Nws: Victorine van Schaick Prijs

Het Victorine van Schaick Fonds NVB is opgericht ter stimulering van vernieuwing in de bibliotheekbranche. Een branche die volop in beweging is. Om de innovatie te stimuleren wordt er dan ook jaarlijks een Victorine van Schaick Prijs uitgereikt.

Kanshebbers voor de prijs zijn informatieprofessionals die recent een bijdrage hebben geleverd aan de innovatie van het bibliotheekvak in de ruimste zin van het woord.

De bijdrage kan bestaan uit een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief zijn. De informatieprofessional is er in geslaagd het fenomeen bibliotheek nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. Hierbij gaat het niet alleen om academische maar ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de bibliothecaris in 2040, evenals de installatie van een hypermoderne lend-o-mat of ontwikkeling van een e-books uitleenfunctionaliteit voor een gemiddelde bibliotheek tot aan de studie aan het ultieme ontsluitingssysteem voor middeleeuwse manuscripten. Alles dat op vernieuwing gericht is kan meedingen naar de Victorine van Schaick Prijs 2011.

Voorwaarde is dat de bijdrage in 2010 geschreven of ontwikkeld moet zijn. De inzending moet voorzien zijn van een kort cv van de inzender.

De jury roept iedereen op om initiatieven of publicaties die voor de prijs in aanmerking komen vóór 15 september 2011 in te zenden en te mailen naar:

ans.terwoerds@gmail.com
Ans ter Woerds
Secretaris Victorine van Schaickfonds NVB

Over het Victorine van Schaick Fonds NVB

Het Fonds werd in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine van Schaick (1917-1977). Zij was vanaf 1941 werkzaam in verschillende bibliotheken, waaronder de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1972 volgde haar aanstelling aan de bibliotheekopleiding te Den Haag, de toenmalige Dr. P.A. Tiele Academie, waar ze als docent vele studenten enthousiast maakte voor een loopbaan in het bibliotheek- en informatievak. Na haar overlijden stelde de familie een bedrag uit de nalatenschap beschikbaar om het vak te blijven stimuleren, en zo de herinnering aan Victorine levend te houden. In 2005 heeft het Victorine van Schaick Fonds besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met de NVB, de enige omvangrijke Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het informatievak, om zo de zichtbaarheid binnen en buiten het bibliotheek- en informatievak te vergroten, de band met de beroepsbeoefenaars nauwer aan te halen en het delen en verspreiden van professionele kennis te bevorderen.

Bestuur Victorine van Schaick Fonds NVB
Het bestuur van het Fonds bestaat uit: prof.dr. T.W.S. Huibers, voorzitter, mw. drs. A.B.M. ter Woerds, secretaris, dhr. A. van der Kooij, penningmeester; leden: mw. A.C.M. Dirkx , prof.dr. F.J.M. Huysmans, mw. drs. C. Keijsper, mw. W.J. van der Kwaak en dhr. F.E.H. Visser, M.G. Wesseling.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.