Neder-L, no. 9206.a

Subject:Neder-L, no. 9206.a
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Sun, 21 Jun 92 02:36:43 MET
Content-Type:text/plain
*-------------------------- Neder-L, no. 9206.a --------------------------*
|                                     |
| Onderwerpen:                              |
|                                     |
| (1) Edi: 9206.01: Introductie elektronische distributielijst Neder-L  |
| (2) Edi: 9206.02: Neder-L: geen 'automatische' maar een 'gemodereerde' |
|          lijst                         |
| (3) Vra: 9206.03: Een eerste bijdrage                  |
| (4) Edi: 9206.04: Reactie op bijdrage Jacques Schuurmans (9206.03)   |
|                                     |
*--------------------------           -------------------------*
                           **********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 Jun 92 01:44:51 MET
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Edi: 9206.01: Introductie elektronische distributielijst Neder-L

Beste Neder-L-abonnee,

Wanneer een nieuw tijdschrift verschijnt, is het regel dat in de eerste uitgave daarvan een verklaring wordt opgenomen waarin de redactie zich uitspreekt over de doelstellingen en achtergronden van dat tijdschrift. Bij het verschijnen van deze eerste uitgave van de distributielijst Neder-L, wil ik als redacteur die goede regel niet schenden. Over de doelstelling kan ik kort zijn: Neder-L is een (computernetwerk-) medium dat neerlandici — waar ook ter wereld — in de gelegenheid stelt via elektronische postberichten informatie aan elkaar door te spelen over onderwerpen uit te neerlandistiek. De inhoud van Neder-L, door mij beschouwd als een elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, wordt bepaald door neerlandici zelf. Zij sturen hun bijdragen via de elektronische post (‘e-post’) naar Neder-L, en Neder-L zorgt op zijn beurt voor de verspreiding (of: distributie, vandaar de benaming ‘distributielijst’) van die bijdragen naar de Neder-L-abonnees. Neder-L kent geen ‘programma’: elke bijdrage die ook maar iets te maken heeft met de neerlandistiek komt voor distributie in aanmerking. Om de kwaliteit van Neder-L enigszins te waarborgen, kent Neder-L een redacteur (‘editor’ of ‘moderator’). Ik besef dat veel neerlandici niet zo vertrouwd zijn met e-post en het daarbij horende jargon. Vooral voor hen heb ik als bijlage bij dit bericht een uitgebreidere karakterschets van de distributielijst Neder-L opgenomen, zoals dat eerder werd verspreid via onder meer de distributielijst HUMANIST.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
redacteur van Neder-L.

BIJLAGE: informatie over Neder-L, zoals verspreid via ‘Humanist’

Humanist Discussion Group, Vol. 6, No. 0059. Monday, 8 Jun 1992.

Date: Sun, 07 Jun 92 23:29:08 MET
From: Ben Salemans
Subject: New list: NEDER-L for Dutch language and literature

NEDER-L
———

Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Distribution list for the Study of Dutch (‘Nederlandse’)
Language and Literature

INFORMATION ON NEDER-L@NIC.SURFNET.NL

0. Abstract in English:

The study of the Dutch language and literature is called ‘neerlandistiek’, derived from the country name ‘Ne(d)erland’; the scholars in the neerlandistiek are called ‘neerlandici’. The list NEDER-L offers to neerlandici with connection to SURFnet (the Dutch national academic computer network) or world wide computer networks like EARN/Bitnet and Internet the facility to communicate quickly and efficiently about many subjects in the neerlandistiek. Because NEDER-L can be accessed internationally, this electronic forum will be used not only by neerlandici of the Dutch speaking countries Belgium (Flanders) and the Netherlands, but also by neerlandici out of the rest of the world. The main personal reason to start the list was to try to break the relative isolation of neerlandici outside of Belgium and the Netherlands.

