Age: Workshop De toekomst van egodocumenten

CALL FOR PAPERS
Graduate Workshop De toekomst van egodocumenten
Rijksuniversiteit Groningen, woensdag 16 maart 2011

Op woensdag 16 maart 2011 organiseert het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) onder de titel De toekomst van egodocumenten een workshop voor research master studenten, promovendi en postdocs. Doel van de workshop is het vaststellen van de aard, het nut en de inzetbaarheid van egodocumenten in cultuurhistorisch onderzoek.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw introduceerde de historicus Jacques Presser de term ‘egodocumenten’. Hij omschreef ze als teksten waarin het ‘ik’ voortdurend aanwezig is als schrijvend en beschrijvend subject. Egodocumenten hebben sindsdien een grote opmars gemaakt in het cultuurwetenschappelijk onderzoek. Het verschijnen van onder andere de inventariserende lijst Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw (1993) van Rudolf Dekker e.a. heeft het onderzoek met en naar egodocumenten sterk gestimuleerd. Er verschijnen steeds meer cultuurhistorische studies op basis van dagboeken, correspondenties, aantekenboekjes en memoires. Na de uitgave in 1999 van het Memoriaal van Hermanus Verbeeck (1621-1681) door Jeroen Blaak bijvoorbeeld werd het dagboek van deze eenvoudige ambachtsman gebruikt voor onderzoek naar hulpverlening binnen gilden, het verzekeringswezen en het leven van kinderen. Niet alleen de beschikbaarheid van deze bronnen, ook de populariteit bij het brede publiek van het type onderzoek dat ermee verricht wordt, heeft aan het toenemend gebruik van
egodocumenten bijgedragen.

Tijdens de workshop komen de volgende vragen aan de orde: Wat is de status van (het gebruik van) egodocumenten in het huidige cultuurhistorisch onderzoek? Hoe verwerken onderzoekers deze bronnen in hun onderzoek? Bestaan er verschillen in het belang en de inzetbaarheid van egodocumenten voor onderzoek naar verschillende cultuurhistorische periodes? Hoe kunnen onderzoekers uit het persoonlijke en individuele een beeld construeren van het algemene (culturele, maatschappelijke, politieke)? In verband met de laatste vraag zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan dagboeken en brieven van specifieke maatschappelijke groeperingen, waaronder vrouwen, allochtonen, reizigers, geestelijken, etc.

Geïnteresseerden kunnen een voorstel (max. 300 woorden) en een kort cv vóór 7 januari 2011 sturen naar Judith Brouwer (judith.brouwer@rug.nl). De auteurs van de hierna geselecteerde voorstellen zullen uitgenodigd worden 20 dagen voor de workshop hun paper in te leveren. Deze zal de organisatie vervolgens onder de sprekers verspreiden. De papers moeten het uitgangspunt vormen van de presentaties (15 minuten) en de discussies voor de workshop. Er wordt gestreefd naar publicatie van (een selectie uit) de papers in het historisch tijdschrift Groniek.

Dit bericht is geplaatst in geen categorie met de tags , . Bookmark de permalink.