Rijckaert zonder Vreese : Hoofdstuk 12

Rijckaert zonder Vreese

sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien,
die door syne kloecke daden ende voorsichticheyt
koninc van Enghelandt wert.

Zeer genuechlijcken ende zeltsaem om lesen.
Van nieus uut de Fransoysche in Nederlandtsche tale overgheset.

Kritische editie van de druk van Hieronimus Verdussen, Antwerpen 1619, en een diplomatische editie van de druk van Alain Lotrian en Denis Janot, Parijs z.j.

Hoofdstuk 12

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Karin Jacobs • De neuskeuteltjesboom

Uit Bibbervlees, een prentenbundel met ietwat griezelige en ietwat gruwelijke gedichten (ietwat in de geest van Roald Dahl) voor kinderen – van de Vlaamse actrice Karin Jacobs.

De neuskeuteltjesboom

Mijn moeder heeft me bang gemaakt.
Ze gaf me weer eens op mijn kop.
Gewoon omdat ik af en toe
mijn vinger in twee gaatjes stop.

Ik peuter immers in mijn neus
en vis er alle beestjes uit.
Die stop ik rechtstreeks in mijn mond
en eet ze als een stukje fruit.

Lees verder
Geplaatst in gedicht | Getagged , | Een reactie plaatsen

Het aantal voornamen bij de adel

Door Gerrit Bloothooft

Het is toch een opvallend feit, dat het geven van meer voornamen het meest voorkomt in de groote steden en wel in de meer gegoede kringen. Ten plattenlande, sommige streken daargelaten, werd tot dusverre meestal slechts één voornaam aan de kinderen toegekend.’ Dit is een zinsnede uit de Memorie van Toelichting bij een wetsvoorstel voor de introductie van een voornamenbelasting in 1915 – een wet die er overigens nooit is gekomen. Of de adel zich nog steeds onderscheidt in het aantal voornamen dat gegeven wordt, is te zien in tabel 1, waarin een vergelijking wordt gemaakt met de provincies die hierin onderling het meest verschillen: Friesland en Limburg.  


Tabel 1. Percentage per aantal voornamen voor de adel, en in de provincies Friesland en Limburg, volgens gegevens uit de basisregistratie personen. Er is nergens een groot verschil tussen mannen en vrouwen in percentage.
Lees verder
Geplaatst in column, Naamkunde | Getagged , | Een reactie plaatsen

Waarom zou je op de universiteit werken?

Door Marc van Oostendorp

Voor de Franse filosoof Albert Camus was de belangrijkste vraag die de mens zich moest stellen waarom hij eigenlijk geen zelfmoord pleegt. Als het leven toch absurd is, waarom er dan geen einde aan gemaakt?

Zo is de belangrijkste vraag in de carrière van de hedendaagse medewerker van een universiteit: waarom neem ik geen ontslag? Die vraag is wat overzichtelijker, bijvoorbeeld omdat mensen die dat inderdaad hebben gedaan, kunnen meediscussiëren.

Eelco Runia, bijvoorbeeld, de historicus die vorig jaar met nogal wat rumoer afscheid nam van zijn baan als UD in Groningen. Hij schreef er toen een geruchtmakend stuk over in NRC Handelsblad.

Dat stuk heeft hij, nu hij toch geen onderzoeksvisitaties meer heeft voor te bereiden en geen studiehandleidingen moet voorbereiden voor cursussen die hij mogelijk over twee jaar gaat geven, uitgebreid tot een boek: Genadezesjes. Dat boek bestaat uit brieven aan onder andere ‘buitenstaanders, Kamerleden, bestuurders, collega’s, de bedrijfsarts, studenten, promovendi en de belastingbetaler’ waarin Runia gaandeweg een analyse maakt van wat er mis is met het universitaire bestel op dit moment.

Lees verder
Geplaatst in column, recensies | Getagged | 14 Reacties

Rijckaert zonder Vreese : Hoofdstuk 11

Rijckaert zonder Vreese

sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien,
die door syne kloecke daden ende voorsichticheyt
koninc van Enghelandt wert.

Zeer genuechlijcken ende zeltsaem om lesen.
Van nieus uut de Fransoysche in Nederlandtsche tale overgheset.

Kritische editie van de druk van Hieronimus Verdussen, Antwerpen 1619, en een diplomatische editie van de druk van Alain Lotrian en Denis Janot, Parijs z.j.

Hoofdstuk 11

Geplaatst in edities, letterkunde | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gedicht: Willem Wilmink • Een vreemde tijger

Een vreemde tijger

Hoe kan men een zoon van vijf
troosten voor doodsgedachten?
Alle bedenksels falen,
behalve de reïncarnatie.

Dus oude oma is nu
een tijger?

Ja jongen, maar niet in Artis,
niet in een kooi,
niet een tijger die ijsbeert.

Zij die haar leven lang leed
onder de tyrannie
van geldgebrek, echtgenoot, crisis,
roddel en burenruzies,
die verzoend heeft en vergoelijkt,
die doof was voor alle kwaad
en tenslotte voor ALLES doof was,

zij is een tijger met gruwelijk felle,
gruwelijk mooie ogen,
en wee de man in de wildernis
die haar ontmoet:
opgevreten is hij,
eer hij beseft dat er iets op hem toespringt.

Een vreemde tijger is het,
een tijger die soms een wonderlijke
droom heeft: een pasgedweild stoepje,
een pijpenrek met de woorden
‘Het is geen man
die niet roken kan.’

