Oprichting Nijmeegs Netwerk Neerlandistiek (NNN)

Door Nicoline van der Sijs

De afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen vindt het belangrijk dat de banden tussen docenten Nederlands in het academisch en middelbaar onderwijs worden aangehaald. We zijn van mening dat beide partijen veel van elkaar kunnen leren en veel gemeenschappelijke belangen hebben. Daarom willen we een Nijmeegs Netwerk Neerlandistiek (NNN) oprichten, waarvan alle leraren Nederlands lid kunnen worden. In de praktijk zullen de meeste leraren woonachtig zijn in het achterland van de Nijmeegse universiteit: Gelderland en de aangrenzende provincies.

Het doel van het Nijmeegs Netwerk Neerlandistiek is om te komen tot dialoog en kennisuitwisseling tussen neerlandici in het middelbaar en academisch onderwijs en om samenwerkingsverbanden te smeden, zodat we gezamenlijk het vak Nederlands in zowel het middelbaar als het wetenschappelijk onderwijs kunnen verdiepen en verrijken. Dat klinkt misschien abstract maar we willen het heel praktisch aanpakken. We denken onder andere aan de volgende activiteiten:

  • Het aanbieden van een digitale NNN-docentennieuwsbrief met aankondigingen van neerlandistische lezingen, publicaties en onderzoeksresultaten die interessant zijn voor leraren en leerlingen, en informatie over belangrijke ontwikkelingen rond het schoolvak Nederlands.
  • De samenstelling van docentontwikkelteams waarin leraren, academici en vakdidactici samenwerken om modules, filmpjes, tools of apps te ontwikkelen over speciale onderwerpen die in het reguliere onderwijsprogramma niet aan bod komen. Deze modules etc. kunnen dienen als verdieping van het schoolvak Nederlands en scholieren kunnen ervan leren wat ze in het academisch onderwijs kunnen verwachten.
  • Het betrekken van leerlingen bij concreet neerlandistisch onderzoek via crowdsourcingprojecten, bijvoorbeeld door leerlingen enquêtes over taalgebruik en taaladviezen te laten invullen en ze opdrachtjes te laten uitvoeren, of ze nieuwsberichten uit oude kranten of oude jeugd- of schoolboeken te laten overtikken. De resultaten van de crowdsourcingprojecten worden teruggekoppeld naar de leerlingen en op een website gepubliceerd.
  • Het aanbieden van hulp bij het schrijven van profielwerkstukken op het gebied van de neerlandistiek via de website van de Radboud Universiteit.
  • Het uitsturen van docenten en/of studenten van Nederlandse Taal en Cultuur naar scholen om presentaties te houden over aansprekende neerlandistische onderwerpen, en zo scholieren voor het vak Nederlands te enthousiasmeren en te laten ontdekken hoe belangrijk een goede taalvaardigheid is voor ieder toekomstig beroep, ongeacht welk profiel ze volgen.

Dit zijn wat ideeën van onze kant, maar wij zijn vooral erg benieuwd naar de ideeën, wensen en behoeftes van leraren. Bovendien zullen niet alle bovenstaande ideeën tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Kortom: er moeten keuzes worden gemaakt, en daarvoor willen we graag uw hulp inroepen.

Daarom willen we om te beginnen een korte enquête houden om de behoeftes te peilen. U zou ons erg helpen als u de 10 vragen uit de enquête invult, het duurt niet langer dan een minuut; klik hier om naar de enquête te gaan. Wij stellen het op prijs als u dit bericht doorstuurt aan collega’s van wie u denkt dat ze er belangstelling in stellen.

 

Dit bericht is geplaatst in Neerlandistiek voor de klas, oproep met de tags , , . Bookmark de permalink.