Neder-L, no. 9206.c

Subject:Neder-L, no. 9206.c
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Mon, 29 Jun 92 00:53:36 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9206.c --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
|                                     |
| (1) Vra: 9206.06: Bestaan er Nederlandstalige 'akademische romans'?   |
| (2) Ant: 9206.07: Reactie op 'akademische romans' (9206.06)       |
| (3) Vra: 9206.08: Wie gebruikt TACT of soortgelijke tekstanalytische  |
|          programmatuur?                    |
| (4) Vra: 9206.09: Request for bibliographical information on Dr.    |
|          Bernard Mandeville (1670-1733)            |
| (5) Edi: 9206.10: Promotie Neder-L gewenst               |
| (6) Edi: 9206.11: Listserv archiveert/beheert oude Neder-L-berichten  |
| (7) Edi: 9206.12: Vormgeving-conventies bij gedistribueerde Neder-L-  |
|          berichten                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 1 Jul 1992 07:26:00 -0400
From: W Schipper schipper@morgan.ucs.mun.ca
Subject: Vra: 9206.06: Bestaan er Nederlandstalige 'akademische romans'?

Ik doceer Engels, maar ben in Nederland geboren, en lees nog graag boeken in mijn moedertaal. Er is in ’t Engels een hele genre zog. “academic novels”, romans die met universiteiten te doen hebben (denk maar aan David Lodge en zijn Changing Places enz. Bestaat zoiets ook wel in de Nederlandse literatuur?

Wim


…………………………………………………………….
W. Schipper Email: schipper@morgan.ucs.mun.ca
Department of English, Tel: 709-737-4406
Memorial University Fax: 709-737-4000
St John’s, Nfld. A1C 5S7
…………………………………………………………….


(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 28 Jun 92 12:11:10 MET-1
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Ant: 9206.07: Reactie op 'akademische romans' (9206.06)

Beste Wim,

Ik hoop dat je verzoek (9206.06) een hoop reacties teweeg brengt. Nog voordat het bericht gedistribueerd is via Neder-L (hopelijk stuit dat de Neder-L-abonnees niet tegen de borst), wil ik er kort op reageren. Alhoewel ik niet goed op de hoogte ben van moderne Nederlandstalige literatuur, vermoed ik dat er wel degelijk academische romans in Nederland en Vlaanderen geschreven zijn. Zelf schieten mij in elk geval meteen twee prachtromans van Willem Frederik Hermans te binnen, die ik verslonden heb: ‘Onder professoren’ en ‘Uit talloos veel miljoenen’. Meer recent, uit 1991, is het boek ‘de Wetten’ van Connie Palmen; dat boek is niet zuiver ‘academisch’, maar het speelt zich wel voor een belangrijk deel in academisch milieu af.

Groet van Ben Salemans

P.S.: Hoe de datum ‘1 Jul 92’ boven jouw bericht (9206.06) is komen te staan, is mij een raadsel.


(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 25 Jun 92 11:09:34 MET-1
From: Arrie van Berkel VBERKEL@let.rug.nl
Subject: Vra: 9206.08: Wie gebruikt TACT of soortgelijke tekstanalytische programmatuur?

Beste netters,

Ik zou graag in kontakt komen met neerlandici die gebruik maken van automatische of computergestuurde analyse van factionele en/of fictionele teksten, bij voorkeur met behulp van het programma TACT.

Ik vermoed dat veel neerlandici de TACT-programmatuur niet kennen. Daarom volgt hier een korte toelichting. TACT is een aan de University of Toronto (John Bradley) ontwikkeld “text retrieval” programma dat beschikt over uitgebreide zoekfunctie op grond van woordcombinaties. Er zijn verschillende presentaties mogelijk van gevonden tekstfragmenten. Daarnaast geeft het programma de woordfrequenties, de distributie van woorden in de tekst alsmede de “Z-score” in alle mogelijke combinaties.

Enkele toepassingen: de analyse van het Oudfranse Charroi de Nimes door Edward Heinemann (Toronto) op “echoeing”, dwz dat de vele herhalingen representatief zijn voor het ironisch karakter van de tekst (of zoiets); Willard McCarty analyseerde mbv TACT Ovidius’ Metamorphose.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het programma verder te ontwikkelen voor Unix-omgeving door Harry Gaylord (Groningen) en mijzelve. Een eenvoudige Nederlandstalige “User Guide” wordt door mij voorbereid.

