Age: Vondels Gysbreght in Leiden


Vondels ‘Gysbreght’ in Leiden

Op 30 november a.s. laten Vondelkenners Olga van Marion en Frans-Willem Korsten voor een breed publiek van wetenschappers en cultureel geïntersseerden hun licht schijnen over de Gysbreght.

Vondels ‘Gysbreght van Amstel’

Vondels Gysbreght is vanaf de première in 1638 een van de meest bestudeerde en opgevoerde toneelstukken in de Nederlandse (en Europese) literatuurgeschiedenis. In al die eeuwen, waarin Nederland drastisch veranderde, maakte het stuk steeds weer een overweldigende indruk op het publiek. Wat kan die impact zijn op het publiek van nu?

Universiteit Leiden – Lipsiusgebouw, zaal 005
30 november 2011 om 19.30 uur
Toegang is gratis.

Informatie: O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl (tel. 071-5272128) en F.W.A.Korsten@hum.leidenuniv.nl

Twee lezingen

Op woensdagavond 30 november 2011 vinden aan de Universiteit Leiden twee publieke lezingen plaats over dit spraakmakende toneelstuk, Gysbreght van Aemstel van Joost van den Vondel, dat volgens oud gebruik na de komende jaarwisseling weer in de Amsterdamse Schouwburg te zien zal zijn. Twee Vondelkenners van de Leidse faculteit Geesteswetenschappen, Frans-Willem Korsten en Olga van Marion, brengen het stuk voor een breed publiek voor het voetlicht en gaan in op de controversiële kanten ervan.

Welke Gysbreght?

Elke tijd en elke lezer of toeschouwer heeft zijn eigen Gysbreght-opvoering voor ogen: is het een al te burgerlijk stuk dat na 1968 en de Aktie Tomaat terecht van het toneel is gevaagd? Of is het een actueel treurspel dat ons elk jaar weer kan boeien? Gaan de dichter en de regisseurs een discussie met ons aan over macht, recht en soevereiniteit? Hoe leven we mee met de martelaars in het stuk, die zichzelf opofferen door niet te vluchten voor de vijand? Zien we op het toneel helden voor ons of anti-helden? Welke wereldliteratuur klinkt in de Gysbreght door en wat kan dat voor ons nu nog betekenen?

Eerste publieke ICD-lezing met entreacts

Olga van Marion en Frans-Willem Korsten, beiden lid van het Instituut voor Culturele Disciplines van de Leidse Universiteit, houden korte lezingen waarin zij hun ideeën over de Gysbreght bespreken met het publiek. Entreacts zijn een professionele voordracht van een fragment van de openingsmonoloog en een poging tot gezamenlijke zang van het lied ‘Waer werd oprechter trouw’ uit het vierde bedrijf van de Gysbreght. De avond is bedoeld voor een breed publiek van wetenschappers en cultureel geïnteresseerden.

Het Instituut voor Culturele Disciplines is voornemens aan de hand van actuele thema’s gratis publieke lezingen te laten houden door ICD-leden. Dit is, in dat kader, de 1e publieke ICD-lezing.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.