e eeuwse spraakkunsten en enkele rederijkerstoneelstukken beschikbaar heeft (Abrahams Offerhande, Tspel vant Cooren). Indien nodig wil ik daar wel navraag naar doen.
Ben Salemans pleit al jaren voor een tekstencentrum ten behoeve van de Neerlandistiek. Als je dit zo bij elkaar ziet, lijkt het belang daarvan evident. Misschien kan hij zelf kort vertellen hoe het daarmee staat.

Groeten

Paul Wackers Vakgroep Nederlands KUN

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 05 Nov 92 10:19:38 MET
From: "Coppen, Peter-Arno"
Subject: Rea: 9211.05: Corpora met volledige modern-Nederlandse teksten (n.a.v. 9211.01)

Een vraag/antwoord aan Arie Verhagen: je zoekt naar, bij voorkeur, niet-literaire, volledige, teksten. Maar ben je werkelijk in alles geinteresseerd? Ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen, dat van de afgelopen drie jaar wel duizenden wetenschappelijke artikelen op schijf staan. Ikzelf kan van de afgelopen tien jaar m’n nederlandstalige artikelen wel oplepelen in computerleesbare vorm. En gezien de voortdurende wachtrijen bij onze printers lijkt het me dat mijn teksten maar een fractie vormen van wat er allemaal is ingetikt. Maar bedoel je ook dat soort teksten? En, in het verlengde van deze vraag: realiseer je je, dat in het pre-WYSIWYG tijdperk veel teksten voorzien zijn van tekstverwerkingstekens (zoals NUTEXT, FRESS, Waterloo SCRIPT)?

Groeten, Peter-Arno

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 9 Nov 92 14:27:57 MET
From: Ton van der Wouden
vdwouden@let.rug.nl
Subject: Rea: 9211.06: Nederlandstalige teksten in elektronisch formaat (n.a.v. van ondermeer 9211.02)

In 9211.a werd gereageerd op een verzoek van Matthias Huening om Nederlandse teksten: fragmenten en volledige romans, boeken, enzovoort. Hier een aanvulling: bij Matthias om de hoek, bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (Matthias de Vrieshof, otw. Postbus 9515, 2300 RA Leiden) beschikt over een corpus van meer dan 50 miljoen woorden (>700.00 types) hedendaags Nederlands. Gestreefd is naar eerlijke spreiding over fictie en non-fictie. Het materiaal is heel goed te doorzoeken, een concordantie krijg je in een oogwenk, en (al of niet retrograde) woordenlijsten zijn ook kinderspel. Helaas is het voor buitenstaanders in het algemeen buitengewoon moeilijk om daar toegang toe te krijgen.

Graag gedaan

Ton van der Wouden
PIONIER-project
Vakgroep Nederlands/BCN
Groningen
vdwouden@let.rug.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 11 Nov 92 14:30:42 MET
From: Ben Salemans u216013@hnykun11.bitnet
Subject: Med: 9211.07: Niet-computergebonden Neder-L-bijdragen zijn ook welkom.

Beste Neder-L-abonnees,

Op dit moment wordt er op Neder-L gesproken over het bestaan van elektronische tekstversies van Nederlandstalig tekstmateriaal. Dat is niet verbazingwekkend. Op Neder-L zijn immers veel computer-geinteresseerde neerlandici geabonneerd. En die zullen natuurlijk graag willen weten welke elektronische teksten op het terrein van de neerlandistiek er zoal zijn. Neder-L is inderdaad een geschikt medium om de onbekende voorraad Nederlandse teksten in elektronisch formaat te inventariseren. Ik hoop dat er nog veel tips binnenkomen over beschikbare elektronische teksten. Mensen, blijf uw bijdragen over dit onderwerp sturen.

Toch wil ik jullie erop (of los ‘er op’ schrijven?) wijzen dat Neder-L niet alleen bedoeld is voor onderwerpen uit het kleine computerterrein van de neerlandistiek. Alle neerlandistische (een correct adjectief?) onderwerpen kunnen hier worden aangesneden. En wat mij betreft mogen dat best wat luchtige, niet te zware onderwerpen zijn. Zelf ben ik zeer geinteresseerd observaties en ergernissen wat betreft de Nederlandse taal.

Om een voorbeeld te geven: de betekenis van het woord ‘straks’. Als vroeger iemand tegen mij zei “tot straks!” verwachtte ik hem niet binnen enkele minuten terug, maar bijvoorbeeld na een kwartier of langer. Bij de STER-televisie-reclame meldt Loekie de Leeuw, jullie bekend neem ik aan, ook “tot straks” en binnen de minuut zie je zijn smoelwerk weer terug op de buis. Dat klopt voor mij niet. Hij had volgens mij moeten melden “tot dadelijk”.

Of een ander voorbeeld. In het Maastrichtse dialect kennen enkele zelfstandige naamwoorden twee soorten meervoud: een meervoud horend bij het aantal twee en een bij een groter aantal. Voorbeelden: 1 ton, 2 to”n (uitspreken als “tun”), 3 tonne; 1 bak, 2 ba”k (uitspreken als “bek’), 3 bakke. Het is een nogal vage observatie, ik geef het toe. Ook weet ik niet of het dubbele meervoud alleen voorkomt bij een-syllabige woorden. Maar afijn, wat ik graag zou willen weten is of dit verschijnsel een taalkundige naam heeft en hoe ik er meer over te weten kan komen. Kennen andere talen/dialecten dit verschijnsel ook?

Van die dingen, zoals Kees van Kootens creatie Cor van der Laak zou zeggen.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
redacteur Neder-L.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9211.b --------------------------