Alain Corbeau: Hoe en wat in het Proto-Indo-Europees

Als je besluit om dit jaar met de tijdmachine op vakantie te gaan, hebben wij een aanrader voor je. Stel de klok in op vijfduizend jaar geleden en reis af naar de Zuid-Russische steppen. Met een beetje geluk (en als onze theorieën kloppen) kom je terecht in het land van de Proto-Indo-Europeanen, ook wel bekend als de Indogermanen – al heeft die term een wat ouderwetse connotatie, maar hé, wat is ouderwets als je vijfduizend jaar teruggaat?

De reis zal niet geheel zonder gevaren zijn. Buiten het feit dat we niet weten wat voor ziektekiemen er zoal rondwaarden in die tijd, loopt de reiziger ook het risico daadwerkelijk een Indogermaan tegen het lijf (of dat van diens paard) te lopen. Als vrouw is de kans niet gering dat je gelijk geschaakt wordt, als man zou je het hoofd afgehouwen kunnen worden. Voor het geval je wel de kans krijgt om met een Indogermaan te spreken, hebben we een aantal Proto-Indo-Europese zinnetjes verzameld die van pas zouden kunnen komen. Tenslotte, als je in leven blijft, wil je toch op z’n minst voorkomen dat je alsnog als slaaf verkocht wordt.

Dereizigerdientweltebeseffendatdevormvandezezinnetjesmisschiennietgeheeljuistis.Bedenknamelijkdatallesisgebaseerdopreconstructie(maarvoorhetgemaklatenwedeasteriskenweg).Bovendienzijndeschattingenvanhettijdvaknietgeheelnauwkeurig,duswellichthebbenzichalenigedialectsplitsingenvoorgedaan.Daaromwillenwedereizigerophethartdrukkengoedoptelettenenalnaargelangdesituatiedatvereistderuki-regel,dewetvanBartholomaeofdejuisteklankverschuivingtoetepassenophetdooronsgeleverdemateriaal.Bijgebrekaanreconstructiesgevenwetransponaten.Hopelijklevertditgeenaanstootgevendetekstenop.Hetgebruikvandezegidsgeschiedtgeheelopeigenrisico.Voortipsenaanvullingennaaraanleidingvanhetgebruikgelievederedactieaanteschrijven.Oenalsjeeropjereisachterkomthoedelaryngalennouéchtklonken,zoujedatdanalsjeblieftaanonswillenterugkoppelen?Álsjeterugweettekomen.Alain Corbeau
(Deze gids verscheen deze maand in TWISTER, het tijdschrift van de Leidse studievereniging Taalwetenschap)
Goede dag/nacht!
Dieum/nokwtmh1sum!
Waar ben ik?
Ku h1esmi?
Welk jaar is het?
Kwosuetosh1esti?
Breng me naar jullie leider.
Bhereh1meh2edueiḱpotimusom.
Laatmelosofikeetuwpaardop!
LeuHe h1me, h2euti h1eḱuom tuom h1edmi!
Geef me een paard.
Deh3dhi h1mei h1eḱuom.
Hebt u ook mede?
H2en usmei medhu h1esti?
Proost!
Peh3tlom!
Kun je dit eten?
H2enh1edetotod?
Mag ik foto’s nemen?
H2enlikeh1tih1meibhh2uotogrbhieh2nsdheh1tum?
Nee, ik ben vegetariër.
Nē,ghortobhegtōrh1esmi.
Hoe gaat het met uw grootvader?
Kwōdbheuh2etih2euh2ostuos?
Is dat uw vrouw/moeder of uw dochter/zus?
H2enseh2h1estigwenh2/meh2tērdhugh2tēr-ue/suesōr-uetueh2?
Wauw,watveelsterrenziejehier!
H1ō,totieh2ih2steresi spentro!
Mag ik uw zwaard vasthouden?
H2enlikeh1tih1meih1ensimtuomdreghtum?
Zwijn, raak me niet aan!
SuHs, meh1 h1me teh2gdhi!
Nee, u stinkt.
Nē,smerdesi.
Ik ben getrouwd, hoor. (vrouw)
Snubhteh2ǵhih1esmi.
Waarisdedichtstbijzijndehaven?
Kuh1estiportuspropsmh1os?
In welke richting ligt Nederland?
KwomuertmnNiteromDhǵhmomh1esti?
Wie heeft mijn mobieltje gejat?
Kwis kwelebhoh2nommouHebhlim h1momh1eklepst?
Wat je te horen kunt krijgen:
Kwish1esituH?
Wie ben jij?
Kwodheh1esi?
Waar kom je vandaan?
Kwismleuh2tikwodueibheh2tumeh2nemoghomedhh2?
Wie zegt dat wij geen ‘a’ kunnen zeggen?
Soh1estibhreh2tēr/ph2tēr/deh2iuēr/suekrosh1mos.
Dit is mijn broer/vader/zwager/schoonvader.
Kwosieh2i h3eueh2es ph2trei tuei h1senti?
Hoe veel schapen heeft je vader?
Ku h1esti potis tuos?
Waar is je man?
Nsimh1momne kwrineh2mi.
Mijn zwaard verkoop ik niet.
Nē, nsmei neh2ues ne h1senti.
Nee, we hebben geen schepen.
TuH meneh1i ḱi-gwhe!
Jij blijft hier!