To subscribe to NEDER-L, send a mail message to:

LISTSERV@NIC.SURFNET.NL

with the text:

SUB NEDER-L <(Title) First name/initials>

e.g.:

SUB NEDER-L Prof.dr. Jan.H. Jansen

or:

SUB NEDER-L Jan Jansen

Once you have subscribed to the list, you may send e-mail to other subscribers of NEDER-L by addressing your e-mail to:

NEDER-L@NIC.SURFNET.NL

To unsubscribe, send to LISTSERV@NIC.SURFNET.NL a mail message with the text:

SIGNOFF NEDER-L

or with the text:

UNSUB NEDER-L

Ben Salemans,
Editor of NEDER-L.
E-mail address: U216013@HNYKUN11.BITNET

May 1992.

1. Computernetwerken voor snelle communicatie

Veel neerlandici werken met computers (MSDOS, Apple MacIntosh, VAX/VMS, VM/CMS, etc.). Maar ze weten vaak niet dat hun computers via lokale, nationale en internationale computernetwerken aan elkaar zijn gekoppeld. Door die netwerken kunnen ze razendsnel met elkaar communiceren: een elektronisch postbericht (‘electronic mail’ of ‘e-mail’ of ‘e-post’) of een computerbestand is binnen een paar minuten op de plaats van bestemming. Zo snel is Tante Pos – in computerjargon ook wel ironisch aangeduid als ‘snail-mail’, ‘slakkepost’ – natuurlijk niet. Geen wonder dat de computer dankzij de netwerken de laatste jaren is uitgegroeid tot een belangrijk communicatiemiddel.

2. Distributielijst NEDER-L

Wie is aangesloten op (inter)nationale computernetwerken, kan zich onder meer abonneren op zogenaamde ‘distributielijsten’, waarvan er inmiddels duizenden bestaan. Een distributielijst is een centrale postbus in een computernetwerk. Op zo’n lijst staan de namen en computeradressen van mensen die elektronische berichten rondom een bepaald thema – bijvoorbeeld kunsthistorie of archeologie of neerlandistiek – willen verzenden en ontvangen. Elke abonnee kan een bericht naar de distributielijst sturen. Dit bericht wordt doorgesluisd naar alle overige abonnees op de lijst.

Vanaf 1 juni 1992 bestaat er ook een distributielijst voor de neerlandistiek, NEDER-L geheten. Wat moet u zich daar als neerlandicus nu bij voorstellen? U kunt bijvoorbeeld met dringende vragen zitten als: ‘wie is er in bezit van bepaalde Middelneder-landse teksten in computerformaat?’; ‘is er een recente studie over het gebruik van het voornaamwoord “hullie”?’; etc. Ook zult u wel eens neerlandici willen attenderen op een interessant congres of symposium, een bundel voor een scheidend hoogleraar, een vacature voor een neerlandicus, etc. Vroeger zou u wellicht dit soort vragen en opmerkingen via een rondzendbrief of een tijdschrift bij de neerlandistiek-gemeente aankaarten. Een arbeidsintensieve werkwijze. En traag: vaak moet u maandenlang wachten op repliek. Voortaan kunt u die berichten ook naar de distributielijst NEDER-L sturen. De abonnees van NEDER-L ontvangen die berichten dan razendsnel. Hun eventuele reacties (‘replies’) op bepaalde berichten kunnen ze ook weer sturen naar NEDER-L, waardoor alle abonnees op NEDER-L die reacties onder ogen krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat de distributielijst NEDER-L staat of valt met de bijdragen van de abonnees. Immers, als er geen bijdragen of vragen naar NEDER-L worden gestuurd, valt er simpelweg niets te distribueren. De berichten die naar NEDER-L worden gestuurd, zouden direct kunnen worden doorgestuurd naar alle abonnees. Om de kwaliteit van de lijst enigszins te waarborgen, heb ik als ‘editor/moderator’ van de distributielijst ervoor gekozen de berichten voor distributie eerst licht-kritisch te beoordelen. Berichten van discriminerende aard, pure reclame-boodschappen, foutboodschappen van listserv-programmatuur, e.d. zullen niet naar NEDER-L-abonnees worden doorgestuurd.

