Vac: assistent Nederlandse taalkunde, VUBrussel (deadline: 15 mei 2011)

 • Vacature Nummer: LW/2011/007
 • Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte
 • Betrekking: Assisterend Academisch Personeel
 • Intern of Extern: Extern
 • Mandaat: Deeltijds (50%) assistent
 • Ingangsdatum: 01.10.2011
 • Duur: Twee jaar (hernieuwbaar)
 • Vakgebied en Vakgroep: Germaanse Taal- en Letterkunde/TALK
 • Omschrijving:
  • Bijstand academisch onderwijs bij de opleidingsonderdelen: Nederlandse Taalkunde 1, Nederlandse taalkunde 2 en Schriftelijke taalbeheersing Nederlands; Bijstand bij begeleiding van seminariewerken, bachelorpapers en masterproeven.
  • Onderzoek: Voorbereiden en afwerken van een doctoraal proefschrift in het domein van de Nederlandse taalkunde.
  • Dienstverlening: Assistentie bij info- en studiedagen; Ondersteuning bij de LLP-uitwisseling; Logistieke dienstverlening voor onderwijs en onderzoek Nederlandse taalkunde.
 • Vereisten: Onverminderd de wettelijke bepalingen wordt het diploma van Licentiaat of Master in de Taal- en Letterkunde (specialisatie Nederlands) vereist. Het diploma van Geaggregeerde voor het Secundair Onderwijs en onderwijservaring strekken tot aanbeveling. Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Contactpersoon: Prof. dr. Wim Vandenbussche
 • Contact Telefoon: 02/629.26.65 (secretariaat TALK)
 • Contact E-mail: wvdbussc@vub.ac.be
 • Naam Decaan: Prof. dr. Piet Van de Craen
 • Inwachtingstermijn: 15/05/2011
 • Publicatiedatum Belgisch Staatsblad:

De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe bestemde kandidaatstellingsformulier met cumulatieformulier dat kan hier (= http://www.vub.ac.be/DP/vacature/kan_AP.pdf) gedownload worden of bekomen worden op de Dienst Personeel (tel. 02/629.20.02) van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel.
Dit ingevuld kandidaatstellingsformulier dient gericht te worden aan de Rector van de Vrije Universiteit Brussel.

(Deze vacature is ook te bekijken via: http://aivpc34.vub.ac.be/Vacatures_AP/FMPro?-db=Vac_AP.FP3&-format=record_detail.html&RECID;=2033&-find)

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.