Vac: Doctor-assistent bij Vakgroep Letterkunde (16e-18e eeuw), Universiteit Gent (deadline: 3 feb. 2011)

Bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is volgend mandaat te begeven; het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van drie jaar: LW07- een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep Letterkunde (tel.:09/264.40.45) – salaris a 100%: min. € 29 069,73 – max. € 45 317,25 (thans uitbetaald à 151,57%)
 
Gegevens over vacature

 • Vacature: voltijds doctor-assistent
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 03-02-2011 17:00
 • Vakgroep/directie/dienst: LW07 – Vakgroep Letterkunde
 • Type contract: bepaald
 • Bezetting: 100%
 • Vacature type: aap

Profiel van de kandidaat

 • diploma van doctor in de taal- en letterkunde of een gelijkwaardig erkend diploma (aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling);
 • onderzoek hebben verricht op het gebied van de Historische Nederlandse Literatuur: zestiende tot en met achttiende eeuw;
 • publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • actieve deelname aan internationale en nationale wetenschappelijke bijeenkomsten die relevant zijn voor het vakgebied;
 • inzetbaar zijn voor de onderwijstaken van de vakgroep.

Inhoud van de functie

 • bijstand bij het onderwijs van de vakgroep op het gebied van de Historische Nederlandse Literatuur: zestiende tot en met achttiende eeuw;
 • wetenschappelijk onderzoek op hetzelfde gebied;
 • minimum 70% van de tijd dient aan wetenschappelijk onderzoek besteed te worden;begeleiding van bachelor- en masterscripties;
 • medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep.

De kandidaturen, met curriculum vitae en een afschrift van het vereist diploma moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 – 9000 Gent, uiterlijk op 3 februari 2011.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.