3. Hoe kunt u zich abonneren op NEDER-L en er berichten naar sturen?

Iedereen met een computer die is aangesloten op de internationale computernetwerken EARN/Bitnet en Internet kan zich gratis abonneren op NEDER-L. Veel ‘buitengaatse’ neerlandici in de USA, Australie etc. hebben toegang tot die netwerken, zodat ook zij zich op NEDER-L kunnen abonneren. Hun relatieve isolement wordt hierdoor in belangrijke mate opgeheven! Voor mij was met name de doorbreking van dat isolement een van de belangrijkste redenen om te starten met NEDER-L.

In Nederland zijn lokale netwerken van universiteiten, veel hogescholen en andere instellingen verbonden aan het nationale computernetwerk SURFnet. SURFnet is op zijn beurt weer gekoppeld
aan de genoemde internationale netwerken. Medewerkers en studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben hierdoor toegang tot die internationale netwerken en de distributielijsten daarop.

Wie een abonnement (‘subscription’) op NEDER-L wil, moet een e-postbericht naar LISTSERV@NIC.SURFNET.NL sturen. De inhoud van het e-postbericht moet slechts de volgende regel bevatten:

SUB NEDER-L Jan Jansen

Uiteraard verandert u ‘Jan Jansen’ dan wel even in uw eigen naam.

Wanneer uw abonnementsaanvraag is verwerkt, kunt u uw e-postberichten voor de NEDER-L-abonee naar het volgende computeradres sturen:

NEDER-L@NIC.SURFNET.NL

Ik zal er als editor van de lijst dan voor zorgen dat uw bericht zo vlug mogelijk wordt verspreid onder de NEDER-L-abonnees.

Wie niet langer een gratis NEDER-L-abonnement op prijs stelt en geen berichten via NEDER-L meer wil ontvangen, kan dat abonnement gemakkelijk opzeggen. Een e-postbericht naar LISTSERV@NIC.SURFNET.NL met de volgende tekst is afdoende:

UNSUB NEDER-L

4. Hulp bij e-mail, abonnementen op distributielijsten, etc.

Natuurlijk besef ik dat veel neerlandici nog nooit een e-postbericht hebben verzonden. Voor hen is het intekenen op de NEDER-L-lijst, zoals zoeven omschreven, wellicht problematisch. Geen nood, er is altijd wel een collega of een automatiseerder op uw instelling te vinden die u op pad kan helpen. Daarnaast wil ik neerlandici uit Nederland en Belgie wijzen op de gratis ‘Gids door SURFnet’. Bij problemen op het gebied van computer-netwerken biedt deze Gids vaak uitkomst. Dit prettig leesbare, uiterst informatieve boekwerkje over het algemene gebruik van (inter)nationale van computernetwerken (niet alleen distributie-lijsten) is waarschijnlijk wel verkrijgbaar bij de automatiserings-afdeling of het computercentrum van de instelling waaraan u bent verbonden. Anders kunt u het bestellen bij SURFnet BV, postbus 19035, 3501 DA Utrecht (tel. 030-3102290). Mocht u er dan nog niet uitkomen, of heeft u andere vragen over NEDER-L, dan kunt u zich tot mij wenden.