Maar een sterke tijger:
die de droom van zich afschudt als regen
en met lange trefzekere sprongen
het dier bereikt of de jager
of de pelgrim bij de rivier.

Een tijger zonder genade.
Een tijger die wraakneemt.

Willem Wilmink (1936-2003)

—————————–Geplaatst in gedicht | Getagged | Een reactie plaatsen

authentiek / integer

Verwarwoordenboek Vervolg (119)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

authentiek / integer

De woorden verschillen in betekenis.

Lees verder
Geplaatst in column | Getagged , | 3 Reacties

Geen punt.

Door Lauren Fonteyn

Het overkomt u steeds vaker: de jongelui doen iets, en u wordt daar heel erg boos van. “Verdomde millennials”, gromt u, zonder precies te weten of u zelf misschien ook nog net een millennial bent. En groot gelijk heeft u, zeg ik, zonder precies te weten waar u boos om bent. Mijn enige goede voornemen dit jaar was dat ik mijn vakkennis wat meer zou gebruiken om mensen te helpen, en ik wil ook u helpen met boos zijn op jongelui.

De jonge mensen van tegenwoordig liggen van heel wat dingen wakker. Er zijn dus best veel manieren om hen tegen hun spreekwoordelijke schenen te stampen omdat ze op uw spreekwoordelijk lange tenen hebben getrapt. U kan bijvoorbeeld met uw kapitaal de overspannen huizenmarkt opgaan en 30 procent boven de vraagprijs bieden. Maar in 2015 werd het voor veel mensen duidelijk dat het ook veel simpeler kan: u kan ze ook al van hun slaap beroven met een appje. Een appje dat afgesloten wordt met een punt.

Lees verder
Geplaatst in column | Getagged , | Één reactie

Verschijnt: J.M.A. Biesheuvel – Een Schiedamse jongen

In deze bundel zijn de verhalen van J.M.A. Biesheuvel waarin zijn geboortestad Schiedam een rol speelt, verzameld en op biografische volgorde gezet. Een zelfportret van de schrijver als jongeman dus. Gelukkige jongensjaren als we mogen afgaan op zijn eigen verhalen. Biesheuvel is er de schrijver niet naar om in zijn werk de werkelijkheid nog eens dunnetjes over te doen. Vanaf zijn eerste publicaties in de schoolkrant gebruikt hij zijn verbeeldingskracht, fantasie en humor om te ontsnappen aan het alledaagse. Over de invloed van Biesheuvels jeugd op zijn leven en werk mag een toekomstige biograaf zich buigen. Erik de Bruin geeft in het voorwoord een eerste aanzet.

Of de jeugd van Martie (zoals hij thuis werd genoemd) werkelijk zo gelukkig was als hij doet voorkomen in zijn verhalen, valt te betwijfelen. Zijn besluit om op zijn zestiende te gaan varen, lijkt niet alleen te zijn ingegeven door de aantrekkingskracht van de zee en zijn nieuwsgierigheid naar de wereld aan het eind van de Waterweg. Met de verhalen die hij schreef over zijn jongensjaren schept Biesheuvel voor zichzelf met terugwerkende kracht een gelukkige jeugd en dat is gek genoeg uniek in onze letterkunde.

J.M.A. Biesheuvel wordt geboren op 23 mei 1939 aan de Vlaardingerdijk te Schiedam. Op zijn twintigste gaat hij studeren in Leiden en verhuist hij naar die stad. Daar woont hij nog altijd. In 1972 debuteert hij met de verhalenbundel ‘In de bovenkooi’. 

Biesheuvel wordt algemeen gezien als een van de beste verhalenvertellers van ons taalgebied. In 2007 ontvangt hij de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre.

isbn 978 946319 163 0
gebonden, 272 pagina’s
Bestelinformatie bij de uitgever.


Geplaatst in pas verschenen | Getagged | Een reactie plaatsen

Waterlandsmeer

Door Wouter van der Land

beeld: OpenStreetMap

De kogel is door de kerk. Vorige week besloot de gemeente Landsmeer om te gaan fuseren. CDA-raadslid Eric Knibbe stak zijn voorkeur niet onder stoelen op banken en hield een zelfgemaakt gemeentebord met ‘Waterlandsmeer’ omhoog. Zijn favoriete huwelijkspartner is dus Waterland en hij heeft de nieuwe naam al bedacht. De verantwoordelijke wethouder vond het echter nog te vroeg voor een apachedans en noemde het koeltjes een ‘mooie werktitel’. Maakt de naam een kans?

Hoe komen gemeentenamen tot stand?

De procedure voor een nieuwe gemeentenaam is in het kort als volgt. De gemeenteraden van de fuserende partijen nemen een besluit voor een gezamenlijke voordracht en de rijksoverheid geeft daar een klap op. Maar Nederland zou Nederland niet zijn zonder een commissie die zich ermee bemoeit. De Adviescommissie Aardrijkskundige Namen in Nederland heeft criteria opgesteld waaraan een nieuwe naam zou moeten voldoen. Een van de voorwaarden luidt: ‘Maak geen aaneenrijgende constructienamen (met of zonder streepjes)’. De vraag is dus: is ‘Waterlandsmeer’ een aaneenrijgende constructienaam?

Lees verder
Geplaatst in column, Naamkunde | Getagged | 2 Reacties