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags , . Bookmark de permalink.

8 reacties op Alain Corbeau: Hoe en wat in het Proto-Indo-Europees

 1. Anoniem schreef:

  leuker zou ook een hoorbare uitspraak zijn

 2. schrijver dezes schreef:

  Zonder hoorbare uitspraak al leuk genoeg. En wellicht overleven we onze ontmoeting met een Indo-Europeaan hiermee. Ben benieuwd!

 3. Jean-Luc Auteuil schreef:

  Wellicht handig voor de volgende mensheid als over een eeuwtje of minder de huidige ophoudt te bestaan.

 4. Anoniem schreef:

  Dag Alain,

  Ik neem aan dat deze reconstructie gebaseerd is op studie van de Indo-Germaanse talen en dan gericht op de klank- en toonzetting van de Indo-groep van deze taalfamilie. Er van uitgaande dat de Europese tak van de familie; het Germaans zich heeft afgezonderd en van klankleur is veranderd. De beide takken van de familie zijn van elkaar verwijderd geraakt. Twee broers staan met de rug naar elkaar toe en vertrekken met hun families. 200 jaren later komen de nazaten elkaar tegen aan de andere kant van de planeet en hebben ze moeite elkaar te verstaan en te begrijpen. Terwijl de broers en familie voor vertrek de zelfde taal spraken. Taal is in beweging en staat bloot aan invloeden van buiten, tenzij de taal bewaakt en behouden wordt door een volk of stam en invloeden van buiten geweerd worden. In 1999 ontdekte ik dat ik kan vanuit het Nederlands de uit het spijkerschrift vertaalde begrippen en woorden vertalen (en verklaren). Mijn slotsom na jaren van speuren is; dat de Nederlanders nazaten zijn van 3 migraties vanuit het Midden-Oosten. De 1e vond plaats rond 2200 voor chr. (uit Babylon), de 2e rond 2000 (uit Sumer en Akkad) en de 3e ergens rond 1500 (na de Exodus van Mozes). Niet dat die mensen toen al hier verschenen, het zijn vertrekdata. Pas in de 17e eeuw voor chr. strijken zij pas neer in de lage landen, met medeneming van taal en cultuur. Opmerkelijk is dat ik veel woorden tegenkwam in het Soemerisch, Akkadisch en Babylonisch die wel erg veel lijken op Nederlandse woorden. Voorbeeld; MA.GUR. dat toen gestroomlijnd betekende en nu een negatieve associatie heeft en kennen als mager. Zo kenden de Soemeriers ook woorden als AS. en DUB. en HUL. met de betekenis; spil, centrum en middelpunt, dubbel als kopie en 'Hulde aan de jubilaris', waar HUL. staat voor 'grote boog', die we dan ook aan de voordeur aantreffen.

