Neder-L, no. 9210.b

Subject:Neder-L, no. 9210.b
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Oct 92 23:10:08 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9210.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Rea: 9210.04: Nederlandse concordanties (reactie op Vra: 9210.03)  |
| (2) Rea: 9210.05: Nederlandse concordanties (reactie op Vra: 9210.03)  |
| (3) Vra: 9210.06: Belgische universiteiten en Neerlandici die zijn   |
|          aangesloten op EARN/Bitnet of Internet?        |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 27 Oct 92 11:04:22 MET
From: "Coppen, Peter-Arno"
Subject: Rea: 9210.04: Nederlandse concordanties (reactie op Vra: 9210.03)

Een antwoord op de vraag van M. Huening: je zou deze vraag eigenlijk uit kunnen breiden naar de vraag, welke werken van Nederlandstalige auteur in elektronisch leesbare vorm beschikbaar zijn. Zelfs op een klein PC’tje is het tamelijk eenvoudig om hiervan een concordantie of desgewenst alleen een retrograde woordenlijst te genereren. Daar zijn verschillende programma’s voor in de handel. Zo staat bv aan de KU Nijmegen ergens de gehele Lancelot-compilatie op schijf, en naar ik meen nog verschillende andere middeleeuwse teksten. Het is relatief eenvoudig om daar concordanties van te maken.

Peter-Arno Coppen

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 29 Oct 92 14:45:44 MET
From: jos joosten
Subject: Rea: 9210.05: Nederlandse concordanties (reactie op Vra: 9210.03)

misschien een kleine hulp voor matthias huening uit leiden (vraag 9210.3).

je vraag was naar concordanties op nederlandstalige auteurs, misschien heb je wat aan het volgende.

ik weet van het bestaan van een concordantie op drie romans van hugo claus, die door een (franstalig) instituut voor taalkunde in leuven is gemaakt. volgens mij hield dat instituut zich bezig met het maken van meer concordanties, maar dat weet ik niet zeker. het boekje dat ik bedoel (of ik moet eigenlijk zeggen: de verzameling microfiches) is van:

Ellie Nieuwborg et Jacques Weisshaupt (avec la collaboration de Danielle Reulen), “Concordantielijsten van Zuidnederlandse Romans. Hugo Claus: ‘Natuurgetrouwer’, ‘De Zwarte keizer’ en ‘Het Jaar van de Kreeft'”, Edition Peeters, Louvain 1979.

Het adres van de uitgeverij (indien nog bestaande?) is:

Edition Peeters
BP 41
B 3000 LOUVAIN (zoals zij het op de kaft noemen)

Misschien ben je hiermee enigszins geholpen.

Met hartelijke groet,

J o s J o o s t e n

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Fri, 30 Oct 1992 20:28 MET
From: Ben Salemans
Subject: Vra: 9210.06: Belgische universiteiten en Neerlandici die zijn aangesloten op EARN/Bitnet of Internet?

Beste Neder-L-abonnees,

Op dit moment zijn (of moet ik zeggen ‘is’?) er slechts een paar Belgische abonees op Neder-L. Ze zijn afkomstig uit Leuven en Antwerpen (UFSIA).

De Leuvense universiteit is, meen ik, al jaren aangesloten op EARN/Bitnet (en Internet?). Maar dat de UFSIA ook aangesloten is op EARN/Bitnet of Internet was nieuw voor mij. Twee vrienden van mij, Guido de Baere en Thom Mertens, zijn werkzaam op het Ruusbroec-genootschap (verbonden aan UFSIA). Ik zou graag met hen willen e-corresponderen.

Omdat er wel meer Neder-L-abonnees zullen zijn die met soortgelijke wensen rondlopen, zou ik het op prijs stellen als iemand in Neder-L in het kort de Belgische (internationale) netwerksituatie zou willen schetsen. Is mijn indruk correct dat de Belgische universiteiten slechts mondjesmaat op de internationale computernetwerken zijn aangesloten? Bestaat er in Belgie een organisatie als het Nederlandse SURFnet BV of iets dergelijks? Of, heel ruw, anders gesteld: welke neerlandici, verbonden aan Belgische universiteiten (of verwante instellingen), zijn momenteel in principe bereikbaar via EARN/Bitnet of Internet?

Tip voor onze Belgische abonnees: misschien kan uw lokale ‘computer-goeroe’ deze vragen beantwoorden? Uw reactie hoeft niet lang en diepgravend te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans

P.S. 1: ik stuur dit bericht ook naar SURFnet BV; wellicht weten zij een antwoord op mijn vragen.
P.S. 2: Belgische abonees, wilt u Belgische neerlandici a.u.b. attenderen op het bestaan van Neder-L?

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9210.b --------------------------