Neder-L, no. 9207.a

Subject:Neder-L, no. 9207.a
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Mon, 13 Jul 92 01:31:46 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9207.a --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9207.01: Morfologiedagen 1992                 |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
Date: Fri, 10 Jul 1992 14:58 MET
From: Matthias Huening <MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9207.01: Morfologiedagen 1992

Vakgroep                     Instituut
Nederlandse                      voor
Taal- en                    Nederlandse
Letterkunde                   Lexicologie
 
                    MORFOLOGIEDAGEN '92
 
                  27 en 28 augustus 1992
 
                          in het
                      Academiegebouw
                   Rapenburg 73, Leiden
 
 
Lezingen over woordvorming, fraseologie en lexicologie door:
 
H. Baayen        P. Bakema        H. Bennis
F. Drijkoningen     M. Everaert      D. Geeraerts
C. de Groot       R. de Haan        C. Hamans
J. Heemskerk      F. Heyvaert      M. Hietbrink
J. Hoekstra       M. Huening         J. Kooij
J. van Marle      A. Marynissen        W. Meijs
A. Moerdijk      P. Paardekooper      M. Philippa
G. Postma       A. van Santen   P. van Sterkenburg
J. Taeldeman                 R. Tempelaars

Voor aanvullende informatie in de vorm van een programmaboekje met samenvattingen van de lezingen en/of voor aanmelding:
 
Matthias Huening en/of Ariane van Santen
Vakgroep Nederlands, RUL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
 
tel.: 071-272138 of 272129
e-mail: MHUNING@rulcri.LeidenUniv.nl
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9207.a --------------------------*