Ben Salemans,
Editor van NEDER-L.
E-postadres: U216013@HNYKUN11.BITNET

Mei 1992.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 8 Jun 92 01:50:01 MET
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Edi: 9206.02: Neder-L: geen automatische maar een 'gemodereerde' lijst

Beste Neder-L-abonnee,

Zoals bekend kunnen Neder-L-abonnees hun berichten via e-post onder de overige Neder-L-abonnees laten verspreiden via de distributielijst Neder-L. Er kunnen grofweg twee soorten distributielijsten worden onderscheiden: automatische en ‘gemodereerde’ (anglicisme?) distributielijsten. Neder-L is gemodereerd. Via dit bericht wil ik toelichten waarom ik voor dit type lijst heb gekozen en wat die keuze zoal impliceert. Een automatische distributielijst verspreidt e-post-berichten die daarnaar toegestuurd worden direct onder de abonnees, zonder tussenkomst van een redacteur/’editor’ (ook wel ‘moderator’ genoemd). Het voordeel hiervan is evident: de berichten worden razendsnel gedistribueerd onder de abonnees. Dit voordeel weegt mijns inziens niet op tegen de nadelen. Ik wil hier drie aan elkaar verwante nadelen van automatische distributielijsten aanstippen:

 1. De kwaliteit van de berichten is niet gewaarborgd.
  • Vaak worden via automatische distributielijsten berichten naar de abonnees gestuurd die niet voor distributie in aanmerking komen, omdat ze oninteressant zijn. Vaak blijkt namelijk dat e-post ten onrechte naar een automatische distributielijst, en dus ook naar zijn abonnees, wordt gestuurd. Voorbeelden: iemand die een (UN)SUBscribe-verzoek niet naar de listserver stuurt, maar naar de distributielijst zelf; of iemand die een bericht naar de lijst stuurt met de vraag “How can I join this distribution list?”.
  • Op automatische distributielijsten kunnen oeverloze, vaak zeer specialistische en daarom voor menigeen oninteressante, discussies worden gevoerd tussen enkele abonnees, zonder dat er een instantie is die zegt “einde discussie” of de discussie in banen leidt.
  • Bij een automatische, ongecontroleerde, distributielijst wordt de abonnee af en toe geconfronteerd met ongewenste berichten verspreid door duistere geesten. Verwensingen, fascistische en discriminerende of anderszins gefrustreerde berichten heb ik enkele keren via een automatische distributielijst ‘mogen’ ontvangen.
 2. Het kwantitatieve gevaar van overspoeling dreigt.
  • Wie geabonneerd is op populaire distributielijsten ontvangt erg veel e-post. Onlangs ontving ik op een enkele dag bijvoorbeeld alleen al ca. 75 e-post-berichten via een enkele historische distributielijst.
  • Het lezen van direct doorgestuurde e-post-berichten is erg arbeidsintensief. Een abonnee leest die berichten, in de hoop dat er wel een interessant bericht voor hem of haar bij zit. Die hoop wordt erg vaak gefrustreerd. Dat brengt mij meteen bij het derde nadeel.
 3. Er ontbreekt een administratie van de verspreide berichten: de relatie tussen verschillende e-post-berichten is voor menig abonnee onduidelijk of raadselachtig. Een instantie ontbreekt, die de relatie tussen e-post-berichten controleert of vastlegt.
  • Wanneer verzoeken, vragen e.d. van abonnees via een automatische distributielijst verspreid worden, wordt daar – soms weken later – door andere abonnees op gereageerd. Als abonnee verlies je dan vaak het overzicht en kun je een bepaalde reactie op een bericht niet goed plaatsen (“waar is dit bericht een reactie op?”).

Ikzelf ben op veel automatische distributielijsten geabonneerd geweest, maar zag mij binnen enkele dagen al genoodzaakt die abonnementen op te zeggen om de drie genoemde redenen.

Door mij gewaardeerde distributielijsten als IBMPC-L of HUMANIST versprei- den de naar hen opgestuurde berichten niet automatisch. Een of meer editors of moderators verzamelen de berichten en filteren er in elk geval direct de fout geposte berichten eruit. Vervolgens worden de resterende berichten niet een voor een naar de abonnees doorgestuurd, maar gezamenlijk als een enkele mail, voorafgegaan door een inhoudsopgave van de diverse berichten. Om een lang verhaal kort te houden: de drie genoemde nadelen van automati- sche distributielijsten spelen bij niet-automatische distributielijsten als Neder-L met een redactie (‘editor’) in mindere mate. De kwaliteit wordt bewaakt door de redactie; het gevaar van overspoeling is gering omdat de berichten worden verzameld en, voorzien van een inhoudsopgave, als een enkel bericht worden doorgestuurd naar de abonnees; de berichten worden geadministreerd door de redactie, waarbij aan de berichten onder meer een uniek administratief codenummer wordt toebedeeld.

