Lit: Pas verschenen: Boek van Wynia over C.O. Jellema

Gerben Wynia, De droom waarmee mijn geschiedenis begon (over C.O. Jellema)

Een centraal thema in het werk van dichter en essayist C.O. Jellema is de zoektocht naar de ideale geliefde en, direct daaraan gekoppeld, het thema van de homoseksualiteit, beter gezegd: Jellema’s innerlijke strijd om zijn ‘anders zijn’ te aanvaarden. In De droom waarmee mijn leven begon schetst Gerben Wynia aan de hand van dagboekfragmenten en brieven een beeld van die zoektocht. In dat kader besteedt hij tevens aandacht aan Jellema’s briefwisseling met Maarten ’t Hart. De waardering van Jellema voor de eerste twee romans van ’t Hart is groot en vanwege de homoseksuele thematiek van beide boeken meent hij in hem een zielsverwant schrijver te herkennen. Hun correspondentie wordt hier voor het eerst integraal gepubliceerd.

Voortbordurend op het thema van de zoektocht naar de ideale geliefde bespreekt Wynia tot slot Jellema’s fascinatie voor de mystiek. Het opheffen van de gescheidenheid, het samenvallen met het beeld van jezelf, het opgaan in de ander – het zijn noties die typerend zijn voor het werk van de door Jellema vertaalde mystici maar evenzeer voor het vinden van de ideale droomvriend.

Een beknopte versie van deze tekst heeft Wynia uitgesproken als de negentiende Drienerwoldelezing, gehouden in de Gobelinzaal van het Rijksmuseum Twente op zondag 21 november 2010, georganiseerd door de Stichting Literaire Manifestaties Enschede.

De prijs van het boek (14 x 20 cm, 72 pagina’s, ISBN 978-90-73202-77-1) bedraagt EUR 19,50. Het is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op ING-bankrekening 19.12.112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Droom’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL20INGB0001912112. De BIC-code van ING-bank is: INGBNL2A. Daarnaast vraagt ING-bank het vermelden van het bankrekeningnummer (19.12.112) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor (zie hieronder).

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de nadere (adres)gegevens. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.