Uitvliegende lio’s

Door Erwin Mantingh, Vakdidacticus Nederlands (Departement TL&C/GST) UU

Voor universitaire leraren-in-opleiding Nederlands is er jaarlijks een oploop of meetup, om het in hipstertaal aan te duiden. Maandag 27 maart jongstleden vond de landelijke liodag voor docenten Nederlands in de dop plaats aan de Universiteit Utrecht. Bijna honderd lio’s namen deel aan de openingslezing en de workshops verzorgd door opleiders en gastsprekers uit den lande, en wisselden onderling lesmateriaal uit in een goedepraktijkenmarkt . Juist dit laatste onderdeel vonden veel lio’s die ik sprak ‘inspirerend’, enigszins tot hun eigen verrassing, zo leek het. Een beproefd en sterk concept, die liodag, maar als een van de organisatoren kan ik er natuurlijk niet onbevangen over oordelen. Het was bovendien een stralende lentedag, geen wolkje aan de lucht, zo’n dag waarop vogels nesten beginnen, waarop je moeiteloos wegwensdroomt.

Hoe houden lerarenopleidingen de band en uitwisseling met hun lio’s in stand als ze eenmaal zijn uitgevlogen? Niet of nauwelijks, als ik voor mijzelf en de Utrechtse lerarenopleiding spreek, terwijl het belang me voor alle betrokkenen overduidelijk lijkt. Leraren die ik mede heb opgeleid, ontmoet ik nu alleen bij toeval op straat, bij een concert, lesbezoek of congres.

Als het al gebeurt, het onderhouden van de band tussen opleiding en ex-lio’s, is dat naar mijn indruk zelden een opleidingsbrede aangelegenheid. Het is over de band van het schoolvak waarlangs de meeste contacten verlopen. Voor docenten Nederlands zijn er bijvoorbeeld vanuit de universitaire lerarenopleidingen in Leiden, Nijmegen en Groningen jaarlijks goed bezochte activiteiten met een overwegend vakinhoudelijke of vakdidactische insteek. Hulde! Onder de deelnemers zijn de eigen oud-studenten sterk vertegenwoordigd. Docenten Nederlands hebben en creëren ook op landelijk niveau andere mogelijkheden om elkaar in den lijve te ontmoeten en kennis te delen: de HSN, het congres van Levende Talen, de Dag van het Literatuuronderwijs en de activiteiten van Nederlands NU! Dáár kom ik vaak onze oud-studenten tegen onder de deelnemers en begroeten we elkaar enthousiast: leuk je te zien en goed dat je hier bent! Maar er knaagt dan ook iets.

Elke uitgevlogen lio Nederlands zou af en toe moeten kunnen terugkeren naar zijn opleiding om zich te voeden met recente inzichten en verse lesideeën en om anderen te inspireren. Met de lente in het hoofd bedenk ik dat het plan dat mijn collega Adrienne Westermann en ik al lang koesteren maar eens moet worden uitgevoerd. Volgend jaar geen liodag in Utrecht, maar een meetup voor nestvlieders.

 

Dit bericht is geplaatst in column, Neerlandistiek voor de klas met de tags , . Bookmark de permalink.