  groet Udo Limpopo

 5. Anoniem schreef:

  Ook woorden als MARK. dat 'merk', merken en markeren betekent en dat we in het Duits nog tegenkomen als Postmark en geldstuk Mark en dat ook 'stempel' betekent. Ik heb de herkomst van de proto-Friezen of de oer-Nederlanders kunnen achterhalen als zijnde Babyloniers en Soemeriers en stammen van het Volk Israels. Oorlogen verjoegen hen en zij zochten rust en vrede in Europa en om een nieuw machtscentrum op te bouwen. Sterk te worden om ons nooit meer te laten verjagen. Nu hebben wij de halve wereld in beheer en zijn wij macht aan het opbouwen om onze voormalige tegenstanders te weer te staan in de komende oorlog (WO III). Deel van de taktiek van de vijand is; onze taal van binnenuit aantasten. Wij spreken het zogenaamde Diets (volgens Jan van Gorp, 1518-1572 en Simon Stevin van Bruggen, 1548-1620), die het Nederlandsch van toen niet zagen als een tak aan de Germaanse stam maar als de stam zelf. Diets zou dan ook d 'outs zijn; de oudste. Niet alleen de taal maar ook de afstamming via de bloedlijnen (Noach). Ik ga mee en ook met hun stelling dat Adam en Eva in de Hof van Eden Diets spraken met God. God is de Soemerische godheid Ea/Enki, die (in Egypte Ptah). Hij is de schepper van de mens en hij bleef overeind in onze folklore als de Roomse St. Nicolaas. Deze sinterklaas vermomd zich en bind zich een 'Schnurbard' voor of een 'knevel' omdat hij onbekend wil blijven en hij kaal en haarloos is. Sint is een alien en zijn zwarte knecht Pieterman is de zwarte slaaf ofwel Adam! De mens werd door de goden geschapen om als slaaf voor hen te werken. Aannemelijk is dat de slaven de taal van hun meesters leerden. Dus kant-en-klaar aangereikt en niet ontstaan uit miljoenen jaren grommen, sissen en klakken, zoals de talen van de 'aardlingen' die hier al leefden voordat de mens werd geschapen. Dat betekent dat er rassen leven op deze planeet die strikt genomen geen mensen zijn, omdat zij niet door de aliens zijn geschapen. De aardlingen kunnen dus heel oude talen spreken, ontwikkeld in lange tijd. De mens echter spreekt een compleet gesproken taal, die van de goden.

 6. Anoniem schreef:

  Die taal schat ik op honderden miljoenen jaren oud en deze is afkomstig van een naburige planeet om de 2e ster van ons zonnestelsel of is afkomstig uit de 6e dimensie. De goden, de aliens die hier wonen en werken, zijn kolonisten die hier ertsen en mineralen delven. Zij beschikken over een vloeiend gesproken- en een stilstaande taal ofwel een soort stenotaal of sterk gestyleerde taal. Een taal die logisch is voor een ras dat aan interplanetaire ruimtevaart doet en ook zeer geavanceerd is op high-tech-niveau en is doorgeschoten in hun evolutie naar de technologische kant en daardoor de empathische en emotionele evolutie heeft gemist. De mensenslaven leerden de steno-taal en de elite leerde ook de vloeiend gesproken taal. Het is een afkortingen- of lettergrepentaal. Alle woorden zijn opgebouwd uit lettercombinaties van 1 of 2 letters. sommige woorden van 3 of 4 letters zijn weer op te delen in groepjes van 2 letters. Voorbeeld; NI.MUR. dat 'verdampt' betekent en wij herkennen als 'niemeer'(niet meer). NI staat voor 'turbulent' en ook voor bruisen en schuimen en voor kolkende wolken en MUR staat voor MU en UR en het 1e woord staat voor 'vertrekken' (in het Engels – to move) en het 2e woord voor 'heuvel', opgeworpen heuvel (denk aan een terp, vliedheuvel of wierde – in het oosten ook wel bekend als tell, denk aan Tell Aviv) en berg. De engelen waarschuwden Lot en zijn familie niet om te kijken naar de steden Sodom en Gomorrah doch de vrouw van Lot deed dat wel. Zij veranderde in een zoutpilaar staat in de bijbel. Oudere Soemerische teksten spreken van NI.MUR. ofwel; zij was verdampt. Opgelost en 'vaporised'. Ze was er niet meer!

  groet Udo Limpopo

 7. Alain Corbeau schreef:

  Ach ja, dit stukje is geschreven met meer humor dan wetenschap hoor, al heb ik wel alle reconstructies nagelopen (die idd. gebaseerd zijn op de vergelijkende methode).

 8. Anoniem schreef:

  Was dus de God ook een Nederlander?

Reacties zijn gesloten.