Vac: Docent Vroegmoderne Letterkunde (1550-1830), Universiteit Utrecht (deadline: 22 feb. 2011)

Faculteit Geesteswetenschappen

De Universiteit Utrecht, gesticht in 1636, is een van de grootste en meest vooraanstaande universiteiten van Europa. De faculteit Geesteswetenschappen biedt met bijna 7000 studenten en bijna 900 medewerkers een stimulerende en dynamische werkomgeving. Onze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s richten zich op taal, cultuur, geschiedenis, kunsten, literatuur, media, filosofie en theologie, van de Oudheid tot heden. Tot de speerpunten behoren interdisciplinaire en internationale samenwerking, uitmuntende kwaliteit van onderzoek en onderwijs, en het gebruik van nieuwe media. Het onderzoek is ondergebracht in vier instituten:
• Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC),
• Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS),
• ZENO (Leids-Utrechts onderzoekinstituut voor Wijsbegeerte)
• Instituut voor Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek (INTEGON)De faculteit kent zeven Schools, waaronder de School Nederlands. Deze School verzorgt de bachelor- en master op de gebieden van Nederlandse taalkunde, taalbeheersing en letterkunde.

De Utrecht University Graduate School of Humanities waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi.

Bij de afdeling Vroegmoderne Letterkunde (1550-1830) is per 1 september 2011 plaats voor een:

Universitair Docent Vroegmoderne Letterkunde (0,4 – 1,0 fte)

Functie-inhoud

Als universitair docent maakt u deel uit van de afdeling Vroegmoderne Letterkunde (1550-1830) van het departement Nederlandse Taal en Cultuur. Vanuit deze afdeling verzorgt u onderwijs op bachelor- en (research)masterniveau, zowel in het Nederlands als in het Engels. Uw onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksgroepen Textual Culture en Cultural History van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Basis van dit onderzoek is een breed literatuurbegrip, met vraagstellingen die betrekking hebben op thema’s als de identiteitsvormende werking van literatuur, de rol van literatuur in het culturele geheugen van een samenleving, en de macht die literatuur heeft om grenzen (mediaal, sociaal) te testen. Doel is dit onderzoek bekend te maken – via publicaties, lezingen, samenwerking in onderzoeksgroepen – in nationale en internationale kringen van vakgenoten binnen en buiten de neerlandistiek, en onder het brede publiek buiten de universiteit.

Een vereiste voor alle medewerkers binnen de afdeling is aanvullende onderzoekstijd te verwerven door middel van onderzoeksvoorstellen gericht op het verkrijgen van 2e- en 3e- geldstroomfinanciering. Daarnaast wordt verwacht dat u op beperkte schaal deelneemt aan commissies en/of projectteams in de faculteit Geesteswetenschappen.

Functie-eisen

Als universitair docent in deze functie:
• beschikt u over een (R)MA-diploma en bent gepromoveerd in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde of een aanverwant vakgebied;
• heeft u blijkens uw publicatielijst oog voor de internationale dimensie van de vakbeoefening;
• bent u in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of een equivalent daarvan, of bent u bereid deze kwalificatie binnen afzienbare tijd te behalen;
• gezien de spreiding in onderwijs die van de afdeling verwacht wordt (binnen de BA Nederlandse Taal en Cultuur, maar ook voor Dutch Studies, het bacheloronderwijs van TCS en CIW, het University College, de Research Master Dutch Literature, de tweejarige educatieve en eenjarige academische MA’s), streeft de afdeling naar een bezetting van deze positie door maximaal twee personen;
• bent u bereid en in staat zo nodig ook te participeren in algemeen vaardighedenonderwijs op bachelorniveau;
• beschikt u over aantoonbaar organisatietalent;
• hebt u gevorderde onderzoeksplannen voor een projectaanvraag, of hebt u recent een tweede geldstroomproject verworven.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling per 1 september 2011 met een omvang van 0,4 – 1,0 fte voor 2 jaar, met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd. De aanstelling bestaat voor 20% uit onderzoek.

In het kader van de regeling Functies, Loopbanen en Waardering (WP-FLOW) wordt u geacht de Basiskwalificatie Onderwijs te behalen binnen de eerste 2 jaar van uw aanstelling. Bij goed functioneren wordt de aanstelling voor onbepaalde tijd verlengd. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt uw salaris minimaal € 3.195,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) en maximaal € 4.970,- (schaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een volledige aanstelling.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof. dr. G. Buelens, g.buelens@uu.nl / tel. (030) 253 8093.

Solliciteren

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 22 februari a.s. sturen aan de afdeling Personeel & Organisatie van de Faculteit Geesteswetenschappen, bij voorkeur per e-mail: humanitiesjosbs.gw@uu.nl onder vermelding van vacaturenummer 681105. Het postadres: Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht.

U wordt verzocht naast een sollicitatiebrief, curriculum vitae en publicatielijst ook een korte beschrijving van lopend en nog gepland onderzoek (max. 1 A4) aan uw sollicitatie toe te voegen.

De sollicitatiegesprekken vinden 14 maart 2011 plaats.

Voor meer informatie over de secundaire arbeidsvoorwaarden zie:

http://www.uu.nl/NL/Informatie/sollicitanten/Pages/Vacatures.aspx

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.