Arrie van Berkel


Arrie van Berkel / Dept.of Language and Communication / Ned.Inst. / University of Groningen / P.O.Box 716 / 9700 AS Groningen / The Netherlands
fax: +31 50 634900 / tel.: +31 50 635870 / email: vberkel@let.rug.nl


(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 25 Jun 92 22:00:12 EDT
From: Irwin Primer primer@andromeda.rutgers.edu
Subject: Vra: 9206.09: Request for bibliographical information on Dr. Bernard Mandeville (1670-1733)

Dear members of Neder-L,

Since I am not one of the professional “neerlandici” I have chosen not to subscribe to NEDER-L. But I do try to follow the career of Dr. Bernard Mandeville (1670-1733), who emigrated to England in the 1690s. He married an Englishwoman and they had two children; he practiced medicine (though without the official approval of the Royal College of Physicians), and he wrote entertaining and instructive works in English, the most famous of which is The Fable of the Bees.
I am interested in knowing about any books or articles in Dutch that deal with the family, life and works of Dr. Bernard Mandeville. If anyone has such information, would he or she kindly send it to me via e-mail? My e-mail address is:

primer@andromeda.rutgers.edu

Thank you for any help provided.

Yours sincerely,

Irwin Primer
Department of English
Rutgers University
Newark, New Jersey 07102
U.S.A.


(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 28 Jun 92 15:11:01 MET-1
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: 9206.10: Promotie Neder-L gewenst

Beste Neder-L-abonnees,

Neder-L is gebaat bij veel abonnees: de kans op de oplossing van vragen die bij Neder-L worden aangekaart is dan veel groter. Ik heb al een bericht over Neder-L gestuurd nar diverse tijdschriften. Maar aarzel niet om bij vrienden en collega’s reclame te maken voor onze distributielijst Neder-L. Arrie van Berkel (zie bericht 9206.08) heeft bijv. op de Groningse universiteit de lijst Neder-L gepromoot. Dat resulteerde meteen in een behoorlijk aantal abonnementsaanvragen. Arrie, bedankt!

Overigens wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Irwin Primer (zie vorige bericht, no. 9206.09) meent dat hij geen abonnement moet/kan nemen op Neder-L, omdat hij geen ‘professional neerlandicus’ is. Inderdaad richt Neder-L zich op de neerlandistiek (wat is dat eigenlijk; bestaat de neerlandistiek wel?). Maar iedereen mag een gratis abonnement op Neder-L nemen. Als editor ga ik heus niet controleren of een ‘subscriber’ neerlandicus is. Verder is de neerlandistiek natuurlijk geen afgesloten, aparte tak van wetenschap: er zijn talloze raakvlakken met andere wetenschapstakken, waarvan de neerlandistiek kan en moet profiteren. Zelf bestudeer ik bijvoorbeeld de overleveringsgeschiedenis van de tekstversies van Lanselot van Denemerken. Ik heb een methode en programmatuur ontwikkeld om min of meer automatisch stambomen van tekstversies op te stellen. Die methode en programmatuur is in belangrijke mate afgeleid van biologische methoden om plant- en diersoorten op afkomst te ordenen. Kortom: Irwin, join the list!

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
editor van Neder-L.


(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 28 Jun 92 20:48:00 MET-1
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Edi: 9206.11: Listserv archiveert/beheert oude Neder-L-berichten

Beste Neder-L-abonnees,

Omdat ik vermoed dat sommige Neder-L-abonnees niet zo vertrouwd zijn in het werken of communiceren met ‘listservers’, wil ik daar kort bij stilstaan.

Een listserver is een soort postkantoor in een computernetwerk. De listserver van nic.surfnet.nl bewaart ondermeer de adressenlijst van de abonnees van Neder-L, verzorgt de distributie van Neder-L-berichten en stuurt Neder-L-bijdragen door naar mij, de editor van de distributielijst.

Een andere faciliteit die de listserver biedt, is dat verzonden Neder-L-berichten worden gearchiveerd. Die archivering vindt bij de Neder-L-lijst maandelijks plaats. De gedistribueerde berichten worden in maandelijkse ‘Logboeken’ opgeslagen. De naamgeving van die logboeken is eenvoudig: de filenaam is altijd ‘Neder-L’, conform de naam van de distributielijst; het filetype is ‘LOGyymm’, waarbij voor ‘yy’ een jaartal moet worden ingevuld (bijv. 92) en voor ‘mm’ het maandnummer. De naam van het eerste. oudste Neder-L-logboek is dus ‘Neder-l Log9206’. Dat van de maand juli 1992 zal luiden ‘Neder-L Log9207’, etc.

