Lit: Pas verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011) 2


In de nieuwe aflevering van TNTL vindt de lezer een bijdrage van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck met de nieuwsgierig makende titel ‘Wie is toch deze verrassende Krijgelmans?’. Deze min of meer vergeten Claude Krijgelmans schreef met Messiah (1961) weliswaar een van de eerste Vlaamse experimentele prozawerken, maar in de literatuurgeschiedschrijving is deze korte roman compleet overvleugeld door Ivo Michiels’ Het boek Alfa (1963). In hun zoektocht naar de reden van dit verschil in receptie betrekken Bernaerts en Vervaeck zowel institutionele als tekstuele factoren, een methode die zij bijzonder geschikt achten voor onderzoek naar literaire verwantschappen.

Verder in TNTL: een beschouwing van Mike Kestemont over de specifiek mediëvistische problemen van het onderzoek naar toekenning van auteurschap op stilistische gronden, een boekhistorische bijdrage van Toos Streng over de kwantitatieve ontwikkeling van de romanproductie in de negentiende eeuw en twee ‘lexicografische’ artikelen (Renaat Gaspar schrijft over ‘lexicale aanwinsten in Gelders-Overijsselse stadsrekeningen uit het eerste kwart van de vijftiende eeuw’ en Albert Oosterhof houdt een pleidooi voor ‘semantische homogeniteit in dialectwoordenboeken).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 127 (2011) 2
€ 15,–
ISSN 0040-7750
TNTL verschijnt bij Uitgeverij Verloren Hilversum en wordt uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Meer informatie: www.tntl.nl

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags , . Bookmark de permalink.