Nws: Interviews Hugo Claus 1950-1975 nu digitaal beschikbaar

De interviews die Hugo Claus in de periode 1950-1975 gaf, zijn nu digitaal beschikbaar en doorzoekbaar via de website van het Clauscentrum (www.clauscentrum.be, kopje ‘Interviews’) of rechtstreeks via theater.ua.ac.be/claus. Daarmee is een belangrijk onderdeel van zijn literaire nalatenschap toegankelijk geworden voor belangstellenden en onderzoekers.

‘Ik kan niet tegen definitieve, afgebakende dingen’, zei Claus in 1968 tegen een interviewer in Het Parool. Toch probeerde men de schrijver vanaf het begin van zijn carrière vast te leggen en te definiëren en het interview leek het perfecte middel te zijn om dat te bereiken. Tot een sluitende definitie zouden de vele interviewers echter nooit komen, want Claus liet zich niet vangen. Dat neemt niet weg dat de vele pogingen die ondernomen werden een schat aan materiaal bieden voor de onderzoeker en de liefhebber.

Eind 2010 is er gestart met het digitaliseren van de interviews van Hugo Claus, die zijn verzameld en bewaard in het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (Universiteit Antwerpen, www.clauscentrum.be). De eerste periode van Claus’ schrijversloopbaan – van 1950 tot 1975 – is nu digitaal toegankelijk gemaakt in samenwerking met het Platform Digital Humanities van de UA (www.ua.ac.be/digitalhumanities).

In totaal werden er ruim 200 documenten verwerkt en gedigitaliseerd (zowel tekstversies als facsimile’s), die via de website doorzoekbaar zijn.

In de toekomst zal de website uitgebreid worden met interviews uit latere periodes uit de carrière van Claus. Ook interviews met andere Nederlandstalige schrijvers van de naoorlogse periode kunnen mogelijk aan het digitale archief toegevoegd worden. Benodigd hiervoor zijn scans op voldoende hoge resolutie afkomstig uit archieven of privé-collecties. Het Platform Digital Humanities van de UA wil graag samenwerken met eventuele geïnteresseerden om dit te realiseren. Contact kan daarover opgenomen worden met Thomas Crombez (thomas.crombez@ua.ac.be) of Sarah Beeks (sarah.beeks@ua.ac.be).

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.