Neder-L, no. 9211.a

Subject:Neder-L, no. 9211.a
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Thu, 5 Nov 92 00:30:56 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9211.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Vra: 9211.01: Corpora met volledige modern-Nederlandse teksten?   |
| (2) Rea: 9211.02: Nederlandse concordanties (nav Rea: 9210.04 & 9210.05)|
| (3) Med: 9211.03: Nieuw tijdschrift Text Technology           |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 2 Nov 1992 13:00:09 +0100 (MET)
From: Arie Verhagen Arie.Verhagen@let.ruu.nl
Subject: Vra: 9211.01: Corpora met volledige modern-Nederlandse teksten?

De Nederlandstalige afdeling van het “Centrum voor Taal en Communicatie” i.o. aan de RUU (CLC – afkorting verwijst, uiteraard, naar de Engelse naam van dit instituut…) zou voor onderzoeksdoeleinden graag beschikken over computer-bestanden van volledige teksten in hedendaags Nederlands. Onze belangstelling gaat vooral uit naar niet-literaire teksten, zij het dat we voor bepaalde doelen ook ge”interesseerd zijn in literaire teksten, maar dan wederom, volledige teksten (althans zo volledig mogelijk – hoe meer context van een passage raadpleegbaar is, hoe liever het ons is). Overleg met de Vakgroep Computer & Letteren aan de RUU leverde het voor ons toch enigszins verrassende nieuws op dat dergelijke corpora op het gebied van het moderne Nederlands niet bestaan.

Nu willen wij aan de slag proberen te gaan met de opbouw van dergelijke corpora, maar we zijn toch benieuwd of er niet op enkele plaatsen in Nederland, Belgi”e of daarbuiten, bestanden van volledige modern-Nederlandse teksten beschikbaar zijn, en zo ja in welke vorm, voorzien van welke extra informatie naast de tekst-zelf, voorwaarden voor beschikbaarstelling, etc.

Wie zou mij over dit soort zaken nader kunnen informeren? Ik ben benieuwd.

–Arie

=================================
Arie Verhagen
Vakgroep Nederlands – RUU
Trans 10
3512 JK Utrecht

tel.: 030 – 53 8131
fax: 030 – 53 6000
e-mail: Arie.Verhagen@let.ruu.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 3 Nov 1992 17:02 MET
From: Matthias Huening MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl
Subject: Rea: 9211.02: Nederlandse concordanties (reactie n.a.v. Rea: 9210.04 en Rea: 9210.05)

Ik wil graag Peter-Arno Coppen en Jos Joosten bedanken voor hun nuttige tips naar aanleiding van mijn vraag over concordanties op nederlandstalige auteurs (Vra: 9210.03).

De suggestie van Peter-Arno Coppen neem ik graag over. Dus: Ik ben op zoek naar werken van nederlandstalige auteurs in elektronisch leesbare vorm. Weet iemand van de Neder-L-abonnees van het bestaan van dergelijke werken? Zijn er ergens projecten (gepland) om literatuur in gedigitaliseerde vorm beschikbaar te stellen? (Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden in dit opzicht biedt.) In het bijzonder ben ik geinteresseerd in werken uit oudere fasen van het Nederlands.

Weet iemand iets meer over de door Coppen genoemde middeleeuwse teksten die aan de KUN op schijf gezet zijn? Welke werken zijn dat? Met wie moet ik contact opnemen als ik daar meer over wil weten?

groet, Matthias

=======================================
Matthias Huening
Vakgroep Nederlands, RUL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel.: 071-272138 of 071-130603 (thuis)
e-mail: MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 30 Oct 1992 20:28 MET
Resent-From: "Coppen, Peter-Arno"
From: "Eric Johnson DSU, Madison, SD 57042"
Subject: Med: 9211.03: Nieuw tijdschrift Text Technology

Beste Ben (en Neder-L-abonnees),

onlangs ben ik gevraagd voor de editorial board van het onderstaande tijdschrift, waarvan de organisator van ICEBOL, Eric Johnson, hoofdredacteur is geworden.

Het tijdschrift mikt op ongeveer ‘tzelfde publiek als Computers and the Humanities, maar wil wat actueler en sneller zijn. Wellicht is dit interessant voor jou, of voor de andere leden van Neder-L. In ieder geval kunnen we in dit tijdschrift t.z.t. de Engelse versie van Briefopener onder de aandacht brengen. Ik realiseer me dat onderstaand bericht een beetje reclame-achtig eruitziet, iets waarvoor Neder-L niet bedoeld is, en waar mensen zich misschien aan storen. Ik laat het aan je eigen oordeel over hoeveel van het onderstaande je interessant genoeg vindt voor Neder-L.

Groeten,

Peter-Arno

----------------------------Original message----------------------------
 
                       TEXT Technology
 
     TEXT Technology publishes articles and reviews about all
facets of using computers for the creation, processing, and
analysis of texts. It is designed for academic and corporate
writers, editors, and teachers. The bi-monthly journal contains
timely reviews of software for writing and publishing,
discussions of applications for the analysis of literary works
and other texts, notices of significant events in computing
around the world, bibliographic citations, and much more.
 
     Subscription rates for one year (six bi-monthly issues of
sixteen pages each) are $20.00 for the U.S., $27.00 for Canada,
and $35.00 for any other countries (all prices are U.S. funds).
 
- - - - - - - - - - - Subscription Form - - - - - - - - - - - - -
 
Name: _________________________________________________________
 
Mailing address: ______________________________________________
 
                 ______________________________________________
 
                 ______________________________________________
 
 
_____ Payment enclosed
 
_____ Charge to MasterCard Number _______________________________
 
_____ Charge to Visa Number _____________________________________
 
      Card Expiration Date ______________________________________
 
   Return this form by email to ERIC@SDNET.BITNET or send by
regular mail to
 
                       TEXT Technology
                       114 Beadle Hall
                   Dakota State University
             Madison, South Dakota 57042-1799 USA

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9211.a --------------------------