Lit: Pas verschenen: Huygens en taal

H.M.Hermkens, ‘Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens, bijeengebracht door Ad Leerintveld met een Ten geleide door Marijke van der Wal. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, Münster, Nodus Publikationen, 2011, 232 p.
Prijs: € 22,50 (excl.verzendkosten). [Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, nummer 66]

Onlangs verscheen bij Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam de bundel ‘Spraeck van huijden, toon van straet’. Opstellen over taal en Constantijn Huygens door H.M. Hermkens, bijeengebracht door Ad Leerintveld met een Ten geleide door Marijke van der Wal.
Deze bundel bevat de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen van dr. H.M. Hermkens (*1922). Zijn lange werkzame leven lang is Harrie Hermkens met taal bezig geweest. Reeds als student Nederlandse taal- en letterkunde aan de Nijmeegse universiteit, als docent en lerarenopleider aan de Katholieke Leergangen te Tilburg, als schrijver van leerboeken en zeker niet in de laatste plaats als onderzoeker van de handschriften van Constantijn Huygens heeft hij zijn grote kennis van het Nederlands en met name van de zeventiende-eeuwse voorlopers daarvan uitgedragen in woord en geschrift.
Sinds zijn kennismaking met het werk van Constantijn Huygens  hij is er zijn Nijmeegse leermeester, prof. Michels, nog steeds dankbaar voor  is Huygens een constante factor in zijn leven gebleven. Na zijn dissertatie Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens uit 1964 heeft Hermkens vele en fundamentele bijdragen geleverd aan het Huygensonderzoek. Zijn in de jaren 1987-1992 verschenen monumentale editie van Huygens’ Trijntje Cornelis is daar het hoogtepunt van. Maar er is meer en daarvan getuigt deze bundel.
In een eerste sectie worden de artikelen over Constantijn Huygens en zijn taal gepresenteerd en daarna de algemenere artikelen over taal en taalverzorging. Biografische teksten leiden beide secties in. Voorafgaand aan zijn artikelen over Huygens vertelt Hermkens in ‘Mijn leven met Huygens’ hoe hij zijn idool en diens taal heeft leren kennen. De sectie over moderne taalverzorging wordt geopend met een interview dat verscheen naar aanleiding van zijn boek Verzorgd Nederlands.
De bundel bevat bovendien twee niet eerder op ruime schaal verspreide, recente bijdragen: een uitgave van Huygens’ vertaling van de eerste scène uit de eerste acte van Terentius’ Andria, die is te beschouwen als een aanvulling op de editie van Trijntje Cornelis, en de studie ‘Huygens en de grammatica’. Hierin laat Hermkens zien hoe Huygens in zijn vroege Nederlandse gedichten geleidelijk de eigentijdse opvattingen van de grammatici ging volgen met behoud van eigen inzichten. Een bibliografie van de werken van dr. H. M. Hermkens besluit deze bundel.

De bundel is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam (ISBN 978-90-8880-019-1)
of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Münster (ISBN 978-3-89323-766-1). (http://elverdissen.dyndns.org/~nodus/nodus.htm).

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.