Eve: VIOT-congres: Taalgebruik & Diversiteit, 21-23 december 2011 (call for papers)

Op 21, 22 en 23 december 2011 vindt aan de Universiteit Leiden het 12e taalbeheersingscongres van de Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) plaats. Als thema voor dit twaalfde VIOT-congres is gekozen: Taalgebruik & Diversiteit. U wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage aan het congres te leveren.

Thema
Begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik zijn de onderzoeksobjecten waarop uiteindelijk alle taalbeheersingsonderzoek is gericht. Taalbeheersers zijn immers geïnteresseerd in hoe ons taalgebruik in elkaar steekt en hoe de eigenschappen ervan verklaard kunnen worden, maar ook in hoe het geoptimaliseerd kan worden. Het laatste doel zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder het eerste. De vraag of een concrete taaluiting begrijpelijk of aanvaardbaar is, is afhankelijk van tal van factoren, die gemakshalve vaak worden aangeduid als ‘de context’. En het is nu juist deze context die maakt dat de concepten begrijpelijk en aanvaardbaar taalgebruik geen eenduidige invulling kunnen krijgen. Om binnen het taalbeheersingsonderzoek tot betrouwbare beschrijvingen en verklaringen van en effectieve adviezen over taalgebruik te komen, is het daarom noodzakelijk antwoord te krijgen op de vraag hoe diversiteit in de context de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van het taalgebruik op systematische wijze beïnvloedt. De term diversiteit moet daarbij breed worden opgevat. Hierbij valt te denken aan diversiteit in:
• talige achtergrond van de taalgebruikers
• culturele achtergrond van taalgebruikers
• gesproken en geschreven taalgebruik
• institutionele regels en conventies
• genreconventies
• het soort medium of platform waarvan gebruik wordt gemaakt.

Doel van het 12e VIOT-congres is om – naast de gebruikelijke ruimte voor andere onderwerpen – speciaal aandacht te besteden aan taalbeheersingsonderzoek waarin de samenhang tussen begrijpelijkheid of aanvaardbaarheid van taalgebruik en diversiteit centraal staat. Alle theoretische benaderingen en alle toepassingsgebieden binnen het taalbeheersingsonderzoek kunnen daarbij aan bod komen.

Keynote sprekers
Prof.dr. A. C. (Arthur) Graesser is hoogleraar aan het Department of Psychology, adjunct professor in Computer Science, en co-director van het Institute for Intelligent Systems, University of Memphis.
Prof.dr. M.P.G.M. (Maarten) Mous is hoogleraar Afrikaanse taalkunde en hoofd van de afdeling Afrikaanse Talen en culturen aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens Wetenschappelijk directeur van het Leiden University Centre for Linguistics.
Prof.dr. F.H. (Frans) van Eemeren is hoogleraar van de Capaciteitsgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica van de Universiteit van Amsterdam.

Tijdpad
• abstracts kunnen worden ingediend vanaf 15 maart 2011;
• deadline voor het indienen van een abstract is maandag 16 mei 2011;
• bericht van acceptatie: uiterlijk vrijdag 8 juli 2011.
Format
• titel: het abstract moet een informatieve titel hebben;
• trefwoorden: de inhoud van het abstract wordt in 4 trefwoorden samengevat;
• indeling: het abstract heeft de volgende indeling:
o Vraagstelling
o Theoretisch kader
o Methode
o Resultaten/analyse
o Conclusie
o Discussie (optioneel);
• referenties: het abstract mag een beperkt aantal referenties bevatten;
• lengte: de tekst van het abstract is maximaal 300 woorden, exclusief referenties.
• contactgegevens: vermeld naam, affiliatie, adres en e-mailadres van de auteur(s), samen met de titel van het abstract uitsluitend in het e-mailbericht waarbij het abstract wordt opgestuurd;
• modeldocument: voor het opstellen van het abstract dient gebruik te worden gemaakt van het modeldocument dat u op de website www.viot2011.nl kunt downloaden.
Maximum aantal abstracts
Een auteur kan maximaal 1 individueel abstract indienen en maximaal 2 als co-auteur.
Wijze van indienen
Een abstract kan alleen per e-mail worden ingediend: viot2011@hum.leidenuniv.nl.

Beoordeling
Elk abstract wordt beoordeeld door twee reviewers. Het moet geschikt zijn voor blinde beoordeling. Dit betekent dat het abstract geen enkele aanwijzing mag bevatten over wie de auteur(s) ervan is (zijn).
Organisatie en contact
Het organisatiecomité bestaat uit Ronny Boogaart, Ton van Haaften (vz), Henrike Jansen, Jaap de Jong, Maarten van Leeuwen en Arie Verhagen.
Voor vragen of informatie, mail naar viot2011@hum.leidenuniv.nl.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.