Vac: Twee promovendi onderzoeksproject ‘Proud to be Dutch’ in Nijmegen


Twee promovendi onderzoeksproject ‘Proud to be Dutch’ (0,8 fte)

Faculteit der Letteren KUN
Vacaturenummer: 23.08.11
Sluitingsdatum: 22-04-2011

Functie-omschrijving
Als promovendus neemt u deel aan het onderzoeksproject “Proud to be Dutch” (o.l.v. dr. L.E. Jensen). Dit project onderzoekt de rol van oorlogs- en vredesliteratuur in het ontstaan van een vroegmoderne Nederlandse identiteit (1648-1815). Het achterliggende idee is dat gevoelens van nationale saamhorigheid met name tijdens periodes van oorlog oplaaien. Bij het sluiten van belangrijke vredes komen deze tot uiting in bijvoorbeeld toneelteksten, gedichten en liederen. De twee deelprojecten richten zich op significante momenten uit de Nederlandse geschiedenis.

Project 1: De Nederlands-Engelse oorlogen: u onderzoekt het Nederlandse zelfbeeld, zoals dat tot uitdrukking komt in pamfletten, toneelteksten en gedichten gedurende de vier Nederlands-Engelse oorlogen.
Project 2: Verzetsliteratuur in de Franse Tijd, 1806-1813. U onderzoekt de wijze waarop schrijvers zich hebben verzet tegen de Franse overheersing door analyse van overheidsarchieven, correspondenties en literaire teksten. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de werking van de censuur.

Voor meer informatie over beide projecten: http://www.lottejensen.nl
Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de vernieuwingsimpuls (VIDI).

Functie-eisen
U bent afgestudeerd in een relevant onderzoeksgebied en heeft kennis in het vakgebied van de historische Nederlandse letterkunde en/of geschiedenis. Indien u in aanmerking wilt komen voor het tweede project dient u voldoende achtergrond te hebben in bronnen- en archiefonderzoek en beschikt u over een uitstekende leesvaardigheid in het Frans.

Organisatie
De afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen maakt deel uit van een brede, klassieke letterenfaculteit, waarin kwaliteit volgens internationale normen voorop staat en waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek en de bevordering van interdisciplinariteit centraal staan. De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit weet zich verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar studenten. Vanuit die visie beschouwt ze de student niet als een ‘consument van onderwijs’, maar als iemand die zelf de verplichting op zich neemt voor een actieve inbreng in de eigen vorming. De faculteit verzorgt voor ca. 2900 studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en bedrijfscommunicatie.
Het onderzoek van de faculteit is samengebracht in een instituut voor taalwetenschappelijk onderzoek en een instituut voor historisch, literair en cultureel onderzoek.

De afdeling Nederlandse Taal en Cultuur verzorgt onderwijs op het gebied van Nederlandse Taal en Cultuur.
Website: http://www.ru.nl/nederlands

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling: 0,8 fte
Het aanvangssalaris is €2,042 per maand op basis van een fulltime dienstverband en zal oplopen tot €2,612 per maand in het 4e jaar.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden
De totale contractduur is 52 maanden voor 0,8 fte. U krijgt eerst een tijdelijke aanstelling voor 18 maanden, met de mogelijkheid voor een verlenging van 34 maanden. De beoogde ingangsdatum is 1 september 2011. Het functieprofiel Promovendus is op deze functie van toepassing.

Overige informatie
Uw sollicitatie dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae, informatie over de genoten opleiding, een cijferlijst, adressen van twee referenten en uw masterscriptie (of een hoofdstuk hieruit).
De gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 31 mei of woensdag 1 juni a.s. in Nijmegen.

Additionele informatie verkrijgbaar bij
Dr. L.E. Jensen, universitair docent
Telefoon: 024 3612048
E-mail: l.jensen@let.ru.nl

Solliciteren
U kunt uw sollicitatie (vermeld het vacaturenummer 23.08.11) voor 22-04-2011 -bij voorkeur per e-mail- sturen naar:

Radboud Universiteit Nijmegen,
afdeling P&O; Letteren, t.a.v. mw. M. Loock
Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
Telefoon: 024 3612916
E-mail: vacatures@let.ru.nl

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.