Het enige nadeel van een niet-automatische ten opzichte van een automatische distributielijst is snelheidsverlies: berichten worden niet a la minute doorgestuurd naar de abonnees. Het moge duidelijk zijn dat ik ernaar streef Neder-L-berichten zo vlug mogelijk te laten distribueren. Echt urgente berichten worden per ommegaande doorgestuurd naar de abonnees.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
redacteur van Neder-L.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 9 Jun 92 13:23:45
From: sjaak@cca.VU.NL (Jacques Schuurman)
Subject: Vra: 9206.03: Een eerste bijdrage

Zo zo. Een lijst voor neerlandici over het gehele Internet, en misschien nog wel naar allerlei groezelige netwerkjes daarbuiten.

Ik hoop dat ik, als amateurneerlandicus, ook zo af en toe een `slimme’ vraag mag stellen, of, wie weet, zelfs eens een antwoord kan formuleren.

Een goed initiatief van Ben Salemans, dat zeker. Maar, zoals hij schrijft in de nieuwsgroep “soc.culture.netherlands”:

Om de kwaliteit van de lijst enigszins te waarborgen, heb ik als ‘editor/moderator’ van de distributielijst ervoor gekozen de berichten voor distributie eerst licht-kritisch te beoordelen. Berichten van discriminerende aard, pure reclame-boodschappen, foutboodschappen van listserv-programmatuur, e.d. zullen niet naar NEDER-L-abonnees worden doorgestuurd.

Dit betekent, in netwerkjargon, dat de lijst “moderated” is, en dat Ben de “moderator” is. Wel, een ongemodereerde lijst impliceert geen enkele (inhoudelijke) controle over de aangeboden bijdragen, hetgeen inhoudt dat alles wordt gedistribueerd. Het voordeel daarvan is uiteraard dat niemand behalve de auteur zelf zich zorgen hoeft te maken over de inhoud van de bijdrage. De ontvangers worden op hun beurt volwassen genoeg geacht om het koren van het kaf te kunnen scheiden. Een in het oog springend nadeel is natuurlijk dat daar waar een lijst wordt “overspoeld” met ter zake irrelevant materiaal, de lijst haar aantrekkelijkheid alras verliest, en dus het doel voorbij schiet.

In het gemodereerde geval ligt het wat gevoeliger. Misschien dat Ben ons wat nader kan specificeren hoe hij dit precies denkt te doen, en of hij naast modererend (wel of niet plaatsen) ook redigerend wil optreden?

Geen nood, mensen. Je ne suis que curieux.

Jacques Schuurman, amateurneerlandicus en -fotograaf.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 11 Jun 92 01:00:15 MET
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Edi: 9206.04: Reactie op bijdrage Jacques Schuurmans (9206.03)

Beste Jacques,

Ik hoop dat bericht 9206.02 voldoende antwoord biedt op je vragen. Voor de duidelijkheid: ik zal inderdaad ‘modererend’ (wel of niet plaatsen) optreden. Ik verwacht dat ik slechts bij uitzondering een bijdrage voor Neder-L zal weigeren.

Voor het redigeren van berichten voel ik weinig. Als een bericht wemelt van de taal- en/of stijlfouten, zal ik buiten de distributielijst om contact opnemen met de samensteller van dat bericht. Maar dat zal slechts sporadisch het geval hoeven te zijn.

Ik ben benieuwd welke ‘slimme’ vragen en antwoorden je via Neder-L de (netwerk)wereld in zult sturen.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans,
redacteur van Neder-L.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9206.a -------------------------