Deze logboeken kunnen bij de listserver worden opgevraagd. Dat is bijvoorbeeld handig voor Neder-L-abonnees die zich niet in juni 1992 maar later op Neder-L abonneren. Als nieuwe abonnees willen weten welke berichten eerder werden gedistribueerd via de Neder-L-distributielijst, kunnen ze de maandelijkse logboeken laten opsturen door de listserver. Daartoe moet via een e-postbericht een verzoek worden ingediend, gericht aan listserv@nic.surfnet.nl. Wie bijvoorbeeld alle Neder-L-berichten uit de maand juni 1992 wil ontvangen, moet in de ‘mail-message’ aan genoemde
listserver de volgende tekst plaatsen:

GET NEDER-L LOG9206

(mag ook in kleine letters).

Wie wil weten welke Neder-L-bestanden zoal voorhanden zijn, moet de volgende ‘mail-message’ naar listserv@nic.surfnet.nl sturen:

GET NEDER-L FILELIST

Als u in het algemeen nadere informatie wil over listserv-faciliteiten, moet u naar genoemd adres de volgende eenvoudige boodschap sturen:

HELP

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
editor van Neder-L.

P.S.: De reden waarom ik deze en andere berichten van administratieve en organisatorische aard naar de Neder-L-abonnees stuur, is eenvoudig: ik wil zoveel mogelijk van dat soort berichten in juni 1992 verzonden hebben. Die berichten worden allemaal in een en hetzelfde logboek opgeslagen. Wanneer nieuwe abonnees informatie wensen over de administratie en organisatie van de Neder-L-distributielijst, kunnen ze die informatie verkrijgen door het logboek/bestand ‘Neder-L Log9206’ bij listserv@nic.surfnet.nl op te vragen en door te lezen.


(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Sun, 28 Jun 92 22:45:44 MET-1
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Edi: 9206.12: vormgeving-conventies bij gedistribueerde Neder-L-berichten

Beste Neder-L-abonnees,

Nu Neder-L enkele malen is verschenen, wil ik kort stilstaan bij de vorm van de berichten die via Neder-L verspreid worden. Ik hoop dat de vormgevings-conventies enigszins voor zich spreken; ik behandel ze hier in elk geval niet uitputtend. Mochten er hoe dan ook onduidelijkheden over de vormconventies bestaan, dan verneem ik dat graag van de abonnees.

De berichten die via Neder-L worden verspreid, hebben de volgende vorm, gebaseerd op voortschrijdend inzicht:

 1. Een onvermijdelijk, standaard e-post-briefhoofd (‘e-mail header’), waarin allerlei e-post-gegevens worden vermeld.
 2. Een inhoudsopgave in een kader, waarin in het kort de onderwerpen worden aangeduid die aan de orde worden gesteld.
  • Bovenin het kader wordt het uitgave-nummer gemeld. “Neder-L, no. 9206.c” betekent bijvoorbeeld: “dit is het derde (‘c’) bericht dat in de maand juni 1992 (‘9206’) via de Neder-L distributielijst is verspreid”. Zoals in het vorige bericht (9206.11) is uiteengezet, worden de verspreide berichten maandelijks gearchiveerd.
  • Dan worden de onderwerpen (‘subjects’) opgesomd die na de inhoudsopgave zullen volgen. Voor elk onderwerp wordt een volgnummer tussen haakjes gegeven, beginnend bij ‘(1)’.
   . Elk onderwerp is door mij als editor voorzien van een uniek codenummer, dat is opgebouwd uit een jaar/maand-code (‘9206′), een punt, en een maandvolgnummer (beginnend met ’01’). Bent u er nog?
   . Vlak voor die unieke jaar/maand/maandvolgnummer-code duid ik met drie letters in het kort de aard van het onderwerp aan: ‘Vra’ staat voor ‘vraag, verzoek’, ‘Ant’ voor ‘antwoord, reactie’, ‘Edi’ voor ‘bericht van de editor’.
  • Tot slot volgen binnen het kader een of meer lege regels. In de toekomst worden daar waarschijnlijk enkele tips voor Neder-L-abonnees geplaatst; bijvoorbeeld hoe zij oude Neder-L-uitgaven kunnen opvragen bij de listserver.
 3. Dan volgen de eigenlijke berichten van Neder-L-abonnees of van de editor.
  • De berichten worden van elkaar gescheiden door een herkenbare regel met de tekens “-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=”, voorafgegaan door een volgnummer tussen haakjes.
  • Van de e-postberichten die door Neder-L-abonnees zijn opgestuurd worden alleen de aanduidingen ‘date:’, ‘from:’ en ‘subject:’ (in aangepaste vorm) overgenomen.
 4. De slotregel begint met ‘*-Einde–(…)–‘, gevolgd door het Neder-L uitgavenummer, bijv. ‘9206.c’, gevolgd door een reeks minnetjes en een ster. Via deze slotregel kan de Neder-L-abonnee zich ervan vergewissen dat hij of zij het complete Neder-L-bericht heeft ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
editor van Neder-L.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9206.c --------------------------