Call for Papers: De achttiende eeuw in de negentiende eeuw

Jaarcongres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw

14 december 2012, Amsterdam
De negentiende eeuw wordt regelmatig in relatie tot de zeventiende of twintigste eeuw beschouwd, maar de weerklank van achttiende-eeuwse denkbeelden in de negentiende eeuw is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Is er sprake van continuïteit, een revival of juist een breuk tussen achttiende- en negentiende-eeuwse denkbeelden, opvattingen en kunstuitingen? Dit thema biedt interessante invalshoeken vanuit verschillende cultuurhistorische disciplines. De Werkgroep De Negentiende Eeuw denkt daarbij aan thema’s als:

 • Welk beeld ontstond er over de achttiende eeuw in de negentiende-eeuwse literatuur, kunst of geschiedschrijving?
 • Is er een continuïteit of radicale breuk tussen het ‘traditionele’ en het ‘moderne’ bestuurlijke ethos, zoals zich dat begin negentiende eeuw manifesteerde?
 • In hoeverre vormde de Franse Revolutie een breuk in het politieke denken? In hoeverre is er bijvoorbeeld sprake van doorwerking van het achttiende-eeuwse republikanisme in de negentiende eeuw?
 • Wat is de invloed van achttiende-eeuwse kunstenaars als Watteau en Boucher op de beeldende kunst in de tweede helft van de negentiende eeuw?
 • Hoe werken achttiende-eeuwse wetenschapsontwikkelingen door in de negentiende eeuw?
 • Hoe werken literaire voorbeelden uit de achttiende eeuw (zoals Richardson, Sterne, Rousseau, Lessing) door in de negentiende eeuw?
 • Hoe wordt er in de literaire kritiek en essayistiek (Potgieter , Huet, Multatuli) geoordeeld over de achttiende-eeuwse literatuur ?
 • Hoe heeft de negentiende eeuw de wijsgerige erfenis van de Verlichting (van Locke tot Kant) verwerkt? Wat was de houding van de negentiende-eeuwers ten aanzien van de Verlichting en in hoeverre kan de Verlichting zelfs een negentiende-eeuwse uitvinding genoemd worden?
 • Wordt er in de negentiende-eeuwse neoklassieke architectuur op achttiende-eeuwse voorbeelden teruggegrepen?
 • Bestaat er op religieus gebied een besef van continuïteit met de achttiende eeuw (zowel bij vrijzinnige groepen als bij de bevindelijken)? In hoeverre leefden achttiende-eeuwse ideeën als de fysico-theologie nog door in de negentiende eeuw?
 • Welke rol speelde de achttiende eeuw in de constructie van nieuwe naties als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, België en Nederland? Hoe werd er in dat kader met de achttiende-eeuwse geschiedschrijving en taal- en letterkunde omgesprongen?
Papervoorstellen over deze en andere binnen het congresthema passende onderwerpen zijn welkom!
Belangstellenden roepen we op een voorstel van ca. 400 woorden in te dienen voor 27 april. Per half mei wordt uitsluitsel gegeven over de selectie. De lezingen zijn ongeveer een half uur, in principe worden alle sprekers uitgenodigd om na afloop van het congres hun lezing om te werken tot een artikel voor het aan het congresthema gekoppelde themanummer van het tijdschrift De Negentiende Eeuw. Vanzelfsprekend blijft de redactie van het tijdschrift De Negentiende Eeuw onafhankelijk in de samenstelling van het themanummer.
Abstracts kunnen worden gezonden aan de secretaris van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, Boudien de Vries, die ook informatie kan geven over het congres.
Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.